Byla 2-3467-717/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, Aistei Jungaitytei, Žydrūnei Mitkevičienei,

2dalyvaujant:

3ieškovo AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ atstovei R. R.,

4atsakovės N. G., a.k. ( - ) atstovei, advokato padėjėjai A. B.,

5trečiajam asmeniui Ž. G., a.k. ( - )

6nedalyvaujant trečiųjų asmenų UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atstovui ir Kauno miesto savivaldybės atstovui,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ ieškinį, atsakovei N. G. ir tretiesiems asmenims: UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir Ž. G. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

8Ieškovas savo ieškiniu ir jo atstovė teismo posėdyje prašė įpareigoti atsakovę įsileisti ieškovo darbuotojus į butą ( - ) ir sudaryti sąlygas gamtinių dujų tiekimo nutraukimui; nurodyti, kad šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo bei skirti atsakovei 100 EUR baudą už kiekvieną mėnesį iki teismo sprendimo įvykdymo; atsakovei gera valia neįvykdžius teismo įpareigojimo įsileisti ieškovo darbuotojus gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbų atlikimui per teismo nustatytą laikotarpį, sprendime nurodyti, kad ieškovo darbuotojai kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais turi teisę įeiti į butą ( - ) ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovės sutikimo bei priteisti iš atsakovės 41 EUR žyminio mokesčio išlaidų.

9Ieškovo atstovė paaiškino, kad 2009-05-01 su atsakove buvo sudaryta gamtinių dujų tiekimo sutartis. Šios sutarties pagrindu ieškovė teikė atsakovei gamtines dujas buitinėms reikmėms.

10AB „Lietuvos dujos“ (jos teisių perėmėjas yra AB „Energijos skirstymo operatorius“) 2014-10-15 sudarė įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartį su trečiuoju asmenim UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, kuriai perleido turtinį kompleksą (įmonės dalį), t.y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Įgydamas nurodytą turtą, trečiasis asmuo kartu perėmė teises ir pareigas, susijusias su gamtinių dujų tiekimu pagal sutartį su atsakove. Ieškovui liko gamtinių dujų skirstymo operatoriaus pareigos. Pagal 2014-10-10 LR energetikos ministro įsakymo Nr. 1-248 „Dėl gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau „taisyklės“) 98 p. nustatyta, kad skirstymo sistemos operatorius yra atsakingas už skirstymo sistemos eksploatavimą, paskirstyto dujų kiekio nustatymą pagal dujų kiekio matavimo priemones. Taisyklių 101.4 p. nustatyta, kad skirstymo operatorius turi teisę vartotojui nesilaikant esminių sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimų ir (ar) prašant tiekimo įmonei atjungti vartotojo sistemą nuo skirstymo sistemos. Ieškovas buvo įpareigotas atjungti atsakovei dujų tiekimą, vykdydamas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašymą, kadangi atsakovė nuo 2013 metų neatsiskaito už suvartotas dujas, nedeklaruoja jų sunaudoto kiekio, neįsileidžia ieškovo atstovų patikrinti dujų apskaitos rodmenų bei atjungti dujų tiekimą.

11Butas ( - ) priklauso Kauno miesto savivaldybei, o ji yra sudariusi šių patalpų nuomos sutartį su atsakove.

12Dujų tiekimo sutartyje ieškovas įsipareigojo užtikrinti patikimą gamtinių dujų tiekimą, o vartotojas įsipareigojo leisti ieškovo darbuotojams tikrinti dujotiekių, skaitiklių, buitinių dujinių prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, apmokėjimą už dujas, atlikti skaitiklių keitimą, patikrą ir iškėlimą bei vykdyti kitus įsipareigojimus (sutarties 3.1 ir 4.6 punktai).

13Atsakovė yra įsiskolinusi už patiektas gamtines dujas, skolos piktybiškai nemoka, tačiau neįsileidžia į butą ieškovo darbuotojų, kad jie atjungtų dujas už įsiskolinimus. Trečiasis asmuo kreipėsi į ieškovą dėl gamtinių dujų tiekimo nutraukimo atsakovei.

14Trečiasis asmuo Ž. G. prašė neatjungti jo ir atsakovės šeimai tiekiamų dujų. Nurodė, kad dėl susiklosčiusios sunkios šeimos materialinės padėties neišgali susimokėti skolų. Žada skolas sumokėti ateityje. Nurodė, kad prieš šį teismo posėdį sumokėjo dalį skolos. Jo ir atsakovės šeima augina nesenai gimusį vaiką, viso augina tris vaikus. Nepripažino aplinkybių, kad jie sąmoningai neįleido ieškovo darbuotojų į butą. Nurodė, kad jis gauna minimalų atlyginimą, o jo sutuoktinė gauna vaiko auginimo pašalpą. Jis dirba apsauginiu kas ketvirtą parą. Nuo šių metų sausio mėnesio susirado papildomo darbo. Yra sveikas, darbingas. Kodėl nedeklaruoja suvartotų dujų kiekio paaiškinti negalėjo.

15Atsakovė į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismas 2015-04-20 priėmė sprendimą už akių, tačiau atsakovė pateikė prašymą šį sprendimą peržiūrėti.

16Trečiasis asmuo – Kauno miesto savivaldybė į posėdį neatvyko, pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 35-37), kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka, prašė bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant.

17Trečiojo asmens UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atstovas į posėdį taip pat neatvyko. Gautas atsiliepimas į ieškinį (b.l. 46-47), kuriame nurodė, kad sutinka su pareikštu ieškiniu. Šis trečiasis asmuo nurodė, kad 2014-10-15 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo iš ieškovo įmonės dalį, t.y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Su perleidžiama gamtinių dujų tiekimo veikla trečiasis asmuo kartu perėmė su atsakove sudarytą dujų tiekimo sutartį buitinėms reikmėms, iš jos kylančias teises bei pareigas.

18Ieškinys tenkintinas dalinai.

19Byloje nustatyta, kad atsakovė ir jos šeima gyvena ir yra deklaravusi gyvenamąją vietą Kauno miesto savivaldybei priklausančiame bute ( - ) (b.l. 9, 11). Su atsakove 2009-05-01 yra sudaryta gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 21138746 (b.l. 12-15). Ieškovas 2014-10-22 atsakovei pranešė (b.l. 25), kad ji nevykdo sutarties sąlygų, t.y. kiekvieną mėnesį nedeklaruoja suvartotų dujų kiekio ir už jas neapmoka. Šiuo raštu atsakovei išaiškinta, kad nevykdant sutartinių įsipareigojimų, dujų tiekimas gali būti nutrauktas. Iki šio pranešimo atsakovei išsiuntimo, ieškovo atstovai 9 kartus lankėsi pas atsakovę namuose, tačiau nebuvo įleisti (b.l. 16-24). Atsakovei neįvykdžius ieškovo įspėjimo, jis 2015-02-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu.

20Atsakovės gyvenamojoje vietoje yra deklaruoti 5 asmenys (b.l. 45).

21Įmonės dalies pirkimo-pardavimo 2014-10-15 sutartimi ieškovas pardavė dalį turto trečiajam asmeniui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (b.l. 50-52). Šios sutarties 4.2 punkte nustatyta, kad atitinkamai nuo įmonės dalies perleidimo momento įmonės daliai priskirtas turtas, priklausęs pardavėjui, nuosavybės teise, bus laikomas pirkėjo nuosavybe ir atitinkamai visos įmonės daliai priskirtos teisės ir pareigos bus laikomos pirkėjo teisėmis ir pareigomis, išskyrus jei teisės aktai imperatyviai nustatys kitaip.

22Atsakovė už patiektas dujas yra neapmokėjusi 451,39 EUR (b.l. 137), tačiau neaišku koks dujų kiekis yra dar sunaudotas, nes, kaip buvo paminėta, atsakovė dujų skaitiklio rodmenų nedeklaruoja nuo 2013 metų kovo mėnesio (b.l. 53).

23Teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, 2015-04-20 priėmė sprendimą už akių, nes atsakovė teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį (b.l. 55—57), ieškinį patenkino iš dalies, t.y. įpareigojo atsakovę įleisti ieškovo atstovus ir sudaryti sąlygas dujų tiekimo nutraukimui ieškovo prašomomis sąlygomis.

24Atsakovė, nesutikdama su sprendimu už akių, įstatymo nustatytu terminu pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (b.l. 66-67). Šiame pareiškime nurodė, kad ieškovo prašymas yra neproporcingas ir neadekvatus pagal jos įsiskolinimą ieškovui. Jos šeima pagal finansines galimybes moka už suvartotas dujas taip pat daliniais mokėjimais siekia padengti įsiskolinimą. Šeimos pajamos yra mažos, jie augina du nepilnamečius vaikus (šiuo metu atsakovė augina tris nepilnamečius vaikus). Atsakovė nurodė, kad ji su sutuoktiniu dės visas pastangas, kad artimiausiu metu sumažintų susidariusį įsiskolinimą. Taip pat nurodė, kad nebuvo taip, jog ji sąmoningai būtų neįsileidusi į namus ieškovo atstovų; jie tikriausiai pas ją ateidavo dienos metu, kai ji ir sutuoktinis būdavo darbe. Prie pareiškimo atsakovė pateikė sutuoktuvių liudijimą su Ž. G. ir dviejų vaikų: E. M., gim. ( - ) ir E., gim. ( - ) gimimo liudijimus (b.l. 68-70), SoDros pažymas apie jos ir sutuoktinio gaunamas pajamas. Iš šių pažymų seka, kad jų gaunamos pajamos yra minimalios. Tuo metu, kai buvo teikiamas pareiškimas, atsakovė laukėsi trečiojo vaiko (b.l. 76-80).

25Ieškovas ir tretieji asmenys Kauno miesto savivaldybė ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ savo atsiliepimais dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (b.l. 96-100; 101-102; 103-104) prašė ieškovės pareiškimo netenkinti.

26Teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, 2015-11-16 nutartimi (b.l. 123-124) atnaujino jos nagrinėjimą, siekdamas išsiaiškinti aplinkybes ar ieškovas yra tinkama šalis byloje, nes 2014-10-15 pirkimo-pardavimo sutartyje, sudarytoje tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, buvo nustatyta, kad pirkėjui yra perduotos teisės, susijusios su dujų tiekimu gyventojams. Atnaujinus bylos nagrinėjimą ieškovas paaiškino, kad vykdant ES direktyvą jam buvo suteikta teisė skirstyti dujų tiekimą. Pareigos atlikti įrenginių patikrą yra priskirtos ieškovui, todėl tik jis galėtų vykdyti dujų tiekimo nutraukimą vartotojui (b.l. 137, 145-146).

27Teismas atmeta atsakovės argumentus, kad ieškovo darbuotojai pas juos į gyvenamąsias patalpas negalėjo patekti dėl to, kad ji ir sutuoktinis buvo darbe. Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo Ž. G. nurodė, kad jis dirba kas ketvirtą parą, todėl atsakovės teiginys, kad jis kitas tris dienas buvo darbe, yra neteisingas. Be to, ieškovo darbuotojai savo patikrinimo aktuose nurodė, kad kelis kartus jie suprato, jog kažkas namuose buvo, tačiau jų į namus neįleido. Pati atsakovė, laukdamasi trečiojo vaiko, buvo nėštumo ir gimdymo atostogose, todėl taip pat galėjo būti namuose. Iš to darytina išvada, kad atsakovė ne tik nepateikė ieškovui dujų apskaitos rodmenų, tačiau vengė, kad tuos duomenis užfiksuotų dujų tiekėjas.

28Teismas taip pat kritiškai vertina atsakovės motyvus, kad jų šeimos padėtis yra sunki. Jos sutuoktinis Ž. G. pripažino, kad jis yra sveikas ir darbingas, dirba apsauginiu kas ketvirtą parą, iki 2016 m. pradžios kito papildomo darbo neieškojo, todėl laikytina, kad atsakovės šeima dėjo nepakankamai pastangų, kad galėtų savalaikiai atsiskaityti už jiems suteiktas paslaugas, tame tarpe ir už patiektas dujas.

29CK 6.200 straipsnio 1 dalis nustato, kad šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai. CK 6.383 straipsnio 1 dalis (2013-12-19 red.) nustato, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui [...] sutartyje numatytos energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą.

30Šalių sudarytos sutarties pagrindu (3.1 p.) ieškovas įsipareigojo užtikrinti dujų tiekimą (vėliau šias funkcijas perėmė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“), o atsakovė įsipareigojo leisti ieškovo įgaliotiems darbuotojams tikrinti dujotiekių, skaitiklių, buitinių dujinių prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, apmokėjimų už dujas teisingumą. Atsakovė, neleisdama ieškovo darbuotojams įvykdyti šių sutarties sąlygų, pažeidė dujų tiekimo sutarties vykdymą, todėl įpareigotina pašalinti šiuos teisės pažeidimus, t.y. tenkintinas ieškovo reikalavimas suteikti jiems galimybę priverstinai patekti į atsakovės nuomojamas patalpas ir atlikti dujų tiekimo atjungimą – pritaikyti sankciją už rodmenų apie suvartotas dujas nedeklaravimą ir įsiskolinimą apmokėti už patiektas dujas.

31Netenkintina ieškinio reikalavimo dalis nustatyti, kad atsakovei gera valia neįsileidus ieškovo darbuotojų į butą, būtų suteikta jiems teisė patekti į butą su įgaliotais sprendimą vykdyti asmenimis be atsakovės sutikimo. Šis reikalavimas yra sprendimo vykdymo dalis, todėl priimamu sprendimu nereglamentuojama kaip turėtų būti įvykdytas sprendimas. Sprendimo vykdymo funkcijos yra priskirtos antstoliams. Antstoliai gautus sprendimus vykdo vadovaudamiesi CPK ir antstolių veiklą reglamentuojančiais poįstatyminiais aktais.

32Taip pat netenkintina ieškinio reikalavimo dalis dėl po 100 EUR baudos skyrimo kas mėnesį už sprendimo neįvykdymą, kadangi taip pat yra sprendimo vykdymo procesas ir esant būtinybei skirti skolininkui baudą už sprendimo neįvykdymą, dėl to antstolis kreipiasi į teismą atskira tvarka.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

34Kadangi buvo patenkinta pusė ieškovo ieškinio reikalavimų, todėl vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės priteistina pusė, t.y. 20,00 EUR žyminio mokesčio išlaidų. Iš jos nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes jos neviršija CPK 96 straipsnio 6 dalyje nustatyto dydžio.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270, straipsniais,

Nutarė

36Ieškinį patenkinti dalinai. Įpareigoti atsakovę N. G., a.k. ( - ) įleisti į jos nuomojamas gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ) ieškovo AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ darbuotojus ir sudaryti sąlygas gamtinių dujų tiekimo nutraukimui. Šį įpareigojimą įvykdyti per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo.

37Priteisti iš atsakovės N. G., a.k. ( - ) ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. 304151376, sąskaita Nr. ( - ) AB SEB banke 20,00 EUR (dvidešimt) žyminio mokesčio išlaidų.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, Aistei Jungaitytei,... 2. dalyvaujant:... 3. ieškovo AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ atstovei R. R.,... 4. atsakovės N. G., a.k. ( - ) atstovei, advokato padėjėjai A. B.,... 5. trečiajam asmeniui Ž. G., a.k. ( - )... 6. nedalyvaujant trečiųjų asmenų UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atstovui ir... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Ieškovas savo ieškiniu ir jo atstovė teismo posėdyje prašė įpareigoti... 9. Ieškovo atstovė paaiškino, kad 2009-05-01 su atsakove buvo sudaryta... 10. AB „Lietuvos dujos“ (jos teisių perėmėjas yra AB „Energijos skirstymo... 11. Butas ( - ) priklauso Kauno miesto savivaldybei, o ji yra sudariusi šių... 12. Dujų tiekimo sutartyje ieškovas įsipareigojo užtikrinti patikimą gamtinių... 13. Atsakovė yra įsiskolinusi už patiektas gamtines dujas, skolos piktybiškai... 14. Trečiasis asmuo Ž. G. prašė neatjungti jo ir atsakovės šeimai tiekiamų... 15. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 16. Trečiasis asmuo – Kauno miesto savivaldybė į posėdį neatvyko, pateikė... 17. Trečiojo asmens UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atstovas į posėdį taip... 18. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 19. Byloje nustatyta, kad atsakovė ir jos šeima gyvena ir yra deklaravusi... 20. Atsakovės gyvenamojoje vietoje yra deklaruoti 5 asmenys (b.l. 45).... 21. Įmonės dalies pirkimo-pardavimo 2014-10-15 sutartimi ieškovas pardavė dalį... 22. Atsakovė už patiektas dujas yra neapmokėjusi 451,39 EUR (b.l. 137), tačiau... 23. Teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, 2015-04-20... 24. Atsakovė, nesutikdama su sprendimu už akių, įstatymo nustatytu terminu... 25. Ieškovas ir tretieji asmenys Kauno miesto savivaldybė ir UAB „Lietuvos... 26. Teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, 2015-11-16 nutartimi (b.l. 123-124)... 27. Teismas atmeta atsakovės argumentus, kad ieškovo darbuotojai pas juos į... 28. Teismas taip pat kritiškai vertina atsakovės motyvus, kad jų šeimos... 29. CK 6.200 straipsnio 1 dalis nustato, kad šalys privalo sutartis vykdyti... 30. Šalių sudarytos sutarties pagrindu (3.1 p.) ieškovas įsipareigojo... 31. Netenkintina ieškinio reikalavimo dalis nustatyti, kad atsakovei gera valia... 32. Taip pat netenkintina ieškinio reikalavimo dalis dėl po 100 EUR baudos... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 34. Kadangi buvo patenkinta pusė ieškovo ieškinio reikalavimų, todėl... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270, straipsniais,... 36. Ieškinį patenkinti dalinai. Įpareigoti atsakovę N. G., a.k. ( - ) įleisti... 37. Priteisti iš atsakovės N. G., a.k. ( - ) ieškovui AB „Energijos skirstymo... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...