Byla eB2-1649-264/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. B. firmai „Ornamentika“

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. B. firmai „Ornamentika“, ir

Nustatė

2VSDFV Kauno skyrius prašo iškelti bankroto bylą V. B. firmai „Ornamentika“. Pareiškime nurodo, kad V. B. firmos „Ornamentika“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 4 990,59 Eur. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis, A. K. firmoje apdraustųjų nėra. Skolos išieškojimas VSDFV Kauno skyriaus 2002 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. 1743 buvo perduotas vykdyti antstoliui priverstine tvarka. Antstolis 2015 m. sausio 26 d. sprendimą gražino su išieškojimo negalimumo aktu. VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ 2018 m. sausio 31 d. duomenimis, V. B. firmos „Ornamentika“ ir savininko V. B. vardu nėra įregistruoto nekilnojamojo turto nei transporto priemonių. VSDFV Kauno skyrius neturi duomenų apie V. B. firmos „Ornamentika“ finansinius įsipareigojimus ir debitorius. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo 2018 m. sausio 31 d. duomenimis, informacijos apie V. B. firmos „Ornamentika“ finansinės atskaitomybės pateikimą nėra.

3V. B. firmos „Ornamentika“ vadovas atsiliepimo ir Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 6 d. nutartyje nurodytų dokumentų nepateikė.

4Atsakovei V. B. firmai „Ornamentika“ keltina bankroto byla.

5Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

6Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

7Atsakovė, jos vadovas nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina pagal ieškovo VSDFV Kauno skyriaus pateiktus ir teismo surinktus duomenis.

8Nustatyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi VSDFV Kauno skyrius, kuris nurodė, kad V. B. firmos „Ornamentika“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 4 990,59 Eur. Pagal Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, individuali įmonė nėra įpareigota sudaryti finansines ataskaitas, jei to nėra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. VĮ Registrų centro duomenimis nuo atsakovės įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui nebuvo teikiamos finansinės ataskaitos, todėl laikytina, kad atsakovės įmonė finansinių ataskaitų nesudaro. VĮ „Registrų centro“, VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių, priklausančių nuosavybės teise. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis, V. B. firmoje „Ornamentika“ apdraustųjų nėra. Kauno apskrities VMI prie LR FM nurodė, kad įmonė įsiskolinimo Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams neturi.

9Atsižvelgiant į tai, kad įmonė, jos savininkas duomenų apie įmonės finansinę būklę nepateikė, įmonės vardu nėra registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, įmonėje apdraustų asmenų nėra, antstolis 2015 m. sausio 26 d. VSDFV Kauno skyriaus 2002 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. 1743 sprendimą gražino su išieškojimo negalimumo aktu, darytina išvada, tokia V. B. firmos „Ornamentika“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nevykdo veiklos ir nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

10Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį individualios įmonės turtas yra neatskirtas nuo įmonininko (savininko ar savininkų) turto, todėl jeigu įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka šios įmonės turto, už jos prievoles atsako įmonininkas (savininkas ar savininkai) savo turtu. Tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama įmonei, kurios turtas neatskirtas nuo įmonininko ar jos narių turto, įmonės savininkas (savininkai) administratoriui privalo pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe, o bankrutavusios įmonės savininkas turi dalyvauti byloje bendraatsakoviu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003; 2004 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004). Iškėlus bankroto bylą V. B. firmai „Ornamentika“ jos savininkas V. B. bankroto byloje įtrauktinas bendraatsakovu.

11Dėl administratoriaus kandidatūros.

12Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore atrinko UAB „Bankrotų Valdymas“, sąrašo eilės Nr. B-JA099, kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl iškėlus bankroto bylą, V. B. firmos „Ornamentika“ bankroto administratore skirtina Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos parinkta šias paslaugas atlikti UAB „Bankrotų Valdymas“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA099, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 37-32, tel. 8 640 30233, el. p. info@insolvency.lt), atitinkanti LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

13Iškėlus V. B. firmai „Ornamentika“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

15Iškelti V. B. firmai „Ornamentika“ (juridinio asmens kodas 232760180, buveinės adresas: V. Pietario g. 8-2, 45151 Kaunas) bankroto bylą.

16Paskirti V. B. firmos „Ornamentika“ bankroto administratore uždarąją akcinę bendrovę „Bankrotų Valdymas“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA099, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 37-32, tel. 8 640 30233, el. p. info@insolvency.lt).

17Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakovu V. B. (asmens kodas ( - )

18Uždėti V. B. firmai „Ornamentika“ (juridinio asmens kodas 232760180) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

20Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

21Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, ieškovei, atsakovei, bendraatsakovei ir administratoriui.

22Nutarčiai įsiteisėjus ją pakartotinai išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

23Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

24Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka... 2. VSDFV Kauno skyrius prašo iškelti bankroto bylą V. B. firmai... 3. V. B. firmos „Ornamentika“ vadovas atsiliepimo ir Kauno apygardos teismo... 4. Atsakovei V. B. firmai „Ornamentika“ keltina bankroto byla.... 5. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 6. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama,... 7. Atsakovė, jos vadovas nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9... 8. Nustatyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi VSDFV Kauno skyrius,... 9. Atsižvelgiant į tai, kad įmonė, jos savininkas duomenų apie įmonės... 10. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį individualios įmonės turtas yra neatskirtas... 11. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 12. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore... 13. Iškėlus V. B. firmai „Ornamentika“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 15. Iškelti V. B. firmai „Ornamentika“ (juridinio asmens kodas 232760180,... 16. Paskirti V. B. firmos „Ornamentika“ bankroto administratore uždarąją... 17. Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakovu V. B. (asmens kodas ( - )... 18. Uždėti V. B. firmai „Ornamentika“ (juridinio asmens kodas 232760180)... 19. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 20. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 21. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 22. Nutarčiai įsiteisėjus ją pakartotinai išsiųsti Turto arešto aktų... 23. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 24. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...