Byla 2-163-322/2015
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos bei gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant Teresei Zakrasienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Tomui Bimbai, trečiajam asmeniui G. T.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei J. T. su trečiuoju asmeniu G. T. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos bei gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

3Ieškovo atstovas teismui pateiktu ieškiniu (2-7 b. l.) prašo neterminuotai apriboti atsakovei motinos valdžią nepilnametės dukters K. T. atžvilgiu, nustatyti K. T. nuolatinę rūpybą, jos nuolatiniu rūpintoju ir vaikui priklausančio turto administratoriumi paskiriant G. T., nustatyti K. T. nuolatinę rūpybos vietą kartu su rūpintoju, priteisti nepilnamečio vaiko išlaikymui iš atsakovės po 80 Eur (276 Lt) kas mėnesį mokamų periodinių išmokų iki dukters pilnametystės.

4Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.

5Atsakovė į teismo posėdį neatvyko ir nuomonės neišreiškė, apie posėdžio vietą ir laiką jai pranešta tinkamai (82 b. l.).

6Tretysis asmuo G. T. su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti.

7Institucijos, teikiančios išvadą byloje, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai (81 b. l.). Skyrius pateikė išvadą byloje, kad ieškinys pagrįstas (74-75 b. l.). 2015 m. kovo 3 d. teisme gautas prašymas bylą nagrinėti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui nedalyvaujant.

8Nepilnametė K. T. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji gyvena dėdės G. T. šeimoje, kur jai yra sudarytos tinkamos gyvenimo ir mokymosi sąlygos, šiuo metu mokosi Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje, su mama sutaria, nesipyksta, bendrauja telefonu, tačiau gyventi kartu nenori, nes mama išgėrinėja.

9Ieškinys tenkintinas.

10Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 str. įtvirtina nuostatą, kad savo vaikais visų pirma turi rūpintis jų tėvai. Iš teismui pateikto gimimo įrašo (8 b. l.) matyti, kad nepilnametės K. T., gimusios 1999 m. vasario 22 d., motina yra atsakovė J. T., o tėvas – R. T.. R. T. mirė 2000 m. balandžio 16 d.

11Iš ieškovo atstovo ir trečiojo asmens paaiškinimų teismo posėdžio metu bei byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė savo teisių ir pareigų dorai auklėti bei prižiūrėti dukrą K. T., rūpintis jos sveikata, išlaikyti ją, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje, nevykdo. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnijos išduotoje pažymoje (24 b. l.) nurodyta, kad J. T. eilę metų niekur nedirba, dažnai pastebima neblaivi, yra amoralaus būdo, seniūnijoje gauta žodinių nusiskundimų dėl jos netinkamo elgesio. Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnyba (38 b. l.) nurodo, kad J. T. gyvena su sugyventiniu L. S., socialinė darbuotoja šeimai teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, pasak socialinės darbuotojos, J. T. gyvenimo būdo nekeičia, 2013 m. spalio mėnesį buvo kalinama dėl padarytos vagystės, kartu su sugyventiniu piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, valkatauja, turi nemažai įsiskolinimų, nėra registruota darbo biržoje, pragyvena tik iš atsitiktinių darbų, savo dukros K. T. nelanko, T. teikiamos paslaugos yra neefektyvios. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu N. A-1074 (43 b. l.) K. T. buvo nustatyta laikinoji globa, jos globėju paskirtas G. T., K. T. globos vieta nustatyta kartu su globėju.

12Lietuvos Respublikos CK 3.180 str. 1 d. numatytos sąlygos, kada ribojama tėvų valdžia. Ji ribojama, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nurodytas sąrašas yra baigtinis ir kiekvienu atveju teismas turi teisę riboti tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo prigimtinės pareigos rūpintis vaikais. Iš aptartų įrodymų matyti, kad atsakovė vengia atlikti savo pareigas vaikui, visiškai nesirūpina nepilnamete dukra K. T., jos neprižiūri, nelanko, nesidomi vaiko gyvenimo sąlygomis bei neišlaiko materialiai, be to, ji daro žalingą įtaką vaikui savo amoraliu elgesiu. Pagrindo manyti, kad padėtis iš esmės galėtų pasikeisti, nėra, nes atsakovė piktnaudžiauja alkoholiu, niekur nedirba, neturi pastovaus pragyvenimo šaltinio, valkatauja. Esant tokioms nustatytoms bylos aplinkybėms pripažįstama, kad atsakovei būtina neterminuotai apriboti motinos valdžią jos dukters K. T. atžvilgiu.

13Apribojus motinos valdžią, vaikui sulaukusiam 14 metų nustatoma rūpyba ir jo gyvenamoji vieta (Lietuvos Respublikos CK 3.183 str. 4 d., 3.251 str. 2 d., 3.252 str. ir 3.256 str.). Kadangi nepilnametė K. T. nuo 2011 m. gruodžio 1 d. gyvena pas savo dėdę G. T., kuris nori ir ateityje rūpintis savo mirusio brolio dukra, o nepilnametė teismo posėdžio metu išreiškė norą ir toliau gyventi pas rūpintoją, todėl jis ir paskirtinas nuolatiniu vaiko rūpintoju. Iš teismui pateiktų Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2014 m. gruodžio 20 d. globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akto (11-12 b. l.) ir Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro pažymos (25-27 b. l.) matyti, kad G. T. su šeima gyvena ( - ), nuosavame 2 aukštų name, kur nepilnametei K. T. yra sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos, užtikrinama reikiama jos sveikatos priežiūra, fizinis ir psichinis saugumas. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos išduotoje pažymoje (23 b. l.) nurodyta, kad K. T. mokosi šios gimnazijos Ia klasėje. G. T. dirba pagal verslo liudijimą, turi pastovias pajamas. Kadangi G. T. neteistas (13 b. l.), nebaustas administracine tvarka (14 b. l.), dėl sveikatos būklės rūpintoju būti gali (21-22 b. l.), Lietuvos Respublikos CK 3.269 str. įtvirtintų atsisakymo skirti jį rūpintoju pagrindų nėra, todėl nepilnametės K. T. rūpintoju ir bei vaikui priklausančio turto administratoriumi skirtinas G. T., nuolatinė vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su rūpintoju, jo gyvenamojoje vietoje.

14Neterminuotai apribojus tėvų valdžią pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus išlieka, todėl iš atsakovės nepilnametei dukrai K. T. priteistinas išlaikymas. Prašomas priteisti išlaikymo periodinėmis išmokomis dydis – po 80 Eur kas mėnesį – yra minimalus ir būtinas sąlygų nepilnamečiui vaikui vystytis sudarymui, todėl ieškinys dalyje dėl išlaikymo priteisimo taip pat pripažintinas pagrįstu ir yra tenkintinas. Remiantis CK 3.208 str., jeigu išlaikymas buvo priteistas periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (Lietuvos Respublikos CK 3.180 str. 1 d., 2 d., 3.194 str. 1 d., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.251 str., 3.257 str.).

15Lietuvos Respublikos CK 3.185 str. įtvirtintas vaiko ir tėvų (rūpintojų) turto atskyrimo principas, todėl išlaikymas priteistinas vaikui, teisę valdyti vaiko lėšas paliekant nepilnamečio turto uzufruktoriui – vaiko rūpintojui, su kuriuo gyvena nepilnametis vaikas.

16Ieškinys patenkintas, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovės, t. y. 41 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio ieškovas Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 5 p. nustatyta tvarka yra atleistas (dalyje dėl reikalavimo neterminuotai apriboti motinos valdžią), 29 Eur žyminio mokesčio dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo (80 Eur Lt x 12 x 3%) ir 7,59 Eur pašto išlaidų (1 b. l.), viso 77,59 Eur bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 83 str. 1 d. 2 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263-268 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti

19J. T., a. k. ( - ), neterminuotai apriboti motinos valdžią dukters K. T., gimusios 1999 m. vasario 22 d., a. k. ( - ), atžvilgiu.

20Nustatyti K. T., gimusiai 1999 m. vasario 22 d., a. k. ( - ), nuolatinę rūpybą, rūpintoju ir vaikui priklausančio turto administratoriumi paskiriant G. T., a. k. ( - ).

21Nustatyti K. T., gimusios 1999 m. vasario 22 d., a. k. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su rūpintoju G. T., a. k. ( - ), jo gyvenamojoje vietoje.

22Priteisti iš J. T., a. k. ( - ), išlaikymą nepilnametei dukrai K. T., gimusiai 1999 m. vasario 22 d., a. k. ( - ), po 80 Eur (aštuoniasdešimt eurų) periodinių išmokų mokamų kas mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos – 2015 m. sausio 22 d. iki K. T. pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

23Nustatyti, kad išlaikymą uzufrukto teise valdo ir tvarko K. T. rūpintojas G. T., a. k. ( - ).

24Priteisti iš J. T., a. k. (duomenys neskelbtini), valstybei 77,59 Eur (septyniasdešimt septynis eurus 59 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

25Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kelmės... 3. Ieškovo atstovas teismui pateiktu ieškiniu (2-7 b. l.) prašo neterminuotai... 4. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaiko ir prašo jį... 5. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko ir nuomonės neišreiškė, apie... 6. Tretysis asmuo G. T. su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti.... 7. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, Šiaulių rajono savivaldybės... 8. Nepilnametė K. T. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji gyvena dėdės G.... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 str. įtvirtina nuostatą, kad... 11. Iš ieškovo atstovo ir trečiojo asmens paaiškinimų teismo posėdžio metu... 12. Lietuvos Respublikos CK 3.180 str. 1 d. numatytos sąlygos, kada ribojama... 13. Apribojus motinos valdžią, vaikui sulaukusiam 14 metų nustatoma rūpyba ir... 14. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią pareiga materialiai išlaikyti savo... 15. Lietuvos Respublikos CK 3.185 str. įtvirtintas vaiko ir tėvų (rūpintojų)... 16. Ieškinys patenkintas, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263-268 str., teismas... 18. Ieškinį tenkinti... 19. J. T., a. k. ( - ), neterminuotai apriboti motinos valdžią dukters K. T.,... 20. Nustatyti K. T., gimusiai 1999 m. vasario 22 d., a. k. ( - ), nuolatinę... 21. Nustatyti K. T., gimusios 1999 m. vasario 22 d., a. k. ( - ), nuolatinę... 22. Priteisti iš J. T., a. k. ( - ), išlaikymą nepilnametei dukrai K. T.,... 23. Nustatyti, kad išlaikymą uzufrukto teise valdo ir tvarko K. T. rūpintojas G.... 24. Priteisti iš J. T., a. k. (duomenys neskelbtini), valstybei 77,59 Eur... 25. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...