Byla 2A-659-275/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,

3kolegijos teisėjų Marijono Greičiaus ir Petro Jaržemskio,

4sekretoriaujant J.Štreimikienei,

5dalyvaujant ieškovo atstovui M. N., advokatui M.Baneliui, atsakovei Z. V.,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Šnipiškių ūkis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. spalio 27 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šnipiškių ūkis“ ieškinį atsakovei Z. V. dėl skolos už eksploatacines ir komunalines paslaugas priteisimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8I.Ginčo esmė

9Ieškovas UAB „Šnipiškių ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio prašė priteisti iš atsakovės Z. V. skolą už komunalines ir eksploatacines paslaugas, kurios buvo teikiamos atsakovės butui, esančiam ( - ), už laikotarpį nuo 2004-01-01 iki 2008-03-01, skola 2 447,80 Lt, bei delspinigius, kurie sudaro 150,10 Lt. Patikslintame ieškinio pareiškime ieškovas savo reikalavimus sumažino iki 1 764,26 Lt skolos ir delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų, 96 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 10 Lt išlaidų už gyventojų registro pažymos gavimą. Ieškovas nurodė, kad atsakovė per nurodytą laikotarpį sumokėjo 1 897,51 Lt už jai suteiktas eksploatacines ir komunalines paslaugas, tačiau ši suma buvo panaudota padengti atsakovės įsiskolinimui, kuris susidarė iki 2004 01-01.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

11Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009-10-27 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2002-06-21 sprendimu iš atsakovės Z. V. UAB „Žirmūnų valda“ (teisių ir pareigų perėmėjas UAB „Šnipiškių ūkis“), buvo priteista skola už komunalines paslaugas. 1 080,90 Lt buvo priteista už įsiskolinimą, kuris susidarė nuo 2000-01-01 iki 2002-05-01. Įsiskolinimų skaičiuotėje, kuri ieškovo buvo pateikta kartu su patikslintu ieškinio pareiškimu, nurodyta, kad įsiskolinimo suma 2005-05-01 sudarė 82,84 Lt, o iki 2009-04-01 – 1 746,26 Lt. Ieškovas patikslintame ieškinio pareiškime nurodė, kad atsakovė nuo 2004-01-01 iki 2006-03-01 bendrovei buvo sumokėjusi 1 897,51 Lt, tačiau ši suma buvo priskaičiuota skolos, susidariusios iki 2004-01-01 padengimui, todėl šie mokėjimai teismui pateiktoje įsiskolinimo lentelėje nebuvo įrašyti. Ieškovas sumažino ieškinį iki 1 746,26Lt, nes paaiškėjo, kad dalis skolos, kuri nurodyta kaip skola už laikotarpį iki 2004-01-01, jau buvo priteista 2002-06-21 teismo sprendimu. Ieškovas nepateikė duomenų, kiek iš atsakovės buvo išieškota antstolio pagal 2002-06-21 teismo sprendimo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, kokia priteistos skolos dalis sumokėta pačios atsakovės gražiuoju. Pateiktoje įsiskolinimo lentelėje kartu su patikslintu ieškinio pareiškimu skola, kuri jau buvo priteista ir išieškota antstolio, nebuvo nurodyta. Ieškovas nurodė, kad atsakovė skolinga už radijo taško paslaugas, parteikė nuolatinio ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. 1-309, kurioje nurodyta, kad UAB „Žirmūnų valda“ yra įvesti 17 vnt. laidinio radijo taškų, nurodyta kaina už kiekvieną radijo tašką per mėnesį. Ji sudaro 2,67 Lt. Teismas konstatavo, kad įrodymų, jog būtent atsakovės bute buvo įrengtas vienas iš 17 radijo taškų - nėra. Padarė išvadą, kad ieškovas nepagrįstai skaičiavo mokesčius už radijo tašką - nepagrįstai priskaičiuoti mokesčiai už šią paslaugą sudaro 84 Lt. Už šilumos tinklų priežiūrą skola buvo paskaičiuota pagal tarifus, kurie nustatyti 2004-11-17 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-569. Atsakovei apskaičiuotas mokestis už šias paslaugas nuo šio sprendimo priėmimo dienos neviršija nustatytų tarifų, pagal jos buto ir bendro naudojimosi patalpų plotą. Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kokiu pagrindu jis skaičiuodavo atsakovei mokesčius už šias paslaugas iki minėto sprendimo priėmimo dienos. Pagrįsdamas atsakovei priskaičiuotus mokesčius už šiukšlių šalintuvo priežiūrą, ieškovas pateikė 2009 vasario mėn. aktą Nr. 71, kuriame nurodyta, kad buvo atlikti darbai remontuojant šiukšlių šalintuvą name ( - ). Atliktų darbų vertė - 717,22 Lt. Kitų šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikta. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog buvo daugiau išlaidų už šiukšlių šalintuvo priežiūrą. Ieškovas nepateikė dokumentų iš kurių būtų matyti, kaip buvo paskirstytos 717,22 Lt išlaidos tarp namo gyventojų, neaišku, ar šios išlaidos nebuvo priskirtos prie namo remonto ir eksploatacinių išlaidų. Mokesčiai už lifto amortizaciją buvo skaičiuojami Vilniaus miesto savivaldybės 1999-07-29 sprendimo Nr. 1385V nustatyta tvarka, kuria vadovaujantis skaičiuojami lifto amortizaciniai atskaitymai, 4 proc. lifto kainos per metus. Mokesčiai atsakovei buvo skaičiuojami vadovaujantis nustatyta tvarka, tarifu, kuris apskaičiuotas pagal lifto atstatymo vertę. Už naudojimąsi liftu ieškovas skaičiavo mokesčius atsakovei pagal tarp administratoriaus UAB „Šnipiškių ūkis“ ir rangovo UAB „Elektros pavara ir Ko“ patvirtintus įkainius. Namo ( - ), lifto techninės priežiūros kaina 228 Lt per mėnesį. Tokie įkainiai nustatyti tik nuo 2006-10-31. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų, kokiu pagrindu ieškovas skaičiavo šiuos mokesčius ieškovei ir kitiems namo gyventojams iki minėtos sutarties pasirašymo. Mokesčius už administravimo išlaidas ieškovas skaičiavo Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu 2006-06-07 patvirtinta tarifų skaičiavimo metodika, tarifas 0,143 Lt/kv.m. Kokiu pagrindu buvo apskaičiuojami mokesčiai už administravimo išlaidas iki minėto sprendimo priėmimo dienos nėra aišku. Teismas konstatavo, kad ieškovas tokių įrodymų nepateikė, iki sprendimo priėmimo dienos susidariusio įsiskolinimo nepagrindę. Ieškovas pateikė eksploatavimo ir remonto išlaidas pagrindžiančius dokumentus (sąskaitas, darbų priėmimo aktus, medžiagų panaudojimo aktus). Teismas sprendė, kad iš pateiktų dokumentų nėra galimybės atskirti, kiek buvo išleista pinigų už nurodytą laikotarpį būtent namo, ( - ), eksploatavimui ir remontui, kaip šios išlaidos buvo paskirstytos tarp namo gyventojų. Ieškovas nepateikė mokesčius už šiukšlių išvežimą pagrindžiančių dokumentų - sutarčių su šias paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir pan. Nepateikus tokių įrodymų, nėra galimybės nustatyti, ar pagrįstai buvo skaičiuojami tokio dydžio mokesčiai atsakovei. Dėl mokesčių už bendrų patalpų valymą, laiptinės, lifto ir šiukšlių šalintuvo valymą byloje pateiktas namo gyventojų prašymas ir namo administratoriaus raštas, kad nuo 2009-04-01 šiuos bendro naudojimo objektus tvarkys patys namo gyventojai. Ieškovo teigimu, iki tol šiuos darbus atlikdavo samdomi darbuotojai. Tačiau ieškovas nepateikė sutarčių su šias paslaugas atlikusiais asmenimis. Dėl to nėra aišku, kiek buvo išleidžiama pinigų atliekant šiuos darbus. Nesant išvardintų dokumentų, nėra galimybės nustatyti šių mokesčių skaičiavimo pagrįstumo. Už suvartotą elektros energiją, kuri panaudota lifto ir laiptinės apšvietimui, privalo mokėti visi namo gyventojai pagal šių bendrų patalpų elektros apskaitos prietaisų parodymus. Teismas konstatavo, kad ieškovas neparteikė įrodymų (šių objektų elektros apskaitos prietaisų rodmenų už kiekvieną mėnesį), o nesant tokių duomenų, nėra galimybės nustatyti, ar pagrįstai buvo skaičiuojami sąskaitose nurodyto dydžio mokesčiai už sunaudotą energiją atsakovei. Teismas motyvavo, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuria grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka įrodinėti nereikia. Atsakovė Z. V. nepripažino jai apskaičiuotos skolos už komunalines ir eksploatacines paslaugas dydžio, nurodė, kad paslaugos arba nebuvo suteiktos, arba ji už jas yra pilnai sumokėjusi. Taigi ieškovas privalėjo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimus (CPK 178, 187str). Atsakovė Z. V. mokėjo už jai teikiamas kitas paslaugas ir iki tol, ir laikotarpiu nuo 2002-05-01 iki 2009-04-01. Viso už tą laikotarpį ji sumokėjo 61 945,36 Lt. Už kokią kitų paslaugų rūšį atsakovė mokėjo, o už kokia - ne ir kiek nemokėjo pagal pateiktą ieškovo skaičiuotę nėra galimybės nustatyti. Teismas sprendė, kad ieškovui nepateikus įrodymų, kurie pagrįstų jo reikalavimus dėl atsakovės įsiskolinimo, ieškovo reikalavimai negali būti patenkinti

12III. Apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

13Ieškovas UAB „Šnipiškių ūkis“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-10-27 sprendimą ir patenkinti patikslinto ieškinio reikalavimus, t.y. priteisti iš atsakovės Z. V. ieškovo naudai 1 870,97 Lt, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas - 96 Lt žyminio mokesčio ir 10 Lt už gyventojų registro pažymą. Priteisti iš atsakovės Z. V. ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Nurodo, kad UAB „Šnipiškių ūkis“ tik po ieškinio padavimo sužinojo apie tai, jog Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2002-06-21 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3960-31/2002 buvo tenkintas UAB „Žirmūnų valda“ ieškinys ir priteista iš Z. V. 1 080,90 Lt skola už laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2002-05-01. Tai nebuvo žinoma ieškovui, nes UAB „Žirmūnų valda“ neinformavo UAB „Šnipiškių ūkis“ apie ankstesnę teismo nutartį ir tai, jog bylos vykdymas atiduotas antstoliui. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms bei siekiant priteisti iš atsakovės tikslią skolos sumą, buvo peržiūrėti apmokėjimai nuo 2002-05-01, t.y. nuo datos, iki kurios antstolis vykdo išieškojimą už anksčiau priteistą skolą. Ieškovas aiškiai nurodė, kad atsakovės mokėjimai laikotarpiu nuo 2004-01-01 iki 2006-03-01, kurių bendra suma 1 897,90 Lt, nepadengia visos skolos. Atsakovė nepilnai mokėdavo mokesčius už teikiamas eksploatacines ir komunalines paslaugas, nors jos buvo teikiamos pastoviai. Taigi Z. V., nors ir mokėjo laikotarpiu nuo 2004 m. iki 2006 m., tačiau tie mokėjimai visų pirma dengė ankstesnes skolas, t.y. skolas, susidariusias po 2002-05-01. Prie patikslinto ieškinio pridėtas „Įsiskolinimo už kitas komunalines paslaugas apskaičiavimas ( - )“, kuriame akivaizdžiai matosi, jog 2009 m. kovo mėn. atsakovės įsiskolinimas buvo 1 764,26 Lt bei 106,71 Lt delspinigių. Minėtoje apskaičiavimo lentelėje matosi ir Z. V. mokėjimai bei UAB „Šnipiškių ūkis“ teikiamos paslaugos. Teismas klaidingai teigia, kad skola iki 2004-01-01 buvo priteista Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2002-06-21 sprendimu. Pastaruoju sprendimu buvo priteista skola iki 2002-05-01, dėl ko ir patikslintu ieškiniu reikalaujama skolos po tos datos, kai teismo 2002-06-21 sprendimo ribos baigiasi. Atsakovės mokėjimai UAB „Šnipiškių ūkis“ niekaip nesusiję su teismo 2002-06-21 sprendimu, nes pagal išduotą vykdomąjį raštą, vykdomąją bylą veda antstolis, taigi ir išieškojimai vykdomi antstolio. Tai, ką moka Z. V. yra einamieji mokesčiai bei esančių skolų dalinis apmokėjimas. Yra nesuprantamas teismo argumentas dėl to, jog neva trūksta įrodymų apie suteiktas paslaugas. Z. V. yra buto, esančio ( - ), savininkė ir jai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovė privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą (CK 4.82 str. 3 d.). Buto savininko pareiga išlaikyti bendrąja dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius kyla iš įstatymo. Kas mėnesį atsakovei, kaip ir kitiems namo gyventojams, yra pateikiamas mokėjimo pranešimas su nurodytomis priskaičiuotomis mokėti sumomis. Atsakovės įsiskolinimas, tenkantis butui, adresu ( - ), už laikotarpį nuo 2002-05-01 yra 1 764,26 Lt skolos bei 106,71 Lt delspinigių. Taigi atsakovė turi atlyginti UAB „Šnipiškių ūkis“ už suteiktas paslaugas, nes faktiškai jomis naudojosi, be to, nereiškė ir jokių pretenzijų. Atkreiptinas dėmesys, jog to paties namo gyventojai nėra kreipęsi į UAB „Šnipiškių ūkis“ dėl nesuteiktų paslaugų, nes jos buvo nuolatos teikiamos. UAB „Šnipiškių ūkis“ skaičiuoja mokesčius, remiantis tuo metu galiojančiais teisės aktais, tuo pagrindu yra sudarytas „Įsiskolinimo už kitas komunalines paslaugas apskaičiavimas ( - )“. Teismas nepakankamai įsigilino į pateiktus priedus ir neteisingai suprato situaciją, jog skola reikalaujama nepagrįstai ir supainioti ankstesnis teismo sprendimas Z. V. atžvilgiu su dabartiniais reikalavimais, kai iš tikrųjų UAB „Šnipiškių ūkis“ pagrįstai ir teisėtai reikalauja atsakovės sumokėti įsiskolinimus. Svarbu ir tai, kad atsakovė neginčija paslaugų teikimo ar tarifų, kuriais apskaičiuoti mokėtini mokesčiai. Teismas čia pats išėjo už ieškinio ribų, nes minėti objektai ginčyti nebuvo. Tai tik dar labiau leidžia abejoti tuo, ar buvo apskritai suvokta situacija, apie susidariusį įsiskolinimą nuo 2002-05-01 ir ar suvokta, jog ankstesnio teismo sprendimo (2002-06-21) ribos yra atskirtos nuo UAB „Šnipiškių ūkis“ reikalavimų atsakovei. Tai, kad buvo netinkamai įvertinta susidariusi situacija, neturi užkirsti kelio ieškovui tinkamai ginti savo teisių.

14Atsakovė Z. V. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti UAB „Šnipiškių ūkis“ apeliacinį skundą kaip nepagrįstą. Priteisti iš UAB „Šnipiškių ūkis“ atsakovės naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Iškviesti liudytoju ir apklausti A. A., gyv. ( - ). Nurodo, kad atsakovei nepripažinus apskaičiuotos skolos už komunalines ir eksploatacines paslaugas bei pateikus įrodymus, jog atitinkamos paslaugos, už kurias reikalaujama mokesčių realiai nebuvo suteiktos, o už realiai suteiktas atsakovė pilnai sumokėjo, UAB „Šnipiškių ūkis“ privalėjo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimus, t.y. įrodyti kaip susidarė 1 764,26 Lt įsiskolinimas, kokiu pagrindu buvo skaičiuojami tam tikri mokesčiai, ar paslaugos, kurias ginčijau ir už kurias buvo paskaičiuoti mokesčiai, buvo realiai suteiktos. UAB „Šnipiškių ūkis“ savo reikalavimą įrodinėjo iš esmės apeliaciniame skunde minėtu „Įsiskolinimo už kitas komunalines paslaugas apskaičiavimu ( - )“. Tačiau vien raštas apie paskaičiavimą savaime neįrodo skolos, kadangi paskaičiavime esančius duomenis turi patvirtinti ir rašytiniai ar kito pobūdžio šaltiniai, iš kurių paskaičiavime esantys duomenys buvo paimti, pavyzdžiui įvairios sutartys, teisės aktai, sąmatos ir kiti šaltiniai, kurie aiškiai ir suprantamai patvirtintų kaip konkrečiai atsakovės butui susidarė 1 764,26 Lt įsiskolinimas, kokiu pagrindu buvo skaičiuojami tam tikri mokesčiai, ar paslaugos, kurias ji ginčijo ir už kurias buvo paskaičiuoti mokesčiai, buvo realiai suteiktos ir kuo pagrįstos atitinkamų komunalinių bei eksploatacinių paslaugų kainos. Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog UAB „Šnipiškių ūkis“ neįrodė savo reikalavimo pagrįstumo ir teisėtai bei pagrįstai atmetė ieškinį kaip nepagrįstą. UAB „Šnipiškių ūkis“ neteisingai nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu suvaržoma UAB „Šnipiškių ūkis“ teisė gauti atlygį už suteiktas paslaugas. Už visas realiai suteiktas paslaugas atsakovė yra atsiskaičiusi, ką patvirtina ir byloje esantys įrodymai, o pirmosios instancijos teismas UAB „Šnipiškių ūkis“ tik užkirto kelią nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita siekiant prisiteisti dirbtinai sukurtą skolą ir delspinigius. UAB „Šnipiškių ūkis“ atstovai ne kartą buvo įspėti namo, esančio ( - ), gyventojų dėl neteisėtai skaičiuojamų mokesčių už nesuteiktas paslaugas arba nuolatinio nepagrįsto mokesčių už teikiamas paslaugas didinimo. Negalėdami toliau kentėti tokių neteisėtų UAB „Šnipiškių ūkis“ veiksmų, namo, esančio ( - ), gyventojai net kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą prašydami užkirsti kelią šiems neteisėtiems UAB „Šnipiškių ūkis“ veiksmams. UAB „Šnipiškių ūkis“ atstovas apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodė, kad namo, esančio ( - ), gyventojai nėra reiškę pretenzijų UAB „Šnipiškių ūkis“ dėl nesuteiktų paslaugų.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16Skundas dalinai tenkintinas.

17Ieškovas bylos nagrinėjimo eigoje keitė reikalavimus, pirmuoju ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės skolą už paslaugas, suteiktas laikotarpyje nuo 2004-01-01 iki 2009-03-01, o antruoju patikslintu ieškininiu pareiškimu – už paslaugas, suteiktas laikotarpyje nuo 2002-05-01 iki 2009-04-01, ir prašė priteisti 1764,26 Lt skolos. Patikslintame pareiškime ieškovas nurodė, kad atsakovė nepilnai mokėjo mokesčius už suteiktas eksploatacines ir komunalines paslaugas, tačiau nenurodė, už kokias paslaugas ji atsisakė mokėti, kokie jos atsisakymo motyvai. Atsakovės atsikirtimas, jog ieškovas nepagrįstai jos mokamus mokesčius skaičiavo kaip skolos, priteistos 2002-06-21 teismo sprendimu, padengimą, buvo įvertintas teismo tinkamai taikant LR CK 6.55 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes ieškovas neįrodė, jog kad atsakovė jam nenurodydavo, kokiai prievolei vykdyti skiria kasmėnesinį mokėjimą.

18Dėl apmokėjimo už radijo taško paslaugą

19Pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta, kad ieškinys atmetamas ir dėl to, kad ieškovas reikalavo 84 Lt iš atsakovės mokesčio už radijo tašką, tačiau neįrodė, kad atsakovės bute radijo taškas buvo įrengtas. Ieškovas, nesutikdamas su šiomis išvadomis, turėjo nurodyti argumentus, kuriais remiantis dėl radijo taško mokesčio byloje turėtų būti padarytos priešingos išvados, tačiau apeliaciniame skunde tokių argumentų nenurodė. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą nenurodė, ar ji naudojosi radijo taško paslauga, tačiau Iš byloje esančio 2002-06-21 teismo sprendimo (b.l.89-91) matyti, kad ginčas tarp šalių dėl šio mokesčio jau buvo iškilęs UAB „Žirmūnų valda“ kreipiantis į teismą dėl mokesčių priteisimo iš atsakovės Z. V. Teismas patenkino ieškovo reikalavimą motyvuodamas tuo, kad dėl laidinio radijo atjungimo atsakovė nesikreipė. Tai, kad atsakovė atsisakydavo apmokėti už šią paslaugą, matyti iš byloje pateiktų mokamųjų pranešimų, nes atsakovė mokėdavo mažesnę sumą, nei ieškovo priskaičiuota, atsisakydavo mokėti už radijo tašką. Ieškovas yra verslo įmonė, kuri teigia paslaugas vartotojams - butų gyventojams, todėl jo pareiga nustačius, kad vartotojas pageidauja nesinaudoti paslauga ( tai jam turėjo būti žinoma iš civilinės bylos Nr. 2-3960-31/2002) nustatyta nutraukti jos tiekimą. Ieškovas, nenutraukdamas radijo taško paslaugos tiekimo į atsakovės butą paaiškėjus, kad atsakovė nepageidauja gauti šios paslaugas, elgėsi nerūpestingai, todėl atsakovei neatsirado pareigos apmokėti už jai teiktą paslaugą, kuria ji nesinaudojo ir kurios nepageidavo.

20Dėl apmokėjimo už lifto amortizaciją, už naudojimąsi liftu - pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovės nesumokėtus mokesčius šioje dalyje atmetė nenurodydamas motyvų, dėl kurių ieškovo reikalavimas būtų nepagrįstas. Atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį, pateiktame triplike nenurodė argumentų, jog šioje dalyje ieškovas nepagrįstai būtų skaičiavęs mokesčius. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės pateiktuose į bylą mokamuosiuose pranešimuose ties priskaičiuota kiekvieną mėnesį suma už lifto amortizaciją - 8,83 Lt nurodytas minusas ir iš pranešimų matyti, kad atsakovė apmoka mažesnes, nei nurodyta sąskaitose sumas ( b.l. 22-54) , darytina išvada, kad atsakovė laikotarpyje nuo 2004 m. gruodžio mėn. iki 2005 m. gruodžio mėn. nemokėjo už lifto amortizaciją, nors laikotarpiu, už kurį susidarė skola, jai buvo priskaičiuota mokėti už lifto amortizaciją 732,89 Lt. Iš to seka, kad dalinai mokėdama pagal pateiktus pranešimus, atsakovė nepagrįstai nesumokėjo dalies mokesčių ir nenurodė motyvų, dėl kad lifto amortizacijos mokestis, mokestis už naudojimąsi liftu, jai būtų priskaičiuotas nepagrįstai. Pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje naikintinas LR CPK 329 str. 1 dalies pagrindu, nes nenustatyta, jog mokesčiai, susiję su naudojimusi liftu, būtų priskaičiuoti nepagrįstai. Anksčiau išnagrinėtoje byloje tarp tų pačių šalių buvo nustatyta, kad lifto amortizacinių atskaitymų mokestis atsakovei apskaičiuojamas proporcingai turimo ploto dydžiui, jis skaičiuojamas remiantis Vilniaus m. valdybos 2000-02-24 sprendimu Nr. 368V. Mokesčio už lifto elektrą pagrįstumą buvo pripažinęs teismas įsiteisėjusiu 2002-06-21 sprendimu, todėl nėra pagrindo daryti išvadai, kad ieškovas neturėjo išlaidų liftui sunaudotos elektros energijos apmokėjimui.

21 Dėl mokesčio už šilumos tinklų priežiūrą - teismo išvada, kad ieškovas neįrodė šio mokesčio pagrįstumo, padaryta netinkamai įvertinus šalių pareigas įrodinėti. Atsakovei neginčijant šio mokesčio dydžio, nenurodžius, kad ieškovas nepagrįstai nuo 2002-05 skaičiuoja šiluminių tinklų priežiūrai reikalingus mokesčius, teismas neturėjo pagrindo daryti išvados, kad šio mokesčio pagrįstumas neįrodytas. Teismas turėjo pasiūlyti ieškovui pateikti papildomus įrodymus aplinkybei, jog iki 2004-11-17 buvo nustatyti tokie šiluminių tinklų priežiūros tarifai, kokie nurodyti įsiskolinimo apskaičiavime (b.l. 101-103), tačiau ši pareiga būtų kilusi tuo atveju, jei atsakovė būtų ginčijusi nurodytą apskaičiavime mokesčio dydį.

22Mokesčių už šiukšlių šalintuvo priežiūrą bei šiukšlių išvežimą, už administravimą ir eksploatavimą atsakovė neginčijo nei atsiliepime į ieškinį (b.l. 21), nei dublike (b.l.87-88), todėl ieškovo nepateikimas šiuos dydžius pagrindžiančių įrodymų, jų apskaičiavimo būdo, buvo įvertintas netinkamai, kadangi teismas nebuvo padaręs išvados, kad pateiktų įrodymų byloje neužtenka (LR CPK 179 str. 2 d. ).

23Padarius išvadą, kad ieškovas nepagrįstai reikalavo iš atsakovės 1080,90 Lt, kuriuos ji buvo sumokėjusi už paslaugas, suteiktas laikotarpyje nuo 2002-05-01 iki 2009-04-01, teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimus šioje dalyje ( LR CK 6.55 str. 2 d. ), taip pat reikalavimus mokėti už radijo taško paslaugą, t.y. 84 Lt. Kitoje dalyje ( 1764,26 Lt – 1080,90 Lt - 84 Lt ) – 599,36 Lt ieškovas pagrįstai reikalavo iš atsakovės apmokėjimo už suteiktas paslaugas, pirmosios instancijos teismo išvados šioje reikalavimų dalyje padarytos netinkamai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, sprendimas keistinas LR CPK 329 str. 1 d. pagrindu.

24Kadangi apeliacinis skundas patenkinamas dalinai, nėra pagrindo priteisti vienai iš šalių jos turėtas byloje atstovavimo išlaidas. Pašto išlaidas valstybei turi atlyginti atsakovė Z. V.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str.1 d. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

26Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. spalio 27 d. sprendimą pakeisti.

27Ieškinį patenkinti dalinai ir priteisti iš atsakovės Z. V. (a/k ( - )) ieškovui UAB „Šnipiškių ūkis“ (į.k. 121483222) 599,36 Lt skolos.

28Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

29Priteisti iš atsakovės Z. V. 7,15 Lt pašto išlaidų, turėtų procesinių dokumentų išsiuntimui apeliacinės instancijos teisme, valstybei, įpareigojant atsakovę sumokėti šią sumą Valstybinei mokesčių inspekcijai į AB Swedbank esančią Surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,... 3. kolegijos teisėjų Marijono Greičiaus ir Petro Jaržemskio,... 4. sekretoriaujant J.Štreimikienei,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovui M. N., advokatui M.Baneliui, atsakovei Z. V.,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. I.Ginčo esmė... 9. Ieškovas UAB „Šnipiškių ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio... 10. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009-10-27 sprendimu ieškinį... 12. III. Apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 13. Ieškovas UAB „Šnipiškių ūkis“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 14. Atsakovė Z. V. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti UAB... 15. Teisėjų kolegija... 16. Skundas dalinai tenkintinas.... 17. Ieškovas bylos nagrinėjimo eigoje keitė reikalavimus, pirmuoju ieškiniu... 18. Dėl apmokėjimo už radijo taško... 19. Pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta, kad ieškinys atmetamas ir... 20. Dėl apmokėjimo už lifto amortizaciją,... 21. Dėl mokesčio už šilumos tinklų... 22. Mokesčių už šiukšlių šalintuvo... 23. Padarius išvadą, kad ieškovas nepagrįstai reikalavo iš atsakovės 1080,90... 24. Kadangi apeliacinis skundas patenkinamas dalinai, nėra pagrindo priteisti... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str.1 d. 3 p.,... 26. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. spalio 27 d. sprendimą... 27. Ieškinį patenkinti dalinai ir priteisti iš atsakovės Z. V. (a/k ( - ))... 28. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 29. Priteisti iš atsakovės Z. V. 7,15 Lt pašto išla