Byla A2.6.-4471-540/2016
Dėl pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1 dalyje. Šiais veiksmais D. B. pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus

1Kauno apylinkės teismo teisėja Violeta Miceikienė, sekretoriaujant Jurgitai Jasėnienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje D. B., a. k. ( - ) gyv. Kaunas, ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, administracine tvarka baustas, administracinėn atsakomybėn traukiamas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 130² straipsnį, ir

Nustatė

32016 m. gegužės 9 d., 07.46 val., Kaune, kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda (dešinė pusė), 97,00 – jame kilometre, D. B., būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas (0,99 promilės) neblaivumas, vairavo transporto priemonę – automobilį Volkswagen LT 28, valst. nr. ( - ) neturėdamas teisės vairuoti, kai vairuojančiam asmeniui 2014-11-05 Kauno apylinkės teismo nutarimu buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones iki 2015-12-04 dėl pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1 dalyje. Šiais veiksmais D. B. pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo D. B. kaltę dėl padaryto pažeidimo pripažino, labai gailisi ir paaiškino, kad iš vakaro gėrė alaus. Ryte jautėsi gerai, todėl važiavo į darbo objektą. Važiavo su darbovietės automobiliu, kurį penktadienio vakare buvo leista pasiimti. Pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikui, vairuotojo pažymėjimo iš naujo neįgijo.

5Liudytojas M. R. parodė, kad D. B. nuo 2014 m. birželio 16d. dirbo UAB ( - ) Priimant į darbą buvo patikrinti visi jo dokumentai bei įsitikinta, jog tuo metu jis turėjo teisę vairuoti transporto priemones. Apie tai, kad 2014 m. lapkričio 5d. D. B. buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones, darbovietei jis nepranešė ir todėl nebuvo žinoma. Kadangi automobilis, kurį 2016 m. gegužės 9d. vairavo D. B., buvo pritaikytas darbui objektuose ir siekiant, kad darbuotojas pirmadienio rytą iš karto galėtų vykti į objektą, automobilis D. B. buvo perduotas penktadienio darbo pabaigoje, t.y. 2016 m. gegužės 6d. Tuo metu automobilį D. B. pasiėmė būdamas blaivus. Po šio įvykio D. B. buvo atleistas iš darbo.

6Byloje surinkti rašytiniai įrodymai: asmens blaivumo testas, iš kurio matyti, kad D. B. 2016 m. gegužės 9 d. 07.46 val. nustatytas 0,99 promilės neblaivumas (b. l. 1), administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame užfiksuotos visos esminės pažeidimo padarymo aplinkybės (b. l. 3-4), tarnybinis pranešimas dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo (b. l. 5), pranešimas dėl nušalinimo nuo transporto priemonių vairavimo (b. l. 6), alkotesterio patikros sertifikatas, iš kurio matyti, kad alkotesterio Alcotest 6810 leistina maksimali paklaida ±0,017 promilės. Patikros sertifikatas galioja iki 2016 m. rugpjūčio 23 d. (b. l. 7), transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktas (b. l. 8), išrašas apie asmeniui registruotus administracinius teisės pažeidimus ir priimtus sprendimus (b. l. 9-10), UAB ( - ) direktoriaus Ž. G. prašymas (b. l. 15-16), darbo sutartis (b. l. 17), įsakymas dėl atleidimo iš darbo (b. l. 18).

7Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1302 str. numatyta atsakomybė už transporto priemonių vairavimą neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 1242 str. 3 ar 4 d., 126 str., 127 str. 3 d., 129 str. numatytus pažeidimus. Siekiant asmenį patraukti administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 130² str., būtina nustatyti, kad anksčiau padarytas pažeidimas patenka į Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 130² str. minimų pažeidimų sąrašą (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1242 str. 3 ar 4 d., 126 str., 127 str. 3 d., 129 str.); už šį pažeidimą skirta nuobauda įsiteisėjusi naujai daromo pažeidimo metu ir nėra suėjęs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 36 str. įtvirtintas terminas; naujai padaryto pažeidimo sudėtis apima šiuos objektyviuosius požymius – transporto priemonių vairavimą, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimą, arba alkoholio, narkotinių psichotropines ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.

8D. B. 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 1 dalyje, padarymą, buvo paskirta nuobauda – 1100 Lt bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 13 mėnesių, t. y. iki 2015 m. gruodžio 4 d. (b. l. 9-10). Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 36 str. įtvirtintas terminas, numatantis, jog jeigu asmuo, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda, per metus nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos vykdymas, nepadarė naujo administracinio teisės pažeidimo, laikoma, kad jam nebuvo paskirta administracinė nuobauda. 2014 m. lapkričio 4 d. paskirta nuobauda buvo vykdoma iki 2015 m. gruodžio 4 d., todėl pažeidimo padarymo metu buvo galiojanti. D. B. padarytas pažeidimas (pakartotinis transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų) pagrįstai kvalifikuotas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 130² straipsnį ir jo kaltė dėl padaryto pažeidimo yra pilnai įrodyta.

9Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo padarymo aplinkybes, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, į jo atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

10D. B. administracine tvarka yra baustas. Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis nuoširdžiai gailisi dėl padarytų pažeidimų. (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 31 str. 1d. 1p.) Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

11D. B. savo kaltę pilnai pripažino, jam nustatytas lengvas neblaivumo laipsnis, nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, todėl už pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1302 straipsnyje, skirtina nuobauda – bauda, numatyta sankcijos ribose.

12Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 130² str. sankcijoje transporto priemonės konfiskavimo nuobauda numatyta kaip privaloma, o ne alternatyvi papildoma administracinė nuobauda. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 str. 1 d. numatyta, kad daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinis šio daikto ir šių pajamų pavertimas valstybės nuosavybe. Konfiskuota gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus šio straipsnio antrojoje dalyje numatytus atvejus. Daiktai, kurių apyvarta uždrausta, konfiskuojami visais atvejais. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 str. 2 d. yra numatyti išimtiniai atvejai, kai privalo būti konfiskuojamas ir kitam asmeniui priklausantys daiktai ir pajamos. Vienas iš įstatyme numatytų atvejų yra tada, kai perleisdamas daiktą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis daiktas bus naudojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti.

13Pagal administracinių teismų praktiką transporto priemonės konfiskavimas už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytus pažeidimus gali būti netaikomas ir yra galimas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 str. nuostatų taikymas, kai nustatoma išskirtinė situacija, leidžianti daryti išvadą, jog automobilio savininkas nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. N575-3213/2010).

14Iš bylos duomenų bei liudytojo M. R. parodymų matyti, kad automobilio savininkas yra UAB ( - ) D. B. pažeidimo padarymo buvo UAB ( - ) darbuotojas. Direktorius Ž. G. prašyme dėl administracinės nuobaudos – konfiskavimo netaikymo pažymėjo, kad įdarbinant D. B. jo vairuotojo pažymėjimas buvo galiojantis, apie vairuotojo pažymėjimo praradimą darbuotojas administracijos neinformavo. Perduodant automobilį darbuotojas D. B. buvo blaivus.

15Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie tai, kad transporto priemonės savininkas žinotų apie darbuotojo daromą pažeidimą. Transporto priemonė D. B. patikėta tik darbinėms funkcijoms vykdyti – nuvykti į objektą. Byloje nenustatyta jokių aplinkybių, kad transporto priemonės savininkas, patikėdamas D. B. transporto priemonę darbiniais tikslais, elgėsi nerūpestingai. Transporto priemonė buvo perduota prieš savaitgalį, darbdavys prieš pradedant darbą negalėjo patikrinti darbuotojo blaivumo, be to, įdarbinant D. B., jis teisę vairuoti transporto priemonę turėjo. Todėl pagrįstai galima teigti, jog duomenų apie tai, kad transporto priemonės savininkas būtų žinojęs, jog jo transporto priemonė bus naudojama administraciniam teisės pažeidimui daryti, byloje nėra. Taigi, darytina išvada, kad automobilio savininkas nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu, todėl taikytinas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnis ir netaikytinas transporto priemonės konfiskavimas.

16Manytina, kad pritaikius būtent tokias nuobaudas, bus pasiekti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 straipsniu, 30 straipsniu, 30¹ straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18D. B., a. k. ( - ) pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 130² straipsnyje, ir, pritaikius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 301 straipsnio 1 dalį, skirti administracinę nuobaudą – 1200 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų) baudą be transporto priemonės – automobilio Volkswagen LT 28, valst. nr. ( - ) priklausančio UAB ( - ) konfiskavimo.

19Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai