Byla 2YT-11511-430/2016
Dėl antstolių veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Arminas Naujokaitis, Taupkasė, kredito unija, R. Z

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „MC Wealth Management“ skundą dėl antstolių veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Arminas Naujokaitis, Taupkasė, kredito unija, R. Z.,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, kuriame nurodė, kad pareiškėjas gavo antstolio Armino Naujokaičio 2016-01-20 patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. B-73537 vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/02104. Antstolio patvarkymas yra nepagrįstas, prašymas pateikti informaciją apie UAB „MC Wealth Management“ sudarytas darbo sutartis su darbuotojais bei pačias sudarytas darbo sutartis yra perteklinis vykdomojoje byloje. Antstolis vykdo vykdomąją bylą pagal 2015-11-25 Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjo turtui išieškotojo Taupkasė, kredito unija 122598,98 Eur reikalavimui užtikrinti ir pagal 2015-04-28 Vilnius apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjo turtui išieškotojos R. Z. 197969,16 Eur reikalavimui užtikrinti. 2015-11-30 vykdomojoje byloje buvo sudarytas turto aprašas, iš kurio matyti, kad buvo areštuotos pareiškėjui priklausančios piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje Nr. ( - ), piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje Nr. ( - ), piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje Nr. ( - ), bei kitas pareiškėjui priklausantis neidentifikuotas registruose neregistruotinas turtas. 2016-01-04 vykdomojoje byloje buvo priimtas patvarkymas dėl reikalavimo perleidimo Nr. B-72520, kuriame nurodyta, kad antstolis areštavo pareiškėjo reikalavimo teises į gautinas sumas pagal nurodytas paskolos sutartis: UAB „MC Wealth Management" turimą 593 721,04 Eur reikalavimo teisę į UAB „Asnita" pagal 2014-03-10 paskolos sutartį Nr. 20140310-3; UAB „MC Wealth Management“ turimą 101 273,41 Eur reikalavimo teisę į M. Č. pagal 2015-01-01 paskolos sutartį Nr. 20150101-1; UAB „MC Wealth Management“ turimą 41 415,66 Eur reikalavimo teisę į K. Z. pagal 2015-01-01 paskolos sutartį Nr. 20150101-2. Skundžiamu patvarkymu antstolis pavedė pareiškėjui per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti informaciją: apie pareiškėjo sudarytas darbo sutartis su darbuotojais bei pačias sudarytas darbo sutartis. Pareiškėjo nuomone, toks antstolio reikalavimas yra neteisėtas, perteklinis, nesusijęs su vykdomosios bylos vykdymu. Pažymėjo, kad pareiškėjo sudarytos darbo sutartys su darbuotojais nėra laikinųjų apsaugos priemonių taikymo objektas. Pareiškėjas kiekvieną mėnesį teikia antstoliui informaciją iš pareiškėjo buhalterinių duomenų apie darbuotojams bei valstybei mokamus mokesčius, todėl antstolis visą informaciją susijusią su pareiškėjo darbuotojais žino ir reikalavimas pateikti informaciją apie pareiškėjo sudarytas darbo sutartis bei pačias sudarytas darbo sutartis, laikytinas neteisėtu antstolio veiksmu, kuriuo yra kišamasi į pareiškėjo ūkinę-komercinę veiklą. Ginčo atveju kaip matyti iš šio skundo faktinių aplinkybių, vykdomojoje byloje jau yra areštuotas pareiškėjui priklausantis turtas: piniginės lėšos, esančios banko sąskaitose, reikalavimo teisės į gautinas iš trečiųjų asmenų sumas bei kitas pareiškėjui priklausantis neidentifikuotas turtas, todėl šiuo metu vykdomojoje byloje areštuoto pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio turto pilnai pakaktų išieškojimo išieškotojų naudai vykdymui ir todėl skundžiamu patvarkymu prašoma pateikti informacija taip pat yra laikytina pertekline informacija, kuri nėra būtina vykdomosios bylos vykdymui. Antstolis imasi priemonių, kurios nepadės teismo sprendimo įvykdyti greičiau. Skundžiamu patvarkymu antstolio prašoma pateikti informacija yra konfidenciali pareiškėjo, kaip verslo subjekto, informacija, kurios atskleidimas neabejotinai pažeistų pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, todėl ji negali būti pateikta. Patvarkymu prašomos pateikti informacijos atskleidimas antstoliui gali pakenkti pareiškėjo veiklai vien tuo aspektu, kad išieškotojai, sužinoję konfidencialią informaciją, gali ja nesąžiningai pasinaudoti ir inicijuoti jokio teisinio pagrindo neturinčius teisminius ginčus ir tokiu būdu pakenkti ne tik pareiškėjo turtinei padėčiai, bet ir dalykinei reputacijai. Teismo prašo panaikinti antstolio Armino Naujokaičio 2016-01-20 patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. B-73537, priimtą vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/02104.

3Antstolis 2016-02-15 patvarkyme Nr. B-74815 dėl atsisakymo tenkinti skolininko skundą nurodė, kad antstoliui pateikta vykdyti Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. e2-4684-619/2015, išduota 2015-11-25 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „MC Wealth Management“ turto išieškotojo Taupkasė, kredito unija 122598,98 Eur reikalavimui užtikrinti ir pateikta vykdyti Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2-2656-881/2015, išduota 2015-04-28 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „MC Wealth Management“ turtui išieškotojos R. Z. 197969,16 Eur reikalavimui užtikrinti. Skolininkui buvo išsiųstas patvarkymas pateikti informaciją apie skolininkui priklausantį turtą. 2015-12-11 gautas skolininko atsakymas apie turimą turtą, kuriame buvo nurodyta, kad skolininkas turi 3 banko sąskaitas, taip pat reikalavimo teise į UAB „Asnita“, M. Č. ir K. Z., pagal paskolos sutartis, taip pat pateiktas sąrašas kilnojamų daiktų. Skolininkas nurodė, kad nekilnojamo turto neturi, operacijų grynaisiais pinigais nevykdo, todėl kasos knygos, kasos pajamų ir išlaidų orderių pateikti negali. 2016-01-14 iš banko gautas skolininko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad į skolininko sąskaitas ateina lėšos iš trečiųjų asmenų, kurių skolininkas nenurodė. Antstolio manymu, skolininkas vengia pateikti visą informaciją apie trečiuosius asmenis, kurie turi piniginių lėšų priklausančių skolininkui, dėl šių priežasčių skolininkui buvo pavesta pateikti informaciją apie sudarytas sutartis. Vilniaus apygardos teismo nutartimis skolininkui leidžiama iš areštuotų lėšų vykdyti privalomus mokėjimus valstybės savivaldybės biudžetui, valstybinio socialinio draudimo fondui, su darbo santykiais susijusius mokėjimus bei atsiskaityti su ieškovais. Skolininkas kiekvieną mėnesį teikia antstoliui informaciją apie mokėjimus darbuotojams bei valstybei mokamus mokesčius. Antstolis siekdamas patikrinti ar skolininkas nepiktnaudžiauja jam Vilniaus apygardos teismo nutartimis suteiktais leidimais atsiskaityti su darbuotojais, išsiuntė patvarkymą, kuriuo įpareigojo pateikti darbo sutartis sudarytas su įmonės darbuotojais. Pažymėjo, kad 2016-01-04 patvarkymu dėl reikalavimo perleidimo buvo areštuotos reikalavimo teises į gautinas sumas pagal paskolos sutartis Nr. 20140310-13, Nr. 20150101-02, Nr. 20150101-01. Šiuo metu skolininkui priklausančios turtinės teisės neturi realios vertės (piniginės lėšos negali būti pervedamos į banko sąskaitą saugojimui), nėra įkainotos, dėl šios priežasties negali būti laikytina pakankama išieškotojų reikalavimų užtikrinimo priemone. Antstolis siekdamas surasti ir aprašyti turtą, kurio užtektų išieškotojų reikalavimams užtikrinti, prašo skolininką pateikti papildomą informaciją, kuri padės antstoliui užtikrinti išieškotojų reikalavimus. Antstolis patvarkymu nutarė atsisakyti tenkinti skundą, persiųsti pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, teismui.

4Suinteresuotas asmuo R. Z. pateikė atsiliepimą dėl pareiškėjo skundo, kuriame nurodė, jog su skundu nesutinka. Pareiškėjas vengia pateikti antstoliui išsamią informaciją apie turimus reikalavimus į trečiuosius asmenis, grynuosius pinigus. Vilniaus apygardos teismas 2015-04-28 nutartimi pareiškėjui leido iš areštuotų lėšų, be kita ko, atsiskaityti su darbuotojais, o antstolis turi įsitikinti, ar nėra piktnaudžiaujama tokiu leidimu, t.y. įsitikinti, ar pareiškėjo deklaruotas mokamas darbo užmokestis iš tiesų atitinka numatytą darbo sutartyse, ar darbuotojų atlyginimas nebuvo dirbtinai padidintas po pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, tokiu būdu siekiant išimti iš pareiškėjo lėšas. Pažymėjo, kad skolininko interesai apsaugomi nustatant įpareigojimą antstoliui neatskleisti sužinotos konfidencialios informacijos. Antstolis turi teisę gauti prašomas darbo sutartis. Teismo prašo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Taupkasė, kredito unija per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pateiktą skundą nepateikė.

6Dalyvaujantis byloje asmenys apie teismo posėdį informuoti CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

7Skundas tenkintinas.

8Bylos medžiaga bei informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad antstolis priėmė vykdymui 2015-11-25 Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. e2-4684-619/2015 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjo turtui, išieškotojos Taupkasė, kredito unija 122 598,98 Eur reikalavimui užtikrinti ir pagal 2015-04-28 Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko turtui išieškotojos R. Z. 197 969,16 Eur reikalavimui užtikrinti. 2015-11-30 vykdomojoje byloje buvo sudarytas turto aprašas (b.l. 11-13), iš kurio matyti, kad buvo areštuotos pareiškėjui priklausančios piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje Nr. ( - ), piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje Nr. ( - ), piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje Nr. ( - ), bei kitas pareiškėjui priklausantis neidentifikuotas registruose neregistruotinas turtas. Antstolis 2016-01-20 priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. B-73537 vykdomojoje byloje Nr. 0157/15/02104, kuriuo pavedė pareiškėjui per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti informaciją apie pareiškėjo sudarytas darbo sutartis su darbuotojais bei pačias sudarytas darbo sutartis (b.l. 10). Antstolių kontoroje 2016-02-08 gautas pareiškėjo skundas, kuriame prašoma panaikinti antstolio 2016-01-20 patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. B-73537 (b.l. 6-9). Antstolis 2016-02-15 patvarkymu nutarė atsisakyti tenkinti skundą, persiųsti jį teismui (b.l. 2-5).

9Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimams vykdyti proceso tvarkos. Vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo dalyvių, skolininko teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo3 straipsnio 1 dalis). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2013).Antstolio veiksmai yra vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai yra pagrindas juos pripažinti neteisėtais.

10Antstolių įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam suteikta vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcija. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymo nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 straipsnis). Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Taigi, teisėtos priemonės, kurias antstolis gali taikyti, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, yra aiškiai apibrėžtos CPK, Sprendimų vykdymo instrukcijoje ir Antstolių įstatyme.

11Pareiškėjas antstolio veiksmų neteisėtumą sieja su ta aplinkybe, kad antstolio 2016-01-20 patvarkymu dėl informacijos pateikimo Nr. B-73537, t.y. per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti informaciją apie pareiškėjo sudarytas darbo sutartis su darbuotojais bei pačias sudarytas darbo sutartis, prašoma pateikti informacija yra laikytina pertekline informacija, kuri nėra būtina vykdomosios bylos vykdymui. Nurodoma, kad minėta informacija yra konfidenciali pareiškėjo, kaip verslo subjekto, informacija, kurios atskleidimas neabejotinai pažeistų pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, todėl ji negali būti pateikta, ne to, tokie antstolio veiksmai nepadės teismo sprendimo įvykdyti greičiau. Pažymėjo, kad pareiškėjo sudarytos darbo sutartys su darbuotojais nėra laikinųjų apsaugos priemonių taikymo objektas.

12Kaip jau buvo minėta, vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl proceso dalyviai (antstolis, skolininkas, išieškotojas) privalo griežtai laikytis nustatytos vykdymo tvarkos. Sprendžiant dėl to, kaip antstolis turi įvykdyti nutartį, kuria taikyta laikinoji apsaugos priemonė – turtinės teisės areštas – atkreiptinas dėmesys į tai, kad nei CPK 145 straipsnio 1 dalies 3 punkte, nei kituose laikinosioms apsaugos priemonėms reglamentuoti skirtuose CPK straipsniuose nedetalizuojamas šios laikinosios apsaugos priemonės turinys ir jos vykdymo tvarka. Dėl to nagrinėjamu atveju taikytina CPK 152 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad sprendimų vykdymą reglamentuojančiose CPK normose neįtvirtinta taisyklių, skirtų atskirai reglamentuoti turtinių teisių areštui, t. y. kuriomis, atsižvelgiant į CPK 152 straipsnio 5 dalies reglamentavimą, antstolis, vykdydamas teismo nutartį, kuria, be kita ko, nuspręsta areštuoti turtines teises, turėtų vadovautis tiesiogiai.

13Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ir disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas (CPK 675 straipsnis). Šio instituto tikslas – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip suvaržyti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti. Dėl to antstoliui išieškant iš skolininko turto ar turtinių teisių ir jas areštavus, skolininkas netenka teisės valdyti, naudoti ir disponuoti areštuotu turtu ar turtinėmis teisėmis.

14Byloje nagrinėjamu atveju antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir 2016-01-20 patvarkymu dėl informacijos pateikimo Nr. B-73537 įpareigojo pareiškėją per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti informaciją apie pareiškėjo sudarytas darbo sutartis su darbuotojais bei pačias sudarytas darbo sutartis. Vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių - skolininko turto areštą, antstolis turi vadovautis teismo nutartyje nustatytais nurodymais ir areštuoti turtą laikantis nutartyje išdėstyto eiliškumo bei neperžengti arešto masto. Nagrinėjamu atveju, minėtas antstolio prašymas pateikti informaciją apie pareiškėjo sudarytas darbo sutartis su darbuotojais bei pačias sudarytas darbo sutartis, laikytinas pertekliniu, kadangi nesukels jokių teisinių pasekmių konkrečiai šioje vykdomojoje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjo turtui.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad jeigu antstolio prašoma pateikti informacija renkama apie turtą, į kurį neabejotinai negali būti nukreipiamas išieškojimas, toks antstolio reikalavimas būtų pripažintas neteisėtu, o antstolio reikalavimas pripažintinas teisėtu, jei informacija renkama apie turtą, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas arba nėra aiškaus draudimo išieškoti iš turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2011).

16Kadangi antstolio prašomi pateikti duomenys laikytini turtu, į kurį negalės būti nukreiptas išieškojimas, pareiškėjo UAB „MC Wealth Management“ skundas tenkintinas.

17Suinteresuotas asmuo R. Z. prašė teismo priteisti iš pareiškėjo suinteresuoto asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas.

18CPK 443 straipsnio 6 dalis numato bendrą principą, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos bylose, išnagrinėtose ypatingosios teisenos tvarka, nėra atlyginamos. Minėta CPK norma numato ir keletą šios taisyklės išimčių, kurioms esant, atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumą bylos baigtimi arba, byloje dalyvaujančių asmenų interesams esant priešingiems, į tai, kieno interesas byloje buvo patenkintas, turėtos bylinėjimosi išlaidos jiems gali būti padalijamos proporcingai arba jų atlyginimas priteistas iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (2006-04-26 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2006). Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skundas yra tenkintas, suinteresuoto asmens prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų pritesimo iš pareiškėjo atmestinas. Suinteresuotas asmuo neprašo priteisti bylinėjimosi išlaidų iš antstolio, ir, nors teismas išsprendžia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą net ir neesant prašymo, tačiau, įvertinus minėtą kasacinio teismo praktiką, ir tai, kad suinteresuotas asmuo R. Z. neturi priešingų interesų su antstoliu, teismas bylinėjimosi išlaidų iš antstolio nepriteisia.

19Vadovaudamasis CPK 513, 290-292 straipsniais teismas

Nutarė

20skundą tenkinti.

21Panaikinti antstolio Armino Naujokaičio 2016-01-20 patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. B-73537, kuriuo pareiškėjas įpareigotas per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti informaciją apie pareiškėjo sudarytas darbo sutartis su darbuotojais bei pačias sudarytas darbo sutartis.

22Suinteresuoto asmens R. Z. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

23Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio... 2. pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų,... 3. Antstolis 2016-02-15 patvarkyme Nr. B-74815 dėl atsisakymo tenkinti skolininko... 4. Suinteresuotas asmuo R. Z. pateikė atsiliepimą dėl pareiškėjo skundo,... 5. Taupkasė, kredito unija per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į... 6. Dalyvaujantis byloje asmenys apie teismo posėdį informuoti CPK 133 straipsnio... 7. Skundas tenkintinas.... 8. Bylos medžiaga bei informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 9. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 10. Antstolių įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad antstolis yra valstybės... 11. Pareiškėjas antstolio veiksmų neteisėtumą sieja su ta aplinkybe, kad... 12. Kaip jau buvo minėta, vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas... 13. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko... 14. Byloje nagrinėjamu atveju antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo nutartis... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad jeigu antstolio... 16. Kadangi antstolio prašomi pateikti duomenys laikytini turtu, į kurį negalės... 17. Suinteresuotas asmuo R. Z. prašė teismo priteisti iš pareiškėjo... 18. CPK 443 straipsnio 6 dalis numato bendrą principą, kad dalyvaujančių byloje... 19. Vadovaudamasis CPK 513, 290-292 straipsniais teismas... 20. skundą tenkinti.... 21. Panaikinti antstolio Armino Naujokaičio 2016-01-20 patvarkymą dėl... 22. Suinteresuoto asmens R. Z. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 23. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti...