Byla 2-14207-845/2013
Dėl dalies draudimo išmokos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AAS ,,Gjensidige Baltic“ ieškinį atsakovui V. K. dėl dalies draudimo išmokos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 2 596,80 Lt išmokėtos draudimo išmokos dalį, 5 procentus procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė teismą priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3CPK 142 str. 4 d. numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2013-03-16 atsakovui tinkamai buvo įteikti ieškinys bei teismo pranešimas, kuriuo atsakovas buvo informuotas, kad privalo per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Taip pat atsakovui išaiškinta, kad per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo, bus priimtas sprendimas už akių. Kadangi atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, teismas CPK 142 str. 4d. pagrindu priima sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinio reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2012-02-18 įvyko eismo įvykis, kurio metu V. K., vairuodamas automobilį AUDI A4, valst. Nr. ( - ) apgadino transporto priemonę BMW, valst. Nr. 0056-IH-7 (b.l. 13). Eismo įvykio kaltininku pripažintas V. K.. Transporto priemonės AUDI A4, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė eismo įvykio metu buvo apdrausta pagal 2012-02-11 tarp ieškovo ir V. K. sudarytą įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. SGB1025895 (b.l. 14-15). Sutartyje numatyta, kad draudimo rizika įvertinta ir draudimo įmoka paskaičiuota, įvertinus draudėjo patvirtinimą, jog transporto priemonės nevairuos asmuo su mažesniu nei 7 m. vairavimo stažu (1.5. p.). Šios sutarties 2.2.4. p. nustatyta, kad jei pasikeitus apdraustos transporto priemonės savininkui draudėjas perdavė naujajam transporto priemonės savininkui dokumentus, patvirtinančius sudarytą draudimo sutartį, tokiu atveju naujajam transporto priemonės savininkui pereina draudėjo teisės bei pareigos pagal sudarytą draudimo sutartį ir naujasis transporto priemonės savininkas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimo dienos, privalo raštu pranešti draudikui apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, taip pat savo duomenis. Šio pareigos nevykdymą draudikas turi teisę vertinti kaip pareigos pranešti apie draudimo rizikos pasikeitimą nevykdymą. Pagal sutarties 2.2.4. p. nustačius, kad pasikeitus savininkui padidėjo draudimo rizika, draudikas turi teisę reikalauti grąžinti dalį dėl draudiminio įvykio padarytos žalos išmokėtos išmokos. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad eismo įvykio metu atsakovas neturėjo 7 metų vairavimo stažo (b.l. 18-19). Atsakovas nepranešė ieškovui, jog apdraustą transporto priemonę valdys 7 metų vairavimo stažo neturintis asmuo, t. y. yra apie padidėjusią draudimo riziką. AAS ,,Gjensidige Baltic nustatė eismo įvykio metu padarytos žalos dydį dėl BMW, valst. Nr. 0056-IH-7, sugadinimo ir atlygino atsakovės padarytą žalą, išmokėdamas

75 193,60 Lt dydžio draudimo išmoką (b.l. 16, 60).

8Pagal LR Vyriausybės nutarimu patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 62.2. p. draudikas turi teisę reikalauti iki 50 proc. išmokėtos draudimo išmokos, jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Byloje nustatyta, kad atsakovas neinformavo ieškovo apie draudimo rizikos pasikeitimą, susijusį su draustos transporto priemonės valdytojo turimu vairavimo stažu, todėl jam kyla pareiga grąžinti dalį ieškovo išmokėtos draudimo išmokos. Dėl nurodyto ir vadovaujantis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 8 str. 1 d., 22 str. 2 d. ir sutarties 2.2.4 p., ieškovui iš atsakovo priteistina 50 proc. ieškovo išmokėtos 5 193,60 Lt draudimo išmokos sumos, t.y. 2 596,80 Lt suma.

9Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą 2 596,80 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-03-14, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

10Taip pat, oeškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 78 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovui AAS ,,Gjensidige Baltic“, į.k. ( - ) iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) 2 596,80 Lt (du tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt šešis Lt 80 ct) išmokėtos draudimo išmokos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 2 596,80 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-03-14, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 78 Lt (septyniasdešimt aštuonis Lt) bylinėjimosi išlaidų, pinigines lėšas pervedant į AAS ,,Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo, j.a.k. 300633222, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas.

14A. V. K negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus m. apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas AAS ,,Gjensidige Baltic“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai