Byla e2-25195-947/2017
Dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Juris LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Verslo“ dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovės 25928,22 Eur skolos, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2017 m. rugsėjo 15 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalis). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė ir UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ 2016 m. birželio 3 d. pasirašė sutartį Nr. LT AMA278 (el. b. l. 39-44), 2016 m. spalio 17 d. pasirašė sutartį Nr. LT AMA 320 (el. b. l. 49-55), 2017 m. kovo 16 d. pasirašė sutartį Nr. LT AMA 406 (el. b. l. 15-20) dėl sutartyse nurodytų objektų suvartotos butuose šildymo apskaitos sistemos diegimo / montavimo darbų. Sutarčių pagrindu atsakovei buvo išrašytos sąskaitos – faktūros (el. b. l. 4, 25, 36-38, 48), pasirašyti tarpusavio skolų suderinimo aktai (el. b. l. 5, 6). Atsakovė, pripažindama skolą, iš dalies atsiskaitė, sumokėdama 10000,00 Eur, tačiau liko skolinga 24488,98 Eur. Remiantis šalių pasirašytų sutarčių nuostatomis, pavėlavus atsiskaityti už darbus pagal pateiktas sąskaitas, mokama 0,02 dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną (sutarčių 5.4 punktai). Delspinigiai sudaro 1399,24 Eur sumą (el. b. l. 26). 2017 m. rugpjūčio 25 d. ieškovė ir UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė perėmė reikalavimo teises į atsakovės skolą (el. b. l. 10-11).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Įvertinus faktinį ieškinio pagrindą, konstatuojama, kad tarp šalių susiklostė atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai (CK 6.716 straipsnis).

10Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2016 m. birželio 3 d. sutartis Nr. LT AMA278, 2016 m. spalio 17 d. sutartis Nr. LT AMA 320, 2017 m. kovo 16 d. sutartis Nr. LT AMA 406,

112016 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. 16597, 2016 m. gruodžio 23 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. 16707, 2017 m. sausio 6 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. 17000, 2017 m. sausio 25 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. 17015, 2017 m. vasario 24 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. 17116, 2017 m. gegužės 26 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. 17453, pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, 2017 m. sausio 25 d. ir 2017 m. gegužės 26 d. Įrangos ir darbų priėmimo – perdavimo aktai, 2017 m. rugpjūčio 25 d. delspinigių skaičiavimas – sąskaita, 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. rugpjūčio 25 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai, 2017 m. rugpjūčio 25 d. reikalavimo perleidimo sutartis ir kiti bylos duomenys. Ieškovės reikalavimas laikomas pagrįstu, todėl tenkinamas ir ieškovei iš atsakovės priteisiama 24488,98 Eur skola už suteiktas paslaugas (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas, 2 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.716 straipsnis).

12Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Pagal šalių sutarčių 5.4 punktus atsakovei laiku neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų, ji privalo mokėti delspinigius – po 0,02 procentus nuo už kiekvieną uždelstą dieną, todėl iš atsakovės ieškovei priteisiami 1399,24 Eur delspinigiai (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis) ir 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnį.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad abi sutarties šalys yra juridiniai asmenys, mokėtinų procesinių palūkanų dydį nustato specialus Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – Prevencijos įstatymas). Pavėlavęs įvykdyti prievolę skolininkas privalo mokėti pavėluoto mokėjimo palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį atsirado pareiga mokėti palūkanas, padidintą 8 procentiniais punktais. Kadangi atsakovė prievolių tinkamai nevykdė, iš jos ieškovei priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, Prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis).

14Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamas 583,00 Eur žyminis mokestis ir

15800,00 Eur išlaidos už advokato pagalbą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

16Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos, nes jų dydis yra mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 ir 286 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės VERSLO, juridinio asmens kodas 302627983, buveinės adresas – Kaunas, Kalvarijos g. 9, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“, juridinio asmens kodas 303262509, buveinės adresas – Vilnius, Ramybės g. 4-70,

2024488,98 Eur (dvidešimt keturių tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų 98 ct) skolą, 1399,24 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų devyniasdešimt devynių eurų 24 ct) delspinigius, 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų 00 ct) išlaidas už ikiteisminį skolos išieškojimą, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (25928,22 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. rugsėjo 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 583,00 Eur (penkių šimtų aštuoniasdešimt trijų eurų 00 ct) žyminį mokestį, 800,00 Eur (aštuonių šimtų eurų 00 ct) išlaidas už advokato pagalbą.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovės 25928,22 Eur skolos,... 4. Atsakovei ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 5. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių,... 6. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 7. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė ir UAB... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 10. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2016 m. birželio 3 d. sutartis Nr.... 11. 2016 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. 16597, 2016 m.... 12. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 14. Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamas 583,00 Eur žyminis... 15. 800,00 Eur išlaidos už advokato pagalbą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6... 16. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės VERSLO, juridinio... 20. 24488,98 Eur (dvidešimt keturių tūkstančių keturių šimtų... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 22. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...