Byla 2S-613-520/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjos Romualda Janovičienė, Dalia Kačinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų UAB „Laisvas laikraštis“ ir A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 14 d. nutarties, kuria atsakovų UAB „Laisvas laikraštis“ ir A. D. atsiliepimas į ieškinį laikytas nepaduotu,

Nustatė

2Ieškovas A. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti, kad savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ (duomenys neskelbtini) paskelbti teiginiai neatitinka tikrovės bei žemina jo garbę ir orumą, įpareigoti atsakovus A. D. ir UAB „Laisvas laikraštis“ savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ savo vardu ir lėšomis adekvačia forma, t.y. tuose pačiuose puslapiuose, tokiu pat šifru, tokiame pat leidinių skaičiuje, kaip buvo paskelbti straipsniai išspausdinti nurodyto turinio paneigimą; priteisti iš atsakovų UAB „Laisvas laikraštis“ ir A. D. solidariai 28000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

3Atsakovas UAB „Laisvas laikraštis“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kurį pasirašė direktorius A. D.. Atsiliepime į ieškinį buvo nurodyti atsikirtimai į ieškovo A. S. teiginius: „A. S. , kuris dar 1970 metais buvo atsakingas komjaunimo darbuotojas, kuris turėjo gaudyti „antitarybiškai“ nusiteikusius paauglius, kuriuos į savo sąrašą įtraukė KGB“, „A. S. apsimetė, kad jis niekada nedalyvavo „Mažeikių naftos“ privatizavime“, „...britų karo akademijos studiją, kurią, kaip manoma, iš tikrųjų buvo parengęs A. S. „Ekskomisarų biuras“, ir ją suklastojo – pateikė kaip Sandhersto karo akademijos studiją...“. Taip pat buvo nurodyta, kad apie visus kitus teiginius, kurie iš esmės kartojasi, UAB „Laisvas laikraštis“ redakcija pateiks įrodymus ir dokumentus artimiausiame teismo posėdyje.

4Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. kovo 12 d. nutartimi nustatė, kad pateiktas atsiliepimas į ieškinį neatitinka atsiliepimui į ieškinį keliamų reikalavimų, numatytų CPK 142 str. 2 d., bei nustatė atsakovui UAB „Laisvas laikraštis“ 14 dienų terminą nuo nutarties nuorašo gavimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus atsiliepimo į ieškinį trūkumus. Teismas nurodė, kad atsakovas atsiliepime turi nurodyti išsamius nesutikimo motyvus dėl kiekvieno ieškovo prašomo paneigti teiginio ir pateikti įrodymus, kuriais yra grindžiami nesutikimo motyvai, išdėstyti savo nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu ieškovas nepateiktų paruošiamųjų procesinių dokumentų, informuoti teismą, ar byla bus vedama per advokatą. Teismas konstatavo, kad atsakovas privalo tinkamai nurodyti byloje dalyvaujančių asmenų duomenis: procesinę padėtį byloje, vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, asmens kodą, įmonės kodą, gyvenamąją vietą, juridinio asmens buveinės vietą.

5Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. balandžio 14 d. nutartimi atsakovų UAB „Laisvas laikraštis“ ir A. D. atsiliepimą į ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiems asmenims. Teismas nustatė, kad 2008-03-12 teismo nutartis dėl atsiliepimo trūkumų šalinimo 2008-03-26 asmeniškai buvo įteikta A. D. . Teismas konstatavo, kad atsakovai 2008-03-12 teismo nutartimi nustatytų trūkumų visai nešalino, nors tam buvo nustatytas pakankamai ilgas laiko tarpas. Teismas pažymėjo, kad atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, o ieškovui prašant, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

6Atsakovai UAB „Laisvas laikraštis“ ir A. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė bendrąsias normas, reglamentuojančias procesinių dokumentų institutą, CPK 138 str., reglamentuojantį ieškinio trūkumų šalinimą, bei neteisėtai apribojo atsakovo konstitucinę teisę į gynybą. Teismas nepagrįstai nesivadovavo CPK 142 str., kuri yra speciali teisės norma, reglamentuojanti atsiliepimo į ieškinį pateikimo ir priėmimo taisykles. CPK 142 str. 3 d. numatyta vienintelė neigiama teisinė pasekmė, kuri gali kilti atsakovui, jei jis pateikia atsiliepimą į ieškinį neatitinkantį specialiųjų reikalavimų, t.y. teismas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo būti pateikti atsiliepime į ieškinį, jeigu mano, kad vėlesnis jų pateikimas užvilkins sprendimo priėmimą byloje, tačiau šiame straipsnyje nėra numatyta teismo teisė atsisakyti priimti atsiliepimą, jei jis yra pateiktas nepraleidus nustatyto termino. Sprendimo už akių priėmimas yra kraštutinė teisinė priemonė, taikoma tik tuo atveju, jei atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį be pateisinamų priežasčių.

7Ieškovas A. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovų UAB „Laisvas laikraštis“ ir A. D. atskirąjį skundą atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad pagal formuojamą teismų praktiką teisė kreiptis į teismą negali būti įgyvendinama bet kaip. CPK numato kreipimosi į teismą procesinius reikalavimus, privalomus tiek ieškiniui, tiek atsiliepimui į ieškinį. Atsakovas nepašalino teismo nutartyje nurodytų trūkumų, todėl teismas teisingai laikė atsiliepimą į ieškinį nepaduotu. Kadangi atsakovų pateiktas atsiliepimas neatitinka įstatymo jam keliamų reikalavimų, jame nėra atsikirsta į kiekvieną ieškinio reikalavimą, nors kiekvienas ieškinio reikalavimas yra savarankiškas, teismas padarė teisingą išvadą, kad nepateikus atsiliepimo į kiekvieną iš teiginių, gali būti priimtas sprendimas už akių arba dalinis sprendimas.

8Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

9Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovų UAB „Laisvas laikraštis“ ir A. D. atsiliepimą į ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiems asmenims CPK 115 str. 3 d. pagrindu.

10CPK XI skyriaus „Procesas“ pirmasis skirsnis „Procesiniai dokumentai“ reglamentuoja procesinių dokumentų sąvoką, jiems keliamus bendruosius turinio ir formos reikalavimus, procesinių dokumentų ir jų priedų pateikimo, priėmimo ir trūkumų šalinimo tvarką bei kitus su procesinių dokumentų bendraisiais reikalavimais susijusius klausimus. Įstatymas numato būtinus kiekvieno šalies procesinio dokumento bendrojo pobūdžio turinio reikalavimus, nes šitaip užtikrinamas informacijos išsamumas, prieinamumas ir suprantamumas ne tik dokumentą pateikusiam byloje dalyvaujančiam asmeniui, bet ir adresatui, taip pat teismui. CPK 115 str. 1 d. nustatyta, kad teismas priima pateiktą procesinį dokumentą nustatęs, jog jis atitinka visus formos ir turinio reikalavimus. Priešingu atveju, taikomas procesinio dokumento trūkumų šalinimo institutas (CPK 115 str. 2 d.). Jeigu byloje dalyvaujantis asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir per nustatytą terminą pašalina trūkumus, dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju, procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.). CPK 110 str. yra nurodyta dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų sąvoka, t. y. nurodyta, kad atsiliepimas į ieškinį taip pat yra dalyvaujančio byloje asmens procesinis dokumentas. Taigi atsiliepimas į ieškinį turi atitikti formos ir turinio formos reikalavimus, numatytus CPK 111 str. 2 d. Tokia nuostata yra įtvirtinta ir CPK 142 str. 2 d. Ši įstatymo norma numato, kad atsiliepimas į pareikštą ieškinį turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus turinio reikalavimus ir turi būti papildomai nurodoma: sutinkama ar ne su pareikštu ieškiniu; nesutikimo motyvai; įrodymai, kuriais yra grindžiami nesutikimo motyvai; atsakovo nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu ieškovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų; informacija, ar byla bus vedama per advokatą. Jei pateiktas teismui atsiliepimas neatitinka CPK 111 str. 2 d., 142 str. 2 d. reikalavimų, teismas privalo taikyti procesinio dokumento trūkumų šalinimo institutą ir CPK 115 str. 2 d. pagrindu nustatyti asmeniui, kuris pateikė atsiliepimą į ieškinį, terminą trūkumams pašalinti. Dėl to atmestini atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias atsiliepimo į ieškinį priėmimą. Pažymėtina, kad apeliantai neteisingai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti atsiliepimą į ieškinį, nes pirmosios instancijos teismas laikė nepaduotu atsiliepimą į ieškinį tuo pagrindu, jog atsakovai nepašalino šio procesinio dokumento trūkumų.

11Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad gintis nuo pareikšto ieškinio yra atsakovo teisė, bet ne pareiga, t.y. procesinių gynybos priemonių ir jų apimties pasirinkimo teisė tenka atsakovui. Atsakovas gali gintis nuo visų reiškiamų reikalavimų, nuo dalies iš jų, pripažinti ieškinį ar elgtis pasyviai – nerašyti atsiliepimo į ieškinį, nedalyvauti teismo posėdžiuose. Atsakovas, pateikdamas atsiliepimą, įgyvendina savo pareigą rūpintis proceso skatinimu. Tuo atveju, jei atsakovo atsikirtimai į ieškinį nėra gana išsamūs, jam tenka rizika, susijusi su savo pareigos rūpintis proceso skatinimu, netinkamu įgyvendinimu, nes kiekvieną paskesnį procesinį atsakovo dokumentą, naujus reikalavimus ar įrodymus teismas priims tik vadovaudamasis CPK 142 str. 3 d. Dėl to pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsiliepimą ieškinį laikė nepaduotu dėl to, kad atsakovai nenurodė išsamių nesutikimo motyvų dėl kiekvieno ieškovo prašomo paneigti teiginio. Tačiau pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsiliepimas į ieškinį laikytas nepaduotu, nepanaikintina, nes atsakovai nepašalino kitų pirmosios instancijos teismo 2008-03-12 nutartyje nurodytų atsiliepimo į ieškinį trūkumų. Pirmosios instancijos teismas buvo nurodęs, kad atsiliepimas į ieškinį neatitinka CPK 142 str. 2 d. 2-5 p. reikalavimų, atsiliepime nėra nurodyti visų dalyvaujančių asmenų duomenys. Nutartyje buvo aiškiai nurodyta, kad atsiliepime į ieškinį turi būti pareikšta nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, nurodyta informacija, ar byla bus vedama per advokatą (b.l. 97). Atsakovai šių atsiliepimo į ieškinį trūkumų nepašalino bei nenurodė pirmosios instancijos teismui, dėl kokių priežasčių šių trūkumų nešalins per teismo nustatytą terminą. Pirmosios instancijos teismo nurodyti atsiliepimo į ieškinį trūkumai, kurių nepašalino atsakovai, tiesiogiai įtvirtinti įstatymo normoje, reglamentuojančioje atsiliepimo į ieškinį turinį (CPK 142 str. 2 d. 4-5 p.). Atsiliepime į ieškinį privaloma nurodyti, ar byla bus vedama per advokatą, nes pirmosios instancijos teismas tik įvertinęs šią atsakovų informaciją gali nustatyti pasirengimo bylą nagrinėti teisme būdą (CPK 227, 228 str.). Atsiliepime į ieškinį atsakovai turi pareikšti nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu ieškovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų, kadangi sprendimo už akių institutu siekiama sudaryti teisines prielaidas civiliniame procese įgyvendinti ekonomiškumo ir koncentracijos principus. Tai reiškia, jog teismas, imasi CPK nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti. Atsiliepime į ieškinį nenurodyta dalyvaujančių byloje asmenų procesinė padėtis, vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, buveinė ir kt. (CPK 111 str. 2 d. 2 p.). Dėl to iš atsiliepimo į ieškinį nėra aišku, ar atsiliepimą pateikė tik atsakovas UAB „Laisvas laikraštis“, ar šis atsakovas ir kitas atsakovas A. D..

12Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė CPK 142 str., procesinės teisės normas, reglamentuojančias procesinio dokumento trūkumų šalinimą, ir pagrįstai nustatė terminą pašalinti procesinio dokumento trūkumus, o nepašalinus trūkumų CPK 115 str. 3 d. pagrindu atsiliepimą į ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiems asmenims. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2008-04-14 nutartį.

13Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

14Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai