Byla 2-1236-357/2013
Dėl viešojo konkurso komisijos sprendimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Enero“ ieškinį atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Archinova“ dėl viešojo konkurso komisijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Enero“ kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydamas panaikinti neteisėtą ir nepagrįstą atsakovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą pripažinti UAB „Archinova" atviro konkurso „ Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo darbai. I etapas (Centrinės miesto aikštės sutvarkymas)" Statinio techninio - darbo projekto parengimo paslauga" laimėtoja; taikyti LR CPK 4237 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktuose numatytas laikinąsias apsaugos priemones - įpareigojimą atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai nesudaryti atviro konkurso „ Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo darbai. I etapas (Centrinės miesto aikštės sutvarkymas) " Statinio techninio - darbo projekto parengimo paslauga" viešojo pirkimo sutarties, o jeigu tokia sutartis jau yra sudaryta - sustabdyti šios sutarties vykdymą.

3Besirengiant bylos nagrinėjimui, ieškovas UAB ,,Enero“ ir atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą patvirtinti tarp šalių taikos sutartį ir bylą nutraukti.

4Taikos sutartyje šalys nurodė:

51.Atsakovas pripažįsta, kad tikrinant Konkurso dalyvio UAB „Archinova" kvalifikaciją nebuvo tinkamai atsižvelgta į faktą, kad UAB „Archinova" neatitinka Konkurso sąlygų 10.9 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų: Specialiųjų darbų projekto vadovas: teisė rengti ne žemesnės kaip III kategorijos tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus (veiklos rūšis - tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas, specializacija - inžinerinio nekilnojamojo paveldo projektai".

62.Atsakovas panaikina Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2013-10-08 sprendimą Nr. VK-580 pripažinti UAB „Archinova" Konkurso laimėtoja;

73.Atsakovas Konkurso pirkimo procedūras grąžina į pasiūlymų vertinimo stadiją.

84.Atsakovas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šios taikos sutarties patvirtinimo dienos atlygina Ieškovui negrąžintą žyminio mokesčio dalį (250 lt), procesinių dokumentų įteikimo išlaidas ir dalį Ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų už procesinių dokumentų rengimą -1 000 Lt (vieną tūkstantį litų), pervesdamas šias sumas į Ieškovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakovo bylinėjimosi išlaidų Ieškovas neatlygina.

9Salys patvirtina, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos šios taikos sutarties sudarymo, jos vykdymo ir netinkamo vykdymo, o taip pat civilinės bylos nutraukimo pasekmės, kaip tai numatyta LR CK 6.985 str. ir LR CPK 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 5 p., 294 str. Taikos sutarties šalys pareiškia, kad ši Sutartis sudaryta vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, visos šios Sutarties sudarymo aplinkybės šalims yra žinomos. Sutartis yra šalių perskaityta, jų suprasta dėl turinio bei pasekmių, ir kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta.

10Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

11Iš bylos duomenų matyti, kad šalys yra atstovaujamos tinkamai. Šalys turi įgaliojimus sudaryti taikos sutartį ir ją pasirašyti. Taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl patvirtintina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

12Taikos sutartyje nurodyta, kad šalys yra susipažinusios su taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinėmis pasekmėmis (CPK 294 str. 2 d.). Pasirašius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio valstybei (CPK 87 str. 2 ir 3 d.). Iš ieškovo priteisiamos 10,89 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 166, CPK 88 str. 1 d. 3 p.)

13Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti tolimesnį viešojo konkurso ,, Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo darbai. I etapas (Centrinės miesto aikštės sutvarkymas)“ Statinio techninio- darbo projekto parengimo paslauga“ vykdymą bei uždrausti perkančiajai organizacijai priimti bet kokius sprendimus ar/ir atlikti veiksmus, kurie reikštų tolimesnį Konkurso tęsimą iki bus išnagrinėta byla ir įsiteisės teismo sprendimas, panaikinti.

14Vadovaudamasis CPK 42 straipsnio antrąja dalimi, 87 straipsnio antrąja dalimi, 88 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu, 293 straipsnio pirmosios dalies 5 punktu, teismas

Nutarė

15Patvirtinti tarp ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Enero“ ir atsakovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2013m gruodžio 9 d. pasirašytą taikos sutartį, pagal kurią:

16Atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija panaikina viešųjų pirkimų komisijos 2013-10-08 sprendimą Nr. VK-580 pripažinti UAB „Archinova" Konkurso laimėtoja, pirkimo procedūras grąžina į pasiūlymų vertinimo stadiją.

17Atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šios taikos sutarties patvirtinimo dienos atlygina ieškovui negrąžintą žyminio mokesčio dalį (250 lt), procesinių dokumentų įteikimo išlaidas ir dalį ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas už procesinių dokumentų rengimą -1 000 Lt (vieną tūkstantį litų), pervesdamas šias sumas į Ieškovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakovo bylinėjimosi išlaidų Ieškovas neatlygina.

18Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti tolimesnį viešojo konkurso ,, Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo darbai. I etapas (Centrinės miesto aikštės sutvarkymas)“ Statinio techninio- darbo projekto parengimo paslauga“ vykdymą bei uždrausti perkančiajai organizacijai priimti bet kokius sprendimus ar/ir atlikti veiksmus, kurie reikštų tolimesnį Konkurso tęsimą iki bus išnagrinėta byla ir įsiteisės teismo sprendimas, panaikinti.

19Šalys yra susipažinusios su LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p. bei 294 str. 2 d. ir supranta taikos sutarties patvirtinimo pasekmes.

20Civilinę bylą nutraukti.

21Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Ieškovas UAB ,,Enero“ kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydamas... 3. Besirengiant bylos nagrinėjimui, ieškovas UAB ,,Enero“ ir atsakovas Kelmės... 4. Taikos sutartyje šalys nurodė:... 5. 1.Atsakovas pripažįsta, kad tikrinant Konkurso dalyvio UAB „Archinova"... 6. 2.Atsakovas panaikina Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešųjų... 7. 3.Atsakovas Konkurso pirkimo procedūras grąžina į pasiūlymų vertinimo... 8. 4.Atsakovas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šios taikos sutarties... 9. Salys patvirtina, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos šios... 10. Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.... 11. Iš bylos duomenų matyti, kad šalys yra atstovaujamos tinkamai. Šalys turi... 12. Taikos sutartyje nurodyta, kad šalys yra susipažinusios su taikos sutarties... 13. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi taikytas... 14. Vadovaudamasis CPK 42 straipsnio antrąja dalimi, 87 straipsnio antrąja... 15. Patvirtinti tarp ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Enero“ ir... 16. Atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija panaikina viešųjų... 17. Atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 30... 18. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi taikytas... 19. Šalys yra susipažinusios su LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d.... 20. Civilinę bylą nutraukti.... 21. Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama...