Byla 2K-78/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Antano Klimavičiaus, teisėjų: Jono Prapiesčio ir pranešėjo Tomo Šeškausko, sekretoriaujant Ingai Žukovaitei, dalyvaujant prokurorui Gintautui Gudžiūnui, nuteistosios N. K. gynėjui advokatui Edvardui Krūveliui, civilinio ieškovo UAB „V.“ atstovui advokatui Rimui Andrikiui,

2teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios N. K. ir civilinio ieškovo UAB „V.“ kasacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. gegužės 6 d. nuosprendžio, kuriuo N. K. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį (veika dėl 450255,37 Lt pasisavinimo iš UAB ,,V.“) laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams, pagal BK 183 straipsnio 1 dalį (veika dėl 7 800 Lt pasisavinimo iš UAB ,,V.“) laisvės atėmimu vieneriems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Iš N. K. UAB ,,V.“ priteista 458 055,37 Lt ir 2 000 Lt atstovavimo išlaidų.

3Taip pat skundžiamas Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 25 d. nuosprendis, kuriuo pakeistas Šiaulių apygardos teismo 2008 m. gegužės 6 d. nuosprendis:

4N. K. nusikalstama veika perkvalifikuota iš BK 183 straipsnio 2 dalies (veika dėl 450 255,37 Lt pasisavinimo iš UAB ,,V.“) į BK 183 straipsnio 1 dalį (į veiką dėl 8950 Lt pasisavinimo iš UAB ,,V.“) ir paskirta bausmė – laisvės atėmimas vieneriems metams dviems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, ši bausmė subendrinta su N. K. pagal BK 183 straipsnio 1 dalį (veika dėl 7800 Lt pasisavinimo iš UAB ,,V.“) paskirta bausme, iš dalies jas sudedant, ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas vieneriems metams šešiems mėnesiams. Pritaikius BK 75 straipsnio 1 dalį, 2 dalies 1 punktą paskirtos bausmės vykdymas N. K. atidėtas dvejiems metams, įpareigojant ją per vienerius metus atlyginti nusikaltimais padarytą turtinę žalą. N. K. pritaikyta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise dirbti finansų srityje visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį. UAB ,,V.“ priteistos iš N. K. turtinės žalos dydis sumažintas iki 16 750 Lt. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistosios gynėjo, prašiusio nuteistosios skundą patenkinti, o civilinio ieškovo skundą atmesti, civilinio ieškovo atstovo, prašiusio civilinio ieškovo skundą patenkinti, o nuteistosios skundą atmesti, prokuroro, prašiusio kasacinius skundus atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

6N. K. nuteista už tai, kad, dirbdama UAB „V.“ Mažeikiuose, ( - ), vyr. finansininke, pagal UAB „V.“ vyr. finansininko-buhalterio pareiginius nuostatus, patvirtintus 2003 m. gegužės 26 d. būdama atsakinga už visos įmonės gamybinės-ūkinės veiklos buhalterinį apskaitos tvarkymą, visų bankuose atidarytų sąskaitų tvarkymą, t. y. mokėjimo pavedimų išrašymą, jų sukontavimą pagal sąskaitas, gautų praėjusios dienos bankinių dokumentų (pajamų, išlaidų) sutikrinimą su banko įrašais, mokėjimo pavedimų (išlaidų) išnešiojimą banko programose, 2004 m. sausio 28 d. AB banko „Snoras“ Mažeikių filialo taupomajame skyriuje Mažeikiuose, Laisvės g. 13, pasirašė išlaidų orderį Nr. 67073 ir paėmė grynaisiais 8 950 Lt sumą, taip pasisavino jai patikėtą UAB „V.“ turtą – 8950 Lt.

7Be to, N. K. nuteista už tai, kad , dirbdama UAB „V.“ Mažeikiuose, ( - ), vyr. finansininke, 2003 m. rugpjūčio 29 d. mokėjimo pavedimu Nr. 947 iš bendrovei priklausančios atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „Hansabankas“, pervedė 7 800 Lt kaip avansą į bendrovei priklausančią atlyginimų paskirstymo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Snoras“, ir 2003 m. rugsėjo 1 d. nurašydama į asmeninę mikroprocesorinės kortelės einamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Snoras“ Mažeikių filiale, taip pasisavino jai patikėtą UAB „V.“ turtą – 7 800 Lt.

8Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, priimdama sprendimą N. K. nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš BK 183 straipsnio 2 dalies į BK 183 straipsnio 1 dalį, nuosprendyje konstatavo, kad byloje nėra pakankamai duomenų apie tai, kad N. K. nuo 2003 m. spalio 1 d. iki 2006 m. birželio 1 d. iš bendrovei priklausančios atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „Hansabankas“, atliko 83 pinigų pervedimus, kurių bendra suma 448 597,33 Lt, į bendrovei priklausančią kortelės sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Snoras,“ iš šios sąskaitos pasisavino pinigines lėšas pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nurodytais būdais: 1) pasinaudodama verslo mokėjimo kortele „Elito Card Gintarinė“ Nr. ( - ), priklausančia UAB „V.“, laikotarpiu nuo 2003 m. spalio 1 d. iki 2006 m. vasario 28 d. iš įvairių bankomatų, esančių Mažeikių mieste, įvairiomis sumomis per 174 kartus paėmė grynaisiais 439 300 Lt sumą; 2) laikotarpiu nuo 2003 m. spalio 1 d. iki 2006 m. birželio 7 d. bankui už pinigų išgryninimą, kortelės aptarnavimą ir įvairius mokesčius nurašant 2 005,37 Lt sumą. Apeliacinės instancijos teismas, nurodęs argumentus apie tai, kad nepasitvirtino dalis N. K. pareikšto kaltinimo ir dėl to sumažėjo jai inkriminuotos veikos apimtis, atitinkamai sumažino pirmosios instancijos teismo priteistą UAB ,,V.“ turtinę žalą.

9Nuteistoji N. K. kasaciniu skundu prašo teismų sprendimus panaikinti ir baudžiamąją bylą jai nutraukti.

10Nuteistoji teigia, kad teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, padarė esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų: neteisingai įvertino įrodymus, nemotyvuodami priėmė vienus ir atmetė kitus įrodymus, neišsamiai, nevisapusiškai bei neobjektyviai ištyrė bylos faktines aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas BPK 320 straipsnio 3 dalį, 332 straipsnio 3 ir 5 dalis, nevisapusiškai išnagrinėjo nuteistosios apeliacinį skundą, nepasisakė dėl jo argumentų. Kasatorė teigia, kad apeliacinis teismas neteisingai jos veikoje nustatė BK 183 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį (nusikalstama veika dėl 7800 Lt pasisavinimo), nes tarp jos ir civilinio ieškovo buvo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, į jos asmeninę sąskaitą buvo pervesti paskolos pinigai, todėl iš jų kilę ginčai turėjo būti sprendžiami civilinio proceso tvarka. N. K. tvirtina, kad ji neslėpė paėmusi iš bendrovės paskolą, jokios tyčios pasisavinti turtą neturėjo, įmonės finansiniuose dokumentuose buvo nurodyta jos skola įmonei. Kasatorė nurodo, kad, pasirašydama kasos išlaidų orderį Nr. 67073, ji paėmė iš sąskaitos 8950 Lt, kuriuos atidavė kasininkei L. A., o pajamų orderį paimti pamiršo. Teismas nepašalino prieštaravimų byloje ir neištyrė, kieno buvo kratos metu liudytojos L. A. seife rasti neužpajamuoti pinigai bei kiek jų paimta.

11Civilinis ieškovas UAB „V.“ kasaciniu skundu prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 25 d. nuosprendį ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. gegužės 6 d. nuosprendį.

12Skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas išsprendė civilinį ieškinį, pažeisdamas BPK 115 straipsnio, 331 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 5 dalies, 307 straipsnio 6 dalies 1 punkto nuostatas, nesuformulavo ieškinio išsprendimo pagrindo bei būdo. Spręsdamas civilinio ieškinio pagrįstumo klausimą, teismas atsižvelgė ne į pirmosios instancijos teismo nustatytą N. K. padarytos nusikalstamos veikos apimtį, o į kaltininkei pareikšto kaltinimo ir jai inkriminuotos veikos apimtį. Teismas taip pat neįvertino 450 255,37 Lt sumos konkrečios valiutos dydžiu, pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu priteistos sumos (458 055,37 Lt) skaitmeninis dydis neatitinka apeliacinės instancijos teismo nurodytojo. Apeliacinio nuosprendžio aprašomojoje dalyje nėra motyvų, pagrindžiančių sprendimą dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo pagal BPK 115 straipsnį bei nenurodyta, koks sprendimas priimtas dėl UAB „V.“ priteistos civilinio ieškinio dalies – 441 305,37 Lt.

13Kasatorius pažymi, kad valstybinį kaltinimą apeliacinės instancijos teisme palaikiusio prokuroro prašymo argumentai neatsispindi nei nuosprendyje, nei teismo posėdžio protokole, kurio 10-ojo lapo byloje išvis nėra, o tai laikytina esminiu BPK 320 straipsnio 7 dalies pažeidimu.

14Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas, nesivadovaudamas BPK numatytais pagrindais ir BPK 329 straipsniu priėmė naują nuosprendį.

15Civilinis ieškovas taip pat teigia, kad teismo išvada dėl N. K. padarytų veikų pašalinimo iš nuosprendžio padaryta pažeidžiant BPK 20 straipsnio 5 dalį. Teismas netinkamai ir šališkai įvertino specialisto išvadą bei kitus įrodymus dėl to, kad N. K. buvo visų neteisėtų mokėjimo pavedimų vykdytoja, t. y. be jos parašo nebuvo įmanoma atlikti mokėjimo pavedimų, nevertino pačios nuteistosios nuoseklių parodymų apie tai, kad ji pati vykdė tarnybines pareigas, niekam jų neperduodama. Teismas nurodė prielaidą, kad darydama neteisėtus mokėjimo pavedimus, N. K. nebuvo savarankiška, nes byloje nėra duomenų, jog jos norminiais aktais nustatytos tarnybinės funkcijos būtų buvusios varžomos kitų asmenų. Apeliacinės instancijos teismas ignoravo specialisto išvadoje patvirtintą aplinkybę apie tai, kad N. K. žinomai neteisingai tvarkė buhalterinę apskaitą, neužfiksavo neteisėtų mokėjimo pavedimų, kuriuos pati atliko. Taip pat liko neįvertinti bylos duomenys apie tai, kad S. G. dėl objektyvių priežasčių negalėjo pats atlikti mokėjimo pavedimų elektroninės bankininkystės būdu ir savo parašo teisę bei slaptažodžius buvo perdavęs N. K., bei tai, kad modifikuota verslo mokėjimo kortelė „Elito Card Gintarinė“ buvo įteikta būtent N. K.. Nuteistosios parodymų teismas iš esmės nevertino, todėl teismo teiginys, kad byloje yra duomenų, patvirtinančių N. K. nurodytas įvykio aplinkybes, nėra pagrįstas bylos įrodymais.

16Kasaciniai skundai atmestini.

17Dėl nuteistosios kasacinio skundo argumentų

18Nuteistoji savo prašymą dėl abiejų nusikalstamų veikų nutraukti baudžiamąją bylą sieja su teismų atliktu neteisingu įrodymų vertinimu, faktinių bylos aplinkybių nustatymu ir jos apeliacinio skundo esminių argumentų neišnagrinėjimu.

19Pagal baudžiamojo proceso įstatymą byloje surinktus įrodymus patikrina bei įvertina pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai. Įrodymų vertinimo rezultatas yra šių teismų išvada dėl įrodymų pakankamumo nustatymo, kuri reikalinga pripažinti teismo nagrinėjamos nusikalstamos veikos aplinkybes įrodytomis arba ne. Toks įrodymų vertinimo rezultatas yra susijęs su nuosprendžio pagrįstumu ir yra fakto, o ne teisės klausimas. Kasacinės instancijos teismui baudžiamojo proceso įstatymas nesuteikia galimybės nagrinėti fakto klausimų (BPK 376 straipsnio 1 dalis), iš naujo vertinti byloje surinktų įrodymų ir nustatinėti įrodytomis pripažintų ar nepripažintų bylos aplinkybių. Taigi ginčai, ar pakanka įrodymų, ar pagrįstai nustatytos faktinės bylos aplinkybės, galutinai išsprendžiami apeliacinės instancijos teisme. Dėl to kolegija negali svarstyti dalies kasacinio skundo reikalavimų: padaryti kitokias išvadas dėl faktinių bylos aplinkybių, dar kartą vertinti liudytojo S. G. parodymus, UAB „V.“ civilinės ieškovės atstovės pasisakymus pirmosios instancijos teisme.

20Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas nuteistosios N. K. apeliacinį skundą, pakankamai atidžiai ir visapusiškai patikrino pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų vertinimo teisingumą ir nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų atitikimą bylos aplinkybėms. Šis teismas, remdamasis bylos duomenimis, pateikė argumentus, paneigiančius nuteistosios N. K. versiją apie tai, kad ji 2004 m. sausio 28 d paėmė iš banke esančios bendrovės UAB „V.“ sąskaitos 8950 Lt grynaisiais, tačiau juos atidavė bendrovės kasininkei L. A., o pajamų orderį pamiršo paimti. Išties teismas pakeistame nuosprendyje nepasisakė dėl kitoje baudžiamojoje byloje liudytojos L. A. kabinete 2006 m. gegužės 9 d. atliktos kratos rezultatų, t. y. neįvertino, ar laikytini įrodymais teismo išreikalauti duomenys apie tai, kad, praėjus beveik dvejiems su puse metų po teismų nustatytų N. K. disponavimo bendrovės pinigais aplinkybių, UAB „V.“ administracinėse patalpose ant kasininkės L. A. darbo stalo su kitais dokumentais buvo rasti ir paimti pinigai, ar jie turi reikšmės bylai teisingai išspręsti. Tačiau nuosprendyje esant nurodytiems kitiems bylos įrodymams, kuriais grindžiama UAB „V.“ vyr. finansininkės N. K. kaltė padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 straipsnio 1 dalyje, dėl 2004 m. sausio 28 d. jai patikėtų bendrovės 8950 Lt pasisavinimo, dalies duomenų, kurie liečiamumo aspektu akivaizdžiai nutolę nuo įrodinėtinų nagrinėjamoje byloje aplinkybių, neįvertinimas nelaikytinas esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu, kuris rodytų, kad neišnagrinėtas esminis apeliacinio skundo argumentas.

21Apeliacinės instancijos teismas taip pat išsamiai atsakė į nuteistosios skundo argumentus dėl įrodymų pakankamumo konstatuojant 2003 m. rugpjūčio 29 d. padarytą nusikalstamą veiką dėl N. K. patikėtų UAB „V.“ 7800 Lt pasisavinimo. Šis teismas dar kartą įvertino bylos duomenis apie konkrečius pinigų pervedimo į N. K. asmeninę sąskaitą ir jų negrąžinimo faktus, apie paskolų suteikimo UAB „V.“ darbuotojams aplinkybes, atkreipė dėmesį į rašytinės sutarties dėl paskolos suteikimo nebuvimą. Nuosprendyje nurodyta, kodėl remiamasi liudytojo S. G. parodymais, kad jokia paskola bendrovės vyr. finansininkei N. K. nebuvo suteikta. Išnagrinėti bylos duomenys nepatvirtina kasatorės teiginio, kad tarp nuteistosios ir UAB „V.“ buvo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai.

22BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatos reikalauja patikrinti bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Pagal BPK 331 ir 332 straipsniuose nustatytus reikalavimus apeliacinės instancijos teismas savo sprendime privalo nurodyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo. Šių baudžiamojo proceso nuostatų apeliacinės instancijos teismas laikėsi. Įrodymų tyrimas apeliacinės instancijos teisme buvo atliktas toks, kokio reikalavo apeliacinio skundo argumentai. Atlikto įrodymų tyrimo apimčiai pritarė nuteistoji ir jos gynėjas. Pirmosios instancijos teismas įvertino nuteistosios parodymus ir keliamas versijas dėl abiejų nusikalstamų veikų, o apeliacinės instancijos teismas, nepatenkinęs dalies apeliacinio skundo, motyvavo, kodėl skundo argumentai atmetami, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo nuosprendis pripažįstamas teisingu.

23Taigi darytina išvada, kad pagal teismų sprendimais nustatytas faktines aplinkybes nuteistosios N. K. kaltės ir atsakomybės pagal BK 183 straipsnio 1 dalį, klausimas išspręstas teisingai, ir nėra pagrindo teismų sprendimus panaikinti ir baudžiamąją bylą jai nutraukti.

24Dėl civilinio ieškovo UAB „V.“ kasacinio skundo argumentų

25Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas, nesivadovaudamas BPK nuostatomis, išsprendė civilinio ieškinio klausimą, nes nesuformulavo civilinio ieškinio išsprendimo pagrindo ir būdo.

26Kasacinės instancijos teismas pagal gautus skundus gali tikrinti, ar žemesnės instancijos teismai priėmė teisėtus sprendimus dėl civilinių ieškinių tenkinimo ar netenkinimo. Baudžiamojo proceso įstatymas (BPK 115 straipsnio 1 dalis, 305 straipsnio 5 dalis, 307 straipsnio 6 dalies 1 punktas) nustato teismams pareigą išspręsti civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje. BPK 331 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendis surašomas laikantis BPK XXIII skyriaus pagrindinių nuostatų. BPK 320 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad nagrinėjant bylą apeliacine tvarka yra rašomas teismo posėdžio protokolas. Pagal civilinio ieškovo kasacinio skundo argumentus patikrinusi baudžiamąją bylą kolegija konstatuoja, kad šių baudžiamojo proceso įstatymo nuostatų apeliacinės instancijos teismas iš esmės nepažeidė.

27BPK 115 straipsnio 1 dalis numato, kad, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina civilinį ieškinį arba jį atmeta. Civilinis ieškovas UAB „V.“ šioje byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 458 055,37 Lt žalos, atsiradusios bendrovės vyr. finansininkei N. K. per 2003–2006 metų laikotarpį pasisavinus tokio dydžio bendrovės lėšas. Konstatavęs, kad nuteistoji, pasisavindama patikėtą turtą padarė dvi nusikalstamas veikas, kvalifikuotas pagal BK 183 straipsnio 1 dalį ir 2 dalį, ir šiais nusikaltimais bendrovei padarė turtinę žalą (t. y. 7800 Lt +450 255,37 Lt), pirmosios instancijos teismas visiškai patenkino civilinį ieškinį ir iš N. K. UAB ,,V.“ priteisė 458 055,37 Lt. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad pirmosios instancijos teismo nustatytos nusikalstamos veikos pagal BK 183 straipsnio 2 dalį apimtis sumažėjo ir pasisavinto turto dydis (8950 Lt) nesiekia didelės vertės masto. Pakeistame nuosprendyje nurodyta, kad pirmosios instancijos teismo priteista UAB „V.“ turtinės žalos suma padaryta dviem nusikaltimais mažinama iki 16 750 Lt (t. y. 7800 Lt + 8950 Lt). Tačiau pakeisto nuosprendžio motyvuose, pasisakydamas apie civiliniam ieškovui priteisiamos turtinės žalos dydį, teismas supainiojo pirmosios instancijos teismo bendrovei priteistą visą turtinės žalos dydį (458 055,37 Lt) su šio teismo nustatyta N. K. tęstinio nusikaltimo, numatyto BK 183 straipsnio 2 dalyje, padarymo metu pasisavinta suma (450 255,37 Lt). Atkreiptinas dėmesys, kad nuosprendžio rezoliucinėje dalyje apeliacinės instancijos teismas nurodė teisingai apskaičiuotą nuteistosios N. K. padarytos ir civiliniam ieškovui kompensuojamos turtinės žalos atlyginimo dalį – 16 750 Lt (t. y. 7800 Lt turtinė žala, padaryta 2003 m. rugsėjo 1 d. pasisavinant lėšas, pervestas į asmeninę N. K. sąskaitą, ir 8950 Lt žala, padaryta 2004 m. sausio 28 d. pasirašant išlaidų orderį ir N. K. pasisavinant bendrovės pinigus, paimtus iš banko grynais).

28Taigi nėra pagrindo teigti, kad civiliniam ieškovui dvejomis nusikalstamomis veikomis padaryta turtinės žalos suma yra nustatyta neteisingai. Aplinkybės, kad pakeisdamas nuosprendžio civilinio ieškinio dalį teismas nepatikslino, kuri civilinio ieškovo ieškinyje nurodoma turtinės žalos dalis nepriteistina, nenurodė, kad civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies, nepažymėjo pinigų sumos lito ženklu, nėra laikytinos aplinkybėmis, leidžiančiomis padaryti išvadą, kad civilinis ieškinys išspręstas ne pagal BPK nustatytą tvarką.

29Kolegija taip pat neįžvelgia kasaciniame skunde minimo BPK 320 straipsnio 7 dalies pažeidimo, nes vieno apeliacinės instancijos teismo posėdžio protokolo lapo, kuriame išdėstyta prokuroro baigiamosios kalbos dalis, trūkumas nelaikytinas faktu, rodančiu, kad protokolas nebuvo rašomas. Tai laikytina technine klaida. Kasacinio teismo prašymu apeliacinės instancijos teismas atsiuntė sukomplektuotą 2009 m. balandžio 10 d. teismo posėdžio protokolą su visa prokuroro baigiamąja kalba ir taip ištaisė kasaciniame skunde pastebėtą bylos trūkumą.

30Kasaciniame skunde taip pat neteisingai nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas, nesivadovaudamas BPK 329 straipsniu, priėmė naują nuosprendį. Pagal teismų praktiką, kai apeliacinės instancijos teisme nuteistojo nereikia išteisinti, tačiau būtina pašalinti iš apskųsto apkaltinamojo nuosprendžio nepagrįstai inkriminuotus tęstinės nusikalstamos veikos epizodus ir dėl to keičiasi veikos kvalifikavimas bei bausmė, naujas nuosprendis nepriimamas, o pirmosios instancijos nuosprendis pakeičiamas apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu (t. y. priimamas teismo sprendimas, numatytas BPK 326 straipsnio 2 dalyje, 331 straipsnio 4 dalyje). Taigi šiuo atveju keisdamas nuosprendį dėl to, kad buvo neįrodyti atskiri tęstinio kvalifikuoto patikėto turto pasisavinimo epizodai, ir spręsdamas su tuo susijusius netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo, bausmės paskyrimo klausimus, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai vadovavosi BPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1, 2, 3 punktais.

31Dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies taikymo

32Civilinis ieškovas prašymą panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį sieja su tuo, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje atliktas įrodymų vertinimas pažeidžia BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus.

33Pastebėtina, kad kasatorius, visiškai neatsižvelgdamas į apeliacinės instancijos teismo pakartotinai ištirtų įrodymų ir naujų bylos duomenų patikrinimo rezultatus, į byloje po pusės metų trukusio įrodymų tyrimo nepaneigtus atskirų bylos duomenų prieštaravimus, pateikia savo vertinimus dėl specialistės Z. R. išvados, dalies nuteistosios N. K., liudytojų V. D., J. J., I. G., D. R., S. G. parodymų. Atsakydama į tokius skundo argumentus, primindama, kad kasacinės instancijos teismui baudžiamojo proceso įstatymas nesuteikia galimybės iš naujo vertinti byloje surinktų įrodymų, nustatinėti įrodytomis pripažintų bylos aplinkybių, atsižvelgdama į apeliacinės instancijos teismo motyvus dėl įrodymų vertinimo, išdėstytus nuosprendžio 5 – 14 lapuose, kolegija pažymi, kad kasatoriaus skunde nurodyti bylos duomenys įvertinti visų byloje surinktų įrodymų ir nustatytų faktinių aplinkybių kontekste.

34Apeliacinės instancijos teismo vidinis įsitikinimas vertinant įrodymus nagrinėjamoje byloje suformuotas išsamiai patikrinus visus byloje esančius reikšmingus duomenis, palyginus juos tarpusavyje, stengiantis pašalinti nuteistosios apeliaciniame skunde nurodytus ir bylos nagrinėjimo metu atsiradusius prieštaravimus. Kolegija atkreipia dėmesį, kad įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva, o teismo proceso dalyvių manymas, kad įrodymai turėtų būti vertinami kitaip, savaime nerodo BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimo. Teismų praktikoje nustatyta, kad apkaltinamasis nuosprendis grindžiamas ne prielaidomis, o patikimais įrodymais, kurie turi būti neprieštaringi, nuoseklūs, tarpusavyje susiję ir iš jų analizės turi logiškai išplaukti kaltinamojo kaltę bei kitas svarbias aplinkybes patvirtinančios išvados, o kaltinimui prieštaraujantys duomenys turi būti paneigti. Iš apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio turinio matyti, kad, patikrinus ir įvertinus N. K. kaltinančius bei teisinančius bylos duomenis, byloje surinktais įrodymais nepavyko paneigti pagrįstų abejonių, kad ji yra tas asmuo, kuris nuo 2003 m. spalio 1 d. iki 2006 m. birželio 1 d. iš bendrovei priklausančios atsiskaitomosios sąskaitos, esančios AB banke „Hansabankas“, atliko neteisėtus didelės vertės piniginius pervedimus į bendrovei priklausančią kortelės sąskaitą, esančią AB banke „Snoras“, ir iš šios sąskaitos pasisavino pervestas pinigines lėšas kaltinime dėl tęstinio turto pasisavinimo nurodytais būdais.

35Taigi darytina bendra išvada, kad, nepažeidžiant BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų, byloje buvo atlikta visapusiška ir išsami viso bylos proceso metu byloje surinktų įrodymų analizė, o įrodymų vertinimas atliktas išnagrinėjus visas bylos aplinkybes ir vadovaujantis įstatymu.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

37nuteistosios N. K. ir civilinio ieškovo UAB „V.“ kasacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Taip pat skundžiamas Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 4. N. K. nusikalstama veika perkvalifikuota iš BK 183 straipsnio 2 dalies (veika... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistosios gynėjo,... 6. N. K. nuteista už tai, kad, dirbdama UAB „V.“ Mažeikiuose, ( - ), vyr.... 7. Be to, N. K. nuteista už tai, kad , dirbdama UAB „V.“ Mažeikiuose, ( - ),... 8. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 9. Nuteistoji N. K. kasaciniu skundu prašo teismų sprendimus panaikinti ir... 10. Nuteistoji teigia, kad teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą,... 11. Civilinis ieškovas UAB „V.“ kasaciniu skundu prašo panaikinti Lietuvos... 12. Skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas išsprendė civilinį... 13. Kasatorius pažymi, kad valstybinį kaltinimą apeliacinės instancijos teisme... 14. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas,... 15. Civilinis ieškovas taip pat teigia, kad teismo išvada dėl N. K. padarytų... 16. Kasaciniai skundai atmestini.... 17. Dėl nuteistosios kasacinio skundo argumentų... 18. Nuteistoji savo prašymą dėl abiejų nusikalstamų veikų nutraukti... 19. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą byloje surinktus įrodymus patikrina bei... 20. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas nuteistosios N. K. apeliacinį... 21. Apeliacinės instancijos teismas taip pat išsamiai atsakė į nuteistosios... 22. BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatos reikalauja patikrinti bylą tiek, kiek to... 23. Taigi darytina išvada, kad pagal teismų sprendimais nustatytas faktines... 24. Dėl civilinio ieškovo UAB „V.“ kasacinio skundo argumentų... 25. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas,... 26. Kasacinės instancijos teismas pagal gautus skundus gali tikrinti, ar... 27. BPK 115 straipsnio 1 dalis numato, kad, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį,... 28. Taigi nėra pagrindo teigti, kad civiliniam ieškovui dvejomis nusikalstamomis... 29. Kolegija taip pat neįžvelgia kasaciniame skunde minimo BPK 320 straipsnio 7... 30. Kasaciniame skunde taip pat neteisingai nurodoma, kad apeliacinės instancijos... 31. Dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies taikymo... 32. Civilinis ieškovas prašymą panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 33. Pastebėtina, kad kasatorius, visiškai neatsižvelgdamas į apeliacinės... 34. Apeliacinės instancijos teismo vidinis įsitikinimas vertinant įrodymus... 35. Taigi darytina bendra išvada, kad, nepažeidžiant BPK 20 straipsnio 5 dalies... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 37. nuteistosios N. K. ir civilinio ieškovo UAB „V.“ kasacinius skundus...