Byla 2-716/2013
Dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vienos kava“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Stinkoma“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarties, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Vienos kava“ bankroto byloje, dalies, kuria atsisakyta svarstyti klausimą dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 10 d. nutartimi iškėlė UAB „Vienos kava“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Stinkoma“. 2012 m. birželio 4 d. nutartimi teismas patvirtino bendrą BUAB „Vienos kava“ administravimo išlaidų sumą – 2 300 Lt, kurią BUAB „Vienos kava“ bankroto administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti iki administravimo išlaidų sąmata bus patvirtinta pirmajame kreditorių susirinkime. 2012 m. spalio 17 d. BUAB „Vienos kava“ kreditorių susirinkimo pirmininko kreditoriaus Julius Meinl Austria GmBH atstovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl BUAB „Vienos kava“ bankroto administratoriaus pakeitimo. Prašyme nurodė, jog 2012 m. spalio 11 d. kreipėsi į UAB „Vienos kava“ kreditorių susirinkimą bei pasiūlė atstatydinti įmonės bankroto administratorių UAB „Stinkoma“ ir paskirti naują administratorių UAB „Bankroto administravimo kontora“ . Kreditorių susirinkimas 2012 m. spalio 11 d. nutarimu (protokolo Nr. 1) nutarė atstatydinti BUAB „Vienos kava“ bankroto administratorių UAB „Stinkoma“ ir pasiūlė teismui skirti naują administratorių UAB „Bankroto administravimo kontora“. Kreditorių susirinkimo pirmininkas prašė patvirtinti kreditorių susirinkimo nutarimą. Pirmosios instancijos teismui pateiktame atsiliepime BUAB „Vienos kava“ administratorius UAB „Stinkoma“ prašė administratoriaus pakeitimo klausimą spręsti teismo nuožiūra; nurodė, jog tuo atveju, jeigu teismas priimtų nutartį atstatydinti administratorių, prašo teismo patvirtinti papildomą administravimo išlaidų sąmatą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pirmojo kreditorių susirinkimo 2012 m. spalio 11 d., įvertinant administratoriaus atlyginimą – iš viso 4 000 Lt be PVM.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 19 d. nutartimi patvirtino BUAB „Vienos kava“ 2012 m. spalio 11 d. kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą, atstatydino BUAB „Vienos kava“ bankroto administratorių UAB „Stinkoma“, paskyrė BUAB „Vienos kava“ bankroto administratoriumi UAB „Bankroto administravimo kontora“. Minėta nutartimi pirmosios instancijos įtraukė trečios eilės kreditorių UAB „Palink“ su 16 000 Lt kreditoriniu reikalavimu, išbraukė iš antros eilės kreditorių sąrašo Valstybinę mokesčių inspekciją ir ją pakeitė kitu kreditoriumi – VĮ Turto bankas, patvirtino patikslintus bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus. Nutarties motyvuojamojoje dalyje pirmosios instancijos teismas nurodė, jog siūloma naujojo administratoriaus kandidatūra yra suderinta su Vyriausybės įgaliota institucija, teismui yra pateikti būtini dokumentai: leidimas teikti bankroto administratoriaus paslaugas bei siūlomo administratoriaus deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams. Nutarties motyvuose pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, jog bankroto administratoriaus UAB „Stinkoma“ prašymas dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nesvarstytinas, nes toks klausimas nėra priskirtas teismo kompetencijai.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovo BUAB „Vienos kava“ administratorius UAB „Stinkoma“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį pakeisti ir patvirtinti UAB „Stinkoma“ administratoriaus atlyginimą nuo nutarties iškelti UAB „Vienos kava“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos 2012 m. gegužės 21 d. iki pirmojo kreditorių susirinkimo 2012 m. spalio 11 d., neviršijantį MMA: viso 800 Lt/mėn x 5 mėn = 4 000 Lt + PVM. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Pirmosios instancijos teismui administratoriaus UAB „Stinkoma“ pateiktas prašymas patvirtinti papildomą administravimo išlaidų sąmatą buvo grindžiamas tuo, jog administratorius iki pirmojo kreditorių susirinkimo atliko visą eilę darbų numatytų ĮBĮ ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 10 d. nutartyje.

102. Kreditoriaus Julius Meinl GmbH atstovas pirmajame kreditorių susirinkime pakeisdamas darbotvarkę (kurioje buvo numatytas ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas) prieš tai nepranešus kitiems kreditoriams, pasielgė neteisėtai ir taip pažeidė jų teisę balsuoti pagal iš anksto paskelbtą susirinkimo darbotvarkę bei pareikšti savo nuomonę.

113. Pirmajame kreditorių susirinkime nebuvo svarstomas klausimas dėl administratoriaus atlyginimo už darbus, atliktus nuo bankroto bylos iškėlimo.

124. Pirmosios instancijos teismas, nesvarstydamas atlyginimo administratoriui už atliktus darbus bankroto procese, pažeidė administratoriaus teisę į atlyginimą, kai administravimo teisinis pagrindas yra teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo ir bankroto administratoriaus paskyrimo.

135. Vilniaus apygardos teismas ankstesne 2012 m. birželio 4 d. nutartimi laikotarpiui iki pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtino bendrą 2 300 Lt administravimo sąmatą be atlyginimo administratoriui. Minėta teismo nutartis neskundžiama.

146. Kadangi UAB „Vienos kava“ bankroto byla yra nagrinėjama teisme, visi šios bylos klausimai priklauso teismo kompetencijai. Pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės nusišalinti nuo papildomos sąmatos patvirtinimo klausimo.

157. Apeliantas supranta didžiausio BUAB „Vienos kava“ kreditoriaus, turinčio daugiau nei 90 proc. visų kreditorinių reikalavimų, norą pakeisti bankroto administratorių, todėl neginčija nutarties dalies dėl apelianto atstatydinimo.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų dalis dėl atsisakymo svarstyti bankrutuojančios įmonės administratoriaus prašymą dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo BUAB „Vienos kava“ administratoriaus UAB „Stinkoma“ atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (LR civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 320, 338 straipsniai.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

19Pagal LR įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 11 straipsnio 1 dalį, įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punktą, teismas tvirtina įmonės lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Be minėtame įstatyme nurodytų funkcijų, administratorius teikia tvirtinti savo veikos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir kreditorių susirinkimui pareikalavus – kitas savo veiklos ataskaitas. Pateiktoje ataskaitoje administratorius taip pat nurodo teismo patvirtintos sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punktas). Kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas), taip pat tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 straipsnio 5 puntas). Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalį administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas.

20Iš atskirojo skundo medžiagos nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 10 d. nutartimi iškelta UAB „Vienos kava“ bankroto byla (b. l. 1-2). Iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“ nustatyta, kad 2012 m. birželio 4 d. nutartimi teismas patvirtino BUAB „Vienos kava“ bendrą 2 300 Lt administravimo išlaidų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti iki administravimo išlaidų sąmata bus patvirtinta pirmajame kreditorių susirinkime (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Teisėjų kolegija pažymi, jog pastarąja teismo nutartimi patvirtintas lėšų administravimui naudojimas yra laikinas, nes tolesniuose bankroto proceso etapuose tiek atlyginimą bankroto administratoriui, tiek bankroto administravimo išlaidų sąmatos dydį nustato kreditoriai. Kaip minėta, apeliantas skundą iš esmės grindžia aplinkybe, jog teismui 2012 m. birželio 4 d. nutartimi į administravimo išlaidoms skirtą sumą neįtraukus atlyginimo administratoriui, skundžiama nutartimi teismas be pagrindo atsisakė svarstyti klausimą dėl išlaidų bankroto administratoriaus atlyginimui įtraukimo į sąmatą ir jų patvirtinimo. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punktas numato, kad teismas privalo pagal administratoriaus pateiktą sąmatą patvirtinti įmonės lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, jog į teismo tvirtinamą išlaidų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, turi patekti tik tokios išlaidų rūšys, be kurių įmonės administravimo veiksmų atlikimas yra neįmanomas (pvz., su darbo santykiais susijusios išmokos darbuotojams, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, pašto, ryšių, patalpų nuomos išlaidos ir pan.). Teismas, tvirtindamas sumą administravimo išlaidoms apmokėti, nenustato atlyginimo administratoriui. Atlyginimą administratoriui už minėtą laikotarpį nustato kreditorių susirinkimas. Tokį aiškinimą patvirtina Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalies nuostata, kad administratoriaus atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą. Todėl teismas, bankroto bylos iškėlimo stadijoje spręsdamas būsimų iki pirmojo kreditorių susirinkimo administravimo išlaidų klausimą, nesvarsto kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirto administratoriaus atlyginimo klausimo, o tik įvertina administratoriaus pateiktą išlaidų sąmatą ir patvirtina preliminarią administravimo išlaidų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Kreditorių susirinkimo kompetenciją nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba pirmojo kreditorių susirinkimo dienos, numato ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalis. Įvertinus šia įstatymo nuostatą bei kasacinio teismo išaiškinimą, darytina išvada, kad klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos (šiuo atveju – administratoriaus atlyginimo dalyje) gali spręsti kreditorių susirinkimas, o teismui tokia teisė įstatyme nenumatyta.

21Nurodytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog bankroto bylą nagrinėjantis teismas šiuo atveju neturi kompetencijos svarstyti papildomos išlaidų sąmatos patvirtinimo klausimo, kadangi toks klausimas spręstinas kreditorių susirinkime.

22Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo daryti kitokių, nei aukščiau nurodytos, išvadų, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

23Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų dalį, kuria atsisakyta svarstyti klausimą dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, todėl atskirasis skundas netenkinamas.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį dėl motyvų, kuriais atsisakyta svarstyti papildomos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 10 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 19 d. nutartimi patvirtino BUAB... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovo BUAB „Vienos kava“ administratorius UAB... 9. 1. Pirmosios instancijos teismui administratoriaus UAB „Stinkoma“ pateiktas... 10. 2. Kreditoriaus Julius Meinl GmbH atstovas pirmajame kreditorių susirinkime... 11. 3. Pirmajame kreditorių susirinkime nebuvo svarstomas klausimas dėl... 12. 4. Pirmosios instancijos teismas, nesvarstydamas atlyginimo administratoriui... 13. 5. Vilniaus apygardos teismas ankstesne 2012 m. birželio 4 d. nutartimi... 14. 6. Kadangi UAB „Vienos kava“ bankroto byla yra nagrinėjama teisme, visi... 15. 7. Apeliantas supranta didžiausio BUAB „Vienos kava“ kreditoriaus,... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 19. Pagal LR įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 11 straipsnio 1 dalį,... 20. Iš atskirojo skundo medžiagos nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismo 2012... 21. Nurodytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro... 23. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį dėl motyvų,...