Byla e2-2672-232/2019
Dėl neteisėto delspinigių ir palūkanų paskaičiavimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė, sekretoriaujant Aleksui Navickui, dalyvaujant ieškovui A. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovui BKU „Baltija“ dėl neteisėto delspinigių ir palūkanų paskaičiavimo,

Nustatė

3I.GINČO ESMĖ

41.

5Ieškovas A. D. prašė pripažinti atsakovo BKU „Baltija“ paskaičiuotą delspinigių ir palūkanų sumą – 12 017,05 Eur pagal 2015-12-09 sutartį Nr. S0004705/15 (toliau sutartis Nr.1) neteisėta; paskaičiuotą delspinigių ir palūkanų sumą – 7558,01 Eur pagal 2016-08-10 sutartį Nr. S0005804/16 (toliau sutartis Nr.2) neteisėta, netenkinus prašymo, prašė sumažinti delspinigių normą nuo 0,05 proc. iki 0,02 proc.

62.

7Nurodė, kad tarp ieškovo (toliau – ir kredito gavėjas) ir Šiaulių kredito unijos (vėliau – BKU „Baltija“) (toliau – ir kredito davėjas) 2015-12-09 sudaryta kredito sutartis Nr.1, bei 2016-08-10 sudaryta kredito sutartis Nr. 2. Paaiškino, kad 2019-01-10 elektroniniu paštu buvo informuotas, jog turi neapmokėtų skolų BKU „Baltija“. Pagal sutartį Nr. 1 apskaičiuota delspinigių suma sudaro 11260,80 Eur, pradelsta palūkanų suma – 756,25 Eur. Pagal sutartį Nr. 2 apskaičiuota delspinigių suma sudaro 7041,18 Eur, pradelsta palūkanų suma – 516,83 Eur. Teigė, kad iki 2019-01-10 jam nebuvo žinoma (pranešta) apie pasikeitusius atsakovo banko sąskaitų numerius, įskaitant sąskaitą įmokų mokėjimui, bei kitus rekvizitus, kaip tai numatyta sutartyse.

83.

9Paaiškino, kad atsakovas nurodė, jog pranešimas apie BKU „Baltija“ bankrotą ir įmokų mokėjimą buvo siųstas 2017-11-24 registruotu paštu per pašto kurjerius UAB „Samus“, adresu, ( - ). Pabrėžė, kad pagal sutarčių 12.3 punktą, visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas pagal sutartis įteikiami šaliai pasirašytinai arba siunčiami registruotu paštu. Sutarčių 1.1. punkte, ieškovas nurodė adresą korespondencijai: ( - ), tačiau jokio pranešimo šiuo adresu negavo. Sutarčių12.4 punkte nurodyta, jog šalys nedelsdamos privalo informuoti vieną kitą, jei keičiasi šalių adresai, banko sąskaitų numeriai ar kiti rekvizitai. Atsakovas pažeidė pareigą informuoti ieškovą apie pasikeitusius banko sąskaitų numerius ir kitus rekvizitus, dėl ko ieškovas nebegalėjo vykdyti mokėjimų.

104.

11Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškovas nebuvo informuotas apie pasikeitusius atsakovo banko sąskaitų numerius ir kitus rekvizitus, delspinigių ir palūkanų paskaičiavimas laikytinas neteisėtu. Jei ieškovas būtų informuotas sutartyse nurodytu ir išimtinai korespondencijai skirtu adresu, tokiu atveju ieškovui būtų pranešta apie pasikeitusius banko sąskaitų numerius ir kitus rekvizitus, todėl nebūtų pradelstas įmokų mokėjimo terminas ir nebūtų pagrindo skaičiuoti delspinigius ir palūkanas.

125.

13Nurodė, kad netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį. 2019-01-10 el. laiške nurodyta, jog pagal sutartį Nr. 1 pradelstas dienų skaičius yra 448 dienos, o pagal sutartį Nr. S0005804/16 – 509 dienos. Taigi delspinigiai paskaičiuoti už ilgesnį laikotarpį nei numatyta įstatyme.

146.

15Nurodė, kad sutarčių 6.1. punkte numatyta mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Ieškovo teigimu, delspinigių dydis yra per didelis. Pažymėjo, jog sutarties Nr. 1 kredito suma sudaro 16 000 Eur, sutarties Nr.2 – 8000,00 Eur, tuo tarpu, pagal sutartį Nr.1 apskaičiuota delspinigių suma sudaro 11 260,80 Eur, pradelsta palūkanų suma – 756,25 Eur (iš viso – 12 017,05 Eur), pagal sutartį Nr. 2, apskaičiuota delspinigių suma sudaro 7041,18 Eur, pradelsta palūkanų suma – 516,83 Eur (iš viso – 7 558,01 Eur). Teigė, kad paskaičiuotų delspinigių sumos, palyginus su kredito sumomis, yra labai didelės (neženkliai mažesnės nei kredito sumos). Teismui nusprendus pripažinti, jog delspinigiai ir palūkanos paskaičiuotos teisėtai, prašė sumažinti 0,05 proc. delspinigius iki 0,02 proc.

167.

17Atsakovas BKU „Baltija“ atsiliepimu prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

188.

19Nurodė, kad apie bankroto bylos KU „Baltija“ iškėlimą bei sąskaitos numerį ieškovas buvo informuotas pranešimu, ką patvirtina pridedamas 2017-11-24 UAB „SAMUS“ perdavimo – priėmimo aktas. Pranešimas ieškovui buvo siųstas KU „Baltija“ apskaitoje įvestu ieškovo adresu ( - ). Toks adresas, kaip gyvenamosios vietos adresas, buvo nurodytas ir tarp ieškovo ir atsakovo sudarytose kredito sutartyse Nr.1 ir Nr.2. Teigė, kad ieškovas apie iškeltą KU „Baltija“ bankroto bylą buvo informuotas tinkamai. Nurodė, kad informacija apie bankroto bylos KU „Baltija“ iškėlimą buvo patalpina viešai.

209.

21Nurodė, kad ieškovas, kaip kredito gavėjas, turėjo pareigą domėtis apie tolimesnį savo įsipareigojimų vykdymą kredito unijai. Ieškovas žinojo, kada, kokius mokėjimus reikia atlikti, taip pat žinojo, kad už mokėjimų neatlikimą laiku skaičiuosis delspinigiai, baudos ir t. t.

2210.

23Nurodė, kad ieškovas yra advokatas, pats teikęs paslaugas KU „Baltija“. Kadangi ieškovas pats teikė teisines paslaugas KU „Baltija“, ieškovas turėjo visas galimybes išsiaiškinti, kokia yra KU „Baltija“ bankroto bylos situacija, kokie yra paskirto bankroto administratoriaus kontaktai, sąskaitų rekvizitai ir t. t.

24II. TEISMO NUSTATYTOS FAKTINĖS BYLOS APLINKYBĖS IR PRIIMAMO SPRENDIMO MOTYVAI

2511.

26Ginčas byloje yra kilęs dėl kredito gavėjo prievolių pagal kredito sutartį vykdymo kredito įstaigai iškėlus bankroto bylą, delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio.

27Bylos faktinės aplinkybės

2812.

29Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, kad tarp šalių buvo sudarytos dvi kredito sutartys: 2015 12 09 sutartis Nr. 1, pagal kurią atsakovas ieškovui suteikė 16 000 Eur kreditą su pradine 6 procentų kintamųjų palūkanų norma ir 3 mėnesių EURIBOR, mokant 0,05 procentus delspinigių už kiekvieną pradelstą mokėti pagal kredito gražinimo grafiką dieną, paskolos gražinimo data 2020 12 09 ir 2016 08 10 sutartis Nr. 2, pagal kurią atsakovas suteikė 8 000 Eur kreditą su pradine 6,5 procentų kintamųjų palūkanų norma ir 6 mėnesių EURIBOR, mokant 0,05 procentus delspinigių už kiekvieną pradelstą mokėti pagal kredito gražinimo grafiką dieną, paskolos gražinimo data 2021 08 10.

3013.

312017-10-20 Vilniaus apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5458- 232/2017 iškėlė atsakovui bankroto bylą, nutartis įsiteisėjo - 2017-11-02.

3214.

33Ieškovas taip pat neginčija ir byloje pateiktų paskaičiavimų, kad pagal sutartį Nr.1 paskolos likutis yra 10 792,09 Eur, pradelstų dienų skaičius yra 448 dienos, pradelstų paskolos mokėjimų suma - 3 814,71 Eur, pradelstų palūkanų suma -756,25 Eur, o delspinigių suma už visą pradelstą laikotarpį sudaro 11 260,80 Eur. Pagal sutartį Nr. 2 paskolos likutis yra 6 720,83 Eur, pradelstų dienų skaičius yra 509, pradelstų paskolos mokėjimų suma - 2 130.28 Eur, pradelstų palūkanų suma - 516,83 Eur, delspinigių sumą už visą pradelstą laikotarpį sudaro 7041,18 Eur.

34

35Dėl atsakovo teisės į delspinigius

3615.

37Ieškovas neginčija įsiskolinimų pagal kredito sutartis, tačiau nurodo, jog šie įsiskolinimai atsirado dėl to, kad iškėlus bankroto bylą jis nebuvo tinkamai informuotas apie šį faktą, buvo užblokuota sąskaita, į kurią jis pervesdavo paskolos dalis ir palūkanas administratoriui perėmus bankrutuojančio kreditoriaus valdymą, pasikeitė sąskaitos, į kurią ieškovas pervesdavo lėšas pagal kredito sutartis. Nežinodamas naujų paskolos davėjo rekvizitų jis neturėjo galimybių vykdyti savo prievolių pagal ginčo kredito sutartis.

3816.

39Su šiais ieškovo argumentais negalima sutikti. Atsakovas yra pateikęs į bylą rašytinį įrodymą, kad Apie bankroto bylos KU „Baltija" iškėlimą bei naują sąskaitos numerį ieškovą informavo pranešimu, išsiųstu KU „Baltija" apskaitoje įvestu ieškovo adresu ( - ), kuris sutartyse buvo nurodytas kaip ieškovo gyvenamosios vietos adresas. Šią aplinkybę patvirtina byloje su atsiliepimu pateiktas 2017-11-24 pašto kurjerio UAB „SAMUS" perdavimo - priėmimo aktas. Toks gyvenamosios vietos adresas, buvo nurodytas ir tarp šalių sudarytose kredito sutartyse Nr. 1 ir Nr. 2, o ta aplinkybė, jog sutartyje buvo nurodytas dar ir adresas korespondencijai - ( - ), kuris yra advokatų kontoros ( - ) adresas, nesudaro pagrindo teigti, jog ieškovas apie iškeltą KU „Baltija" bankroto bylą buvo informuotas netinkamai. Be to, ieškovas neneigė ir aplinkybės, jog kaip advokatas pats yra teikęs paslaugas KU „Baltija". Informacija apie bankroto bylos KU „Baltija" iškėlimą buvo patalpina viešai: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos internetiniame puslapyje, Lietuvos banko internetiniame puslapyje, spaudoje.

4017.

41Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas, atstovaudamas tam tikrų BKU „Baltija" skolininkų interesus, ne kartą buvo kreipęsis į bankroto administratorių su prašymais ir jam buvo pateikta informacija apie BKU „Baltija" bankroto bylą, sąskaitos rekvizitai ir kt., kas leidžia spręsti, jog ieškovas turėjo visą informaciją apie BKU „Baltija" banko sąskaitas, bankroto administratoriaus kontaktus, dėl ko nėra jokio pagrindo teigti, kad Ieškovas neturėjo galimybių vykdyti savo įsipareigojimų, nes nežinojo banko sąskaitos.

4218.

43Taigi, nurodytu aplinkybių kontekste, teismas konstatuoja, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie pasikeitusius atsakovo rekvizitus, ryšium su bankrotu, vienu iš jo paties sutartyje nurodytu adresu. Be to pats būdamas advokatas, veikdamas kaip sąžininga sutarties šalis jis turėjo visas galimybes naują atsakovo sąskaitą susižinoti ir pats jei būtų veikęs kaip pagal CK 6.200 straipsnyje nustatytus sutarties vykdymo principus vykdęs sutartį tinkamai ir sąžiningai, vykdydamas sutartį būtų bendradarbiavęs su atsakovu, stengęsis sutartį vykdyti kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu, dėjęs maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti ir ėmęsis pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalyje įtvirtina imperatyvia nuostata paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Šalių pasirašytose kredito sutartyse ieškovas, kaip kredito gavėjas, taip pat prisiėmė įsipareigojimus nustatytais terminais ir tvarka vykdyti mokėjimus kredito davėjui KU „Baltija". Ieškovo nurodoma priežastis, dėl kurios jis neva neturėjo galimybės vykdyti įsipareigojimų, pagal ginčo sutartis, nesudaro pagrindo atleisti jį nuo pasekmių laiku nevykdant prievolių pagal ginčo sutartis, t.y. nuo delspinigių mokėjimo.

44Dėl delspinigių dydžio ir laikotarpio, už kurį atsakovas turi teisę delspinigių reikalauti

4519.

46Ieškovas prašė mažinti delspinigius nuo 0,05 procentų iki 0,02 procentų pradelstų įsipareigojimų per dieną dydžio. Teismas sprendžia, jog reikalavimas dėl delspinigių dydžio nepagrįstas, nes pirma dėl tokio dydžio delspinigių šalys susitarė ginčo sutartimis, antra šis delspinigių dydis neviršija Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyto dydžio. Kadangi minėta šio įstatymo nuostata taip pat nustato, jog netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį, reikalavimas mažinti delspinigių dydį tenkinamas paskaičiuotus delspinigius priteisiant už 180 dienų. Atitinkamai priteisiamus delspinigius pagal sutartį Nr. 1 sudaro: 11 260,80 : 448 x 180 = 4524,42 Eur, pagal sutartį Nr. 2 sudaro: 7041,18: 509 x 180 = 2 490 Eur

4720.

48Teismas, vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

49Ieškinį tenkinti dalinai.

50Nustatyti, kad delspinigiai pagal šalių kredito sutartis Nr. S0004705/15 ir Nr. S0005804/16 skaičiuotini ne daugiau kaip už 180 dienų ir atitinkamai paskaičiuotų delspinigių sumas, kurias privalo mokėti ieškovas A. D., atsakovui BKU „Baltija“ sumas sumažinti: iki 4 524,42 Eur (keturių tūkstančių penkių šimtų dvidešimt keturių eurų 42 euro centų) pagal 2015-12-09 sutartį Nr. S0004705/15 ir iki 2 490 Eur (dviejų tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt eurų) pagal 2016-08-10 sutartį Nr. S0005804/16.

51Sprendimas 30 d. laikotarpiu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.GINČO ESMĖ... 4. 1.... 5. Ieškovas A. D. prašė pripažinti atsakovo BKU „Baltija“ paskaičiuotą... 6. 2.... 7. Nurodė, kad tarp ieškovo (toliau – ir kredito gavėjas) ir Šiaulių... 8. 3.... 9. Paaiškino, kad atsakovas nurodė, jog pranešimas apie BKU „Baltija“... 10. 4.... 11. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškovas nebuvo informuotas apie... 12. 5.... 13. Nurodė, kad netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų... 14. 6.... 15. Nurodė, kad sutarčių 6.1. punkte numatyta mokėti 0,05 proc. dydžio... 16. 7.... 17. Atsakovas BKU „Baltija“ atsiliepimu prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip... 18. 8.... 19. Nurodė, kad apie bankroto bylos KU „Baltija“ iškėlimą bei sąskaitos... 20. 9.... 21. Nurodė, kad ieškovas, kaip kredito gavėjas, turėjo pareigą domėtis apie... 22. 10.... 23. Nurodė, kad ieškovas yra advokatas, pats teikęs paslaugas KU „Baltija“.... 24. II. TEISMO NUSTATYTOS FAKTINĖS BYLOS APLINKYBĖS IR PRIIMAMO SPRENDIMO MOTYVAI... 25. 11.... 26. Ginčas byloje yra kilęs dėl kredito gavėjo prievolių pagal kredito... 27. Bylos faktinės aplinkybės ... 28. 12.... 29. Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, kad tarp šalių buvo sudarytos... 30. 13.... 31. 2017-10-20 Vilniaus apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5458-... 32. 14.... 33. Ieškovas taip pat neginčija ir byloje pateiktų paskaičiavimų, kad pagal... 34. ... 35. Dėl atsakovo teisės į delspinigius ... 36. 15.... 37. Ieškovas neginčija įsiskolinimų pagal kredito sutartis, tačiau nurodo, jog... 38. 16.... 39. Su šiais ieškovo argumentais negalima sutikti. Atsakovas yra pateikęs į... 40. 17.... 41. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas, atstovaudamas tam tikrų BKU... 42. 18.... 43. Taigi, nurodytu aplinkybių kontekste, teismas konstatuoja, kad ieškovas buvo... 44. Dėl delspinigių dydžio ir laikotarpio, už kurį atsakovas turi teisę... 45. 19.... 46. Ieškovas prašė mažinti delspinigius nuo 0,05 procentų iki 0,02 procentų... 47. 20.... 48. Teismas, vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais... 49. Ieškinį tenkinti dalinai.... 50. Nustatyti, kad delspinigiai pagal šalių kredito sutartis Nr. S0004705/15 ir... 51. Sprendimas 30 d. laikotarpiu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam...