Byla 2S-770-569/2018
Dėl antstolės E. R. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė E. R., R. J

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. J. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo E. J. skundą dėl antstolės E. R. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė E. R., R. J..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas pateiktu skundu prašė panaikinti areštą butui, esančiam (S), taikytą vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Nurodė, kad antstolė E. R. 2018-05-07 turto arešto aktu areštavo pareiškėjui priklausantį butą adresu ( - ), kuris nėra paveldėtas po H. J. mirties ir į kurį antstolė neturi teisės nukreipti išieškojimo pagal išieškotojos pateiktą vykdomąjį dokumentą. Pareiškėjo, kaip skolininko, skola išieškotojai kyla iš testamentinės išskirtinės, todėl skola bei išvestiniais reikalavimais susijęs išieškojimas gali būti vykdomas tik pareiškėjo paveldėto turto ribose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.23 straipsnio 2 dalies nuostatomis

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi pareiškėjo E. J. skundą dėl antstolės veiksmų atmetė.

103.

11Teismas darė išvadą, kad antstolė savo veiksmais nepažeidė teisės normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, teisėtai ir pagrįstai areštavo pareiškėjo butą, esantį ( - ).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

134.

14Atskiruoju skundu pareiškėjas E. J. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartį (ir toje pačioje civilinėje byloje priimtą 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartį dėl rašymo apsirikimo (klaidos) ištaisymo) ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba – (alternatyvus reikalavimas): panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartį (ir toje pačioje civilinėje byloje priimtą 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartį dėl rašymo apsirikimo (klaidos ištaisymo) ir klausimą išspręsti iš esmės: pareiškėjo E. J. skundą tenkinti, panaikinti vykdomojoje byloje Nr. ( - ) antstolės E. R. sudaryto 2018-05-07 turto arešto akto Nr. ( - ) 5 punkte nurodyto turto – buto (patalpos), kurio unikalus Nr. ( - ), su rūsiu 6,74 kv.m., pažymėto R-3, esančio adresu ( - ), areštą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

154.1.

16Teismo nutartis turi būti panaikinta, o spręstinas klausimas turi būti perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme iš esmės pažeistos proceso teisės normos, neatskleista ginčo esmė; be to, galima pagrįstai teigti, jog nutartis yra be (sutrumpintų) motyvų, nes teismas visiškai nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų bei 2018 m. liepos 27 d. pateiktų įrodymų ir jų visiškai nevertino, faktiškai juos ignoravo, kas leidžia daryti pagrįstą prielaidą, jog teismas jų net neperžiūrėjo.

174.2.

18Šioje byloje antstolė privalėjo atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą ir savo patvarkymu privalėjo grąžinti jį vykdomąjį raštą pateikusiam asmeniui advokatui A. N., nes advokatas A. N. turėjo teisę atstovauti visų instancijų teismuose, bet ne vykdymo procese.

194.3.

20Byloje nėra patikimų duomenų apie tikrąją išieškotojos valią, o pareiškėjui kyla pagrįstas klausimas, ar išieškotoja žino apie vykdymo procesą ir jo eigą, nes vykdomojoje byloje nėra objektyvių duomenų, kurie tai patvirtintų.

214.4.

22Teismas neatskleidė ginčo esmės. Antstolė areštavo neegzistuojantį turtą – butą, esantį adresu ( - ). Šiuo adresu buto nėra, yra negyvenamoji patalpa - stomatologinis kabinetas - ir tai nurodyta rašytiniuose paaiškinimuose, kurių teismas nevertino ir dėl kurių jokių argumentų nenurodė. Teismas skundžiamoje nutartyje visiškai nevertino argumentų, kad areštuotas turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė.

234.5.

24Antstolė, priverstinai vykdydama teismo sprendimą dėl testamentinės išskirtinės, esant įsakmiai nuorodai, kad sprendimas vykdomas neviršijant paveldėto turto vertės, visų pirma privalėjo nustatyti, kokį turtą paveldėjo E. J. ir nukreipti išieškojimą būtent į šį turtą. Antstolė šios pareigos nevykdė, o pirmosios instancijos teismas šios klaidos neištaisė.

254.6.

26Nagrinėjamu atveju yra reikšminga ne tik ta aplinkybė, kad įpėdinis pareiškėjas E. J. privalo vykdyti testamentinę išskirtinę ir jo atsakomybė pagal CK 5.23 straipsnio 2 dalį ribojama paveldėto turto verte; ypač reikšminga yra ir tai, kad įpėdinis E. J. priėmė palikimą pagal apyrašą ir tai reiškia, jog išieškojimas nagrinėjamu atveju gali būti nukreipiamas tik į palikėjui priklausiusį turtą, t. y. į palikimą, kurį priėmė pagal apyrašą ir paveldėjo pagal testamentą kartu su pareigomis pagal testamentinę išskirtinę pareiškėjas E. J..

274.7.

28Nagrinėjamu atveju vykdomojoje byloje išieškojimas iš pareiškėjo E. J. vykdytinas taikant ne pro viribus hereditatis, bet cum viribus hereditatis atsakomybės apribojimą ir šis apribojimas taikytinas ne tik pagrindinei skolai (300 000 Lt testamentinei išskirtinei), bet ir palūkanoms išieškoti, nes pagrindinės skolos ir palūkanų kilmė yra ta pati, nagrinėjamu atveju jos neginčijamai kilo iš paveldėjimo, o palūkanos yra neatsiejama skolos dalis, taigi jų išieškojimui turi būti taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir skolai. Pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje išskirdamas palūkanų galimybę išieškoti iš asmeninio pareiškėjo turto, padarė esminę teisės taikymo klaidą.

295.

30Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo R. J. prašo Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

315.1.

32Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad teismas užkirto kelią jam pasinaudoti CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise prieštarauti dėl išieškotojos atsiliepime išdėstytų argumentų. Pareiškėjo teisė skųsti antstolio veiksmus niekaip nebuvo apribota, teismas jo skundą išnagrinėjo taip, kaip to reikalauja CPK XXXI skyriaus normos, ir antstolio veiksmus įvertino, nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo teigti, nei kad byla buvo išnagrinėta neatskleidus jos esmės, nei kad buvo padarytas CPK 42 straipsnio pažeidimas.

335.2.

34Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad vykdomąjį raštą antstolei pateikė teisės to daryti neturėjęs išieškotojos atstovas advokatas A. N.. Tokia advokato teisė kyla iš 2013-06-10 atstovavimo sutarties. Vykdomojo rašto pateikimas antstoliui yra vienas iš procesinių veiksmų, todėl, atstovavimo sutartyje nesant apribotai atstovo teisei pastarojo procesinio veiksmo atlikimo atžvilgiu, advokatas A. N. yra laikytinas turinčiu teisę paduoti suinteresuoto asmens R. J. vardu vykdomąjį raštą antstoliui.

355.3.

36Tai, kad areštuotas nekilnojamasis daiktas yra, kaip nurodyta pareiškėjo atskirajame skunde, pareiškėjo individualios įmonės „J.“ buveinė, kurioje vykdoma pareiškėjo vienintelė ir pagrindinė darbo veikla, iš kurios pareiškėjo šeima gauna vieninteles pajamas, nėra pagrindas netaikyti šiam daiktui arešto. Aplinkybė, kad Turto arešto akto 5 eilutėje nurodytas nekilnojamasis daiktas pareiškėjui priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, taip pat nėra pagrindas netaikyti šiam daiktui arešto.

375.4.

38Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad jo skolos išieškojimui yra taikytinas CPK 665 straipsnis. Skolininkas E. J. nėra juridinis asmuo, todėl į jo atskirajame skunde nurodyto CPK 665 straipsnio reguliavimo sritį nagrinėjamas atvejis nepatenka.

395.5.

40Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad išieškojimas šioje byloje gali būti vykdomas tik iš jo paveldėto turto ir kad jo atsakomybės prieš R. J. ribos nustatytinos išimtinai tik paveldėto turto apimtimi.

415.6.

42Kitos sumos nėra testamentinės išskirtinės dalykas ir jų kilmė, priešingai nei teigiama pareiškėjo atskirajame skunde, nėra tapati pagrindinės skolos kilmei, – jų atsiradimą lėmė ne testatoriaus valia, o netinkamas pareiškėjo tos valios vykdymas, – todėl jų išieškojimas apskritai nepatenka į CK 5.23 straipsnio 2 dalies reguliavimo sritį.

435.7.

44Pareiškėjas jo ir R. J. ginčo teisiniuose santykiuose yra ne kaip asmuo, privalantis atsakyti už palikėjo skolas R. J., o kaip asmuo, privalantis vykdyti savo asmeninę prievolę jai. Tokių santykių, kaip tarp pareiškėjo ir R. J. atsiradusiųjų, reguliavimui specialiai yra skirtas CK 5.23 straipsnis.

45Teismas

46k o n s t a t u o ja :

47IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

486.

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

507.

51Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų, areštuojant butą, kuris nebuvo paveldėtas bei yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

528.

53Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės E. R. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Šiaulių apygardos teismo 2018-04-24 išduotą vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl 86 886 Eur (300 000 Lt) skolos, atsiradusios dėl testamentinės išskirtinės, nevykdymo, 24,33 Eur (84 Lt) palūkanų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą 86 910,33 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-06-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 076,23 Eur (3716 Lt) žyminio mokesčio, 1 042,63 Eur (3600 Lt) teisinių paslaugų išlaidų išieškojimo iš skolininko E. J. išieškotojai R. J.. 2018 m. gegužės 25 d. antriniu vykdomuoju raštu Šiaulių apygardos teismas nustatė, kad E. J. turi vykdyti testamentinę išskirtinę, neviršydamas savo paveldimo turto vertės, patenkinus palikėjo kreditorių reikalavimus. 2018 m. gegužės 7 d. antstolė priėmė Patvarkymą dėl vykdomojo dokumento vykdymo, Vykdymo išlaidų apskaičiavimą ir Raginimą įvykdyti sprendimą, kuriame nustatė skolininkui 10 dienų terminą geranoriškai sumokėti įsiskolinimą bei informavo skolininką, jog, nustatytu terminu nesumokėjus nurodytų sumų, bus pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas, vadovaujantis CPK 624 straipsnio nuostatomis. 2018 m. gegužės 7 d. turto arešto aktu antstolė areštavo skolininko turtą: ½ dalį žemės sklypo, gyvenamąjį namą su ūkio pastatais, esančius ( - ), bendros 105 800 Eur vertės, bei butą adresu ( - ), 40 000 Eur vertės, iš viso turto už 145 800 Eur.

549.

55Pareiškėjo teigimu, teismas, užkirsdamas kelią pareiškėjui pasinaudoti CPK 42 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis teisėmis, pažeidė esmines šalies tesies, kadangi pirmosios instancijos teismas nesuteikė pareiškėjui galimybės pateikti paaiškinimus į antstolės patvarkymo argumentus bei suinteresuoto asmens (išieškotojos R. J.) atsiliepimo į skundą argumentus. Šiuos pareiškėjo argumentus apeliacinės instancijos teismas vertina nepagrįstais.

5610.

57Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėjo atstovei advokatei J. G. antstolė E. R. išsiuntė 2018-06-20 Patvarkymą atsisakyti patenkinti skolininko skundą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) Nr. ( - ). Taigi, pareiškėjas ir jo atstovė susipažino su patvarkymu ir jame esančiais argumentais ir galėjo teikti savo rašytinius paaiškinimus. Taip pat pirmosios instancijos teismas pareiškėjo atstovei advokatei J. G. 2018-07-02 išsiuntė pranešimą apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, kuriuo informavo, kad Šiaulių apylinkės teisme 2018 m. liepos 30 d. 15.00 val. rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjamas pareiškėjo E. J. skundas dėl antstolės E. R. veiksmų. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas turėjo domėtis užvesta civiline byla, turėjo galimybę susipažinti su civiline byla ir joje esančiais procesiniais dokumentais bei teikti savo procesinius dokumentus. Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjas pateikė į bylą rašytinius paaiškinimus. Nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo vertinti, kad buvo padarytas CPK 42 straipsnio pažeidimas.

5811.

59Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad vykdomąjį raštą antstolei pateikė teisės to daryti neturėjęs išieškotojos atstovas advokatas A. N.. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad R. J. civilinėje byloje dėl skolos atsiradusios dėl testamentinės išskirtinės nevykdymo priteisimo iš E. J. atstovavo advokatas A. N. 2013-06-10 atstovavimo sutarties pagrindu. CPK 59 straipsnyje numatyta, kad įgaliojimas atstovauti teisme suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, išskyrus išimtis, nurodytas įgaliojime. Vykdomojo rašto pateikimas antstoliui yra vienas iš procesinių veiksmų. 2013-06-10 atstovavimo sutartyje nėra numatyta išimtis gauti ir pateikti vykdomąjį dokumentą, todėl advokatas A. N. turėjo teisę R. J. vardu pateikti vykdomąjį raštą antstolei.

6012.

61Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad išieškojimas šioje byloje gali būti vykdomas tik iš jo paveldėto turto ir kad jo atsakomybės prieš R. J. ribos nustatytinos išimtinai tik paveldėto turto apimtimi.

6213.

63Nagrinėjamu atveju pareiškėjo, kaip skolininko, skola išieškotojai kyla iš testamentinės išskirtinės. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008 m. liepos 29 d. palikėjas H. J. sudarytu testamentu įpareigojo E. J. per vienerius metus po H. J. mirties išmokėti R. J. 300 000 Lt sumą. Pareiškėjas priėmė mirusio H. J. palikimą, įskaitant nekilnojamuosius daiktus, esančius ( - ), su testamentine išskirtine.

6414.

65Testatorius turi teisę įpareigoti įpėdinį pagal testamentą įvykdyti kokią nors prievolę (testamentinę išskirtinę) vieno ar kelių asmenų naudai; šie asmenys įgyja teisę reikalauti tą prievolę įvykdyti. Testatoriaus įpareigotas įpėdinis turi įvykdyti testamentinę išskirtinę neviršydamas savo paveldimo turto vertės, patenkinus palikėjo kreditorių reikalavimus (CK 5.23 straipsnio 1,2 dalys)

6615.

67Testamentinė išskirtinė yra įpėdinį įpareigojanti prievolė. Tarp įpareigoto įpėdinio, priėmusio palikimą, ir testamentinės išskirtinės gavėjo atsiranda prievoliniai teisiniai santykiai. Jeigu palikimą priėmęs įpėdinis nevykdo testamente nustatyto įpareigojimo, išskirtinės gavėjas savo teisę į ją gali įgyvendinti priverstinai, nes įpėdinis, priėmęs palikimą, tampa išskirtinės gavėjo skolininku, o testamentinės išskirtinės gavėjas – kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2013).

6816.

69Pažymėtina, jog CK 5.23 straipsnio 2 dalis nenumato, kad testatoriaus įpareigotas įpėdinis turi įvykdyti testamentinę išskirtinę tik iš paveldimo turto.

7017.

71Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sutinka su suinteresuoto asmens argumentais, kad testamentinės išskirtinės gavėjo reikalavimas gali būti tenkinamas testamentinę išskirtinę vykdyti įpareigoto įpėdinio paveldėto turto vertės ribose iš bet kokio pastarajam priklausančio turto, įskaitant paveldėtąjį ir kitais būdais įgytąjį, – svarbiausia, kad tik nebūtų viršijama testamentinę išskirtinę vykdyti įpareigoto įpėdinio paveldėto turto vertė. Atsižvelgiant į tai, antstolė turėjo teisę areštuoti ir tą pareiškėjo turtą, kuris nėra paveldėtas.

7218.

73Nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju turėjo taikyti CK 5.53 straipsnio nuostatas. CK 5.53 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą už palikėjo skolas, atsako tik paveldėtu turtu. Minėtas straipsnis apibrėžia įpėdinio, priėmusio palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, atsakomybės paveldėtu turtu ribas už palikėjo skolas prieš palikėjo kreditorius. Nagrinėjamu atveju Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. galutiniu sprendimu priteista suma R. J. yra dėl testamentinės išskirtinės nevykdymo, tačiau tai nėra palikėjo H. J. skola R. J., todėl CK 5.53 straipsnis šiuo atveju nėra taikomas. Testamentinę išskirtinę pareiškėjas, priėmęs palikimą, turi vykdyti kaip savo asmeninę prievolę.

7419.

75Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su pareiškėju, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra be (sutrumpintų) motyvų. Pirmosios instancijos teismas nutartyje pasisakė dėl esminių bylos aplinkybių, teismo nutartį motyvavo, išvadas pagrindė faktinėmis aplinkybėmis ir teise. Vien tik ta aplinkybė, jog teismo nutartis ir jos motyvai neatitinka pareiškėjo pozicijos, nutartyje nėra aptarti visi pareiškėjo skunde išdėstyti teiginiai, automatiškai nereiškia, kad teismo priimta nutartis yra nemotyvuota. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis atitinka CPK 291 straipsnio reikalavimus, pareiškėjo nurodyti argumentai nesudaro pagrindo pripažinti teismo nutartį negaliojančia dėl CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyto absoliutaus negaliojimo pagrindo buvimo, todėl šis atskirojo skundo argumentas atmestinas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.)

7620.

77Apeliacinės instancijos teismo anksčiau nurodytais motyvais atsakyta į esminius atskirojo skundo argumentus. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

78Dėl procesinės bylos baigties

7921.

80Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo nutartį panaikinti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

81Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

82Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

83Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas pateiktu skundu prašė panaikinti areštą butui, esančiam (S),... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi... 10. 3.... 11. Teismas darė išvadą, kad antstolė savo veiksmais nepažeidė teisės... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 4.... 14. Atskiruoju skundu pareiškėjas E. J. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 15. 4.1.... 16. Teismo nutartis turi būti panaikinta, o spręstinas klausimas turi būti... 17. 4.2.... 18. Šioje byloje antstolė privalėjo atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą ir... 19. 4.3.... 20. Byloje nėra patikimų duomenų apie tikrąją išieškotojos valią, o... 21. 4.4.... 22. Teismas neatskleidė ginčo esmės. Antstolė areštavo neegzistuojantį turtą... 23. 4.5.... 24. Antstolė, priverstinai vykdydama teismo sprendimą dėl testamentinės... 25. 4.6.... 26. Nagrinėjamu atveju yra reikšminga ne tik ta aplinkybė, kad įpėdinis... 27. 4.7.... 28. Nagrinėjamu atveju vykdomojoje byloje išieškojimas iš pareiškėjo E. J.... 29. 5.... 30. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo R. J. prašo Šiaulių... 31. 5.1.... 32. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad teismas užkirto kelią jam pasinaudoti... 33. 5.2.... 34. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad vykdomąjį raštą antstolei pateikė... 35. 5.3.... 36. Tai, kad areštuotas nekilnojamasis daiktas yra, kaip nurodyta pareiškėjo... 37. 5.4.... 38. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad jo skolos išieškojimui yra taikytinas... 39. 5.5.... 40. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad išieškojimas šioje byloje gali būti... 41. 5.6.... 42. Kitos sumos nėra testamentinės išskirtinės dalykas ir jų kilmė,... 43. 5.7.... 44. Pareiškėjas jo ir R. J. ginčo teisiniuose santykiuose yra ne kaip asmuo,... 45. Teismas... 46. k o n s t a t u o ja :... 47. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. 6.... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 50. 7.... 51. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 52. 8.... 53. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės E. R. kontoroje vykdoma vykdomoji... 54. 9.... 55. Pareiškėjo teigimu, teismas, užkirsdamas kelią pareiškėjui pasinaudoti... 56. 10.... 57. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėjo atstovei advokatei... 58. 11.... 59. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad vykdomąjį raštą antstolei pateikė... 60. 12.... 61. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjas nepagrįstai teigia,... 62. 13.... 63. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo, kaip skolininko, skola išieškotojai kyla... 64. 14.... 65. Testatorius turi teisę įpareigoti įpėdinį pagal testamentą įvykdyti... 66. 15.... 67. Testamentinė išskirtinė yra įpėdinį įpareigojanti prievolė. Tarp... 68. 16.... 69. Pažymėtina, jog CK 5.23 straipsnio 2 dalis nenumato, kad testatoriaus... 70. 17.... 71. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, apeliacinės instancijos... 72. 18.... 73. Nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas... 74. 19.... 75. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su pareiškėju, kad... 76. 20.... 77. Apeliacinės instancijos teismo anksčiau nurodytais motyvais atsakyta į... 78. Dėl procesinės bylos baigties... 79. 21.... 80. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 81. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 82. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartį... 83. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....