Byla 2S-2071-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų UAB „balsas.lt leidiniai“, V. K. ir G. M. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-12492-465/2011 pagal ieškovų UAB „Transekspedicija“ ir UAB „Transekspedicija Invest“ ieškinį atsakovams UAB „balsas.lt leidiniai“, V. K., G. M. dėl dalykinės reputacijos gynimo bei neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Ieškovai UAB „Transekspedicija“ ir UAB „Transekspedicija Invest“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami:

51. Pripažinti, kad 2011 m. vasario 14-20 d. Nr. 6 (106) savaitraštyje „balsas.lt SAVAITĖ“ paskelbtos žinios:

6-„būtent ši restruktūrizacija, pavadinimų keitimas ir atsakomybės perskirstymas sukėlė keblumų keletui mažų transporto kompanijų(...)“;

7-„tokie perstumdymai įmonės struktūroje anaiptol ne naujovė. Jau dešimtmetį bendrovė Kauno Transekspedicija“, vėliau virtusi „Transekspedicija“ skolinga kitai įmonei - bendrovei „Komlita“;

8-„po Kauno padaliniui paskelbto bankroto nebeliko į ką kreiptis dėl skolos išieškojimo“;

9-„Transekspedicijos“ Kauno filialas bankrutavo, pinigai nusėdo „Transekspedicijoje“;

10-„ir vėl tie pinigėliai perpumpuoti į kitą įmonę. Lengva ranka keičiasi pavadinimai ir po to nebelieka kaltų“, neatitinka tikrovės ir pažeidžia ieškovo dalykinę reputaciją.

112. Įpareigoti atsakovą UAB „balsas.lt leidiniai“ per 2 savaites nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo sąskaita paneigti informaciją, darančią žalą ieškovų dalykinei reputacijai, paskelbiant savaitraštyje „balsas.lt SAVAITE“ dešimtame puslapyje tokio turinio paneigimą: „2011m. vasario 14-20 d. Nr. 6 (106) savaitraštyje “balsas.lt SAVAITĖ“ 10 psl. išspausdintame žurnalisto V. B. straipsnyje „Kaip reikia slėpti skolas“ buvo nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, žeminantys UAB „Transekspedicija“ ir UAB „Transekspedicija Invest“ dalykinę reputaciją. „Patvirtiname, kad aukščiau nurodytame straipsnyje nurodyta informacija apie UAB „Transekspedicija“ reorganizavimą, restruktūrizaciją, UAB „Transekspedicija“ Kauno filialo bankrotą, UAB „Transekspedicija“ turimus ginčus teismuose neatitinka tikrovės. Žemiau nurodyti straipsnyje išdėstyti teiginiai neatitinka tikrovės: „būtent ši restruktūrizacija, pavadinimų keitimas ir atsakomybės perskirstymas sukėlė keblumų keletui mažų transporto kompanijų (...)“; „tokie perstumdymai įmonės struktūroje anaiptol ne naujovė. Jau dešimtmetį bendrovė Kauno Transekspedicija“, vėliau virtusi „Transekspedicija“ skolinga kitai įmonei - bendrovei „Komlita““; „po Kauno padaliniui paskelbto bankroto nebeliko į ką kreiptis dėl skolos išieškojimo“; „Transekspedicijos“ Kauno filialas bankrutavo, pinigai nusėdo „Transekspedicijoje“; „ir vėl tie pinigėliai perpumpuoti į kitą įmonę. Lengva ranka keičiasi pavadinimai ir po to nebelieka kaltų“.

123. Pripažinti, kad šie atsakovo G. M. paskleisti teiginiai apie ieškovus neatitinka tikrovės: “iškėlėme ieškinį dėl skolos atgavimo, bet dabar nežinau, kaip baigsis, nes pavadinimas „Transekspedicija“ – vienas, o įmonės kodas – kitas“; „“Transekspedicija“ nė neįtraukė „Gepalos“ pateiktos kelių tūkstančių litų sąskaitos į savo apskaitą“.

134. Pripažinti, kad šie atsakovo V. K. paskleisti teiginiai apie ieškovus neatitinka tikrovės: „po Kauno padaliniui paskelbto bankroto nebeliko į ką kreiptis dėl skolos išieškojimo; „Transekspedicijos“ Kauno filialas bankrutavo, pinigai nusėdo „Transekspedicijoje“; „ir vėl tie pinigėliai perpumpuoti į kitą įmonę. Lengva ranka keičiasi pavadinimai ir po to nebelieka kaltų“.

145. Priteisti iš atsakovų ieškovų naudai solidariai 90000 Lt neturtinės žalos atlyginimą;

156. Nepranešus atsakovams, taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovams nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, teises į juos, pinigines lėšas, turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančius pas atsakovus arba pas trečiuosius asmenis. Nurodė, kad 2011 m. vasario mėn. 014-20 Nr. 6(106) savaitraštyje „balsas.lt SAVAITĖ“ 10 psl. atsakovas „balsas.lt leidiniai“ straipsnyje „Kaip reikia slėpti skolas“ tikrovės neatitinkančius duomenis, darančius žalą ieškovų dalykinei reputacijai, pakertančią pasitikėjimą jais. Ieškovai vertina, kad atsakovai jiems padarė neturtinės žalos už 90000 Lt. Tam, kad teisingumo vykdymas būtų ne tik formalus teisinio ginčo išsprendimo aktas, kad procesinėmis priemonėmis būtų sudarytos sąlygos teismo priimto sprendimo dėl ieškinio patenkinimo realiam įvykdymui, šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių institutas turi būti taikomas. Siekiant užtikrinti realų ieškovų pažeistų teisių gynybos prieinamumo principo įgyvendinimą bei priimto teismo sprendimo įvykdymą, ieškovai prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovų įsiskolinimo suma yra didelė, todėl tokiu atveju preziumuojama, kad yra aplinkybė, dėl kurios teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu (LR CK. 1.114 str., 2.24 str.).

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

17Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-07-18 nutartimi 1. Areštuoti atsakovui UAB „balsas.lt leidiniai“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant tuo turtu disponuoti; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose, paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą (-as), uždrausti disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leisti iš šių lėšų daryti atsiskaitymus tik su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu, darbuotojais bei ieškovais. Bendra areštuoto atsakovo turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 90000 Lt ieškinio sumą.

182. Areštuoti atsakovui V. K. nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant tuo turtu disponuoti; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose ir kitose kredito įstaigose. Bendra areštuoto atsakovo turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 90000 Lt ieškinio sumą.

193. Areštuoti atsakovui G. M. nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant tuo turtu disponuoti; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose ir kitose kredito įstaigose. Bendra areštuoto atsakovo turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 90000 Lt ieškinio sumą. Teismas nustatė, kad ieškovų reikalavimas yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma yra didelė, atsakovai gera valia prievolės nevykdo, todėl laikytina, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (LR CPK 144 str.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovai prašo priteisti 90000 Lt neturtinės žalos iš atsakovų solidariai, laikinosios apsaugos priemonės ieškinio reikalavimų sumai taikytinos kiekvienam atsakovui. Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas UAB „balsas.lt leidiniai“ yra verslo subjektas, padarė išvadą, kad arešto nukreipimas išimtinai į atsakovo pinigines lėšas gali visiškai apriboti jo galimybes vykdyti ūkinę veiklą, sutrikdyti atsiskaitymus su darbuotojais bei valstybės biudžetu, be to, nėra aišku, kiek atsakovo sąskaitose yra piniginių lėšų, ar jų pilnai pakaktų pareikšto pareiškimo reikalavimų užtikrinimui. Dėl to reikalavimo užtikrinimui pirmiausia nutarė areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant – atsakovo pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose atsiskaitomosiose sąskaitose bankuose ir kitose kredito įstaigose, pareikšto reikalavimo 90000 Lt ribose (LR CPK 145 str., 148 str., 152 str.).

20III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

21Atsakovas UAB „balsas.lt leidiniai“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-07-18 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium. Solidariosios prievolės atveju vieno skolininko prievolės įvykdymas laikomas tinkamu ir atleidžia kitus skolininkus nuo jos vykdymo. Ieškovas, vadovaudamasis dispozityvumo principu, turi teisę pasirinkti, kurių solidarių atsakovų atžvilgiu prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, lygiai tai pat kaip nėra galima visos prievolės įvykdymo reikalauti iš kiekvieno solidaraus skolininko, taip nėra galima ir taikyti laikinųjų apsaugos priemonių kiekvienam atsakovui visos ieškinio sumos apimtimi. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones už tokią sumą, kuri tris kartus viršija ieškinio reikalavimo sumą (LR CK 6.4 str. 4 d., LR CPK 145 str. 2 d. 4 d.).

