Byla B2-1070-154/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Citrekas“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Citrekas“ direktoriaus M. L. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Citrekas“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Citrekas“ direktorius M. L. pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Citrekas“ (į. k. 145867174, buveinės adresas K.Kalinausko g. 30A Šiaulių mieste) ir nurodė, kad įmonė nebegali atsiskaityti su kreditoriais. Atsakovas turi ilgalaikio turto už 17 512 Lt, trumpalaikio turto – už 64 857 Lt. (iš viso 82 369 Lt), o įmonės įsiskolinimai kreditoriams sudaro 885 257 Lt. Prašo iškelti UAB „Citrekas“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti kooperatinę bendrovė (KB) ,,Jonas ir sūnus“.

3UAB „Citrekas“ keltina bankroto byla.

4Pagal teismui pateiktą UAB „Citrekas“ 2014 m. sausio - rugpjūčio balansą, bendrovė turi ilgalaikio turto už 17 512Lt, trumpalaikio turto – 64 857Lt (iš viso 82 369 Lt), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 885 247 Lt (7, 8 b. l.). Tiek per šiuos, tiek per praėjusius finansinius metus bendrovė dirbo nuostolingai: per 2013 metus nuostoliai sudarė 1264585 Lt, o per 2014 metų keturis mėnesius nuostoliai siekė 42 254 Lt (10, 19 b. l.).

5Esant tokiai padėčiai matyti, kad nėra galimybių, kad atsakovas UAB „Citrekas“ ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, mokėti įstatymuose nustatytus mokesčius. Kaip įmonės vadovas, negalintis patenkinti kreditorių reikalavimų, ieškovas (įmonės vadovas) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įvertinęs bendrovės veiklos rezultatus, teismas daro išvadą, kad atsakovas UAB „Citrekas“ negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, įmonės skolos viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės ir šie įsipareigojimai yra uždelsti. Teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla (LR Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 4 str. 1 d. 2 ir 3 punktai).

6Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 str. 3 dalis).

7Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

8Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (ĮBĮ 10 str. 4 dalies 1 punktas). Spręsdamas dėl administratoriaus kandidatūros teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje.

9Šioje byloje gautas ieškovo siūlymas bankroto administratoriumi skirti kooperatinę bendrovę (KB) „Jonas ir sūnūs“ (juridinio asmens kodas 245823620, buveinė – Tilžės g. 802B - 4, Šiauliai, turinčią leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 83, asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA016).

10Siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (20 b. l.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 7 d., 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

121. Iškelti bankroto bylą UAB „Citrekas“ (įmonės kodas 145867174, buveinė –K.Kalinausko g. 30A Šiaulių mieste).

132. Bankrutuojančios UAB „Citrekas“ administratoriumi paskirti kooperatinę bendrovę (KB) „Jonas sūnūs“ (juridinio asmens kodas 245823620, buveinė – Tilžės g. 80B- 4, Šiauliai, turinčią leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 83, asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA016).

143. Areštuoti UAB „Citrekas“ (įmonės kodas 145867174) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

154. Uždrausti UAB „Citrekas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

165. Nustatyti UAB „Citrekas“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

176. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

187. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d. bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

198. UAB „Citrekas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

209. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Citrekas“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

21Nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.

22Apie iškeltą UAB „Citrekas“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

23Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Ieškovas UAB „Citrekas“ direktorius M. L. pateikė teismui ieškinį dėl... 3. UAB „Citrekas“ keltina bankroto byla.... 4. Pagal teismui pateiktą UAB „Citrekas“ 2014 m. sausio - rugpjūčio... 5. Esant tokiai padėčiai matyti, kad nėra galimybių, kad atsakovas UAB... 6. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10... 7. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 dalį įmonės administratorius... 8. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui... 9. Šioje byloje gautas ieškovo siūlymas bankroto administratoriumi skirti... 10. Siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 12. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Citrekas“ (įmonės kodas 145867174,... 13. 2. Bankrutuojančios UAB „Citrekas“ administratoriumi paskirti kooperatinę... 14. 3. Areštuoti UAB „Citrekas“ (įmonės kodas 145867174) nekilnojamąjį ir... 15. 4. Uždrausti UAB „Citrekas“ vykdyti visas finansines prievoles,... 16. 5. Nustatyti UAB „Citrekas“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 17. 6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo... 18. 7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto... 19. 8. UAB „Citrekas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo... 20. 9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Citrekas“ įgyja... 21. Nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.... 22. Apie iškeltą UAB „Citrekas“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 23. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...