Byla 2-32-381/2016
Dėl leidimo iki nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos vykdyti būtinuosius mokėjimus, civilinėje byloje Nr. B2-731-866/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „I. P. Fresh Market“ direktoriaus A. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl leidimo iki nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos vykdyti būtinuosius mokėjimus, civilinėje byloje Nr. B2-731-866/2016.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42015 m. rugpjūčio 5 d. pirmosios instancijos teisme gautas uždarosios akcinės bendrovės ,,Internetinė prekyba Fresh Market“ (toliau – UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“) direktoriaus A. G. pareiškimas iškelti UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ bankroto bylą, kadangi įmonė yra nemoki, jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro daugiau nei pusę į balansą įrašyto turto vertės.

52015 m. rugpjūčio 17 d. pirmosios instancijos teisme gautas UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ direktoriaus A. G. prašymas leisti iki nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos vykdyti būtinuosius mokėjimus 109 394,90 Eur sumai, atsiskaitant su tiekėjais, darbuotojais bei už atsakovo veiklai palaikyti suteiktas būtinąsias paslaugas. Prašyme nurodoma, kad bankroto bylos UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ iškėlimo klausimas bus sprendžiamas 2015 m. rugsėjo 7 d., todėl iki posėdžio būtina išspręsti klausimą dėl įmonės būtinųjų mokėjimų vykdymo. Įmonės veiklos nutraukimas iki kol teisme bus išspręstas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo – žalingas jos kreditoriams, nes nebus užtikrinta tinkama bendrovės turto apskaita ir apsauga. Prekių apskaitos ir apsaugos vykdymas susijęs su būtinaisiais kaštais, kuriuos sudaro atlyginimai darbuotojams, mokesčiai už patalpų nuomą, komunalines paslaugas, buhalterinės apskaitos atlikimą ir kt. Pateikus teismui pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ iškėlimo, įmonės kreditoriai inicijavo eilę teisminių procesų dėl skolų priteisimo, kuriuose įmonės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto ir piniginių lėšų areštas. Tokie apribojimai trukdo bankrutuojančiai įmonei vykdyti veiklą bei užtikrinti tinkamą kreditorių interesų apsaugą – pagerinti galimybes gauti įmanomai maksimalų reikalavimų iš įmonės turto patenkinimą. Taip pat nurodyta, kad bankrutuojanti įmonė turi pakankamai kilnojamojo turto, kurio užtektų kreditorių, inicijavusių teisminius procesus, reikalavimams patenkinti.

6Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi UAB ,,Internetinė prekyba Fresh Market“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta mažoji bendrija „Indvita“ (toliau – MB „Indvita“), įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui uždėtas areštas, galiojantis iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutartis įsiteisėjo 2015 m. lapkričio 5 d.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi atmetė UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ direktoriaus A. G. prašymą dėl leidimo iki nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos vykdyti būtinuosius mokėjimus.

9Teismas nustatė, kad UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ direktoriui kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ iškėlimo, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo pareikštas ir teismas jų netaikė (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Taip pat teismas nustatė, kad pareiškėjas iš esmės prašo panaikinti kitose bylose taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

10Įvertinęs nurodytas nustatytas faktines aplinkybes, teismas konstatavo, kad sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo negali būti patenkintas prašymas dėl leidimo vykdyti būtinuosius mokėjimus, nes prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakeitimo ar panaikinimo nagrinėjami teismo, kuris jas taikė (CPK 147 – 149 straipsniai).

11III. Atskirojo skundo argumentai

12UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ direktorius A. G. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti prašymą, leisti iki nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos vykdyti būtinuosius mokėjimus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas neatsižvelgė į tai, kad neleidus bankrutuojančiai įmonei atlikti būtinuosius mokėjimus, bus pažeistos šios įmonės kreditorių teisės ir teisėti interesai, nes kyla reali grėsmė, jog įmonės turtas nebus tinkamai inventorizuotas bei apsaugotas, galimai bus prarastas, įmonė neteks patalpų bei bus nutrauktas būtinų komunalinių ir kitų paslaugų teikimas.

142. Teismas taip pat neatsižvelgė į viešąjį interesą bankroto bylose bei jam suteikta diskrecija imtis visų įmanomų priemonių užtikrinant bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių apsaugą.

153. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.eB2-5511-794/2015, patenkintas prašymas dėl leidimo UAB „Fresh Market“ vykdyti būtinuosius mokėjimus darbuotojams ir tiekėjams.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

18Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria pareiškėjui, pateikusiam teismui pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, atsisakyta leisti vykdyti būtinuosius mokėjimus iki nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, teisėtumo ir pagrįstumo.

19Įstatyme nurodytiems asmenims pateikus teismui pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir teismui jį priėmus, pradeda galioti Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įtvirtinti draudimai, susiję su bankrutuojančios įmonės finansinių prievolių vykdymu ir galimybe išieškoti skolas iš įmonei priklausančio turto. Kaip teisingai nurodyta skundžiamoje teismo nutartyje, vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalimi teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus ir nurodymus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, išskyrus šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus. Šios normos esmė – sustabdyti visus vykdymo veiksmus, susijusius su išieškojimu iš skolininko (įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą) turto, taip užtikrinant, kad visų skolininko, jeigu jam bus iškelta bankroto byla, kreditorių reikalavimai bus tenkinami ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 35 straipsnis).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas UAB ,,Internetinė prekyba Fresh Market“ direktorius A. G., kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą, nepateikė. Prašydamas leisti vykdyti būtinuosius mokėjimus iki nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, pareiškėjas iš esmės rėmėsi aplinkybėmis, kad dėl kitose civilinėse bylose taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – turto ir piniginių lėšų arešto, UAB ,,Internetinė prekyba Fresh Market“ veikla yra apsunkinta, dėl ko gali būti pažeisti kreditorių interesai. Pirmosios instancijos teismas tokius pareiškėjo argumentus vertino kaip nepakankamus leisti jam vykdyti būtinuosius mokėjimus konkretiems kreditoriams iki nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

21Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada yra teisėta ir pagrįsta. Pažymėtina, kad bankroto proceso paskirtis yra apsaugoti nemokaus skolininko, nebegalinčio tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų, ir visų kreditorių teises ir interesus, t. y. tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Kaip matyti iš pareiškėjo pateikto Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo, UAB ,,Internetinė prekyba Fresh Market“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės kitose civilinėse bylose konkrečių kreditorių reikalavimams užtikrinti. Be šiame išraše nurodytų kreditorių įmonė turi ir kitų kreditorių, skoliniai įsipareigojimai kuriems nėra įvykdyti, ką patvirtina pareiškime dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nurodyti duomenys. Esant nurodytoms aplinkybėms, leidimas nemokiai įmonei vykdyti konkrečius skolinius įsipareigojimus neužtikrintų kreditorių interesų apsaugos, o priešingai, nepagrįstai suteiktų prioritetą konkretiems kreditoriams, taip pažeidžiant likusių kreditorių teises patenkinti savo reikalavimus ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 35 straipsnis).

22Be to, kaip teisingai nurodyta skundžiamoje teismo nutartyje, klausimas dėl konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar panaikinimo turi būti sprendžiamas byloje, kurios reikalavimų užtikrinimui šios laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos. Priešingu atveju, leidus vykdyti mokėjimus iš turto ar piniginių lėšų, kurios yra areštuotos, nebūtų garantuotas būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realus ir tinkamas įvykdymas, kas neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo. Šios išvados nepaneigia apelianto argumentai, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. eB2-5511-794/2015 bankrutuojančiai UAB ,,Fresh Market“ leista atlikti būtinus mokėjimus iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, kadangi nurodytoje civilinėje byloje padarytos išvados neturi prejudicinės reikšmės nagrinėjamai bylai.

23Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad nagrinėjamoje byloje Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi UAB ,,Internetinė prekyba Fresh Market“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2015 m. lapkričio 5 d. Įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas). Esant nurodytoms aplinkybėms pareiškėjo prašymo dėl leidimo vykdyti būtinuosius mokėjimus patenkinimas nesukeltų jokių teisinių pasekmių.

24Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl leidimo vykdyti būtinuosius mokėjimus iki nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2015 m. rugpjūčio 5 d. pirmosios instancijos teisme gautas uždarosios... 5. 2015 m. rugpjūčio 17 d. pirmosios instancijos teisme gautas UAB... 6. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi UAB ,,Internetinė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi atmetė UAB... 9. Teismas nustatė, kad UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ direktoriui... 10. Įvertinęs nurodytas nustatytas faktines aplinkybes, teismas konstatavo, kad... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. UAB „Internetinė prekyba Fresh Market“ direktorius A. G. atskiruoju skundu... 13. 1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad neleidus bankrutuojančiai įmonei... 14. 2. Teismas taip pat neatsižvelgė į viešąjį interesą bankroto bylose bei... 15. 3. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi, priimta... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria... 19. Įstatyme nurodytiems asmenims pateikus teismui pareiškimą dėl bankroto... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas UAB ,,Internetinė prekyba Fresh... 21. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada... 22. Be to, kaip teisingai nurodyta skundžiamoje teismo nutartyje, klausimas dėl... 23. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad nagrinėjamoje byloje Vilniaus... 24. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 26. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti...