Byla 2-2561-721/2012
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei J. S., dalyvaujant ieškovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, atstovaujamos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui vyriausiajam specialistui V. N., atsakovams E. V., G. V., trečiojo asmens Mažeikių vaikų ir senelių globos namų atstovei V. B.,

2žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, atstovaujamos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus, ieškinį atsakovams E. V., G. V., trečiajam asmeniui Mažeikių vaikų ir senelių globos namams dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus, kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama neterminuotai apriboti E. V. motinos valdžią ir G. V. tėvo valdžią jų nepilnamečių vaikų A. V., gim. 1999-09-08, L. V., gim. 2001-09-16, D. V., gim. 2003-07-08, ir A. V., gim. 2008-08-14, atžvilgiu, nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) A. V., L. V., D. V., ir A. V., skirti A. V., L. V., D. V., ir A. V. nuolatiniu globėju (rūpintoju) bei turto administratoriumi Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namus, nustatyti A. V., L. V., D. V., ir A. V. gyvenamąją vietą pas globėją (rūpintoją) Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose, priteisti iš E. V. išlaikymą jos nepilnamečiams vaikams A. V., L. V., D. V., ir A. V. nuo 2011 m. balandžio 5 d., laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pradžios, po 135 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės, priteisti iš G. V. išlaikymą jo nepilnamečiams vaikams A. V., L. V., D. V., ir A. V. nuo 2011 m. balandžio 5 d., laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pradžios, po 135 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės.

4Nurodė, kad E. V. ir G. V. šeima gyvenusi ( - ), yra nuo 2005 m. birželio mėn. įrašyta į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, dėl tėvų girtavimo, vaikų nepriežiūros. Nuo 2007 m. kovo 27 d. šeimai paskirtos socialinės paslaugos. Su šeima dirba Sedos seniūnijos socialinė darbuotoja. 2009 m. pradžioje šeimoje buvo teigiamų pokyčių. Vyrui išvykus dirbti į užsienį, E. V. gerai tvarkėsi namuose, nebegirtavo. Planuota 2010 m. šeimą išbraukti iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos, tačiau 2009 m. lapkričio mėn., šeimoje situacija vėl pablogėjo. 2010 m. rugsėjo 10 d. buvo patėvio ir mamos sumuštas A. V., gim. ( - ), berniukas išvežtas į Mažeikių ligoninės vaikų ligų skyrių. Kadangi berniukas buvo sumuštas šeimoje, vaikas išimtas iš tos aplinkos, kurioje buvo smurtaujama, ir perduotas laikinai globoti ir prižiūrėti jį pasiėmusiai tėvo mamai močiutei D. U.. 2010 m. spalio 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.Al-1641 A. V., gim. 1999m. rugsėjo 8 d., nustatyta vaiko laikinoji globa (rūpyba). Vaiko globėju (rūpintoju) paskirta D. U., gim. ( - ), gyv. ( - ). Berniuko globos (rūpybos) vieta nurodoma globėjos (rūpintojos) namuose. E. V. nebegyvendama su vyru, 2010 m. gruodžio 4 d. susilaukė sūnaus T. V., kuris 2011 m. balandžio 1 d. mirė. Tą pačią dieną E. V. vaikai išimti iš šeimos, dėl mamos laikino sulaikymo ir apgyvendinti Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namuose. 2011 m. balandžio 5 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais: Nr.Al-607 D. V., įsakymu Nr.Al-608, L. V., ir įsakymu Nr.Al-609 A. V., nustatytos vaikų laikinoji globa (rūpyba). Vaikų globėjais (rūpintojais) paskirti Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namai. Berniukų globos (rūpybos) vieta nurodoma globėjo (rūpintojo) namuose. 2011 m. balandžio mėn. A. V. globėja (rūpintoja) D. U. atsisakė globoti berniuką. Todėl 2011 m. gegužės 26 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.Al-1031, berniuko laikinoji globa (rūpyba) tęsiama institucijoje Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose. A. V. globėju (rūpintoju) paskiriami Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių namai kur jau gyvena trys broliai. 2011 m. lapkričio 24 d. gautas atsakovės prašymas vaikus grąžinti į šeimą. 2011 m. gruodžio 15 d. G. V. parašė prašymą, kad norėtų susigrąžinti vaikus, tačiau neturi gyvenamosios vietos ir pastovių pajamų. Prašymo rašymo metu atsakovas buvo stipriai išgėręs. Nuo jo sklido alkoholio kvapas. 2011 m. gruodžio 27 d. komisija vaiko globos reikalams rajone spręsti nutarė netenkinti E. V. prašymą, nes komisijos narių nuomone teigiamų pokyčių šeimoje neįvyko. 2012 m. gegužės 4 d. vėl gautas atsakovės prašymas vaikus grąžinti į šeimą. 2012 m. birželio 14 d. komisija vaiko globos reikalams rajone spręsti nutarė netenkinti E. V. prašymo, nes atsakovė neturi lėšų iš ko išlaikyti vaikus. Komisijos narių nuomone reikalinga kreiptis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo E. V. ir G. V., vaikų: Aurelijaus, Luko, Dovydo, A. V. atžvilgiu ir nuolatinės globos (rūpybos) vaikams nustatymo. Atsakovai neaugina, neišlaiko, t.y. netenkina net minimalių savo vaikų poreikių daugiau kaip metus. Nesistengia išsispręsti savo šeimos problemų: neišsituokia, girtauja. Nevykdo savo tėvų pareigų ir tai daro dėl abejingumo vaikų likimui. Ieškovė mano, kad ir toliau padėtis nesikeis, nes nesistengia susigrąžinti vaikus, todėl atsakovams taikytinas neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.195 straipsnis nustato, kad tėvams išlieka pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir po tėvų valdžios apribojimo, todėl šiuo pagrindu iš atsakovų priteistinas išlaikymas: A. V., L. V., D. V., ir A. V. naudai, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis – po 135 Lt kas mėnesį iki vaikų pilnametystės, bet nemažiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas minimalus pragyvenimo lygis. Išlaikymas priteistinas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos – nuo 2011 m. balandžio 5 d. kai vaikams nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Likusiems be tėvų globos A. V., L. V., D. V. ir A. V., nustatant globą, vaikų artimieji ir giminaičiai neišreiškė noro auginti vaikų, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.256 straipsniu nuolatinė globa (rūpyba) ir gyvenamoji vieta nustatytina pas globėją (rūpintoją) Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose, adresu: Laisvės g. 83, Mažeikiuose.

5Trečiasis asmuo Mažeikių vaikų ir senelių globos namai atsiliepime į ieškinį su pareikštais ieškinio reikalavimais sutiko.

6Atsakovai nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį.

7Ieškovės, atstovaujamos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, atstovas V. N. teisme ieškinį palaikė jame nurodytais motyvais nurodydamas, jog nepilnamečių vaikų motina E. V. ir jų tėvas G. V. nepajėgia vykdyti tėvų pareigų dėl žalingo potraukio alkoholiui, nedalyvavo jų auklėjime ir išlaikyme, vaikų tėvas šiuo metu gal ir norėtu susigrąžinti vaikus, tačiau nededa jokių pastangų susigrąžinti vaikus ir visiškai jais rūpintis. Prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams E. V. ir G. V. jų nepilnamečių vaikų A. V., L. V., D. V. ir A. V. atžvilgiu; nustatyti atsakovų nepilnamečiams vaikams nuolatinę globą (rūpybą), globėju (rūpintoju) ir turto administratoriumi paskirti Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namus bei nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose.

8Atsakovai teismo posėdžio metu pripažino, kad ieškovės atstovė sako teisybę, paaiškino, kad šiuo metu vaikų auginti šeimoje ne vienas iš jų galimybių neturi.

9Trečiojo asmens Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų atstovė prašo ieškinį tenkinti ir nurodė, kad atsakovai retkarčiais vaikus aplanko, artimesnis berniukams yra jų tėvas, kuris ir ateina pas vaikus dažniau nei motina. Materialiai tėvai vaikų neaprūpina. Trečiasis asmuo sutinka vykdyti globėjo ( rūpintojo ) pareigas. Paaiškino, kad globoja keturis nepilnamečius atsakovų vaikus, kuriems yra sudarytos visos galimybės normaliai vystytis, mokytis. Vaikai gražiai bendrauja, sutaria tiek tarpusavyje, tiek su kitais vaikais.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 3.180 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas gali apriboti tėvų valdžią, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais. Pažymėtina, kad Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Iš sisteminio ir lingvistinio šios teisės normos aiškinimo galima daryti išvadą, jog tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš nurodytų aplinkybių. Taigi nėra reikalaujama, kad visais atvejais būtų konstatuojamas piktnaudžiavimas tėvų valdžia, žiaurus elgesys su vaikais ir kt. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo pareigos rūpintis vaikais. Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir auklėjamąją, prevencinę funkcijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje J. T. v. K. T., byla Nr. 3K-3-236/2008).

12Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.181 straipsnio 2 dalį laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko raidai ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

13Paaiškinimais, duotais teismo posėdžio metu ir byloje esančia rašytine medžiaga: ieškiniu (1-4 b. l.); L. V. gimimo liudijimo kopija (5 b. l.); A. V. gimimo liudijimo kopija (6 b. l.), D. V. gimimo liudijimo kopija (7 b. l.), A. V. gimimo liudijimo kopija (8 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės rūpybos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Sedos seniūnijos apsilankymo, tikrinimo, buities tyrimo aktais (12-17, 19-23, 31, 39, 40, 50-51, 53, 54, 56, 137, 138 b. l.); 2006 m. gruodžio 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1602 „Dėl įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą“ (18 b. l.), L. V. charakteristika (24, 28, 36, 45, 63, 95 b. l.), A. V. charakteristika (25, 30, 35, 96 b. l.), D. V. charakteristika (29, 41, 62, 94 b. l.), A.V. charakteristika (64, 93 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Sedos seniūnijos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo planais (27, 37, 38, 66 b. l.), Mažeikių r. Sedos V. M. gimnazijos pranešimais (32, 55 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Sedos seniūnijos pranešimais (34, 57, 68, 92, 106 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Sedos seniūnijos dėl darbo su rizikos šeima (E. V.) ataskaitomis už 2008, 2009 m., už 2010 m. (26, 43, 67 b. l.), 2010-09-10 E. V. paaiškinimu (46 b. l.), Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių r. policijos komisariato kriminalinės policijos skyriaus pranešimais (47, 49 b. l.), 2010-09-13 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atvejo studija (48 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Sedos seniūnijos tarpdisciplininės komandos narių paaiškinimai ir išvados (52 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos pranešimais (33, 58, 139 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sprendimais (59, 75, 80 b. l.), 2010-10-29 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1641 „Dėl A. V. laikinosios globos (rūpybos) nustatymo (60 b. l.), 2011-02-21 Mažeikių rajono apylinkės teismo vykdomuoju raštu (61 b. l.), išvada ir vertinimu (65 b. l.), 2011-04-05 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-607 „Dėl D. V. laikinosios globos (rūpybos) nustatymo (69 b. l.), 2011-04-05 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-608 „Dėl L. V. laikinosios globos (rūpybos) nustatymo (70 b. l.), 2011-04-05 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-609 „Dėl A. V. laikinosios globos (rūpybos) nustatymo (71 b. l.), Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro pranešimu (72 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Sedos seniūnijos pokalbio protokolu (74 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus laikino apgyvendinimo aktais (76-79 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimais (81, 82 b. l.), G. V. pranešimu (82 b. l.), D. U. pranešimu (82 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus komisijos vaiko globos klausimais rajone spręsti protokolo išrašais (84, 103,109, 110 b. l.), 2011-05-26 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1031 „Dėl A. V. laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pakeitimo“ (85 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus aktais (88, 89 b. l.), E. V. prašymais (90, 104 b. l.), G. V. prašymais (100, 140 b. l.), Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų pranešimais (97, 105, 132 b. l.), Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių r. policijos komisariato pranešimu (98 b. l.), įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro ir jo archyvo duomenimis apie fizinį asmenį (101, 102 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada (107-108 b. l.), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimu dėl pokalbio telefonu (133 b. l.), vaiko sveikatos pažymėjimais (134-136, 141), nustatyta, jog nepilnamečių A. V., L. V., D. V., ir A. V. tėvai E. V. ir G. V. nevykdo savo pareigų ir neužtikrina nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų. Atsakovai E. V. ir G. V. nepilnamečių vaikų A. V., L. V., D. V., ir A. V. neprižiūri, vaikams tinkamų gyventi ir vystytis sąlygų neužtikrina. 2010 m. rugsėjo 10 d. motinos E. V. ir patėvio buvo sumuštas A. V.. 2011-05-26 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1641 A. V. nustatyta laikinoji globa (rūpyba), vaiko globėja (rūpintoja) paskirta jo močiutė D. U., gim. ( - ), kuri 2011 m. balandžio mėnesį atsisakė globoti berniuką ir 2011-05-26 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1031 pakeistas A. V. globėjas (rūpintojas), juo skiriant Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių namus. 2011-04-05 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. 607, Nr. 608, Nr. 609 „Dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo“ nustatyta vaikams L. V., D. V. ir A. V. laikinoji globa, vaikų globėjais (rūpintojais) skiriant Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių namus. Po laikinosios globos nustatymo situacija nepakito, tėvai nepradėjo labiau rūpintis vaikais, toliau girtauja, motina E. V. ir tėvas G. V. neturi lėšų vaikams išlaikyti, nors vaikus Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose lanko. Atsakovai savo veiksmais parodo, kad artimiausiu metu nesiekia taisyti susiklosčiusios padėties, nebando aktyviais veiksmais gerinti šeimos gyvenimo sąlygų bei susigrąžinti vaikų, nevykdo savo teisių ir pareigų dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikų, rūpintis jų sveikata, jų išlaikyti, atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikai būtų tinkamai parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai, Sedos seniūnijos darbuotojai ieškojo būdų sudaryti sąlygas atsakovų mažamečiams vaikams augti šeimoje. Tėvai nesiėmė jokių priemonių sudaryti sąlygas vaikams augti ir vystytis šeimoje, sukurti tam tinkamą aplinką, su vaikais pastoviai bendrauti, domėtis jų gyvenimu, problemomis. Nusišalinę nuo vaikų auklėjimo, jie pažeidė pirmiausia vaiko teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose bei tarptautinėse sutartyse. Toks atsakovų elgesys rodo, jog jiems šiuo metu svarbesnis yra rūpinimasis savo reikalais, negu pastovus buvimas ir bendravimas su savo vaikais. Atsakovų vaikai esamomis sąlygomis negali grįžti ne pas vieną iš tėvų ir darytina išvada, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, nebus pažeisti vaikų interesai ir tai neturės neigiamų padarinių. Akivaizdu, kad atsakovai nusišalino nuo vaikų auklėjimo, vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, tinkami nesirūpina jais dėl pastovaus girtavimo, abejingumo savo pareigoms, todėl teismas mano, kad tėvų valdžia atsakovams E. V. ir G. V. turėtų būti apribota neterminuotai (LR CK 3.180 str.).

14Apribojus E. V. ir G. V. tėvų valdžią, jų nepilnamečiams vaikams A. V., L. V., D. V., ir A. V., siekiant užtikrinti likusių be tėvų globos nepilnamečių vaikų auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jie galėtų saugiai ir tinkamai augti, vystytis ir tobulėti, jiems nustatytina nuolatinė globa (rūpyba). Atsižvelgus į tai, kad 2011-05-26 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1031 pakeistas A. V. globėjas (rūpintojas), juo skiriant Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių namus, 2011-04-05 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. 607, Nr. 608, Nr. 609 „Dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo“ nustatyta vaikams L. V., D. V. ir A. V. laikinoji globa, vaikų globėjais (rūpintojais) paskiriant Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių namus, kuriuose nustatyta ir vaikų gyvenamoji vieta, vaikų artimiesiems giminaičiams neišreikus noro auginti jų, Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių namai skirtini nuolatiniais A. V., L. V., D. V. ir A. V. globėjais (rūpintojais), kuriuose nustatoma vaikų gyvenamoji vieta (CK 3.249, 3.256, 3.257, 3.261, 3.265, 3.268 str.).

15Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, nustatantis pagrindines vaiko teises, laisves ir pareigas, šių teisių ir laisvių apsaugos bei gynimo svarbiausias garantijas, įpareigoja tėvus užtikrinti vaikui gyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam bei doroviniam vystymuisi (Įstatymo 1 str. 2 d., 11 str.). Kartu įstatymas numato, kad jog tėvai vienodai privalo rūpintis vaikų auklėjimu, tinkamai juos prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu (Įstatymo 21 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnis taip pat numato tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Kai ši pareiga nevykdoma, priteisiamas LR CK 3.196 straipsnyje nustatytos formos ir dydžio išlaikymas. LR CK 3.192 straipsnyje numatyta, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: 1) konkretaus vaiko poreikius; 2) abiejų tėvų turtinę padėtį.

16Atsižvelgus į nepilnamečių vaikų amžių – A. V. yra 13 metų, L. V. yra 11 metų, D. V. yra 9 metų ir A. V. yra 4 metų, į tai, kad atsakovai neturi pastovių pajamų, nedirba, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais ieškinį tenkinant visiškai, iš kiekvieno atsakovo E. V. ir G. V. priteistinas išlaikymas nepilnamečiams jų vaikams A. V., L. V., D. V., ir A. V. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 135,00 Lt, indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, nuo 2011 m. balandžio 5 d., kada buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba), iki vaikų pilnametystės (CK 3.195 str., 3.200 str.).

17Vaikų turto administratoriumi skirtinas globėjas (rūpintojas) – Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių namai, kurie privalo naudoti gautą išlaikymą išimtinai vaikų interesais (LR CK 3.202 str.).

18Ieškovė (savivaldybės institucija) paduodant ieškinį, įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas), todėl, patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškotinos iš atsakovų E. V. ir G. V. į valstybės biudžetą, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai – 337,00 Lt (143,00 Lt už reikalavimą dėl tėvų valdžios apribojimo; pagal bendrą išmokų už vienerius metus sumą – 194,40 Lt (135 Lt x 4) x 12 mėn.) x 3%), t. y. iš kiekvieno atsakovo po 168,50 Lt, taip pat išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 27,34 Lt, t.y. iš kiekvieno atsakovo po 13,67 Lt į valstybės biudžetą (CPK 80 str.1 d. 1 p., 2 p., 83 str.1 d. 2 p., 85 str.1 d.3 p., 96 str.1 d.).

19Atsakovams išaiškintina, jog apribojus neterminuotai tėvų valdžią, tėvams yra sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Taip pat išaiškintina, jog nustačius neterminuota tėvų valdžios apribojimą be atskiro tėvų sutikimo vaikai gali būti įvaikinti.

20Sprendimas dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 1 d. 1 p., 496 str.).

21Globėjui išaiškintina jo teisės ir pareigos: globėjas yra savo globotinio atstovas pagal įstatymą ir gina nepilnamečio teises ir interesus be specialaus pavedimo; globėjas turi teisę sudaryti atstovaujamo asmens vardu ir interesais visus būtinus sandorius; globėjas, kuris yra globotinio tėvas, motina ar kitas artimasis giminaitis, pareigas atlieka neatlygintinai; nepilnamečių asmenų globėjai ir rūpintojai turi gyventi kartu su nepilnamečiu; globėjai privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie savo buvimo vietos (adreso) pasikeitimą; atstovaudami savo globotinius, globėjai privalo veikti išvien globotinių interesais (LR CPK 494 str., LR CK 3.243 str., 3.271 str., 3.273 str., 3.276 str.).

22Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 406-407 straipsniais, 496 straipsniu, teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti visiškai.

24Neterminuotai apriboti motinos valdžią E. V., a. k. ( - ), gyv. ( - ), A. V., gim.( - ), L. V., gim. ( - ), D. V., gim .( - ), ir A. V., gim. (duomenys nekelebtini), atžvilgiu.

25Neterminuotai apriboti tėvo valdžią G. V., a. k. ( - ), gyv. ( - ) A. V., gim. ( - ), L. V., ( - ), D. V., gim. ( - ), ir A. V., gim. ( - ), atžvilgiu.

26Nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) A. V., gim. ( - ) L. V., gim. ( - ), D. V., gim. ( - ), ir A. V., ( - )

27Skirti A. V., gim. (duomenys sneskelbtini), L. V., gim. duomenys neskelbtini), D. V., gim. ( - ), ir A. V.,( - )., nuolatiniu globėju (rūpintoju) bei turto administratoriumi Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namus, kodas 193251478, Laisvės g. 83, Mažeikiai.

28Nustatyti A. V., gim. ( - )., L. V., gim. ( - ), D. V., gim. ( - ), ir A. V., gim. ( - ) globos (rūpybos) vietą pas globėją (rūpintoją) Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose, kodas 193251478, – Laisvės g. 83, Mažeikiai.

29Priteisti iš E. V., a. k. ( - ), gyv. ( - )išlaikymą A. V., gim.( duomenys neskelbtini), L. V., gim .( - ), D. V., gim. ( - ) ir A. V., gim. ( - ), nuo 2011 m. balandžio 5 d., t.y. laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pradžios, periodinėmis išmokomis po 135,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt penkis litus 00 ct) kas mėnesį, indeksuojant priteistą sumą Vyriausybės nustatyta tvarka, iki vaikų pilnametystės.

30Priteisti iš G. V., a. k. ( - ), gyv. ( - )išlaikymą A. V., gim. 1999 m. rugsėjo 8 d., L. V.,( - )., D. V., gim.( - ), ir A. V., gim. ( - ) nuo 2011 m. balandžio 5 d., t.y. laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pradžios, periodinėmis išmokomis po 135,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt penkis litus 00 ct) kas mėnesį, indeksuojant priteistą sumą Vyriausybės nustatyta tvarka, iki vaikų pilnametystės.

31Priteisti iš atsakovų E. V., a. k. ( - ) ir G. V., a. k. ( - ) po 168,50 Lt (po vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis litus 50 ct) žyminio mokesčio bei po 13,67 Lt (trylika litų 67 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

32Sprendimo dalį dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai, sprendimo apskundimas jo vykdymo nesustabdo.

33Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda... 2. žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę... 3. Ieškovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama... 4. Nurodė, kad E. V. ir G. V. šeima gyvenusi ( - ), yra nuo 2005 m. birželio... 5. Trečiasis asmuo Mažeikių vaikų ir senelių globos namai atsiliepime į... 6. Atsakovai nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį.... 7. Ieškovės, atstovaujamos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko... 8. Atsakovai teismo posėdžio metu pripažino, kad ieškovės atstovė sako... 9. Trečiojo asmens Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 3.180 straipsnio 1... 12. Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.181 straipsnio 2 dalį laikiną ar... 13. Paaiškinimais, duotais teismo posėdžio metu ir byloje esančia rašytine... 14. Apribojus E. V. ir G. V. tėvų valdžią, jų nepilnamečiams vaikams A. V.,... 15. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, nustatantis... 16. Atsižvelgus į nepilnamečių vaikų amžių – A. V. yra 13 metų, L. V. yra... 17. Vaikų turto administratoriumi skirtinas globėjas (rūpintojas) – Mažeikių... 18. Ieškovė (savivaldybės institucija) paduodant ieškinį, įstatymo yra... 19. Atsakovams išaiškintina, jog apribojus neterminuotai tėvų valdžią,... 20. Sprendimas dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo... 21. Globėjui išaiškintina jo teisės ir pareigos: globėjas yra savo globotinio... 22. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 406-407 straipsniais, 496... 23. Ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Neterminuotai apriboti motinos valdžią E. V., a. k. ( - ), gyv. ( - ), A. V.,... 25. Neterminuotai apriboti tėvo valdžią G. V., a. k. ( - ), gyv. ( - ) A. V.,... 26. Nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) A. V., gim. ( - ) L. V., gim. ( - ), D.... 27. Skirti A. V., gim. (duomenys sneskelbtini), L. V., gim. duomenys neskelbtini),... 28. Nustatyti A. V., gim. ( - )., L. V., gim. ( - ), D. V., gim. ( - ), ir A. V.,... 29. Priteisti iš E. V., a. k. ( - ), gyv. ( - )išlaikymą A. V., gim.( duomenys... 30. Priteisti iš G. V., a. k. ( - ), gyv. ( - )išlaikymą A. V., gim. 1999 m.... 31. Priteisti iš atsakovų E. V., a. k. ( - ) ir G. V., a. k. ( - ) po 168,50 Lt... 32. Sprendimo dalį dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo... 33. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...