Byla e2S-1289-390/2020

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lexuna“ ir akcinės bendrovės „SEB bankas“ atskiruosius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. birželio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-271-713/2018 pagal bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lexuna“ prašymą dėl fizinio asmens A. S. bankroto bylos nutraukimo bei fizinio asmens A. S. prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo ir termino mokumo atkūrimo planui patikslinti nustatymo fizinio asmens A. S. bankroto byloje, kreditoriai akcinė bendrovė „SEB bankas“, R. P., S. S., E. K., akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos dujų tiekimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Vaikų išlaikymo fondo administracija), antstolė Sonata Vaicekauskienė.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kauno apylinkės teismas 2017 m. vasario 15 d. nutartimi iškėlė A. S. bankroto bylą. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. gegužės 26 d. 2017 m. liepos 13 d. nutartimi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai. 2018 m. sausio 24 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančio fizinio asmens mokumo atkūrimo planą.

82.

9Teisme 2020 m. vasario 3 d. gautas bankroto administratorės prašymas nutraukti A. S. bankroto bylą, kadangi jis nevykdo mokumo atkūrimo plano, nereaguoja į administratoriaus pretenzijas, nepadengia įsiskolinimo bei neteikia patikslinto mokumo atkūrimo plano, atsižvelgiant į jo finansinę situaciją. 2020 m. sausio 20 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas nutraukti bankroto bylą, kadangi nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo besitęsiantis A. S. elgesys pasireiškė netinkamu mokumo atkūrimo plano vykdymu, nerūpestingumu, pasyvumu, nesiekimu bendradarbiauti su bankroto administratoriumi, nesistengimu susirasti geriau apmokamą darbą, nepervedimu lėšų kreditorių reikalavimams tenkinti. Bankroto administratorius pabrėžė, kad toks fizinio asmens elgesys nebuvo sąlygotas bankroto administratoriaus ar jos įgaliotų asmenų, kadangi bankroto administratorius tinkamai vykdė savo pareigas, teikė informaciją, siekė bendradarbiauti, tačiau pats A. S. buvo indiferentiškas. Nutraukus bankroto bylą, bankroto administratorius prašė priteisti iš A. S. 1 951,08 Eur bankroto administravimo išlaidas, susidedančias iš 1 200,00 Eur atlyginimo bankroto administratoriui ir 751,08 Eur bankroto administravimo išlaidų, nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2020 m. sausio 31 d.; taip pat atlygį bankroto administratoriui po 50,00 Eur per mėnesį bei 5,00 Eur per mėnesį faktines išlaidas nuo 2020 m. vasario 1 d. iki teismo nutarties, kuria bus nutraukta bankroto byla, įsiteisėjimo dienos bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo nutarties nutraukti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

103.

112020 m. vasario 20 d. atsiliepimu dėl bankroto bylos nutraukimo A. S. pateikė prašymą pakeisti bankroto administratorę ir nustatyti terminą mokumo atkūrimo planui patikslinti.

124.

13Nurodė, kad nesutinka su bankroto administratorės pozicija, jog nevykdė mokumo atkūrimo plane nurodytų priemonių. Teigė, jog mokumo atkūrimo plane numatytos priemonės galimai nebuvo tinkamai įvykdytos dėl objektyvių priežasčių: pastaruosius kelis metus susidūrė su dideliais sunkumais, išgyvenimais, depresija, kadangi iki 2018 m. liepos 16 d. slaugė sunkiai sergančią motiną, dėl ko galimybės dirbti buvo apsunkintos; mirus motinai, išlaidos namui išlaikyti išaugo, nes nebeliko motinos gaunamų pajamų, iš kurių buvo mokama už namą; taip pat atsirado prievolė sumokėti Valstybei žemės mokestį; nors stengėsi susirasti darbą, siuntė savo gyvenimo aprašymą, tačiau nebuvo patrauklus darbo rinkoje, dėl minėtų priežasčių pašlijo jo sveikata. Visos šios aplinkybės apsunkino galimybes laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus.

145.

152020 m. kovo 13 d. bankroto administratorė pateikė prašymą, kuriuo atsisakė prašymo priteisti 1 951,08 Eur bankroto administravimo išlaidas, kadangi A. S. jas apmokėjo. Dėl fizinio asmens prašymo pakeisti bankroto administratorę ir termino mokumo atkūrimo planui patikslinti nustatymo nurodė, kad A. S. veiksmų pobūdis, pasireiškiantis kreditorių interesų ignoravimu, jų trukmė, apimtis, bankroto administratorės lėšų apmokėjimas po prašymo nutraukti bylą pateikimo, kelia pagrįstas abejones dėl tolimesnio sklandaus bei efektyvaus bankroto administravimo.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

186.

19Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai 2020 m. birželio 11 d. nutartimi netenkino bankroto administratorės prašymo nutraukti bankrutuojančio fizinio asmens A. S. bankroto bylą, atstatydino iš bankrutuojančio fizinio asmens A. S. bankroto administratorės pareigų UAB „Lexuna“, paskyrė bankrutuojančio fizinio asmens A. S. nauja bankroto administratore UAB „Centrinis bankroto biuras LT“, nekeičiant mokumo atkūrimo plane ir kreditorių susirinkime patvirtintų bankroto administravimo išlaidų, priėmė bankroto administratorės UAB „Lexuna“ atsisakymą nuo reikalavimo priteisti iš A. S. 1 951,08 Eur administravimo išlaidas už periodą nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki 2020 m. sausio 31 d. ir šioje dalyje bylą nutraukė, priteisė UAB „Lexuna“ iš A. S. 110 Eur bankroto administratoriaus atlygį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki teismo nutarties įsiteisėjimo dienos bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 110 Eur sumos nuo nutarties įsiteisėjimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, išieškant šias sumas pirmumo tvarka prieš kitus kreditorius iš visų A. S. gaunamų pajamų.

20Dėl bankroto bylos nutraukimo.

217.

22Nagrinėjamoje byloje ginčo, kad pareiškėjas netinkamai vykdė 2018 m. sausio 24 d. teismo nutartimi patvirtintą mokumo atkūrimo planą, privalėdamas kas pusmetį sumokėti į bankroto administratoriaus atidarytą depozitinę sąskaitą po 483,30 Eur, per keturis pusmečius nepervedė kreditoriams skirtų 1 933,20 Eur. Taip pat nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2020 m. sausio 31 d. bankrutuojantis fizinis asmuo turėjo sumokėti 1 951,08 Eur bankroto administravimo išlaidas.

238.

24Teismas nurodė, jog pareiškėjo mokumo atkūrimo plane, nors ir buvo nustatytas tikslus šešių pusmečių įmokų mokėjimo grafikas, tačiau įkeistas turtas neparduotas (2019 m. birželio 10 d. bei 2019 m. rugpjūčio 20 d. įkeisto turto pardavimo varžytynės paskelbtos neįvykusiomis). Nuo 2018 m. vasario 1 d. iki mokumo atkūrimo plano įvykdymo per šešis pusmečius pirmos eilės kreditorei turi būti sumokėta 2 899,80 Eur. Po bankroto administratorės kreipimosi į teismą, buvo sumokėta visa skolos suma, tačiau bankroto administratorei pasidengus bankroto administravimo išlaidų skolą ir sumas už 2020 m. vasario bei kovo mėnesius, šiai dienai I eilės kreditorei skola sumažėjo iki 1 585,89 Eur, kurią liko sumokėti per du pusmečius. Antros eilės kreditoriams nenumatyta jokių lėšų mokėti, išskyrus lėšas, viršijančias būtinuosius poreikius. Taip pat mokumo atkūrimo plane A. S. būtiniesiems poreikiams tenkinti buvo numatyta 300 Eur suma, iš kurių 144,81 Eur yra skiriama nepilnametės dukters išlaikymui. Pareiškėjas pateikė įrodymus, jog nuo 2018 m. liepos 16 d., mirus bankrutuojančio asmens motinai, namo išlaikymo išlaidos padidėjo. A. S. privalėjo sumokėti 1 921,28 Eur namo išlaikymo išlaidas, kurios, esant motinai gyvai, buvo dengiamos iš jos gaunamų pajamų. Be to, atsirado prievolė sumokėti valstybei 810,16 žemės mokestį. Tokiu būdu būtiniesiems poreikiams tenkinti skirtina suma išaugo, dėl ko galima daryti išvadą, kad bankrutuojantis fizinis asmuo nevykdė plano dėl objektyviai susidariusio lėšų trūkumo, o ne nesąžiningai siekdamas išvengti įmokų pagal planą mokėjimo.

259.

26Teismo vertinimu, nors bylos nagrinėjimo dienai nėra padengtos visos įmokos, nustatytos mokumo atkūrimo plane, pareiškėjas nevykdo plano, tačiau toks pareiškėjo elgesys nevertintinas kaip visiškai nesąžiningo asmens, neatitinkančio kreditorių interesų ir sudarančio pagrindą taikyti priemones, nustatytas FABĮ 10 straipsnyje, kadangi jau padengta didžioji piniginių įmokų skolos dalis, nors bankroto procedūros metu dar nėra parduotas pareiškėjo turimas nekilnojamasis turtas.

2710.

28Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, siekiant užtikrinti teisėtų lūkesčių principo įgyvendinimą, teismas netenkino bankroto administratoriaus prašymo dalyje dėl fizinio asmens A. S. bankroto bylos nutraukimo bei tęsti fizinio asmens bankroto procesą (FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

29Dėl bankroto administratoriaus pakeitimo.

3011.

31A. S., siekdamas užkirsti kelią tolimesniems konfliktiniams santykiams bei užtikrinti sklandų, ekonomišką bankroto procesą, prašė pakeisti bankroto administratorių, kadangi tarp jų su bankroto administratoriumi ilgą laiką vyksta nesusikalbėjimas, kas apsunkina bankroto procesą.

3212.

33Teismas nenustatė bankroto administratoriaus netinkamai atliekamų funkcijų, teisės aktų pažeidimų, tačiau atsižvelgdamas į faktinę aplinkybę, jog tarp pareiškėjo ir administratoriaus yra susiklostę konfliktiniai santykiai, bankrutuojantis fizinis asmuo yra praradęs pasitikėjimą administratoriumi, todėl sklandus bankroto procesas iš esmės negalimas.

3413.

35Nesant byloje bankrutuojančio fizinio asmens ir bankroto administratoriaus glaudaus bendradarbiavimo, teismas laikė tikslinga pareiškėjo prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo patenkinti (FABĮ 14 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

36Dėl bankroto administravimo išlaidų priteisimo.

3714.

382020 m. vasario 3 d. prašymu bankroto administratorius prašė nutraukus bankroto bylą, priteisti iš A. S. 1 951,08 Eur bankroto administravimo išlaidas, susidedančias iš 1 200 Eur atlyginimo bankroto administratoriui ir 751,08 Eur bankroto administravimo išlaidų, nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2020 m. sausio 31 d. 2020 m. kovo 13 d. bankroto administratorius pateikė prašymą, kuriuo atsisakė nuo prašymo priteisti 1 951,08 Eur bankroto administravimo išlaidas, kadangi A. S. jas apmokėjo.

3915.

40Teismas atsisakymą pareiškimo dalyje dėl 1 951,08 Eur bankroto administravimo išlaidų priteisimo priėmė, bylą šioje dalyje nutraukė.

4116.

42Taip pat bankroto administratorius prašė priteisti atlygį bankroto administratoriui po 50 Eur per mėnesį bei 5 Eur per mėnesį faktines išlaidas nuo 2020 m. vasario 1 d. iki teismo nutarties, kuria bus nutraukta bankroto byla, įsiteisėjimo dienos bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo nutarties nutraukti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4317.

44Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bankroto administratorius kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo 2020 m. vasario 3 d., byloje nėra duomenų, kad prašymo nagrinėjimo metu būtų vykdomos bankroto procedūros, be to, bankroto administratorius nurodė, kad iš gautų piniginių lėšų padengė bankroto administratoriaus išlaidas už 2020 m. vasario ir kovo mėnesius, iš viso 110 Eur, bei UAB „Lexuna“ 2016 m. sausio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2016/01 patvirtintus bankroto administratoriaus įkainius fizinių asmenų bankroto bylose, laikė pagrįstu 110 Eur atlygį bankroto administratoriui už laikotarpį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki nutarties įsiteisėjimo dienos. Todėl bankroto administratoriaus prašymą tenkintino iš dalies. Bankroto administratoriui UAB „Lexuna“ iš A. S. priteisė 110 Eur atlygį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, išieškant pirmumo tvarka prieš kitus kreditorius iš visų A. S. gaunamų pajamų.

4518.

46Patenkinus (iš dalies) reikalavimą dėl administravimo išlaidų priteisimo, teismas iš bankrutuojančio fizinio asmens bankroto administratoriui priteisė 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 110 Eur sumos nuo nutarties įsiteisėjimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

47Dėl termino mokumo atkūrimo planui patikslinti nustatymo.

4819.

49Teismas nurodė, kad atsisakius nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ir nustačius, kad pasikeitė bankrutuojančio asmens turtinė padėtis, pakito būtiniesiems poreikiams reikalinga suma, pareiškėjas negali vykdyti jau patvirtinto mokumo atkūrimo plano, prašymas dėl termino mokumo atkūrimo planui patikslinti nustatymo tenkintinas.

5020.

51Pareiškėjas prašė nustatyti dviejų mėnesių terminą. Teismas, atsižvelgiant į tai, kad mokumo atkūrimo planas patvirtintas 2018 m. sausio 24 d., iki bankroto procedūros pabaigimo liko tik daugiau nei vienas pusmetis, be to, pareiškėjas naudojasi kvalifikuota teisine pagalba jau nuo 2020 m. vasario 3 d., tačiau nėra pateikęs jokių rašytinių įrodymų apie mokumo atkūrimo plano tikslinimo veiksmus, todėl prašymą tenkintino iš dalies, nustatė vieno mėnesio terminą mokumo atkūrimo plano patikslinimui, įskaitant nutarties apskundimo terminą, iki 2020 m. liepos 18 d.

52III.

53Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

5421.

55Atskiruoju skundu nemokumo administratorė UAB „Lexuna“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020 m. birželio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – nutraukti bankrutuojančio fizinio asmens A. S. bankroto bylą, priteisti iš A. S. nemokumo administratorės UAB „Lexuna“ naudai atlygį bankroto administratoriui po 50 Eur per mėnesį bei faktines išlaidas - po 5 Eur per mėnesį už periodą nuo 2020 m. birželio 1 d. iki teismo nutarties, kuria bus nutraukta bankroto byla A. S., įsiteisėjimo dienos, šias sumas išieškant pirmumo eile prieš visus kreditorius iš visų A. S. gaunamų pajamų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5622.1.

57Dėl bankroto bylos nutraukimo. Pareiškėjas buvo tinkamai administratorės informuotas, tačiau jo finansinę situaciją atitinkančio patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto taip pat jokios kitos informacijos nemokumo administratorei neteikė, o apie tokių priemonių atlikimą prašneko tik po prašymo nutraukti bankroto bylą pateikimo teismui. Akivaizdu, jog bankrutuojantis asmuo A. S. nesielgė sąžiningai, ignoruodamas kreditorių reikalavimus, pirmiausia tegalvojo tik apie savo asmeninius interesus, taip pažeisdamas bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų tenkinimo pusiausvyrą. Priešingai nei nustatė teismas, nemokumo administratorės nuomone, fizinio asmens padaryti FABĮ pažeidimai negali būti pripažįstami mažareikšmiais, o jo elgesys plano įgyvendinimo laikotarpiu negali būti vertinamas, kaip atitinkantis sąžiningumo, šalių interesų pusiausvyros principus.

5822.2.

59Dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo. A. S. nepateikė jokių objektyvių duomenų bei įrodymų, patvirtinančių nemokumo administratorės netinkamai vykdytas pareigas, konfliktiškus jo ir administratorės santykius. Teismas netinkamai vertino bankroto bylos medžiagą ir nepagrįstai rėmėsi vien tik fizinio asmens deklaratyviomis interpretacijomis bei tikrovės neatitinkančiais teiginiais apie konfliktiškus santykius. Todėl teismo padaryta išvada dėl bankroto administratorės atstatydinimo pripažintina nepagrįsta.

6022.3.

61Dėl bankroto administravimo išlaidų. Teismas iš esmės priteisė nemokumo administratorei atlygį už du mėnesius, t. y. už 2020 m. balandžio ir gegužės mėnesius. Tačiau nemokumo administratorė ne tik šiuos mėnesius, bet iki pat teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos šioje bankroto byloje tprivalės vykdyti jai priskirtas pareigas ir teiks visas reikalingas administravimo paslaugas, tokiu būdu patirdama realias administravimo išlaidas.

622.

63Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartį ir klausimą išnagrinėti iš esmės – nutraukti fizinio asmens A. S. bankroto bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

6423.1.

65Dėl bankroto bylos nutraukimo. Teismas visiškai neatsižvelgė į kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, nepaisė kreditorių bei bankroto administratorės išsakytos nuomonės ir pateiktų argumentų, nevertino jog nėra vykdomas mokumo atkūrimo planas, o vadovavosi bankrutuojančio asmens ir jo atstovo niekuo nepagrįsta žodine nuomone bei argumentais. Skundžiama nutartis pažeidžia kreditorių, o taip pat ir bankroto administratorės teises bei teisėtus interesus.

6623.2.

67Dėl bankroto administratoriaus pakeitimo. Nors teismas nenustatė bankroto administratorės netinkamai atliekamų funkcijų ir teisės aktų pažeidimų, tačiau nusprendė atstatydinti bankroto administratorę UAB „Lexuna“ remdamasis vien tik bankrutuojančio asmens niekuo nepagrįstais pasisakymais. Be to, bankroto administratorės atstatydinimas bankroto proceso pabaigoje vilkins bankroto procedūras, turto pardavimą, kreditorinių reikalavimų tenkinimą ir kt.

6823.3.

69Dėl termino mokumo atkūrimo planui patikslinti nustatymo. Teismo posėdžio metu pačio bankrutuojančio asmens pateiktos informacijos, kad šiuo metu neturi jokių pajamų, kuriomis galėtų tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus bei dengti bankroto administravimo išlaidas, galima daryti išvadą, kad koks bebūtų pateiktas mokumo atkūrimo plano patikslinimas, jame nebus numatyti jokie mokėjimai kreditoriams ar bankroto administratoriui nes bankrutuojančio asmens pajamos neva neleidžia to padaryti. Naujų mokumo atkūrimo plano projektų teikimas tik vilkins bankroto proceso veiksmus.

703.

71Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo VSDFV Mažeikių skyrius nurodė, kad neprieštarauja A. S. bankroto administratorės UAB „Lexuna“ prašymui dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo, nes bankrutuojantis fizinis asmuo netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal patikslintą mokumo atkūrimo planą.

724.

73Atsiliepime į atskiruosius skundus pareiškėjas A. S. prašo Kauno apylinkės teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas argumentais:

7425.1.

75Pareiškėjas į bylą pateikė eilę dokumentų, pagrindžiančių, kad priešingai, nei teigia administratorė, viso bankroto proceso metu savo suvokimo ribose buvo aktyvus, teikė administratorei visą reikalingą informaciją, teikė prašymus, siekė patikslinti planą, prašė administratorės pagalbos. Administratorė vietoj to, kad paaiškinti, dėl kokių priežasčių į šiuos pareiškėjo raštus nereagavo, užima poziciją, kad neva pareiškėjas jokių veiksmų neatliko, kas tik patvirtina arba administratoriaus kompetencijos trūkumą, arba piktybišką elgesį ir siekį nutraukti pareiškėjui bankroto bylą.

7625.2.

77Nemokumo atkūrimo planą pareiškėjui pasisiūlė parengti administratorė, planą parengė per savo sutuoktinės A. S. (ką pats žodžiu patvirtino teismo posėdyje) įmonę UAB „Nintra“. Buvo sutarta, kad už tą pačią UAB „Nintra“ sumokėtą 350 Eur sumą planas ateityje, iškilus būtinybei, bus tikslinamas. Pareiškėjas visiškai pasitikėjo administratoriumi, kaip profesionalu, t. y. pagrįstai tikėjosi, kad jo parengtas planas bus tinkamas, juo labiau, kad pats administratorius surašė išvadą, kad planas tinkamas ir pateikė jį tvirtinti teismui. Tačiau paaiškėjo, kad parengtas ir tinkamu pripažinto plano neįmanoma vykdyti. Plane nenumatytos išlaidos pareiškėjo vykdomai tarpininkavimo veiklai, kuri neįsivaizduojama be automobilio, vykdyti ir gyvenamojo namo komunaliniams mokesčiams mokėti. Kadangi plane nebuvo numatytos išlaidos komunaliniams mokesčiams, pareiškėjas negalėjo vykdyti plano, o tai, kad nebuvo numatytos išlaidos, būtinos tarpininkavimo veiklai vykdyti, užkirto pareiškėjui galimybę iš tos veiklos uždirbti pajamas.

7825.3.

79Teismas teisingai pažymėjo, kad, nepaisant aplinkybės, jog bankroto procesas artėja link pabaigos, dar nėra parduotas pareiškėjo vardu registruotas nekilnojamasis turtas, kuris įkeistas kreditoriui AB SEB bankui ir nėra žinomas priežastys, dėl ko administratorė, gaudama užmokestį, delsia tai daryti. Per visą laikotarpį buvo paskelbtos tik dvejos varžytynės, jokių kitų realių veiksmų turtui parduoti administratorė nesiėmė, kas patvirtina jos siekį ne sėkmingai užbaigti bankroto procesą, o jį nutraukti. Tai sudaro rimtą pagrindą abejoti administratorės šališkumu ir yra pakankamu pagrindu ją nušalinti.

8025.4.

81AB SEB banko argumentai, jog teismas nepaisė kreditorių valios, yra visiškai nepagrįsti, nes kreditorių nuomonė ir/ar kreditorių susirinkimo protokolas nėra esminis kriterijus, kurio pagrindu teismas turėtų priimti sprendimą dėl bankroto bylos nutraukimo. Teismas šį klausimą sprendžia atsižvelgdamas į byloje surinktų įrodymų visumą.

8225.5.

83AB SEB banko teiginiai, kad teismas, priimdamas nutartį, rėmėsi tik žodiniais pareiškėjo paaiškinimais, suponuoja manymą, jog kreditorius iki šios dienos nėra susipažinęs su bylos medžiaga. Teismas nutartyje aiškiai nurodė, kokiais rašytiniais įrodymais rėmėsi priimdamas nutartį.

84Teismas

konstatuoja:

85IV.

86Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

87teisiniai argumentai ir išvados

885.

89Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

906.

91Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta nuraukti fizinio asmens bankroto bylą bei atstatydinta nemokumo administratorė ir priteista dalis administravimo išlaidų, teisėtumo ir pagrįstumo patirtinimas.

92Dėl bankroto bylos nutraukimo.

937.

94Pagal teismų praktiką, sprendžiant bet kokius fizinio asmens bankroto proceso metu kilusius klausimus, priskirtus teismo kompetencijai, turi būti taikomos taisyklės dėl bankrutuojančio asmens sąžiningumo vertinimo, skolininko ir kreditorių interesų balanso išlaikymo ir kt.

958.

96Nagrinėjamoje byloje nemokumo administratorė, vykdydama kreditorių susirinkimo įpareigojimus, prašė teismo nutraukti pareiškėjo fizinio asmens bankroto bylą, prašymą iš esmės grindžiant tuo, kad pareiškėjas nevykdo mokumo atkūrimo plano, nereaguoja į administratoriaus pretenzijas bei neteikia patikslinto mokumo atkūrimo plano, atsižvelgiant į jo finansinę situaciją.

979.

98Byloje nustatyta, kad 2018 m. sausio 24 d. teismo nutartimi patvirtintame A. S. mokumo atkūrimo plane numatyta, kad bankrutuojančio fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti skiriama 300 Eur, taip pat pareiškėjas privalėjo kas pusmetį sumokėti į bankroto administratorės atidarytą depozitinę sąskaitą po 483,30 Eur I eilės kreditorei, t. y. turi būti sumokėta 2 899,80 Eur, tačiau įkeistas turtas neparduotas (2019 m. birželio 10 d. bei 2019 m. rugpjūčio 20 d. įkeisto turto pardavimo varžytynės paskelbtos neįvykusiomis), Po bankroto administratoriaus kreipimosi į teismą ir pareiškėjui sumokėjus, liko sumokėti per du pusmečius I eilės kreditorei 1 585,89 Eur. Įvertinęs byloje pareiškėjo pateiktus įrodymus, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nuo 2018 m. liepos 16 d. A. S. privalėjo sumokėti 1 921,28 Eur namo išlaikymo išlaidas bei 810,16 žemės mokestį valstybei. Teismas, darė išvadą, kad pareiškėjas įrodė padidėjusių patirtų būtinųjų išlaidų pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su šia teismo išvada ir pažymi, kad pareiškėjas įrodė, jog negalėjo vykdyti mokumo atkūrimo plano dėl išaugusių poreikių, o ne dėl savo nesąžiningumo.

9910.

100Taip pat nėra pagrindo sutikti su atskirųjų skundų argumentais, kad pareiškėjas nesistengia vykdyti mokumo atkūrimo plano sąlygų. Byloje nemokumo administratorė nurodė, kad bankrutuojantis asmuo administratorei sumokėjo visą 1 951,08 Eur atlygį bei 110,00 Eur už kitas administravimo išlaidas už 2020 m. vasario ir kovo mėnesius, taip pat sumažino įsiskolinimą pirmos eilės kreditorei iki 1 585,89 Eur. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės patvirtina faktą, kad pareiškėjas siekia tinkamai įgyvendinti mokumo atkūrimo planą ir nepažeisti kreditorių interesų.

10111.

102Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą atsako ne tik fizinis asmuo, bet ir bankroto administratorius pagal savo kompetenciją (FABĮ 8 straipsnio 12 dalis) ir už tai administratoriui yra numatytas atlyginimas (FABĮ 22 straipsnis). Dėl užsitęsusio mokumo atkūrimo plane nurodyto bankrutuojančio fizinio asmens turto realizavimo ir atsiskaitymo su kreditoriumi AB SEB banku, t. y. mokumo atkūrimo plano nevykdymo atsakomybė tenka nemokumo administratorei, nes disponuoti fizinio asmens turtu pagal plane nustatytą tvarką yra administratorės pareiga (FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 1 punktas), tačiau jokių priežasčių administratorė nenurodo.

10312.

104Taigi pirmosios instancijos teismo išvados dėl fizinio asmens A. S. bankroto bylos nutraukimo pagrindo nebuvimo yra pagrįstos ir teisingos.

105Dėl bankroto administratoriaus pakeitimo.

10613.

107Svarstydamas administratoriaus atstatydinimo klausimą, teismas yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, o tai reiškia, jog bankroto administratorius gali būti atstatydintas esant įstatyme įtvirtinam pagrindui – esminiams administratoriaus veiklos pažeidimams, leidžiantiems spręsti apie netinkamą pareigų vykdymą.

10814.

109Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta, jog nemokumo administratorė sąmoningai vilkino bankroto procesą, kad siekė apsunkinti pareiškėjo mokumo atkūrimo plano rengimą, jo pateikimą kreditorių susirinkimui bei teismui, kad siekė bankroto bylos nutraukimo, tačiau nustatyti administratorės veiklos pažeidimai (šios nutarties 32 p.), leidžia spręsti apie netinkamą pareigų vykdymą. O tai yra vienas iš pagrindų sprendžiant dėl teismo paskirtos bankroto administratorės atstatydinimo (FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 1, 9 punktų pažeidimai). Be to, konkrečiu atveju yra akivaizdu, net neatsižvelgiant į asmens, kuriam iškelta bankroto byla interesus, kad tarp pareiškėjo bei teismo paskirtosios bankroto administratorės yra susidariusi konfliktinė situacija. Pagal pateiktus įrodymus matyti, kad tokią situaciją įtakojo paties pareiškėjo ir bankroto administratorės veiksmai (neveikimas).

11015.

111Nesutiktina su atskirųjų skundų argumentais, kad dėl naujos nemokumo administratorės paskyrimo būtų sutrikdyta bankroto proceso eiga. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas paskyrė administratorę nekeičiant mokumo atkūrimo plane ir kreditorių susirinkime patvirtintų bankroto administravimo išlaidų, todėl bankroto proceso kaštai lieka nepakitę, be to, bankroto proceso eiga buvo gana lėta, todėl nėra pagrindo išvadai, jog šioje mokumo atkūrimo plano vykdymo stadijoje atstatydinus esamą nemokumo administratorę ir paskyrus kitą, būtų papildomai sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, kas neabejotinai pažeistų tiek bankrutuojančio fizinio asmens, tiek jo kreditorių interesus.

11216.

113Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siekiant tinkamo (operatyvaus) bankroto proceso vykdymo, neprovokuoti nepasitikėjimo ir tolimesnės konfliktinės situacijos, pirmosios instancijos teismas tinkamai išsprendė klausimą dėl nemokumo administratorės pakeitimo.

114Dėl bankroto administravimo išlaidų.

11517.

116Pirmosios instancijos teismas nemokumo administratorei UAB „Lexuna“ priteisė iš A. S. 110 Eur atlygį nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki teismo nutarties įsiteisėjimo dienos. Administratorė su tuo nesutinka, nurodydama, kad teismas iš esmės priteisė administratorei atlygį tik už du mėnesius – 2020 m. balandžio ir gegužės, neįvertindamas aplinkybių, jog bus teikiamos administravimo paslaugos toliau ir patiriamos administravimo išlaidos.

11718.

118Pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) A. S. bankroto byloje (civilinės bylos Nr. e2FB-271-713/2018) nėra pateikta jokių duomenų apie nemokumo administratorės UAB „Lexuna“ atliktus arba atliekamus veiksmus A. S. bankroto procese ir dėl to patiriamos realios administravimo išlaidos nuo 2020 m. birželio 1 d. Kadangi pirmosios instancijos teismas priteisė 110 Eur administravimo išlaidas atsižvelgdamas į aplinkybę, kad atstatydinta bankroto administratorė privalės perduoti naujai bankroto administratorei fizinio asmens bankroto proceso visus dokumentus, ir balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, o nemokumo administratorė jokiais duomenimis neįrodė po 2020 m. gegužės 31 d. patirtų administravimo išlaidų dydžio, todėl atskirojo skundo argumentas administravimo išlaidų taip pat laikytinas nepagrįstu ir atmestinas (CPK 178 straipsnis).

11919.

120Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei pažymi, kad kiti atskirųjų skundų argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui nėra teisiškai reikšmingi ir įtakos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui nedaro, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

12120.

122Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas, todėl nėra teisinio pagrindo, remiantis atskirųjų skundų argumentais, panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo nutartį. Atskirieji skundai atmestini, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

123Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

124Kauno apylinkės teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

125Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kauno apylinkės teismas 2017 m. vasario 15 d. nutartimi iškėlė A. S.... 8. 2.... 9. Teisme 2020 m. vasario 3 d. gautas bankroto administratorės prašymas... 10. 3.... 11. 2020 m. vasario 20 d. atsiliepimu dėl bankroto bylos nutraukimo A. S. pateikė... 12. 4.... 13. Nurodė, kad nesutinka su bankroto administratorės pozicija, jog nevykdė... 14. 5.... 15. 2020 m. kovo 13 d. bankroto administratorė pateikė prašymą, kuriuo... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. 6.... 19. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai 2020 m. birželio 11 d. nutartimi... 20. Dėl bankroto bylos nutraukimo.... 21. 7.... 22. Nagrinėjamoje byloje ginčo, kad pareiškėjas netinkamai vykdė 2018 m.... 23. 8.... 24. Teismas nurodė, jog pareiškėjo mokumo atkūrimo plane, nors ir buvo... 25. 9.... 26. Teismo vertinimu, nors bylos nagrinėjimo dienai nėra padengtos visos įmokos,... 27. 10.... 28. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, siekiant... 29. Dėl bankroto administratoriaus pakeitimo.... 30. 11.... 31. A. S., siekdamas užkirsti kelią tolimesniems konfliktiniams santykiams bei... 32. 12.... 33. Teismas nenustatė bankroto administratoriaus netinkamai atliekamų funkcijų,... 34. 13.... 35. Nesant byloje bankrutuojančio fizinio asmens ir bankroto administratoriaus... 36. Dėl bankroto administravimo išlaidų priteisimo.... 37. 14.... 38. 2020 m. vasario 3 d. prašymu bankroto administratorius prašė nutraukus... 39. 15.... 40. Teismas atsisakymą pareiškimo dalyje dėl 1 951,08 Eur bankroto... 41. 16.... 42. Taip pat bankroto administratorius prašė priteisti atlygį bankroto... 43. 17.... 44. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bankroto administratorius kreipėsi į... 45. 18.... 46. Patenkinus (iš dalies) reikalavimą dėl administravimo išlaidų priteisimo,... 47. Dėl termino mokumo atkūrimo planui patikslinti nustatymo.... 48. 19.... 49. Teismas nurodė, kad atsisakius nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ir... 50. 20.... 51. Pareiškėjas prašė nustatyti dviejų mėnesių terminą. Teismas,... 52. III.... 53. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai argumentai... 54. 21.... 55. Atskiruoju skundu nemokumo administratorė UAB „Lexuna“ prašo panaikinti... 56. 22.1.... 57. Dėl bankroto bylos nutraukimo. Pareiškėjas buvo tinkamai administratorės... 58. 22.2.... 59. Dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo. A. S. nepateikė jokių... 60. 22.3.... 61. Dėl bankroto administravimo išlaidų. Teismas iš esmės priteisė nemokumo... 62. 2.... 63. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo panaikinti Kauno... 64. 23.1.... 65. Dėl bankroto bylos nutraukimo. Teismas visiškai neatsižvelgė į kreditorių... 66. 23.2.... 67. Dėl bankroto administratoriaus pakeitimo. Nors teismas nenustatė bankroto... 68. 23.3.... 69. Dėl termino mokumo atkūrimo planui patikslinti nustatymo. Teismo posėdžio... 70. 3.... 71. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo VSDFV Mažeikių... 72. 4.... 73. Atsiliepime į atskiruosius skundus pareiškėjas A. S. prašo Kauno apylinkės... 74. 25.1.... 75. Pareiškėjas į bylą pateikė eilę dokumentų, pagrindžiančių, kad... 76. 25.2.... 77. Nemokumo atkūrimo planą pareiškėjui pasisiūlė parengti administratorė,... 78. 25.3.... 79. Teismas teisingai pažymėjo, kad, nepaisant aplinkybės, jog bankroto procesas... 80. 25.4.... 81. AB SEB banko argumentai, jog teismas nepaisė kreditorių valios, yra visiškai... 82. 25.5.... 83. AB SEB banko teiginiai, kad teismas, priimdamas nutartį, rėmėsi tik... 84. Teismas... 85. IV.... 86. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 87. teisiniai argumentai ir išvados... 88. 5.... 89. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 90. 6.... 91. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 92. Dėl bankroto bylos nutraukimo.... 93. 7.... 94. Pagal teismų praktiką, sprendžiant bet kokius fizinio asmens bankroto... 95. 8.... 96. Nagrinėjamoje byloje nemokumo administratorė, vykdydama kreditorių... 97. 9.... 98. Byloje nustatyta, kad 2018 m. sausio 24 d. teismo nutartimi patvirtintame A. S.... 99. 10.... 100. Taip pat nėra pagrindo sutikti su atskirųjų skundų argumentais, kad... 101. 11.... 102. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad už teismo patvirtinto plano... 103. 12.... 104. Taigi pirmosios instancijos teismo išvados dėl fizinio asmens A. S. bankroto... 105. Dėl bankroto administratoriaus pakeitimo.... 106. 13.... 107. Svarstydamas administratoriaus atstatydinimo klausimą, teismas yra saistomas... 108. 14.... 109. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju byloje... 110. 15.... 111. Nesutiktina su atskirųjų skundų argumentais, kad dėl naujos nemokumo... 112. 16.... 113. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siekiant tinkamo (operatyvaus) bankroto... 114. Dėl bankroto administravimo išlaidų.... 115. 17.... 116. Pirmosios instancijos teismas nemokumo administratorei UAB „Lexuna“... 117. 18.... 118. Pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis (CPK 179 straipsnio 3... 119. 19.... 120. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog... 121. 20.... 122. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 123. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 124. Kauno apylinkės teismo 2020 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.... 125. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....