Byla e2-4425-820/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „G4S Lietuva“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Naktis Vilniuje“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo 367,96 EUR užmokestį už suteiktas paslaugas, 17,98 EUR delspinigius, 40 EUR skolos išieškojimo kompensavimo išlaidas, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas su atsakovu 2013 m. birželio 11 d. sudarė sutartį Nr. TS18792. Ieškovas nurodo, kad atsakovui teikė saugos paslaugas. Sutartyje šalys buvo sutarusios apmokėjimo už suteiktas paslaugas tvarką, tačiau atsakovas šios tvarkos nesilaikė ir yra skolingas ieškovui 367,96 EUR. Taip pat už termino atsiskaityti praleidimą ieškovas prašo priteisti jam iš atakavo 17,98 EUR delspinigius bei 40 EUR sumą pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio nuostatas. Šiais faktiniais pagrindais ieškovas prašo patenkinti ieškinį.

5Pagal CPK 123 straipsnio 4 dalies nuostatas ieškinys laikomas įteiktu praėjus 10 dienų nuo procesinių dokumentų išsiuntimo atsakovui. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas buvo siųsti registruotos buveinės adresu 2015 m. gruodžio 21 d. ir 2016 m. sausio 4 d. Per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

62015 m. šios bylos numeris buvo e2-51657-820/2015, o 2016 m. bylai suteiktas Nr. e2-4425-820/2016.

7Ieškinys tenkintinas.

8Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti atsakovui 2016 m. sausio 14 d. vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi. Per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

9Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu sudarė Elektroninės saugos sutartį Nr. TS18792 (toliau – Sutartis; e. b. l. 5 - 6). Sutarties pagrindu ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui saugos paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas bei vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Pagal sutarties specialiosios dalies 4.2.2. punktą atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui mėnesinį mokestį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Ieškovas suteikė atsakovui paslaugų už 367,96 EUR (e. b. l. 1). Remdamasis 2015 m. lapkričio 16 d. prašymu, ieškovas nutraukė teikiamas saugos paslaugas atsakovui nuo 2015 m. lapkričio 16 d. (e. b. l. 15). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178 str.), todėl ieškovo reikalavimas priteisti užmokestį už suteiktas paslaugas – 367,96 EUR yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.63, 6.200, 6.720 str.).

11Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal Sutarties 15.2 punktą, laiku nesumokėjęs Sutartyje numatytų mokėjimų, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną nuo nesumokėtos sumos. Atsakovas nesumokėjo ieškovui užmokesčio už suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka, todėl ieškovo reikalavimas priteisti jam iš skolininko 17,98 EUR delspinigių yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.71, 6.73 str.).

12Taip pat ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 40 EUR dydžio išieškojimo išlaidas. Pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą. Kadangi atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui tinkamai nevykdė, ieškovas yra įgijęs teisę į sutartyje ar įstatyme numastytas palūkanas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 40 EUR sumą yra pagrįstas ir tenkintinas (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d.).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo numatytas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovas turėtos bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis – 15 EUR. Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovo (CPK 93 str. 1 d.).

15Vadovaudamasis CPK 93, 142, 153, 259, 262, 279, 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

16tenkinti ieškinį.

17Priteisti ieškovui UAB „G4S Lietuva“ (į. k. 122887029) iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ (į. k. 303063012) 367,96 EUR (tris šimtus šešiasdešimt septynis eurus ir 96 euro centus) skolos už suteiktas paslaugas, 17,98 EUR (septyniolika eurų ir 98 euro centus) delspinigių, 40 EUR (keturiasdešimt eurų) sumą, 6 proc. (šešių procentų) dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 385,94 EUR (trijų šimtų aštuoniasdešimt penkių eurų ir 94 euro centų) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. gruodžio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 EUR (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai