Byla e2YT-10126-889/2016
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys B. M., Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, VĮ Registrų centras, VĮ Turto bankas

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei, dalyvaujant pareiškėjui A. I. M., pareiškėjo atstovei advokatei Aušrinei Zaburienei, suinteresuotam asmeniui B. M., suinteresuotų asmenų Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovui L. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. I. M. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys B. M., Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, VĮ Registrų centras, VĮ Turto bankas,

Nustatė

2pareiškėjas pareiškimu prašo nustatyti nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį įgijimo faktą - kad pareiškėjas A. I. M. įgyjama senatimi įgijo nuosavybės teisę į 15,26 kv. m ploto ūkinę patalpą, esančią ( - ), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta indeksu 1-3. Nurodo, kad pareiškėjas ir jo sutuoktinė B. M. nuo 1981-03-25 gyvena bute, esančiame adresu ( - ). Nuo apsigyvenimo minėtame bute pareiškėjas bei jo šeimos nariai atvirai, teisėtai bei sąžiningai valdo ir naudojasi dviem ūkinėm patalpom, unikalus Nr. ( - ), esančiomis adresu ( - ), iš kurių vienos patalpos plotas yra 15,04 kv. m, kitos – 15,26 kv. m ir bendras abiejų patalpų plotas – 30,30 kv. m. Tačiau nuosavybės teises 1994-10-27 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu pareiškėjas yra įregistravęs tik į vieną iš nurodytų patalpų, t. y. į patalpą, kurios plotas 15,04 kv. m. Duomenų apie tai, kad 15,26 kv. m ploto patalpa nuosavybės teise būtų įregistruota kitų asmenų vardu ar nuosavybės teise priklausytų valstybei, Klaipėdos miesto savivaldybei ar fiziniam asmeniui pareiškėjas neturi.

3Suinteresuotas asmuo VMI prie LR FM atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad nuo 2015 m. kovo 20 d. VMI prie FM turto perėjimo valstybės nuosavybėn atveju atstovauja valstybę tik tais atvejais, kai valstybės nuosavybėn pereina tik kilnojamasis turtas, taip pat vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas).

4Suinteresuotas asmuo B. M. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodo, kad sutinka su pareiškimu ir prašo pareiškėjo prašymą tenkinti. Patvirtino, kad pareiškėjo nuordytos aplinkybės atitinka tikrovę.

5Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į pareiškimą prašo pareiškėjo pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad pastate – ūkiniame pastate, unikalus Nr. ( - ), kurio bendras plotas yra 26,35 kv. m, registro Nr. ( - ), pažymėtas plane 711p, adresu ( - ), 2016-03-17 atlikti nauji kadastriniai matavimai, bet Nekilnojamojo turto kadastre neįregistruoti. Atlikus naujus kadastrinius matavimus, užfiksuota, kad patalpa – ūkinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), kurios bendras plotas yra 15,04 kv. m, yra padidinta, prijungiant dalį, t. y. 15,26 kv. m,4I2p pastato, kuris nėra įregistruotas nekilnojamojo turto registre. Šiuo atveju, yra atliktas pastatų pertvarkymas, po kurių turi būti pakeisti pastato, kuriame yra patalpa, kadastro duomenys. Informuoja, kad patalpos 4I2p pagal 1960-02-05 Klaipėdos miesto DŽDT Vykdomojo komiteto sprendimą Nr. ( - ) 1960-12-17 buvo įregistruotos Klaipėdos miesto LDT vardu. Duomenų apie tai, kokios patalpos yra 4I2p pastate, neturi. Minimas pastatas nėra įreigistruotas Nekilnojamojo turto registre.

6Suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybė nereiškia nuosavybės teisės pretenzijų į minėtą sandėliuko dalį.

7Suintersuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame prašo pareiškėjo pareiškimą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad ginčo turtas neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre kaip valstybės nuosavybė. Tuo atveju, jeigu bus nustatytos visos LR CK 4.68 – 4.71 straipsniuose nurodytos būtinosios salygos, Turto bankas neprieštaraus, kad būtų tenkintas pareiškėjo pareiškimas dėl nuosavybės teisės į ginčo turtą įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

8Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad dėl pareikšto reikalavimo palieka spręsti teismui. Nurodo, kad duomenų apie sandėliukus, esančius šalia pareiškėjui priklausančios ūkinės patalpos, neturi. Minėtoje vietoje esantiems sandėliukams kadastriniai matavimai nebuvo atlikti. Unikaliu numeriu ( - ) yra įregistruota negyvenamoji patalpa – garažas, 15,04 kv. m ploto nuosavybės teise priklausantis pareiškėjui, vadinasi, pareiškėjas negali prašyti nustatyti nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį į 15,26 kv. m ploto ūkinę patalpą, plane pažymėtą indeksu 1-3, esančią adresu ( - ).

9Teismo posėdžio metu pareiškėjas, jo atstovė palaikė pareiškimo reikalavimus ir prašė tenkinti pareiškimą. Suinteresuotas asmuo B. M. sutiko su pareiškimo reikalavimais.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Nustatyta, kad pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo B. M. nuo ( - ) yra susituokę (t. 1, b. l. 10). Pareiškėjas ir jo sutuoktinė B. M. nuo 1981-03-25 gyvena bute, esančiame adresu ( - ). Pareiškėjui su šeima buvo suteikta teisė naudotis ūkinės paskirties patalpomis – sandėliukais, unikalus Nr. ( - ), esančiais adresu ( - ), iš kurių vienos patalpos plotas yra 15,04 kv. m, kitos – 15,26 kv. m ir bendras abiejų patalpų plotas – 30,30 kv. m. Nuosavybės teises 1994-10-27 pirkimo-pardavimo sutarties Nr( - ) pagrindu pareiškėjas yra įregistravęs tik į vieną iš nurodytų patalpų, t. y. į patalpą, kurios plotas 15,04 kv. m. VĮ Turto bankas 2016-06-01 pranešime Nr. ( - ) Dėl informacijos pateikimo nurodė, kad nėra ir nebuvo gavusi duomenų apie galimą pastato, esančio ( - ), perėjimą valstybei, minėtas turtas valstybei nepriklauso. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2014-02-06 rašte nurodė, kad VĮ Registrų centro duomenimis gyvenamojo namo ( - ), kieme esantys ūkiniai pastatai (jų dalys) ( - ), registruoti privačių asmenų vardu, Klaipėdos miesto savivaldybė nurodytu adresu jokio turto nevaldo. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2016-02-29 rašte informavo, kad duomenų apie sandėliukus, esančius šalia pareiškėjui priklausančios ūkinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), neturi. UAB „Mūsų namų valdos“ 2000-08-23 rašte Klaipėdos miesto savivaldybei pažymėjo, kad ( - ) buto savininkė B. M. naudojasi dviem lauko sandėliukais, nurodė, kad neprieštarauja, kad minėti sandėliukai pagal galiojančius įstatymus iš anksto paruoštą ir suderintą projektą būtų rekonstruoti kaip garažas bei teisiškai registruoti B. M. vardu. Pareiškėjas 2016-03-23 kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą su prašymu pakeisti kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo daikto – ūkinės patalpos 2, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2016-04-06 sprendimu nusprendė pareiškėjo prašymo netenkinti. 2016-08-31 VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimu prašymas įregistruoti Lietuvos Respublikos nuosavybės teisę bei turto patikėjimo teisę Klaipėdos miesto savivaldybei į nekilnojamąjį daiktą – negyvenamąją patalpą, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), netenkintas, kadangi į minėtą nekilnojamąjį daiktą nuosavybės teisės įregistruotos A. I. M.

12Į 15,26 kv. m ploto ūkinę patalpą, esančią ( - ), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta indeksu 1-3, daiktinės teisės nėra įregistruotos. Pareiškėjas nėra minėtos ūkinės patalpos savininkas, tačiau nuo 1981 m. kovo naudojasi, prižiūri, tvarko ir remontuoja šią patalpą, t. y. šį turtą valdo kaip savo. Į ginčo patalpą galima patekti tik per pareiškėjui nuosavybės teise priklausančią ūkinę patalpą, plane pažymėtą indeksu 1-2 ir jokie kiti asmenys, išskyrus pareiškėją ir jo sutuoktinę B. M. ginčo ūkine patalpa niekada nesinaudojo, t. y. nebuvo žmonių, kurie per pareiškėjui nuosavybės teise priklausančią ūkinę patalpą (plane pažymėta indeksu 1-2) vaikščiotų į ginčo patalpą, turėtų raktus, laikytų ten savo daiktus ar pan. Dėl galimybės naudotis ginčo ūkine patalpa (plane pažymėta indeksu 1-3) į pareiškėją per visą valdymo laikotarpį niekas nesikreipė. Pretenzijų dėl galimybės patekti į minėtą patalpą pareiškėjui taip pat niekas nereiškė. UAB „Mūsų namų valdos“ žinojo ir sutiko, kad pareiškėjo sutuoktinė B. M., o tuo pačiu ir pareiškėjas, naudotųsi dviem ūkinėm patalpom. Pareiškėjas valdo ir naudoja 15,26 kv. m ploto ūkinę patalpą, esančią ( - ), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta indeksu 1-3. Bylos duomenimis niekas nėra pareiškęs pareiškėjui jokių pretenzijų dėl daikto, kurį jis valdo atvirai, nuo nieko to neslėpdamas.

13Pareiškėjas nėra įgijęs nuosavybės teisių į 15,26 kv. m ploto ūkinę patalpą, esančią ( - ), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta indeksu 1-3, byloje nėra duomenų, kad ši patalpa priklauso valstybei ar savivaldybei, objekto valdymas prasidėjo sąžiningai, pareiškėjas daugiau kaip 10 metų atvirai, teisėtai sąžiningai ir nepertraukiamai valdo minėtą patalpą (CK 4.22, 4.68 str.).

14Bylos duomenimis 15,26 kv. m ploto ūkinę patalpą, esanti ( - ), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta indeksu 1-3, nėra valstybės ar savivaldybių nuosavybė. Šioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste minėtai patalpai gali būti taikomas nuosavybės teisės pripažinimo įgyjamosios senaties pagrindu institutas, nes tik jo pagalba galima įteisinti realiai egzistuojančią nuosavybės teisę ir užpildyti nuosavybės teisės įgijimo procedūrų spragas, taip pat ištaisyti valstybės institucijų bei suinteresuotų asmenų padarytas klaidas nekilnojamojo daikto įgijimo ir sukūrimo procese, todėl CK 4.68–4.71 straipsnių nuostatų netaikymas neatitiktų civilinėje teisėje taikomų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 str.).

15Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, konstatuoja, kad yra nustatytos visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos, todėl pareiškėjo prašymas tenkintinas ir nustatytina nuosavybės teisė pagal įgyjamąją senatį į nekilnojamojo turto objektą - 15,26 kv. m ploto ūkinę patalpą, esančią ( - ), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta indeksu 1-3, pareiškėjui A. I. M. (CPK 185 str.).

16Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

17tenkinti pareiškimą.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. I. M., a.k. ( - ) įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į į nekilnojamojo turto objektą - 15,26 kv. m ploto ūkinę patalpą, esančią ( - ), unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta indeksu 1-3.

19Išsiųsti sprendimo kopiją per tris dienas nuo įsiteisėjimo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant... 2. pareiškėjas pareiškimu prašo nustatyti nuosavybės teisės pagal... 3. Suinteresuotas asmuo VMI prie LR FM atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad... 4. Suinteresuotas asmuo B. M. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame... 5. Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į pareiškimą prašo... 6. Suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė... 7. Suintersuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į pareiškimą,... 8. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjas, jo atstovė palaikė pareiškimo... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Nustatyta, kad pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo B. M. nuo ( - ) yra... 12. Į 15,26 kv. m ploto ūkinę patalpą, esančią ( - ), unikalus Nr. ( - ),... 13. Pareiškėjas nėra įgijęs nuosavybės teisių į 15,26 kv. m ploto ūkinę... 14. Bylos duomenimis 15,26 kv. m ploto ūkinę patalpą, esanti ( - ), unikalus Nr.... 15. Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, konstatuoja, kad yra nustatytos... 16. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas... 17. tenkinti pareiškimą.... 18. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas A. I. M., a.k.... 19. Išsiųsti sprendimo kopiją per tris dienas nuo įsiteisėjimo VĮ Registrų... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...