22Atsakovas G. M. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-07-18 nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui G. M.. Nurodė kad ieškinio pateikimas nesuteikia ieškovams pranašumo atsakovo atžvilgiu ir atitinkamai savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas nutartimi areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant tuo turtu disponuoti, kai tam neegzistavo LR CPK 144 str. nustatytos sąlygos. LR CPK 185 str. įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu. Nagrinėjamu atveju teismas tik formaliai konstatavo, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, bet nepateikė jokių tokį teiginį pagrindžiančių argumentų. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas realiai negalėtų įvykdyti ieškovui palankaus teismo sprendimo, nenustatyti jokie atsakovo mėginimai savo turtą paslėpti ar perleisti nuosavybės teisę kitiems asmenims. Pirmosios instancijos teismas nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tinkamai nemotyvavo. Teismo nutartis neatitinka teisingumo, proporcingumo, procesinio lygiateisiškumo ir ekonomiškumo principų reikalavimų (LR CPK 144 str. 1 d., 291 str. 1 d. 5 p.).

23Atsakovas V. K. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-07-18 nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui V. K., o ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad būtina sąlyga ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui pagal LR CPK 144 str. 1 d. yra ieškovo prašymas dėl konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kartu jame pagrindžiant tokių priemonių taikymo būtinybę. Apeliantas pažymi, kad ieškovai patys savo subjektyviu vertinimu neva galimai padarytą žalą įvertino 90000 Lt, o teismas būtent šiai konkrečiai sumai nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Toks žalos dydis nėra pagrįstas jokiais konkrečiais rašytiniais įrodymais, o tik nurodoma, kad ieškovai vertina, jog atsakovai padarė jiems neturtinę žalą, kurios dydis 90000 Lt. Pirmosios instancijos teismas nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių tinkamai nemotyvavo. Teismo nutartyje nėra argumentų, kuriais būtų pagrindžiama išvada dėl būtinybės areštuoti atsakovo turtą ir pinigines lėšas. Ieškinio pagrįstumo klausimas sudaro bylos nagrinėjimo iš esmės dalyką ir negali sudaryti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo dalyką. Teismas, nutartimi išspręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu klausimą, pažeidė LR CPK 148 str. 1 d. nuostatas. Minėta nuostata suteikia atsakovui teisę, kartu numato teismo pareigą informuoti atsakovą apie nurodyto procesinio klausimo nagrinėjimą. Atsakovas, susipažinęs su ieškovo ieškiniu ir jo priedais, teigia, jog įrodymų, kurie įgalintų teismą padaryti išvadą, kad atsirastų reali grėsmė ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu galimybei, jeigu apie tokio klausimo nagrinėjimą būtų pranešta atsakovui, ieškovas teismui nepateikė (LR CPK 148 str. 1 d.).

24Atsakovas G. M. pateikė atsiliepimą į atsakovo V. K. atskirąjį skundą, nurodydamas, jog yra pagrindas tenkinti atsakovo V. K. atskirąjį skundą ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-07-18 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinti. Nurodė, kad su atsakovo V. K. atskiruoju skundu ir jame pateiktais argumentais sutinka. Ieškovai patys savo subjektyviu vertinimu neva galimai padarytą jiems žalą įvertino 90000 Lt (LR CPK 145 str., 185 str.).

25Atsakovas G. M. pateikė atsiliepimą į atsakovo UAB „balsas.lt leidiniai“ atskirąjį skundą nurodydamas, jog yra pagrindas tenkinti atsakovo UAB „balsas.lt leidiniai“ atskirąjį skundą ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-07-18 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinti. Nurodė, kad teismas ieškinio, kurio reikalavimo suma yra 90000 Lt, užtikrinimui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - turto ir piniginių lėšų areštą 270000 Lt (LR CPK 145 str., 185 str.).

26Atsakovas V. K. pateikė atsiliepimus į atsakovų G. M. ir UAB „balsas.lt leidiniai“ atskiruosius skundus, nurodydamas, jog yra pakankamas pagrindas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-07-18 nutartį. Nurodė, kad tarp ieškovų ir atsakovų nėra jokių kreditorinių įsipareigojimų ir atsakovas nėra ieškovų skolininkas, o ieškovai neturi jokios reikalavimo teisės, kylančios iš sutartinių santykių (LR CPK 144 str. 1 d., 291 str. 1 d. 5 p.).

27Ieškovai UAB „Transekspedicija“ ir UAB „Transekspedicija Invest“ pateikė atsiliepimą į atsakovų UAB „balsas.lt leidiniai“, V. K. ir G. M. atskiruosius skundus, prašydami juos atmesti, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-07-18 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga ieškinio suma. Teismų praktikoje nurodoma, kad didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Pirmosios instancijos teismas laikėsi proporcingumo ir ekonomiškumo principų. Laikinosios apsaugos priemonės buvo parinktos taip, jog nesukeltų atsakovams didelių nuostolių arba jie būtų minimalūs, kartu kiek įmanoma mažiau turėtų neigiamos įtakos atsakovams ir tretiesiems asmenims. Solidari skolininkų atsakomybė reiškia, kad kreditorius turi teisę reikalauti, jog prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (LR CPK 144 str.).

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirieji skundai tenkintini. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo. Šiuo atveju klausimas nėra grąžinamas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas gali išspręsti klausimą iš esmės. Teismas pažymi, jog bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą. Teismas, tiek taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, tiek jas naikindamas, turi vadovautis ekonomiškumo (CPK 145 str. 2 d.), teisingumo bei kitais civilinio proceso principais (CPK 3 str. 1 d.) ir siekti išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

30Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje, siekdamas užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą. Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra turto areštas, reiškiantis turto savininko teisės disponuoti daiktu ar turtinėmis teisėmis suvaržymą, t. y. draudimą daiktą ar turtines teises parduoti ar kitaip perleisti nuosavybėn kitam asmeniui. Bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą.

31Teismas konstatuoja, jog ieškinio pateikimas nesuteikia ieškovams pranašumo atsakovų atžvilgiu ir atitinkamai savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo ieškovų valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kitų asmenų teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą. Atitinkamai teismo sprendimas imtis laikinųjų apsaugos priemonių turi būti pagrįstas ir tinkamai motyvuotas, nes formalus teisingumas nėra tas teisingumas, kurį teismai yra įpareigoti vykdyti.

32Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nurodė, jog ieškovų reikalavimas yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma yra didelė, atsakovai gera valia prievolės nevykdo, todėl laikytina, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Šiame kontekste teismas pažymi, kad vien ieškinio sumos dydis nėra absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškinio reikalavimo pobūdis ir jo mastas iš esmės priklauso nuo ieškovų valios. Teiginiai, kad atsakovai savo turtą gali perleisti ar apsunkinti, vertintini kaip deklaratyvūs, nes yra visiškai nepagrįsti jokiomis aplinkybėmis bei jas patvirtinančiais įrodymais (CPK 178 str., 291 str. 1 d. 5 p.).

33Kritiškai vertintinas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog atsakovai gera valia prievolės nevykdo. Teismas pažymi, jog tai, kad ieškovai kreipėsi į teismą dėl paskleistų duomenų pripažinimo neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais juridinio asmens dalykinę reputaciją ir tokių duomenų paneigimo bei neturtinės žalos atlyginimo, savaime nesukuria atsakovams prievolės. Be to, nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad tarp šalių buvo susiklostę kokie nors prievoliniai santykiai.

34Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-07-18 nutartį, kuria buvo patenkintas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ir išspręsti klausimą iš esmės, atmetant ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, siekiant užtikrinti proceso operatyvumo, ekonomiškumo ir bylos šalių interesų pusiausvyros principus.

35Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovai, pateikdami prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams, nepateikė įrodymų dėl realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir neįrodė būtinumo areštuoti atsakovams priklausantį turtą ar turtines teises. Vien ta aplinkybė, kad dėl juridinio asmens žeminančių dalykinę reputaciją duomenų paskleidimo ieškovai prašo 90000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, savaime nesudaro teisinio pagrindo besąlygiškai taikyti atsakovams laikinąsias apsaugos priemones, nes nagrinėjamu atveju ieškovai neįrodė prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Pažymėtina, kad ieškovai nepateikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui įrodymų, pagrindžiančių realią grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo. Dėl šios priežasties skundžiama nutartis naikinama pilna apimtimi, neperduodant klausimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas tiesiogiai sprendžia šį klausimą, siekdamas užtikrinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus.

36Tai, kad pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, nepranešęs atsakovams, savaime nereiškia procesinių teisės normų pažeidimo, nes šiuo atveju pirmosios instancijos teismas turi diskrecijos teisę pats spręsti, ar būtina pranešti atsakovams apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą. Tai, kad pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, nepranešęs atsakovams, neužkirto kelio atsakovams pasinaudoti apeliacijos teise ir apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą (LR CK 1.5 str., CPK 3 str. 1 d., 5 str., 7 str., 8 str., 144 str. – 147 str., 313 str., 320 str., 334 str., 338 str.).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 2 p., teismas

38n u t a r i a:

39Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 18 d. nutartį, kuria teismas dėl ieškovų UAB „Transekspedicija“ (į. k. 302453803, Verkių g. 36, Vilnius) ir UAB „Transekspedicija Invest“ (į. k. 120053837, Verkių g. 36, Vilnius) reikalavimo 90000 Lt sumai užtikrinimo

Nutarė

401. Areštuoti atsakovui UAB „balsas.lt leidiniai“ (į.k. 301864709, Konstitucijos pr. 26, Vilnius) nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant tuo turtu disponuoti; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose, paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą (-as), uždrausti disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leisti iš šių lėšų daryti atsiskaitymus tik su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu, darbuotojais bei ieškovais. Bendra areštuoto atsakovo turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 90000 Lt ieškinio sumą.

412. Areštuoti atsakovui V. K. (a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant tuo turtu disponuoti; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose ir kitose kredito įstaigose. Bendra areštuoto atsakovo turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 90000 Lt ieškinio sumą.

423. Areštuoti atsakovui G. M. (a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant tuo turtu disponuoti; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose ir kitose kredito įstaigose. Bendra areštuoto atsakovo turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 90000 Lt ieškinio sumą.

43Išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovų UAB „Transekspedicija“ (į. k. 302453803, Verkių g. 36, Vilnius) ir UAB „Transekspedicija Invest“ (į. k. 120053837, Verkių g. 36, Vilnius) prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštą atsakovų UAB „balsas.lt leidiniai“, V. K., G. M. turtui 90000 Lt sumai.

44Pavesti nutarties vykdymą Turto arešto aktų registrui.

45Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Ieškovai UAB „Transekspedicija“ ir UAB „Transekspedicija Invest“... 5. 1. Pripažinti, kad 2011 m. vasario 14-20 d. Nr. 6 (106) savaitraštyje... 6. -„būtent ši restruktūrizacija, pavadinimų keitimas ir atsakomybės... 7. -„tokie perstumdymai įmonės struktūroje anaiptol ne naujovė. Jau... 8. -„po Kauno padaliniui paskelbto bankroto nebeliko į ką kreiptis dėl skolos... 9. -„Transekspedicijos“ Kauno filialas bankrutavo, pinigai nusėdo... 10. -„ir vėl tie pinigėliai perpumpuoti į kitą įmonę. Lengva ranka... 11. 2. Įpareigoti atsakovą UAB „balsas.lt leidiniai“ per 2 savaites nuo... 12. 3. Pripažinti, kad šie atsakovo G. M. paskleisti teiginiai apie ieškovus... 13. 4. Pripažinti, kad šie atsakovo V. K. paskleisti teiginiai apie ieškovus... 14. 5. Priteisti iš atsakovų ieškovų naudai solidariai 90000 Lt neturtinės... 15. 6. Nepranešus atsakovams, taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-07-18 nutartimi 1. Areštuoti... 18. 2. Areštuoti atsakovui V. K. nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir... 19. 3. Areštuoti atsakovui G. M. nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir... 20. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 21. Atsakovas UAB „balsas.lt leidiniai“ pateikė atskirąjį skundą,... 22. Atsakovas G. M. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 23. Atsakovas V. K. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 24. Atsakovas G. M. pateikė atsiliepimą į atsakovo V. K. atskirąjį skundą,... 25. Atsakovas G. M. pateikė atsiliepimą į atsakovo UAB „balsas.lt leidiniai“... 26. Atsakovas V. K. pateikė atsiliepimus į atsakovų G. M. ir UAB „balsas.lt... 27. Ieškovai UAB „Transekspedicija“ ir UAB „Transekspedicija Invest“... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. Atskirieji skundai tenkintini. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina... 30. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė priemonė, kurią... 31. Teismas konstatuoja, jog ieškinio pateikimas nesuteikia ieškovams pranašumo... 32. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nurodė, jog ieškovų... 33. Kritiškai vertintinas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog atsakovai... 34. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas... 35. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovai, pateikdami prašymą dėl... 36. Tai, kad pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones,... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 2 p., teismas... 38. n u t a r i a:... 39. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 18 d. nutartį,... 40. 1. Areštuoti atsakovui UAB „balsas.lt leidiniai“ (į.k. 301864709,... 41. 2. Areštuoti atsakovui V. K. (a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį... 42. 3. Areštuoti atsakovui G. M. (a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį... 43. Išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovų UAB... 44. Pavesti nutarties vykdymą Turto arešto aktų registrui.... 45. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento....