Byla e2-18031-592/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Reikalavimas.lt“ ieškinį atsakovui UAB „T.A. Statyba“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1420,18 Eur skolos, 51,13 Eur delspinigių, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini visiškai dokumentinio proceso tvarka.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „Telepaslauga“ pardavė atsakovui vėdinimo sistemą ir 2016 m. lapkričio 28 d. išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 018166 1420,18 Eur sumai (neįskaitant PVM). Sąskaitoje nurodyta ją apmokėti iki 2016 m. gruodžio 28 d., kartu nurodant, jog laiku nesumokėjus skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos. Minėtą sąskaitą priėmė ir pasirašė atsakovo direktorius. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2017 m. spalio 20 d. iki 2018 m. balandžio 17 d. (180 dienų) ieškovas paskaičiavo atsakovui 51,13 Eur delspinigių.

6Byloje nustatyta, kad 2017 m. spalio 31 d. pradinio kreditoriaus UAB „Telepaslauga“ ir ieškovo pasirašyta Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 455 UAB „Telepaslauga“ perleido, o ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą pagal minėtą PVM sąskaitą-faktūrą, įskaitant atsakovo mokėtinas netesybas, palūkanas ir kitus mokėjimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnis). Byloje pateiktas 2017 m. lapkričio 10 d. pranešimas, kuriuo ieškovas informavo atsakovą apie įvykusį reikalavimo teisių perleidimą. Be to, išsiuntus atsakovui ieškinio su priedais kopijas, įskaitant ir reikalavimo teisės perleidimo sutarties kopiją, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo teisės perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011) (CK 6.109 straipsnio 7 dalis). Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

7Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalimi, pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Konstatuotina, kad atsakovas, nevykdydamas savo įsipareigojimų, pažeidė sutartinę prievolę. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.72 straipsniu, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1-2 dalimis, 6.258 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 1420,18 Eur skolos ir 51,13 Eur delspinigių.

8Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą. Vadovaujantis minėta teisės norma ir ieškovo prašymu, ieškovo naudai iš atsakovo priteitina 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų.

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi ir 3 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1511,31 Eur sumą nuo ieškinio priėmimo teisme dienos (2018 m. balandžio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistina 117 Eur bylinėjimosi išlaidų: 17 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 100 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 424 ir 428 straipsniais,

Nutarė

12Patenkinti ieškinį visiškai.

13Priteisti ieškovui UAB „Reikalavimas.lt“, į. k. 302642184, iš atsakovo UAB „T.A. Statyba“, į. k. 302580544, 1420,18 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt eurų ir 18 ct) skolos ir 51,13 Eur (penkiasdešimt vieną eurą ir 13 ct) delspinigių, 40 Eur (keturiasdešimt eurų) skolos išieškojimo išlaidų, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1511,31 Eur sumą nuo ieškinio priėmimo teisme dienos (2018 m. balandžio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 117 Eur (vieną šimtą septyniolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminarus sprendimo įteikimo turi įvykdyti preliminarų sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo jam dienos teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui jo prašymu bus išduotas vykdomasis raštas.

15Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ta pačia teismo nutartimi preliminarus sprendimas panaikinamas.

16Preliminarus teismo sprendimas apeliacinei ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai