Byla B2-219-623/2008

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Marijonas Greičius, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei , dalyvaujant administratoriui Petrui Basijokui, viešame teismo posėdyje UAB ,,Ildema“ bankroto byloje išnagrinėjo administratoriaus Petro Basijoko prašymą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi iškėlė UAB „Ildema“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė Petrą Basijoką (b.l. 35-36). 2005 m. spalio 13 d. teismo nutartimi patvirtintas kreditorių sąrašas bei jų finansiniai reikalavimai (b.l. 50). 2006 m. gegužės 2 d. nutartimi UAB ,,Ildema“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patikslintas kreditorių sąrašas bei jų finansiniai reikalavimai (b.l. 72-73).

3Bankrutavusios UAB ,,Ildema“ administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl UAB ,,Ildema“ pabaigos.

4Prašymas dėl įmonės pabaigos tenkintinas.

5UAB ,,Ildema“ administratorius pateikė teismui bankrutavusios UAB ,,Ildema“ 2008 m. likvidavimo balansą, iš kurio matyti, kad įmonė turto neturi, o įmonės įsipareigojimai sudaro 101.406 Lt.

6Bankrutavusios UAB ,,Ildema“ kreditorių susirinkime, įvykusiame 2008 m. birželio 12 d., nutarta įpareigoti administratorių kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl UAB ,,Ildema“ veiklos pabaigos.

7Kaip matyti iš administratoriaus pateiktos 2008 m. birželio 9 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pažymos Nr. 14.6-385 dėl įmonės likvidavimo, bankrutavusi UAB ,,Ildema“ neturi įsiskolinimų už gamtos išteklius ir aplinkos taršą.

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. (2008 m. gegužės 22 d. redakcija) po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

9Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad UAB „Ildema“ likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti UAB „Ildema“ pabaigą (LR ĮBĮ 32 str. 4 d. 2008 m. gegužės 22 d. redakcija).

10Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. ir LR CPK 259 str., 263-270 str. str.,

Nutarė

11prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

12Bankrutavusią UAB „Ildema“ (įmonės kodas 2543926, registruota adresu: Taikos g. 142-19, Vilniuje) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

13Pavesti UAB „Ildema“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 5 d.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai