Byla 2-281-823/2019
Dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria buvo nutraukta restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „PUNTUKAS“ restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „PUNTUKAS“ pareiškimą dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria buvo nutraukta restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „PUNTUKAS“ restruktūrizavimo byla,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartimi AB „PUNTUKAS“ iškelta restruktūrizavimo byla, bendrovės restruktūrizavimo administratore paskirta UAB „Avere“. 2018 m. lapkričio 12 d. teisme gautas RAB „PUNTUKAS“ restruktūrizavimo plano projektas. Bendrovės kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašė pateikto RAB „PUNTUKAS“ restruktūrizavimo plano netvirtinti.

42.

5Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi atsisakė patvirtinti RAB „PUNTUKAS“ restruktūrizavimo plano projektą ir nutraukė RAB „PUNTUKAS“ restruktūrizavimo bylą. Dėl šios nutarties RAB „PUNTUKAS“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas ją panaikinti.

63.

7Iki apeliacinės instancijos teismo posėdžio dienos Lietuvos apeliaciniame teisme gautas rašytinis RAB „PUNTUKAS“ atsisakymas nuo byloje pateikto atskirojo skundo, nurodant, kad atskirojo skundo atsisakymo teisinės pasekmės yra žinomos bei suprantamos. Teisme taip pat gauti rašytiniai RAB „PUNTUKAS“ restruktūrizavimo administratorės UAB „Avere“ paaiškinimai, kuriais ji prašo RAB „PUNTUKAS“ atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties netenkinti, kadangi bendrovė realiai negalės tęsti veiklos ir generuoti pajamų.

84.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 338 straipsnis numato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. Remiantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi, apeliacinį (atskirąjį) skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Teismas gali nepriimti apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymo, jeigu yra šio Kodekso 42 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos.

105.

11Apelianto teisė atsisakyti apeliacinio (atskirojo) skundo yra dispozityvumo principo (CPK 13 straipsnis) išraiška, todėl tinkamai pareikštas apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymas bylą nagrinėjančiam teismui yra privalomas, išskyrus atvejus, kai tokie veiksmai galėtų pažeisti imperatyvias įstatymo nuostatas ar viešąjį interesą (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad atskirojo skundo atsisakymas nagrinėjamoje byloje prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, ar galėtų pažeisti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus (CPK 42 straipsnio 2 dalis), todėl RAB „PUNTUKAS“ atsisakymas nuo atskirojo skundo apeliacinės instancijos teismo priimamas, o apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 308 straipsnio 2 dalis).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 ir 338 straipsniais,

Nutarė

13Priimti restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „PUNTUKAS“ atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties ir apeliacinį procesą pagal šį atskirąjį skundą nutraukti.

Proceso dalyviai