Byla 1S-161-366/2015
Dėl baudos, skirtos nuteistajam V. Z., a.k. (duomenys neskelbtini) pakeitimo kita bausme

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Sigitas Bagdonavičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs antstolio L. J. skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2015-03-10 nutarties, kuria atmestas teikimas dėl baudos, skirtos nuteistajam V. Z., a.k. ( - ) pakeitimo kita bausme,

Nustatė

2V. Z. Visagino miesto apylinkės teismo 2008-11-28 baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 201 str. 2 d. ir nubaustas 16 MGL (2080 litų) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 65 str. 1 dalies 2 punkto a) papunkčiu ir 66 str., įskaityta V. Z. laikinojo sulaikymo 2008-09-26 – 2009-09-27 trukmė į paskirtą bausmę, prilyginant vieną laikino sulaikymo dieną 2 MGL dydžio baudai.

32014-11-24 Visagino miesto apylinkės teisme gautas antstolio L. J. kontoros Visagino skyriaus teikimas dėl baudos pakeitimo kita nuobauda nuteistajam V. Z.. Teikime nurodyta, jog antstolis L. J., vykdydamas vykdomąjį dokumentą Nr. 1-158-758, išduotą 2009-03-02 Visagino miesto apylinkės teismo dėl baudos 1820 Lt išieškojimo iš skolininko V. Z. išieškotojo Valstybės naudai, nustatė, kad skolininkas šiuo metu nedirba, neturi lėšų sumokėti teismo paskirtą baudą, taip pat nėra skolininko vardu registruoto kito turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BVK 25 str. 1 d., antstolis siūlo baudą pakeisti kita bausme.

4Visagino miesto apylinkės teismui nepavyko įteikti V. Z. šaukimą ir iškviesti į teismo posėdį, todėl neturėdamas galimybių skirtą baudą pakeisti viešaisiais darbais, skundžiama 2015-03-10 nutartimi teismas atmetė antstolio teikimą, o Visagino miesto apylinkės teismo 2009-03-02 išduotą vykdomąjį raštą baudžiamojoje byloje Nr. 1-158-758/2008 grąžino antstolio L. J. kontoros Visagino skyriui, tolimesniam jo vykdymui.

5Antstolis L. J. skundu prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2015-03-10 nutartį. Antstolis nesutinka su teismo sprendimu grąžinti vykdomąjį dokumentą tolesniam vykdymui. Skunde cituojamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 590 straipsnis, numatantis, kad vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo pagal skolininko gyvenamąją vietą, jo turto buvimo vietą arba jo darbo vietą. Jis, t.y. antstolis L. J. vykdymo veiksmus atlieka tik aptarnaujamoje teritorijoje – ( - ). Vykdomosios bylos duomenimis skolininkas turto neturi, šiuo metu išvykęs į užsienį ir gyvena Jungtinėje Karalystėje, todėl vykdomoji byla negali būti vykdoma.

6Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūra savo atsiliepime nesutinka su antstolio skundu. Nurodo, kad bauda gali būti keičiama areštu tik tuomet kai yra įrodyta, jog nuteistasis vengia sumokėti baudą. Teigiama, jog šiuo atveju antstolis nepateikė duomenų, jog V. Z. vengia mokėti paskirtą baudą. Todėl keisti ją į arešto bausmę nėra pagrindo. Prašo skundą atmesti.

7Skundas atmetamas.

8Lietuvos Respublikos BVK 25 str. 1 d. numato, jog jeigu nuteistasis neturi lėšų baudai sumokėti, antstolio teikimu ir nuteistojo sutikimu teismas, vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso 47 str., baudą gali pakeisti viešaisiais darbais. To paties straipsnio 2 d., numato, kad jeigu nuteistais vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti priverstinai, teismas vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso 47 straipsniu, antstolio teikimu gali pakeisti baudą areštu. Pažymėtina, kad į viešuosius darbus bauda gali būti keičiama tik nuteistojo sutikimu, todėl apeliacinės instancijos teismas pritaria skundžiamos nutarties argumentui, kad baudos pakeitimo į kitą bausmę klausimas turi būti nagrinėjamas tik dalyvaujant nuteistajam V. Z., kuris teisme turėtų pareikšti sutikimą ar nesutikimą dėl viešųjų darbų jam paskyrimo. Teismas ėmėsi visų įmanomų priemonių V. Z. iškviesti į teismo posėdį (siuntė nuteistajam šaukimus, prašė juos įteikti Zarasų rajono PK bei Visagino PK pareigūnams), tačiau šaukimų įteikti nepavyko. Nepavykus V. Z. įteikti šaukimą, teismas pagrįstai atmetė antstolio L. J. teikimą dėl jam nuosprendžiu skirtos baudos pakeitimo kita bausme.

9Iš Vykdomosios bylos matyti, kad antstolis, teikdamas užklausimus Lietuvoje veikiantiems bankams, VĮ „( - )“, VSDFV bei VĮ „( - )“, aktyviai domėjosi ar skolininkas turi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Gautais duomenimis per visą išieškojimo laikotarpį skolininkas nedirbo, lėšų sumokėti teismo paskirtą baudą neturi, jo vardu registruoto turto taip pat nėra. Tačiau, kaip ir nurodyta skundžiamoje nutartyje, antstolis teikime teismui nenurodė ar V. Z. vengė savo noru sumokėti baudą. Nėra išsiaiškinta ar nuteistasis turi galimybę sumokėti paskirtą baudą. Teismui pateiktoje medžiagoje nėra duomenų ar jauno ir darbingo amžiaus nuteistasis ėmėsi visų įmanomų priemonių susirasti darbą, ar buvo užsiregistravęs Darbo biržoje. Ši aplinkybė turi reikšmę ne tik baudą keičiant į kitą bausmę, bet ir sprendžiant klausimą dėl senaties taikymo apkaltinamajam nuosprendžiui (šiuo atveju Teismo baudžiamajam įsakymui) vykdyti. Atkreiptinas dėmesys, kad BK 96 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje yra nustatyta, kad apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jeigu jis nebuvo įvykdytas per trejus metus, kai paskirta ne laisvės atėmimo bausmė arba kai paskirta laisvės atėmimo bausmė neviršija dvejų metų. BK 96 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu nuteistasis vengia atlikti bausmę, senaties eiga sustoja.

10Taigi, pirmosios instancijos teismas, teismo posėdyje nedalyvaujant nuteistajam ir neturint duomenų ar nuteistasis vengė atlikti bausmę, negalėjo spręsti ir priimti nei vieno iš galimų sprendimų: pakeisti baudą kita bausme arba taikyti BK 96 straipsnį, reglamentuojantį apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatį.

11Antstolis L. J. skunde nurodo, kad nuteistasis jo aptarnaujamoje teritorijoje turto neturi, šiuo metu išvykęs į užsienį ir gyvena Jungtinėje Karalystėje, todėl vykdomosios bylos jis vykdyti negali. Su šiuo argumentu sutikti negalima, nes byloje nėra duomenų, kad V. Z. į užsienį išvyko gyventi nuolat. Mažai tikėtina, kad nuteistasis, auginantis Lietuvoje du nepilnamečius vaikus, pakeitė savo gyvenamąją vietą.

12Įvertinus minėtas aplinkybes, naikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2015-03-10 nutartį skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

13Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 1 p.,

Nutarė

14Antstolio L. J. skundą atmesti ir palikti galioti Visagino miesto apylinkės teismo 2015-03-10 nutartį.

15Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai