Byla T-827-806/2020
Dėl vykdomojo rašto dublikato išdavimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sonata Raupėnaitė-Lekarauskienė, sekretoriaujant Laurai Mikelskytei, dalyvaujant prokurorei Irenai Pavliukevič, civilinio ieškovo UAB „Gotas“ įgaliotajai atstovei advokatei Violetai Bazienei, nuteistajam Z. Š. (Z. Š.),

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinio ieškovo UAB „Gotas“ įgaliotosios atstovės advokatės Violetos Bazienės prašymą dėl vykdomojo rašto dublikato išdavimo.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. spalio 18 d. nuosprendžiu Z. Š. pripažino kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 1 dalyje ir paskyrė jam 1 metus laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 75 straipsniu paskirtos bausmės vykdymas buvo atidėtas 2 metams, įpareigojant Z. Š. be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms bei per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį atlyginti padarytą turtinę žalą.

5Tuo pačiu nuosprendžiu buvo pilnai patenkintas UAB „Gotas“ civilinis ieškinys ir iš Z. Š. UAB „Gotas“ naudai priteista 18089,72 Lt turtinei žalai atlyginti bei 500 Lt atstovavimo išlaidų.

62020 m. liepos 7 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas civilinio ieškovo UAB „Gotas“ įgaliotosios atstovės advokatės Violetos Bazienės prašymas dėl vykdomojo rašto dublikato išdavimo, kadangi nuteistasis neatlygino visos priteistos žalos civiliniam ieškovui.

7Prašymas tenkintinas iš dalies.

8Susipažinus su baudžiamąja byla Nr. 1-1037-111/2011 konstatuotina, jog vykdant 2011-11-07 įsiteisėjusį 2011 m. spalio 18 d. nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-1037-111/2011, civiliniam ieškovui 2011-11-10 buvo išrašytas ir išsiųstas vienas vykdomasis raštas dėl 500 Lt atstovavimo išlaidų išieškojimo (b.l. 101).

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 649 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu vykdomasis raštas prarastas, tai išieškotojo ar antstolio prašymu išduodamas vykdomojo rašto dublikatas. Prašymas išduoti vykdomojo rašto dublikatą paduodamas bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui. Tačiau susipažinus su baudžiamosios bylos medžiaga bei baudžiamosios bylos proceso kortelės teismų informacinėje sistemoje LITEKO įrašais matyti, kad byloje UAB „Gotas“ buvo išduotas tik vienas vykdomasis raštas dėl priteistų proceso išlaidų išieškojimo. Byloje nėra jokių duomenų, kad civiliniam ieškovui būtų buvęs išrašytas vykdomasis raštas dėl priteistos turtinės žalos išieškojimo.

10CPK 606 straipsnyje nustatytas vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti terminas, kuris pagal CPK 606 straipsnio 2 dalį yra penkeri metai nuo sprendimo (šiuo atveju - nuosprendžio) įsiteisėjimo, išskyrus atvejus, kai šis terminas buvo atnaujintas CPK 608 straipsnio nustatyta tvarka. CPK 608 straipsnio nuostatos numato, jog praleistas terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti gali būti atnaujintas CPK 576-578 straipsniuose nustatyta tvarka. CPK 646 straipsnio 6 dalis numato, jog teismas neišduoda vykdomojo rašto, kai yra pasibaigęs šio Kodekso 606 straipsnyje nustatytas vykdomojo rašto pateikimo vykdyti senaties terminas, išskyrus atvejus, kai šis terminas buvo atnaujintas šio Kodekso 608 straipsnio nustatyta tvarka. Taigi, pagal nurodytą teisinį reglamentavimą bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas gali išduoti vykdomąjį raštą, kol nėra pasibaigęs terminas vykdomojo rašto pateikimui vykdyti, o šiam terminui pasibaigus pirmiausiai spręstinas klausimas dėl termino vykdomojo rašto pateikimui vykdyti atnaujinimo.

11Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes spręstinas ne vykdomojo rašto dublikato išdavimo, tačiau praleisto termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti atnaujinimo ir originalaus vykdomojo rašto išdavimo klausimas.

12CPK 646 straipsnio 1 dalis inter alia numato, jog tais atvejais, kai išieškoma nusikalstama veika padaryta žala, teismas vykdomąjį raštą išduoda išieškotojui ir be jo prašymo. Iš bylos medžiagos matyti, kad vykdomasis raštas dėl nusikalstama veika UAB „Gotas“ padarytos ir nuosprendžiu priteistos 18089,72 Lt turtinės žalos išieškojimo nebuvo UAB „Gotas“ išrašytas nei po nuosprendžio įsiteisėjimo, nei pasibaigus nuosprendžiu nustatytam žalos atlyginimo terminui, tokiu būdu pažeidžiant CPK 646 straipsnio 1 dalies nuostatas. Atitinkamai civilinis ieškovas faktiškai niekada neturėjo vykdomojo rašto dėl turtinės žalos išieškojimo bei galimybės įstatymo numatytu terminu kreiptis į antstolį dėl skolos išieškojimo.

13Atsižvelgdamas į šių aplinkybių visumą teismas konstatuoja, kad yra pagrindas atnaujinti civiliniam ieškovui UAB „Gotas“ vykdomojo dokumento dėl 18089,72 Lt (5239,15 Eur) išieškojimo UAB „Gotas“ naudai turtinei žalai atlyginti iš nuteistojo Z. Š. a/k ( - ) pateikimo vykdyti terminą bei išduoti atitinkamą vykdomąjį raštą.

14Teisėjas, vadovaudamasis CPK 290-291, 578, 608 straipsniais,

Nutarė

15Prašymą tenkinti iš dalies.

16Atnaujinti civiliniam ieškovui UAB „Gotas“, į.k.121769394, praleistą terminą dėl vykdomojo dokumento dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 18 d. nuosprendžiu priteistos 18089,72 Lt (5239,15 Eur) turtinės žalos išieškojimo pateikimo vykdyti bei išduoti vykdomąjį raštą dėl 18089,72 Lt (5239,15 Eur) išieškojimo UAB „Gotas“, į.k.121769394, naudai iš nuteistojo Z. Š., a/k ( - ).

17Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai