Byla 2-737-965/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio pelėda“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Memeltrans“ atstovei advokatei D. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Memeltrans“ ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos tranzito centras“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio pelėda“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Memeltrans“ prašo priteisti iš atsakovo 13029,76 Lt skolos, 198,07 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė pateikė ieškovui penkis užsakymus pervežti krovinį – vieną užsakymą pervežti krovinį maršrutu Klaipėda-Vilnius-Klaipėda ir keturis užsakymus maršrutais Klaipėda (Lietuva) – Minsk (Baltarusija). Ieškovė užsakymus priėmė telefonu ir įvykdė, t. y. pirmą užsakymą įvykdė pati ieškovė, o likusių užsakymų įvykdymui pasitelkė vežėją UAB „Senamiesčio pelėda“. Taigi, tarp šalių buvo sudarytos krovinių vežimo sutartys, ką patvirtina CMR važtaraščiai. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir pateikė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas savo prievolės tinkamai atsiskaityti neįvykdė ir liko skolingas 13029,76 Lt. Kadangi atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, jam priskaičiuota 198,07 Lt palūkanų.

3Atsakovas UAB „Klaipėdos tranzito centras“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką jam pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėta atsakovo atstovui nedalyvaujant.

4Tretysis asmuo UAB „Senamiesčio pelėda“ pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pateiktu ieškiniu sutinka. Nurodė, kad ieškovė pateikė UAB „Senamiesčio pelėda“ keturis užsakymus pervežti krovinį maršrutu Klaipėda (Lietuva) – Minsk (Baltarusija). Jų įmonei užsakymų sąlygos buvo priimtinos, todėl su ieškove pasirašė krovinio pervežimo sutartis. Krovinius jų įmonė pristatė sutartyse nurodytomis sąlygomis, pretenzijų nebuvo gauta, todėl ieškovui buvo pateiktos apmokėjimui PVM sąskaitos-faktūros. Šiai dienai šios sąskaitos nėra iki galo apmokėtos dėl to, kad atsakovė neatsiskaito už krovinių pervežimą su ieškove.

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinį, paaiškino ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes. Papildomai nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryti penki žodiniai susitarimai dėl krovinių pervežimo. Vieną užsakymą atliko pati ieškovė, o kitus keturis – tretysis asmuo UAB „Senamiesčio pelėda“. Tai patvirtina prie ieškinio pateikti CMR važtaraščiai bei PVM sąskaitos-faktūros. Ieškovė užsakymą įvykdė tinkamai, atsakovas jokių pretenzijų nepareiškė, todėl ieškovė turi gauti užmokestį už atliktą vežimą. Kadangi atsakovas neatsiskaito su ieškove, tai ieškovas negali tinkamai atsiskaityti su trečiuoju asmeniu, faktiškai teikusiu vežimo paslaugas. Prašo priteisti 13029,76 Lt skolos, 198,07 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Trečiojo asmens UAB „Senamiesčio pelėda“ atstovas teismo posėdyje nedalyvauja, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką jam pranešta tinkamai, atsiliepime į ieškinį prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, todėl byla nagrinėta trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, kad tarp ieškovės UAB „Memeltrans“ ir atsakovo UAB „Klaipėdos tranzito centras“ buvo sudaryta žodinė krovinio vežimo sutartis, kuria susitarta pagal penkis užsakymus pervežti krovinį – vienu užsakymu pervežti krovinį maršrutu Klaipėda-Vilnius-Klaipėda ir keturiais užsakymais maršrutais Klaipėda (Lietuva) – Minsk (Baltarusija). Pirmąjį užsakymą įvykdė pati ieškovė, o likusių užsakymų įvykdymui pasitelkė vežėją UAB „Senamiesčio pelėda“.

9Ieškovė UAB „Memeltrans“ kreipėsi į teismą dėl 13029,76 Lt skolos, 198,07 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio metinių palūkanų priteisimo iš atsakovo už atliktus pervežimus.

10Dėl skolos priteisimo

11Krovinio vežimo sutartis – tai krovinio siuntėjo ir krovinio vežėjo susitarimas, kuriuo vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti gavėjui, o siuntėjas įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.808 str. 1 d.). Kadangi šiuo atveju krovinio vežimas turi tarptautinių elementų (vežama iš vienos valstybės į kitą), šalių teisiniams santykiams taikoma Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (toliau – CMR).

12Ieškovo atstovės paaiškinimais bei pateiktais byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas nesumokėjo ieškovui už atliktus pervežimus. Nagrinėjamoje byloje vežimo sutarties sudarymo faktą įrodo pateikti CMR važtaraščiai – BP 0311461/1, BP 0489270, BP 0489271, BP 0489272, BP 0489209, kurie, kaip nurodyta CMR 9 str. 1 d., yra vežimo sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas, taip pat įrodymas, kad krovinys perėjo vežėjo dispozicijon, nebent bus įrodyta priešingai. Pažymėtina, kad atsakovas šioje byloje yra pasyvus, t. y. neteikia jokių atsikirtimų į ieškovo reikalavimus, nepateikė jokių duomenų apie tai, kad krovinys būtų nepristatytas, ar kad jis pristatytas su trūkumais.

13Taip pat ieškovo atstovės paaiškinimais bei pateiktais byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad krovinių pervežimui maršrutais Klaipėda (Lietuva) – Minsk (Baltarusija), ieškovė pasitelkė vežėją, t. y. trečiąjį asmenį UAB „Senamiesčio pelėda“. Iš byloje pateiktų krovinio pervežimo sutarčių Nr. 2014/04/17-012, Nr. 2014/04/07-013, Nr. 2014/05/03-117, Nr. 2014/05/05-018, matyti, kad UAB „Memeltrans“ ir UAB „Senamiesčio pelėda“ susitarė dėl krovinių pervežimo Klaipėda-Minskas, tretysis asmuo UAB „Senamiesčio pelėda“ pateiktus užsakymus įvykdė bei pateikė ieškovui apmokėjimui keturias PVM sąskaitas-faktūras. Ieškovė su trečiuoju asmeniu šiuo metu už krovinio pervežimus taip pat nėra atsiskaičiusi, kadangi atsakovas vengia savo prievolės atsiskaityti su ieškovu.

14Iš byloje pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų – 2014-01-31 MLT Nr. 3241, 2014-04-25 MLT Nr. 3334, 2014-05-12 MLT Nr. 3356, 2014-05-13 MEM Nr. 184, matyti, kad atsakovo skola ieškovui yra 13029,76 Lt. Taigi ieškovui suteikus atsakovui krovinių pervežimo paslaugas, atsakovas liko nesumokėjęs už paslaugas ieškovui 13029,76 Lt.

15Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais – PVM sąskaitomis-faktūromis, tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščiais, ieškovo atstovo paaiškinimais nustatyta, kad tarp šalių susiklostė krovinių pervežimo sutartiniai santykiai (CK 6.808 str., CMR Konvencija). Taigi faktiškai krovinių pervežimas, dėl kurių atlikimo buvo susitarta, yra atlikti tinkamai, priešingų įrodymų byloje nepateikta, kroviniai buvo pervežti ir įteikti atsakovui, atsakovas jokių pretenzijų nereiškė, todėl ieškovui atsirado teisė į apmokėjimą už krovinių pervežimą.

16Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.38 str., 6.59 str.). Duomenų, kad 13029,76 Lt skola būtų sumokėta byloje nėra, todėl ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

17Dėl palūkanų

18CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos yra ir prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, ir civilinės atsakomybės forma. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 198,07 Lt palūkanų už laiku neįvykdytą prievolę už laikotarpį nuo 2014-01-31 iki 2014-05-13.

19Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovei priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 397 Lt žyminis mokestis, 258,03 Lt išlaidos antstoliui už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ir 1500 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, iš viso 2155,03 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 ir 4 p., 82 str., 93 str. 1 d.).

22Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje keičiama oficiali valiuta iš lito į eurą, visos priteistinos sumos konvertuojamos į eurus pagal oficialų lito ir euro kursą.

23Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

24Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi tenkindamas ieškovo prašymą, ieškinio reikalavimas užtikrinti, taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovo turtą neviršijant 13227,83 litų sumos. Kadangi ieškinys patenkintas, 2014-08-14 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259, 263–270 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį tenkinti visiškai.

27Priteisti iš atsakovo UAB „Klaipėdos tranzito centras“, į. k. 300004628, 3773,67 Eur (13029,76 Lt) skolos, 57,36 Eur (198,07 Lt) palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3831,04 Eur (13227,83 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 624,13 Eur (2155,03 Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Memeltrans“.

282014-08-14 nutartimi atsakovo UAB „Klaipėdos tranzito centras“ turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė,... 2. ieškovas UAB „Memeltrans“ prašo priteisti iš atsakovo 13029,76 Lt... 3. Atsakovas UAB „Klaipėdos tranzito centras“ atsiliepimo į ieškinį... 4. Tretysis asmuo UAB „Senamiesčio pelėda“ pateiktame atsiliepime į... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinį, paaiškino... 6. Trečiojo asmens UAB „Senamiesčio pelėda“ atstovas teismo posėdyje... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, kad tarp ieškovės UAB... 9. Ieškovė UAB „Memeltrans“ kreipėsi į teismą dėl 13029,76 Lt skolos,... 10. Dėl skolos priteisimo ... 11. Krovinio vežimo sutartis – tai krovinio siuntėjo ir krovinio vežėjo... 12. Ieškovo atstovės paaiškinimais bei pateiktais byloje rašytiniais įrodymais... 13. Taip pat ieškovo atstovės paaiškinimais bei pateiktais byloje rašytiniais... 14. Iš byloje pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų – 2014-01-31 MLT Nr. 3241,... 15. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais – PVM sąskaitomis-faktūromis,... 16. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 17. Dėl palūkanų ... 18. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 19. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 6... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 22. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje keičiama oficiali... 23. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 24. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259,... 26. ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš atsakovo UAB „Klaipėdos tranzito centras“, į. k. 300004628,... 28. 2014-08-14 nutartimi atsakovo UAB „Klaipėdos tranzito centras“ turtui... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...