Byla 2SP-12629-924/2017
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Ainuva“ ir uždarosios akcinės bendrovės „EKSTARA“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teisme 2017-03-27 gautas pareiškėjų prašymas patvirtinti 2017-03-27 taikos sutartį.

5Taikos sutartyje nurodyta, kad pareiškėjai siekdami užkirsti kelią teisminiams ginčams ateityje susitarė taikiai išspręsti ginčą dėl UAB „Euroeka“ suteiktos 621 661 Eur paskolos pagal 2015-09-01 Paskolos sutartį Nr. 1. Pagal minėtą Paskolos sutartį paskolos grąžinimas užtikrintas UAB „EKSTARA“ laidavimu 2016-05-10 Laidavimo sutartimi Nr. 03. Taikos sutarties sudarymo dieną 2017-03-14 kreditorei UAB „Ainuva“ negrąžinta 621 661 Eur paskola bei nesumokėta 77 665 Eur palūkanų.

6Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.

7Pagal Lietuvos Respublikos (toliau – ir CK) 6.983 straipsnį taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2008). Teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Kreipiantis į teismą prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta abiejų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs (2005 m. sausio 6 d. konsultacija Nr. A3-120 „Dėl kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso normų taikymo“; 2004 m. balandžio 8 d. konsultacija Nr. A3-103 „Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio kodekso, Darbo kodekso, Įmonių bankroto įstatymo ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo normų taikymo“), kad dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys prašymu gali kreiptis į teismą Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje (Civilinio proceso kodekso 579-582 straipsniai) nustatyta supaprastinto proceso tvarka.

9Nustatyta, kad prašyme dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka yra aiškiai išreikšta abiejų šalių valia ir jų bendras prašymas dėl taikos sutarties teisminio patvirtinimo, sudaryta taikos sutartis užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje. Teismo vertinimu, pareiškėjų pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia, todėl ji patvirtintina (CPK 579-582 straipsniai).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 – 6.986 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 579 - 582 straipsniais,

Nutarė

11patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Ainuva“, juridinio asmens kodas 159979518, buveinės adresas Žemaičių pl. 67, Kaune, ir uždarosios akcinės bendrovės „EKSTARA“, juridinio asmens kodas 300643273, buveinės adresas Kauno r. sav. Dievogalos k. Stiklo g. 11, 2017-03-27 sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

  1. Skolininkė UAB „EKSTARA“ sutinka kreditorei UAB „Ainuva“ sumokėti 699 326 Eur (šešių šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių trijų šimtų dvidešimt šešių eurų) sumą iki 2017 m. balandžio 15 d..
  2. UAB „EKSTARA“ vėluojant atsiskaityti su UAB „Ainuva“, skolininkė įsipareigoja sumokėti kreditorei 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo nesumokėtos sumos.
  3. Skolininkei UAB „EKSTARA“ nustatytu taikos sutartyje terminu nesumokėjus kreditorei UAB „Ainuva“ 699 326 Eur, kreditorė įgyja teisę kreiptis į teismą gauti vykdomąjį raštą dėl nesumokėtos skolos išieškojimo priverstine tvarka, įskaitant delspinigius ir palūkanas, o taip pat pateikti vykdomąjį raštą savo pasirinktam antstoliui.

12Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai