Byla 2-377-804/2013
Dėl santuokos nutraukimo abieju sutuoktiniu bendru susitarimu

1Traku rajono apylinkes teismo teisejas Ricardas Prašmuntas, išnagrinejes civiline byla pagal

2pareiškeju V. K. ir V. K. pareiškima del santuokos nutraukimo abieju sutuoktiniu bendru susitarimu, ir

3n u s t a t e :

4Pareiškejai prašo nutraukti ju santuoka, sudaryta 2007 m. sausio 25 d. Vilniaus miesto Civilines metrikacijos skyriuje (irašo Nr. ( - ), abieju sutuoktiniu bendru sutikimu, patvirtinti sutarti del santuokos nutrakimo teisiniu pasekmiu, po santuokos nutraukimo pareiškejai palikti sutuoktine pavarde – ( - ), pareiškejui- ( - )Pareiškejai nurode, kad ju požiuriai i santuoka ir bendra gyvenima išsiskyre, išryškejo skirtingi charakteriai, skirtingas požiuris i šeima, gyvenimo vertybes, santuokines pareigas. Prasidejo nesutarimai, tarpusavio santykiai atšalo, šeima praktiškai iširo. Abu nusprende, kad kartu gyventi ir išsaugoti šeima daugiau nebegali, susitaikyti ir gyventi kartu nebesitiki ir nebenori. Buvimas santuokoje neteko prasmes. Nuo 2011 m. pradžios nebegyvena kartu ir nebeveda bendro ukio.

5Santuokoje gime sunus L. K. a.k. ( - ) kuris šiuo metu yra nepilnametis.

6Santuokoje igyta kilnojamaji ir nekilnojamaji turta pasidalino sutartyje del santuokos nutraukimo teisiniu pasekmiu.

7Prašymas tenkintinas.

8Iš prašymo, pateikto teismui, matyti, kad yra visos salygos, numatytos CK 3.51 str. 1d., nutraukti santuoka abeju sutuoktiniu bendru sutikimu.

9Pagal CK 3.52 str. 2d. pareiškejai kartu su prašymu teismui pateike 2012-02-26 sutarti del santuokos nutraukimo pasekmiu, kuri neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktiniu teisiu, todel ši sutartis tvirtintina.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.49str. 2d.,3.51-3.53 str., CPK 259 str.,268 str., 270 str., 539-541 str., teismas

Nutarė

11prašyma tenkinti.

12Nutraukti V. K. a.k. ( - ) (iki santuokine ( - )), ir V. K. a.k. ( - ) santuoka, sudaryta 2007-01-25 Vilniaus m. Civilines metrikacijos skyriuje ( irašo Nr. ( - ), abieju sutuoktiniu bendru sutikimu.

13Nutraukus santuoka V. K. palikti sutuoktine pavarde – ( - ), V. K. – ( - ) pavarde.

14Patvirtinti 2013-02-26 V. K. ir V. K. sutarti del santuokos nutraukimo teisiniu pasekmiu tokiomis salygomis:

15 Sutartis del santuokos nutraukimo teisiniu pasekmiu

16Vilnius, 2013 m. vasario 26 d.

17Mes, V. K., a.k. ( - ), gyv. ( - ) ir V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), toliau bendrai vadinami „Šalimis", siekdami nutraukti santuoka sutuoktiniu bendru sutikimu, susitareme ir sudareme šia sutarti del santuokos nutraukimo teisiniu pasekmiu (toliau - „Sutartis").

 1. Šia Sutartimi Šalys siekia reglamentuoti tarpusavio teisinius santykius, teismui priemus sprendima nutraukti Šaliu santuoka, sudaryta ir iregistruota 2007 m. sausio 25 d. Vilniaus miesto Civilines metrikacijos skyriuje, irašo Nr. ( - )Sutarties Šalys nurodo, jog šia Sutarti sudaro laisva valia, siekdamos abieju Šaliu bendru sutikimu nutraukti santuoka Lietuvos Respublikos istatymu nustatyta tvarka. Sudarydamos šia Sutarti ir nutraukdamos santuoka, Šalys vadovaujasi teisingumo, sažiningumo, protingumo principais.

18Šaliu susitarimas del pavardžiu

193.

20Po santuokos nutraukimo V. K. paliekama santuokine pavarde - ( - ).

21Šaliu susitarimas del vaiko gyvenamosios vietos, auklejimo ir išlaikymo

 1. Sunaus L. K., asmens kodas ( - ) gimusio ( - )gyvenamoji vieta nustatoma su motina V. K..
 2. Išlaikymo nepilnameciui vaikui L. K., asmens kodas ( - ) klausimas išsprestas 2007 m. rugsejo 26 d. Vilniaus m. 2 apylinkes teismo isakymu civilineje byloje Nr. L2-9049-553/07. Šalys susitaria, kad išlaikymas nepilnameciui vaikui bus teikiamas pagal nurodyta teismo isakyma, su tais pakeitimais, kurie yra nustatyti šioje sutartyje.
 3. V. K. turi teise dalyvauti sunaus auklejime ir su juo matytis tokiu grafiku:

226.1.1. neporinemis metu savaitemis: penktadieni 18 val. V. K. atveža sunu i Vilniaus geležinkelio stoti, esancia Geležinkelio g. 16, Vilniuje, iš kur V. K. paima sunu Laimi ir sekmadieni 18 val. gražinti motinai Vilniaus geležinkelio stotyje, esancioje Geležinkelio g. 16, Vilniuje.

 1. V. K. atostogu metu sunus atostogauja su tevu. Apie planuojamas atostogas tevas V. K. ne veliau, kaip prieš 10 kalendoriniu dienu apie tai praneša motinai V. K.. V. K. tokiu atostogu metu neteikia vaikui išlaikymo, kadangi vaikas tuo metu gyvena su tevu V. K.. Jei atostogos yra numatytos ne Lietuvos Respublikoje, motina V. K. isipareigoja duoti visus reikiamus leidimus del vaiko išvykimo i užsieni.
 2. neporiniais metais su tevu V. K. švenciamos Kucios ir šv. Kaledos (gruodžio 24 d. 12 val. V. K. atveža sunu i Vilniaus geležinkelio stoti, esancia Geležinkelio g. 16, Vilniuje, iš kur V. K. paima sunu ir Gruodžio 26 d. 18 val. gražina sunu motinai Vilniaus geležinkelio stotyje, esancioje Geležinkelio g. 16, Vilniuje); su mama V. K. - Naujieji metai ir Šv. Velykos; poriniais metais atvirkšciai - su mama švenciamos Kucios ir šv. Kaledos; su tevu - Naujieji metai (gruodžio 31 d. 18 val. V. K. atveža sunu i Vilniaus geležinkelio stoti, esancia Geležinkelio g. 16, Vilniuje, iš kur V. K. paima sunu Laimi ir sausio 1 d. 18 val. gražina sunu motinai Vilniaus geležinkelio stotyje, esancioje Geležinkelio g. 16, Vilniuje.) ir šv. Velykos (Velyku išvakarese 18 val. V. K. atveža sunu i Vilniaus geležinkelio stoti, esancia Geležinkelio g. 16, Vilniuje, iš kur V. K. paima sunu Laimi ir Velyku antros dienos 18 val. gražina sunu motinai Vilniaus geležinkelio stotyje, esancioje Geležinkelio g. 16, Vilniuje).
 3. Neporiniais metais vaiko gimtadienis (( - )švenciamas su tevu V. K.. Vaiko gimimo diena 18 val. V. K. atveža sunu i Vilniaus geležinkelio stoti, esancia Geležinkelio g. 16, Vilniuje, iš kur V. K. paima sunu Laimi ir kitos dienos (( - ).) 18 val. gražina sunu motinai Vilniaus geležinkelio stotyje, esancioje Geležinkelio g. 16, Vilniuje. Ši sutarties nuostata netaikoma, kai pagal kitas sutarties nuostatas vaikas gimimo diena yra su tevu V. K..
 4. Motinos diena švenciama su motina V. K..
 5. Tevo diena švenciama su tevu V. K., t.y., šventes išvakarese 18 val. V. K. atveža sunu i Vilniaus geležinkelio stoti, esancia Geležinkelio g. 16, Vilniuje, iš kur V. K. paima sunu Laimi ir kitos dienos (Tevo dienos) 18 val. gražina sunu motinai Vilniaus geležinkelio stotyje, esancioje Geležinkelio g. 16, Vilniuje. Ši sutarties nuostata netaikoma, kai pagal kitas sutarties nuostatas vaikas Tevo diena yra su tevu V. K..
 6. Mamos V. K. ligos atveju, vaikas yra prižiurimas tevo V. K., pasiimant vaika iš motinos gyvenamosios vietos;

236.1.8 Tevo V. K. ligos atveju vaika prižiuri mama V. K.;

 1. Tevai susitaria, jog kiekvienas iš ju turi teise gauti vienas iš kito informacija apie vaika, susijusia su jo mokymusi, gydymu, atostogomis (pvz., jei vienas iš tevu veža vaikus i kita miesta, i kita šali ir pan.).
 2. Apie numatoma vaiko gyvenamosios vietos adreso pasikeitima V. K. privalo informuoti V. K. likus ne mažiau kaip 1 (vienam) menesiui iki numatomos vaiko gyvenamosios vietos adreso pasikeitimo dienos.

24Šaliu tarpusavio turto padalinimas

259.

26Atsižvelgiant i tai, kad šalys faktiškai kartu negyvena ir nebeveda bendro ukio nuo 2011 m. sausio 1 d., šalys susitaria, kad santuokos nutraukimas sutuoktiniu turtinems teisems pasekmes sukele nuo 2011 m. sausio 1 d.

 1. Šalys nurodo ir patvirtina, kad santuokos metu igyto ir šalims bendrosios jungtines nuosavybes teise priklausancio registruotino kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi. Šalims priklausantis kitas turtas - namu apyvokos daiktai, buitine technika, baldai yra šaliu pasidalintas ir Šalys del to viena kitai pretenziju ar reikalavimu neturi.
 2. V. K. pareiškia ir garantuoja, kad sutarties 11.1.1. -11.1.15. nurodytose vykdomosiose bylose išieškojimas vykdomas del jos vardu ir jos asmeniniams poreikiams tenkinti prisiimtu ir neivykdytu kreditoriniu isipareigojimu, todel šiuos isipareigojimus kreditoriams vykdys asmeniškai:
 1. Antstoles Brigitos Palavinskienes vykdomoje byloje Nr. 0171/11/07018 del 727,56 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "Blickreditas", juridinio asmens kodas 302439757, naudai;
 2. Antstoles Brigitos Palavinskienes vykdomoje byloje Nr. 0171/12/03153 del 3010 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "Finansiniu skolu supirkimo tarnyba", juridinio asmens kodas 302647135, naudai;
 3. Antstoles Brigitos Palavinskienes vykdomoje byloje Nr. 0171/12/04122 del 2666 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "Finansiniu skolu supirkimo tarnyba", juridinio asmens kodas 302647135, naudai;
 4. Antstoles Brigitos Palavinskienes vykdomoje byloje Nr. 0171/12/05605 del 1944,24 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "General Financing", juridinio asmens kodas 300515252, naudai;

2711.1.5 Antstoles Brigitos Palavinskienes vykdomoje byloje Nr. 0171/12/06926 del 3005 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "Finansiniu skolu supirkimo tarnyba", juridinio asmens kodas 302647135, naudai;

 1. Antstolio Mindaugo Dabkaus vykdomoje byloje Nr. 0028/11/08173 del 478 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "Bobutes paskola", juridinio asmens kodas 302447985, naudai;
 2. Antstolio Mindaugo Dabkaus vykdomoje byloje Nr. 0028/12/00276 del 855,23 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "Bobutes paskola", juridinio asmens kodas 302447985, naudai;
 3. Antstolio Mindaugo Dabkaus vykdomoje byloje Nr. 0028/12/01385 del 478 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "Bobutes paskola", juridinio asmens kodas 302447985, naudai;
 4. Antstolio Mindaugo Dabkaus vykdomoje byloje Nr. 0028/12/02637 del 473 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes -V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "Bobutes paskola", juridinio asmens kodas 302447985, naudai;
 5. Antstoles Nemiros Šiugždaites vykdomoje byloje Nr.0033/12/00391 del 270,95 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "Minibank", juridinio asmens kodas 301850677, naudai;
 1. Antstoles Palmos Kisielienes vykdomoje byloje Nr. 0093/11/04132 del 730,40 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "ARN group", juridinio asmens kodas 302249035, naudai;
 2. Antstolio Andriaus Bublio vykdomoje byloje Nr. 0042/13/00079 del 8546,25 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "Snoro lizingas", juridinio asmens kodas 124926897, naudai;
 3. Antstolio Vytauto Mitkaus vykdomoje byloje Nr. 0240/12/01546 del 1194,36 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "Mano kreditas", juridinio asmens kodas 302441092, naudai;

2811.1.14. Antstolio Vytauto Mitkaus vykdomoje byloje Nr. 0240/13/00007 del 5887,18 Lt sumos išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "BIGBANK AS filialas", juridinio asmens kodas 301048563, naudai;

2911.1.15. Antstoles Brigitos Palavinskienes vykdomoje byloje Nr. 0171/13/00873 del 2666 Lt skolos, 5 proc. metiniu palukanu išieškojimo iš skolininkes V. K., asmens kodas ( - ) išieškotojo UAB "Finansiniu skolu supirkimo tarnyba", juridinio asmens kodas 302647135, naudai.

 1. Kreditorini isipareigojima UAB "4finance", juridinio asmens kodas 301881644 pagal sutarti Nr. 4748502, kuri sudaro 1264, 66 Lt skola ir 189,70 Lt vykdymo išlaidos UAB "Gelvora", juridinio asmens kodas 125164834 vykdys V. K.. Atsižvelgiant i tai, kad ši kreditorini isipareigojima V. K. vardu prisieme V. K., neteisetai pasinaudojusi V. K. išduotomis elektronines bankininkystes priemonemis, V. K. isipareigoja ne veliau, kaip iki 2013 m. birželio 1 d. sumoketi V. K. 1454,36 Lt, pervedant šia suma i V. K. banko saskaita Nr. ( - ), esancia banke AB SEB banke.
 2. Šalys susitaria, kad jeigu po šios sutarties pasirašymo paaiškeja šaliu asmenines ar naujos prievoles kreditoriams, jos vykdomos iš to Sutuoktinio asmeninio turto, kurio vardu yra prisiimtas kreditorinis isipareigojimas.
 3. V. K. vardu atidarytose banko saskaitose esancios lešos yra — asmenine V. K. nuosavybe.
 4. V. K. vardu atidarytose banko saskaitose esancios lešos yra asmenine V. K. nuosavybe.
 5. Bet koks turtas, iskaitant kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, kurie bus Šaliu igyti, sudarius Sutarti, taciau teismui jos nepatvirtinus, bus laikomi asmenine Šalies, sudariusios sandori del tokio turto igijimo nuosavybe.

30Kitos prievoles

 1. Šalys nurodo, jog teismui nutraukus santuoka, nei viena šaliu nereikalaus ir kitos šalies materialinio išlaikymo sau.

31Baigiamosios nuostatos

 1. Visi gincai, susije su šios Sutarties aiškinimu ir taikymu, sprendžiami Lietuvos Respublikos istatymu nustatyta tvarka.
 2. Sutartis isigalioja nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos. Sutartis gali buti keiciama ar nutraukiama tik teismine tvarka, išskyrus jeigu ji baigiasi Šalims ivykdžius joje numatytas prievoles.
 3. Ši Sutartis ir jos priedai sudaryti trimis vienoda teisine galia turinciais egzemplioriais lietuviu kalba, iš kuriu po viena egzemplioriu pasilieka kiekviena Sutarties Šalis, treciasis - teismui kartu su Šaliu prašymu del santuokos nutraukimo.

32Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Traku rajono apylinkes teisma apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Traku rajono apylinkes teismo teisejas Ricardas Prašmuntas, išnagrinejes... 2. pareiškeju V. K. ir V. K.... 3. n u s t a t e :... 4. Pareiškejai prašo nutraukti ju santuoka, sudaryta 2007 m. sausio 25 d.... 5. Santuokoje gime sunus L. K. a.k. ( -... 6. Santuokoje igyta kilnojamaji ir nekilnojamaji turta pasidalino sutartyje del... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Iš prašymo, pateikto teismui, matyti, kad yra visos salygos, numatytos CK... 9. Pagal CK 3.52 str. 2d. pareiškejai kartu su prašymu teismui pateike... 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.49str. 2d.,3.51-3.53 str., CPK 259... 11. prašyma tenkinti.... 12. Nutraukti V. K. a.k. ( - ) (iki... 13. Nutraukus santuoka V. K. palikti sutuoktine pavarde 14. Patvirtinti 2013-02-26 V. K. ir V.... 15. Sutartis del santuokos nutraukimo teisiniu pasekmiu... 16. Vilnius, 2013 m. vasario 26 d.... 17. Mes, V. K., a.k. ( - ), gyv. ( - ) ir... 18. Šaliu susitarimas del pavardžiu... 19. 3.... 20. Po santuokos nutraukimo V. K. paliekama... 21. Šaliu susitarimas del vaiko gyvenamosios vietos, auklejimo ir išlaikymo 22. 6.1.1. neporinemis metu savaitemis: penktadieni 18 val. V.... 23. 6.1.8 Tevo V. K. ligos atveju vaika prižiuri mama 24. Šaliu tarpusavio turto padalinimas... 25. 9.... 26. Atsižvelgiant i tai, kad šalys faktiškai kartu negyvena ir nebeveda... 27. 11.1.5 Antstoles Brigitos Palavinskienes vykdomoje byloje Nr. 0171/12/06926 del... 28. 11.1.14. Antstolio Vytauto Mitkaus vykdomoje byloje Nr. 0240/13/00007 del... 29. 11.1.15. Antstoles Brigitos Palavinskienes vykdomoje byloje Nr. 0171/13/00873... 30. Kitos prievoles
 1. Šalys nurodo, jog teismui... 31. Baigiamosios nuostatos
  1. Visi gincai, susije su... 32. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...