Byla 2S-2008-590/2015
Dėl pripažinimo draudiko sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir neteisėto vienašališko draudimo sutarčių nutraukimo sustabdymo, tretieji asmenys UAB „Milavita“, UADBB „Dataksas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vidas Stankevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas ieškovės A. Š.-G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-22 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1219-808/2015 pagal ieškovo A. Š.-G. ieškinį atsakovui ERGO Insurance SE Lietuvos filialui dėl pripažinimo draudiko sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir neteisėto vienašališko draudimo sutarčių nutraukimo sustabdymo, tretieji asmenys UAB „Milavita“, UADBB „Dataksas“,

Nustatė

2ieškovė A. Š. – G. pateikė teismui patikslintą ieškinį, prašydama pripažinti atsakovą nepagrįstai nutraukusiu penkias įprastines transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 02-2159111, 02-2159122, 02-2159127, 02-2159141, 02-2159142 nuo 2013-07-01 ir už jas be teisėto pagrindo reikalavus papildomos 158 700 Lt įmokos; priteisti iš atsakovo neturtinės žalos atlyginimą – skaičiuoti 1/10 nepagrįstai reikalaujamos sumos dalį, t.y. 4 596 Eur neturtinės žalos atlyginimui.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-06-22 nutartimi nustatė ieškovės patikslintam ieškiniui trūkumus. Nurodė, kad ieškovė pateikdama patikslintą ieškinį formuluoja naują reikalavimą, t.y. prašo priteisti iš atsakovo 4 596 Eur neturtinės žalos atlyginimui. Šis reikalavimas turi būti apmokėtas žyminiu mokesčiu, todėl pritaikius įstatymo nuostatas, už ieškovės pateiktą patikslintą ieškinio mokėtino žyminio mokesčio suma iš viso sudaro 138 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė teikdama patikslintą ieškinį nepateikė dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar jo atidėti neprašo, todėl ieškovė įpareigotina sumokėti žyminį mokestį, t.y. 138 Eur.

4Atskiruoju skundu ieškovė A. Š. – G. prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-22 nutartį, įpareigojant ieškovę sumokėti 31 Eur dydžio žyminį mokestį. Nurodo, kad aiškinant formuluotę „turtiniuose ginčuose“ reikšminga tai, kad mokestis nustatytas ne turtui kaip objektui, bet turtui, dėl kurio teisme reiškiamas CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas reikalavimas. Ginčas dėl turto apmokestinamas tik tada, kai dėl turto kreipiamasi į teismą, įgyvendinant CPK 5 straipsnyje nustatytą teisę kreiptis teisminės gynybos. Taigi sąvokos „turtinis“ ir „ginčas“ yra neatskiriamos sprendžiant žyminio mokesčio mokėjimo klausimą. Pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje formuluotė „turtinis ginčas“ aiškinama kaip reiškianti ginčą dėl turto arba ginčą, tiesiogiai susijusį su turtu. Šiuo atveju reiškiamas reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo, dėl to toks reikalavimas yra apmokestinamas pagal CPK 80 str. 1 d. 5 p. nuostatas – keturiasdešimt vieno euro dydžiu. To pačio straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad už šiame straipsnyje nurodytus procesinius dokumentus ir jų priedus, pateikiamus tik elektroninėmis ryšių priemonėmis, mokama 75 procentų už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, t.y. trisdešimt vienas euras.

5Atskirasis skundas atmetamas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovei nustatyti patikslinto ieškinio trūkumai, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

8Ginčas kilęs dėl CPK 80 straipsnio 1 dalies taikymo bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo, o būtent, ar mokėtinas žyminis mokestis už ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo skaičiuojamas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto ar 5 punkto taisykles. Ieškovės atskirasis skundas iš esmės yra grindžiamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-111/2012. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje byloje buvo nagrinėjamas klausimas, ar reikalavimas padalyti turtą, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, turi būti apmokamas CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad skiriasi ratio decidendi nagrinėjamoje byloje ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-7-111/2012.

9CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad už kiekvieną ieškinį (pradinį ar priešieškinį), pareiškimą dėl ikisutartinių santykių, trečiojo asmens, pareiškusio savarankišką reikalavimą dėl ginčo dalyko, pareiškimą jau pradėtoje byloje, pareiškimą ypatingosios teisenos bylose mokamas tokio dydžio žyminis mokestis: 1) turtiniuose ginčuose – nuo ieškinio sumos: iki dvidešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų – 3 procentai, bet ne mažiau kaip dvidešimt eurų; nuo didesnės kaip dvidešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų sumos iki aštuoniasdešimt šešių tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų –aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai plius 2 procentai nuo ieškinio sumos, viršijančios dvidešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt du eurus; nuo didesnės kaip aštuoniasdešimt šešių tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų sumos – du tūkstančiai dvidešimt septyni eurai plius 1 procentas nuo ieškinio sumos, viršijančios aštuoniasdešimt šešis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus. Bendras žyminio mokesčio dydis turtiniuose ginčuose negali viršyti dvylikos tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt penkių eurų. su CPK 85 straipsnyje reglamentuojama ieškinio sumos apskaičiavimo tvarka. Nagrinėjamu atveju taip pat taikytinas CPK 85 straipsnio 1 dalies 8 punktas numatantis, kad bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo ieškinio suma nustatoma pagal reikalaujamą priteisti sumą. Sistemiškai aiškinant ir taikant šias kodekso normas, reikalavimai dėl neturtinės žalos atlyginimo priskirtini turtiniams ginčams, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai mokėtina žyminį mokestį skaičiavo pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto taisykles.

10Kaip minėta, apeliantė teigia, kad nagrinėjamu atveju taikytina ir CPK 80 straipsnio 7 dalis numatanti, kad už procesinius dokumentus, pateiktus elektroninių ryšių priemonėmis, mokamas 75 proc. dydžio žyminis mokestis. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas iš dalies sutikdamas su pateiktu atskiruoju skundu 2015-07-20 nutartimi iš dalies panaikino 2015-06-22 nutartį ir nurodė, kad atsižvelgiant į CPK 80 straipsnio 7 dalį, ieškovė įpareigotina sumokėti ne 138 Eur, o 103 Eur žyminio mokesčio už patikslinta ieškinį. Kadangi šis klausimas yra išspręstas, apeliacinės instancijos teismas dėl jo nepasisako.

11Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Nustatyti ieškovei A. Š. – G. naują terminą – 10 (dešimt) dienų nuo apeliacinės instancijos teismo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos – sumokėti 103 Eur žyminio mokesčio ir pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

Proceso dalyviai
Ryšiai