Byla ATP-488-332/2016
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016-10-20 nutarties, kuria atsisakyta iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą T. B. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau Lietuvos Respublikos ATPK) 506 str

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas Jurgaitis

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal UAB „( - )“ atstovo generalinio direktoriaus H. E. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016-10-20 nutarties, kuria atsisakyta iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą T. B. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau Lietuvos Respublikos ATPK) 506 str.

3Teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

42016-10-10 Šiaulių apylinkės teisme gautas UAB „( - )“ atstovo generalinio direktoriaus H. E. pareiškimas dėl administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimo ir nuobaudos paskyrimo T. B., kuriame jis nurodė, kad antstolio A. L. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 4433,13 Eur išieškojimo iš UAB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), trečios eilės išieškotojui UAB „( - )“ pagal Šiaulių apylinkės teismo 2015-03-19 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ). 2016 m. balandžio mėnesio pabaigoje, T. B. būnant UAB „( - )“ komercijos direktoriumi, iš ( - ) kredito unijos į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą, pažeidžiant Lietuvos Respublikos CK 6.9301 str. numatytas atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo nuostatas, buvo pervesta 15500 Eur, nors ši suma turėjo būti paskirstyta visiems išieškotojams, tarp jų ir UAB „( - )“.

52016-10-20 Šiaulių apylinkės teismas, nustatęs, kad nagrinėjamu atveju nėra pateikta jokių objektyvių duomenų apie tai, kad buvo padarytas pažeidimas ir kad yra administracinio teisės pažeidimo sudėtis, nutartimi atsisakė iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą

6T. B. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos ATPK 506 str.

7Apeliaciniu skundu UAB „( - )“ atstovas generalinis direktorius H. E. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016-10-20 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

8Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Šiaulių apylinkės teismo 2016-10-20 nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta. UAB „( - )“ atstovas generalinis direktorius teigia, kad antstolio A. L. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 4433,13 Eur išieškojimo iš UAB „( - )“ 3 eilės išieškotojo UAB „( - )“ naudai pagal Šiaulių apylinkės teismo 2015-03-19 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ). Antstolis A. L. 2015-06-15 taikė areštą UAB „( - )“ sąskaitoms. 2016 m. balandžio mėnesio pabaigoje, T. B. būnant UAB „( - )“ komercijos direktoriumi, iš ( - ) kredito unijos į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą buvo pervesta 15500 Eur, kuriuos UAB „( - )“ gavo pardavusi birių produktų fasavimo mašiną BAOPACK, ir tai galimai buvo padaryta pažeidžiant kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką, nes minima suma turėjo būti paskirstyta visiems išieškotojams, t.y. ir UAB „( - )“ (Lietuvos Respublikos CPK 753 str.). Apelianto nuomone, antstolis A. B. 15500 Eur gavo ne per PLAIS sistemą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliantas daro išvadą, kad T. B. būdamas UAB „( - )“ komercijos direktoriumi, vykdydamas veiklą ir gaudamas pajamas, atsiskaitydamas su kitais kreditoriais (tiekėjais), atlikęs tiesioginį mokėjimą antstoliui A. B., pažeidė Lietuvos Respublikos CK 6.9301 str. numatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo nuostatas, t. y. padarė Lietuvos Respublikos ATPK 506 str. numatytą pažeidimą („kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimas“). T. B. anksčiau minėtais savo veiksmais užkirto kelią PLAIS sistemos suveikimui, kuo ir padarė kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimą.

9Atsiliepimu į UAB „( - )“ atstovo generalinio direktoriaus H. E. apeliacinį skundą T. B. prašo atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, kad UAB „( - )“ sąskaita buvo užblokuota ir mokėjimas antstoliui A. B. buvo atliktas automatiškai iš kredito unijos „( - ) kredito unija“ sąskaitos pagal 2015-10-02 antstolio A. B. patvarkymą areštuoti lėšas Nr. ( - ). Tai patvirtina kredito unijos „( - ) kredito unija“ išrašas.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Lietuvos Respublikos ATPK 9 str. 1 d. numato, jog administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Administracinio teisės pažeidimo sudėtis yra būtinas pagrindas juridiškai kvalifikuoti veiką kaip administracinį teisės pažeidimą ir jo kaltininką patraukti administracinėn atsakomybėn. Įstatymo apibrėžto konkretaus administracinio teisės pažeidimo, turinčio visus įstatymo numatytus administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius, padarymas reiškia, kad yra faktinis pagrindas kaltą asmenį patraukti administracinėn atsakomybėn ir skirti jam atitinkamas poveikio priemones.

12Lietuvos Respublikos ATPK 506 straipsnis (Kreditorių teisių pažeidimas) administracinę atsakomybę numato už įmonių ir įstaigų kreditorių teisių pažeidimą. ATPK 506 straipsnio 1 dalyje dėl įmonių ir įstaigų kreditorių teisių pažeidimo nustatyta administracinė atsakomybė įmonių ir įstaigų administracijos vadovams ar administratoriams už vieną iš šioje dalyje numatytų alternatyvių veikų: 1) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimą; 2) pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nepateikimą; 3) kreditorių susirinkimų nesušaukimą įstatymų numatytais atvejais. Objektyvieji aptariamo administracinio teisės pažeidimo požymiai yra išvardyti kaip alternatyvūs, todėl atsakomybė kyla už bet kokį iš įstatyme išvardytų alternatyvių pažeidimų padarymą. Pažymėtina, kad kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka gali būti pažeista tiek įmonei esant nemokiai, bankrutuojančiai, tiek paprasčiausiai neturint pakankamai lėšų visiems pareikštiems kreditorių reikalavimams tenkinti Šio straipsnio sudėtis yra formali, todėl atsakomybei kilti pakanka nustatyti veiksmų, kuriais pažeidžiami atitinkamų teisės aktų reikalavimai, atlikimo faktą, neatsižvelgiant į tai, ar dėl tokių neteisėtų veiksmų kilo padariniai.

13Nagrinėjamu atveju UAB „( - )“ atstovas generalinis direktorius H. E. prašo iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą T. B. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos ATPK 506 str. ir paskirti jam nuobaudą už tai, kad 2016 m. balandžio mėnesio pabaigoje, T. B. būnant UAB „( - )“ komercijos direktoriumi, iš ( - ) kredito unijos į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą, pažeidžiant Lietuvos Respublikos CK 6.9301 str. numatytas atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo nuostatas, buvo pervesta 15500 Eur, nors ši suma turėjo būti paskirstyta visiems išieškotojams, tarp jų ir UAB „( - )“. Tačiau kaip matyti iš UAB „( - )“ atstovo generalinio direktoriaus H. E. pareiškimo dėl administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimo ir apeliacinio skundo, T. B. atsiliepimo į apeliacinį skundą ir su atsiliepimu pateikto dokumento – kredito unijos „( - ) kredito unija“ pateikto UAB „( - )“ sąskaitos išrašo, antstoliai yra areštavę UAB „( - )“ sąskaitose esančias lėšas, todėl esant sąskaitoje lėšų buvo vykdomas antstolio patvarkymas ir areštuotos lėšos nedelsiant pervestos į antstolio įvardintą depozitinę sąskaitą. Pažymėtina, kad kai sąskaitoje esančios lėšos areštuojamos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka (Lietuvos Respublikos CK 6.926 str.), šiomis lėšomis draudžiama disponuoti. Todėl darytina išvada, kad, priešingai nei mano UAB „( - )“ atstovas generalinis direktorius H. E., UAB „( - )“ sąskaitoje esančios lėšos buvo pervestos į antstolio A. B. depozitinę sąskaita nepriklausomai nuo T. B. valios ir norų. Tad teismas pritaria apylinkės teismo motyvams, kad jei antstolis kokiais nors savo veiksmais pažeidė išieškojimo procesą reglamentuojančias teisės normas, jo veiksmai gali būti skundžiami.

14Teismas, įvertinęs nustatytų aplinkybių visumą, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties (Lietuvos Respublikos ATPK 250 str. 1 p.), todėl bylos teisena T. B. atžvilgiu nepradėta teisėtai ir pagrįstai.

15Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, kad Šiaulių apylinkės teismas, priimdamas 2016-10-20 nutartį, įvertino visas reikšmingas aplinkybes, ir teisėtai ir pagrįstai atsisakė iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą T. B. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos ATPK 506 str., todėl Šiaulių apylinkės teismo 2016-10-20 nutartis yra teisėta ir pagrįsta, tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais ir keisti ar panaikinti skundžiamą nutartį nėra teisinio pagrindo.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17palikti Šiaulių apylinkės teismo 2016-10-20 nutartį nepakeistą ir UAB „( - )“ atstovo generalinio direktoriaus H. E. apeliacinio skundo netenkinti.

18Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai