Byla e2-1179-867/2015
Dėl globos nustatymo ir globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I.Sakalauskaitė, sekretoriaujant D.Putinienei, dalyvaujant pareiškėjos S. Š. atstovui advokatui S. B., neveiksniu pripažinto asmens atstovei advokatei L. B., institucijos teikiančios išvadą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovei J. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. Š. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. Č., J. Š. ir V. G. socialinės globos namams, institucijai teikiančiai išvadą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, dėl globos nustatymo ir globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo,

Nustatė

2Klaipėdos rajono apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr.e2-228-867/2015 pagal pareiškėjo S. Š. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. Č., J. Š. ir V. G. socialinės globos namams, institucijai teikiančiai išvadą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu. 2015-04-09 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.e2-228-867/2015 A. Č., a.k( - ) gyvenantį V. G. socialinės globos namuose Klaipėdos g. 53, Gargždai, Klaipėdos r., pripažintas neveiksniu.

3Priėmus sprendimą, 2015-04-09 nutartimi buvo iškelta byla dėl globos nustatymo ir globėjo, turto administratoriaus paskyrimo.

4Pareiškėjos atstovas prašė paskirti pareiškėją jos tėvo globėja ir turto administratore.

5Neveiksniu pripažinto asmens atstovė taip pat neprieštaravo, kad pareiškėja būtų paskirta neveiksnaus A. Č. globėja ir turto administratore.

6Institucijos teikiančios išvadą atstovė pagarsino išvadą.

7Pripažintam neveiksniu asmeniui yra nustatoma globa (LR CK 2.10 str. 1 d.). Globa yra nustatoma, siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus fizinio asmens teises ir interesus (LR CK 3.238str. 1d.).

8Bylos duomenimis bei prijungtos bylos Nr.e2-228-867/2015 duomenimis ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad A. Č. pripažintas neveiksniu ir šiuo metu jis gyvena V. G. socialinės globos namuose, tačiau jo turtu rūpinasi pareiškėja, kuri sutiko būti savo tėvo globėja ir turto administratore. A. Č. turi kitą dukrą, tai yra J. Š., kuri nagrinėjant bylą dėl A. Č. pripažinimo neveiksniu sutiko, kad jos tėvo globėja ir turto administratore būtų paskirta jos sesuo S. Š.. Institucija, teikianti išvadą byloje, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė išvadą, kad pripažintam neveiksniu A. Č. reikia nustatyti globą ir paskirti globėją bei turto administratorių – jo dukrą S. Š..

9Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes bei siekiant apsaugoti ir apginti neveiksniu pripažinto asmens interesus, atsižvelgiant į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktą išvadą, į S. Š. asmenines savybes, jos sveikatos būklę bei jos sutikimą būti savo tėvo globėja bei turto administratore, į tai, kad nėra duomenų, kad kiti asmenys pageidautų tapti A. Č. globėjais, S. Š. paskirtina savo tėvo A. Č. globėja ir turto administratore (LR CK 3.242 str. 1 d., 3.245 str. 1 d. ir LR CPK 493 str., 505 str.).

10Globėjui ir turto administratoriui išaiškintos jo teisės ir pareigos (LR CK 3.240str., 3.244str., 3.245str.).

11Teismo nutartis dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdomą skubiai (LLR CPK 496str.).

12Vadovaudamasis LR CP 506 str. ir 508str., teismas

Nutarė

13nustatyti globą pripažintam neveiksniu A. Č., a.k( - ) gyv. V. G. socialinės globos namuose Klaipėdos g. 53, Gargždai, Klaipėdos r.

14A. Č., a.k( - ) globėja ir turto administratore paskirti S. Š., a.k( - )

15Išaiškinti globėjai S. Š. jo kaip globėjos teises ir pareigas (LR CK 3.240str. 1d., 3.244str., 3.243str. 5d.), kad globėjas yra savo globotinio atstovas pagal įstatymą ir gina neveiksnaus asmens teises ir interesus be specialaus pavedimo, neveiksnaus asmens turtą ir jo duodamas pajamas globėjas turi naudoti išimtinai neveiksnaus asmens interesais, globėjas, jo artimieji giminaičiai negali sudaryti sandorių su globotiniu, išskyrus atvejus, kai turtas globotiniui yra dovanojamas ar perduodamas neatlygintinai naudotis, jeigu tai atitinka globotinio interesus, privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.

16Nutartį vykdyti skubiai.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

18Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai