Byla 2A-1141-275/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,

3kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Rasos Gudžiūnienės,

4sekretoriaujant G.Bitvinskienei,

5dalyvaujant atsakovo atstovui T. Z.,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės N. R. apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės N. R. ieškinį atsakovui VĮ „Visagino energija“ dėl gražinimo į darbą.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8I.Ginčo esmė

9Ieškovė N. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti, jos atleidimą iš darbo neteisėtu, skubos tvarka grąžinti į ankstesnį darbą - VĮ „Visagino energija“ apsaugos skyriaus kontrolierės pareigas, priteisti atlyginimą už visą priverstinės pravaikštos laiką, skaičiuojant po 86,65 Lt už vieną darbo dieną nuo atleidimo dienos, vieną vidutinio mėnesio atlyginimo - 1 126,40 Lt išmoką priteisti skubos tvarka. Nurodė, kad pas atsakovą dirba nuo 2003-02-24. Kas metai vienerių metų terminui su ja buvo sudaroma terminuota darbo sutartis. Iš darbo ji atleista 2007-02-24. Dėl šių motyvų mano, kad jos darbas buvo pastovus ir darbdavys, prieš atleisdamas, privalėjo pasiūlyti kitą darbą. Ji pati prašiusi terminuotą darbo sutartį pakeisti į neterminuotą, tačiau darbdavys su tuo nesutiko.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

11Visagino miesto apylinkės teismas 2007-09-04 sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Konstatavo, kad iš darbo sutarčių aiškiai matyti, jog ieškovė pas atsakovą dirbo nuo 2003-02-21 pagal terminuotą darbo sutartį iki 2004-02-22. 2004-02-23 darbo sutartis nutraukta, o sekančią dieną, t.y. 2004-02-24 sudaryta nauja terminuota darbo sutartis vieneriems metams iki 2005-02-25, kuri kas metai pratęsta iki 2007-02-24. 2007-02-24, vadovaujantis DK 126 str. 1 d. darbo sutartis su ieškove nutraukta. Nurodė, kad DK 126 str. reglamentuoja terminuotos darbo sutarties nutraukimą suėjus terminui. Darbo sutarties termino nustatymas numatytas DK 110 str., kur nurodyta, kad terminas gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos arba iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo. Darbo sutarties rūšį - terminuotą ar ne terminuotą pasirenka darbo sutarties šalys. Teismas konstatavo, kad ieškovė pasirašydama darbo sutartį žinojo, kad su ja sudaroma terminuota darbo sutartis ir ji dirbo jos neginčydama, todėl teismas sprendė, kad ieškovė sutiko su darbdavio nurodytomis sąlygomis, t.y. ji sutiko sudaryti terminuotą darbo sutarti. Šią aplinkybę pripažino ir pati ieškovė, paaiškindama, kad apie tai, jog ji įmonėje dirbs iki 2007-02-24, žinojo. Su atsakove sudaryta terminuota darbo sutartis, kadangi taip numatyta nuo 2005-05-13 galiojančioje kolektyvinėje darbo sutartyje, kurios 2.4 punkte įtvirtina nuostatą, jog su visais naujai priimamais asmenimis sudaromos terminuotos darbo sutartys. Tai, kad ieškovės dirbtas vandens valymo įrenginių ir vandenvietės apsaugos kontrolieriaus darbas buvo laikino pobūdžio, susijęs su tam tikromis aplinkybėmis - iki bus išnaudotos cheminės medžiagos, byloje įrodyta atsakovo pakeiktais dokumentais. Ištirtų įrodymų pagrindu teismas padarė išvadą, kad atsakovas su ieškove terminuotą darbo sutartį sudarė nepažeisdamas įstatymo, todėl termino pasibaigimas buvo pakankamas pagrindas nutraukti darbo sutartį ir negali būti pripažįstamas, kaip ieškovės teisių suvaržymas. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais apie tai, kad prieš ją atleidžiant ji nebuvo informuota apie įmonėje esančias darbo vietas ir jai nepasiūlytas darbas. Teismas, atsižvelgęs į liudytojų parodymus, padarė išvadą, kad ieškovė apie laisvas darbo vietas įmonėje buvo informuota tinkamai ir darbdavys DK 109 str. 4 d. reikalavimo nepažeidė.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

13Ieškovė N. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2007-09-04 sprendimą ir išnagrinėti bylą iš esmės. Kadangi atsakovo nurodymu ieškovė negali būti gražinama į ankstesnį darbą VĮ „Visagino energija“ kontroliere, be to sugražinus į darbą jai būtų sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, ieškovė prašo pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisti iš atsakovo atlyginimą už visą priverstinės pravaikštos laiką, skaičiuojant po 86,65 Lt už vieną darbo dieną, skaičiuojant nuo atleidimo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (DK 297 str. 2 d.). Nurodo, kad kolektyvinės sutarties normos kaip laikinai dirbančiam darbuotojui jai negali būti taikomos. Atsakovas pats pripažino, kad kontrolieriaus darbas yra pastovus, byloje dokumentai patvirtina, kad po ieškovės atleidimo į jos pareigas buvo priimta keletas darbuotojų, nors prieš nutraukiant su ieškove darbo sutartį, atsakovas raštiškai informavo, kad laisvų kontrolieriaus darbo vietų įmonėje nėra. Atsakovas teismui nepateikė jokių dokumentų, kad įmonės vandenvietės baras yra arba bus naikinamas. Tokiam įmonės struktūros pakeitimui reikalingas steigėjo, t.y. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos sprendimas. Vadovaujantis įmonės kolektyvine sutartimi, DK, atsakovas privalėjo ieškovę informuoti apie galimybes tęsti darbo santykius įmonėje. Liudytojas Z. J., įmonės generalinis direktorius, teisme patvirtino, kad apie laisvas darbo vietas buvo informuojami tik struktūrinių padalinių vadovai. Liudytoja N. R., įmonės Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininkė, patvirtino, kad apie laisvas darbo vietas ji sužino atsitiktinai arba po to, kuomet jau būna įdarbinti nauji darbuotojai. Tai patvirtina dokumentai esantys byloje. Darbdavys nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad ieškovė buvo informuojama apie laisvas darbo vietas atsirandančias įmonėje. Net ir kuomet ieškovė pateikė darbdaviui raštišką prašymą tęsti darbo santykius įmonėje, darbdavys jokių pasiūlymų jai nepateikė. Teismas neatkreipė dėmesio, kad buvo pažeistos ieškovės teisės, kurias garantuoja DK 109 str. 2 ir 4 p. Ieškovės atleidimo iš darbo metu buvo priimami nauji darbuotojai. Į Komercijos skyrių buvo priimti du nauji inspektoriai. Į šias pareigas ieškovė galėjo pretenduoti bei jas vykdyti, todėl darbdavys, nepasiūlydamas ieškovei užimti įmonės komercinio skyriaus inspektoriaus pareigų, pažeidė kolektyvinės sutarties 2.9 punktą. Teismas taip pat neapkreipė dėmesio į tai, kad buvo pažeistos ieškovės kaip profesinės sąjungos narės teisės, kurias numato DK 130 str.4 p. Darbdavys nesikonsultavo su darbuotojų atstovais siekdamas išvengti ieškovės atleidimo iš pareigų neigiamų pasekmių.

14Atsakovas VĮ „Visagino energija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliantės N. R. skundą atmesti bei priteisti iš apeliantės atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Apeliantės teiginys, kad kolektyvinės sutarties normos jai netaikytinos yra nepagrįstas, nes vadovaujantis Darbo kodekso 59 str. 2 d. įmonėje sudaryta kolektyvinė sutartis taikoma visiems be išimties tos įmonės darbuotojams, tai patvirtina ir kolektyvinės sutarties 1.5 punktas. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad vandenvietės baras yra likviduojamas. Iš byloje esančių atsakovo paaiškinimų bei pridėtų struktūrinių schemų ir kitų bylos dokumentų aiškiai matyti, kad įmonėje nėra ir nebuvo numatytas vandenvietės ir valymo įrangos baro likvidavimas, o tik atsisakyta vandens cheminio valymo įrenginių dėl perėjimo prie naujos vandens valymo technologijos. Apeliantė dirbo apsaugos kontroliere, o šios pareigybės etatas buvo įsteigtas konkrečiam ir laikinam darbui atlikti iškart po įmonės įsteigimo iki bus išnaudotas perimtas iš VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ chloras. Chloro naudojimas papildomai reikalavo tokios funkcijos kaip cheminės medžiagos apsauga, nes chloras priskiriamas pavojingų medžiagų kategorijai. Iš anksto buvo žinoma, kad chloro atsargos yra baigtinės ir joms pasibaigus bus pereita prie naujų technologijų, kur chloras nebus naudojamas. Kadangi pavojingų medžiagų atsargas privaloma saugoti, todėl apsaugai buvo laikinai įvesti papildomi apsaugos darbuotojų etatai. Apeliantė būtent ir buvo priimta į tą naują ir laikinai sukurtą darbo vietą pagal terminuotą darbo sutartį. Suėjus sąlyginiam terminui baigėsi ir terminuota darbo sutartis. Apeliantė skunde nurodo, kad atleidžiant darbdavys jai nepasiūlė inspektoriaus darbo Komercijos skyriuje. Tačiau šiuo atveju darbdavys ir neprivalėjo jo siūlyti, nes pagal DK 126 str. terminuotos sutartys nutraukiamos vienos iš šalių valia, nei įspėjimų, nei privalomų kito darbo siūlymų šiuo atveju DK nenumato, nes darbo sutartis su ieškove nutraukta pasibaigus terminui, o ne pagal DK 129 str. 5 d. Įsidarbinti įmonėje į kitas ir kitokios kvalifikacijos darbo vietas apeliantės galimybė nebuvo mažesnė lyginant su kitais asmenimis. Apeliantė nurodo, kad pažeistos jos, kaip profesinės sąjungos narės teisės numatytos DK 130 str., nes darbdavys nesikonsultavo dėl jos atleidimo su darbuotojų atstovais. Pabrėžtina, kad atsakovas ir neprivalėjo to daryti, nes DK 130 str. nuostatos taikomos atleidžiant darbuotojus pagal DK 129 str., o apeliantė buvo atleista pasibaigus darbo sutarties terminui. Be to, grįsdama apeliacinį skundą šiomis aplinkybėmis apeliantė pažeidžia CPK 306 str. 2 d. Apeliantės skunde pateiktas reikalavimas priteisti atlyginimą už priverstinės pravaikštos laiką, atlyginimo dydis niekuo nepagrįstas, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-27 nutarimu Nr. 650 yra patvirtintos konkrečios vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo taisyklės.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16Skundas atmestinas.

17Skunde nepagrįstai teigiama, kad kolektyvinės sutarties normos netaikomos laikinai dirbantiems darbuotojams. Pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, atmetant ieškinį, pagrįsta tuo, kad ieškovės dirbamas vandens valymo įrenginių ir vandenvietės apsaugos kontrolierės darbas buvo laikino pobūdžio, susijęs su tam tikromis aplinkybėmis – iki bus išnaudotos cheminės medžiagos. Sprendime nurodyta, kokiais įrodymais grindžiamos šios teismo išvados. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad atsakovas pripažino, jog kontrolierės darbas yra laikino pobūdžio. Atsakovas nurodė, jog su ieškove buvo sudaryta terminuota darbo sutartis - kol baigsis įmonėje sukauptas chloro kiekis. Nurodė, kad ieškovės teiginys, jog jos darbas buvo pastovaus charakterio, nepagrįstas, nes įmonėje vyksta struktūriniai pertvarkymai, įmonės veikloje nebebus cheminio vandens chloravimo, todėl vandenvietės ir valymo įrenginių bare dirbantys vandens cheminio valymo įrenginių operatoriams buvo siūlomos apsaugos kontrolierių pareigos ir su jais sudaromos terminuotos sutartys. Teismas pagrįstai atmetė ieškovės paaiškinimą dėl to, kad jos darbas turėjo pastovų charakterį. Atsakovo nurodytos aplinkybės dėl darbo organizavimo pakeitimų įmonėje buvo pagrindu sudaryti su apsaugos kontrolieriais terminuotas darbo sutartis.

18Darbuotojui, atleidžiamam pagal terminuotą darbo sutartį, darbdavys neprivalo siūlyti kitos darbo vietos. LR Darbo kodekso 129 str. 1 d. numato tokią garantiją darbuotojui, su kuriuo nutraukia neterminuotą darbo sutartį. Pripažinus, kad atsakovas turėjo pagrindo sudaryti su ieškove terminuotą darbo sutartį, ieškovės nurodytos aplinkybės, kad į darbą pas atsakovą buvo priimti nauji darbuotojai po jos atleidimo iš darbo, nėra reikšmingos, nagrinėjant šį darbo ginčą.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d., kolegija

Nutarė

20Visagino miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai