Byla 2-224-647/2013
Dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, bei atsakovo A. P. priešieškinį ieškovui (duomenys neskelbtini)dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tretysis asmuos byloje J. P., institucija teikianti išvadą (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas A.Juknevičius,

2sekretoriaujant A.Višumirskajai,

3dalyvaujant ieškovo ( - )atstovui adv. V.Sketeriui,

4atsakovui A. P., jo atstovui adv. V.Buslovičiui

5trečiojo asmens ( - ) atstovui D. C.,

6trečiajam asmeniui J. P.,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ( - )ieškinį atsakovui A. P. dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, bei atsakovo A. P. priešieškinį ieškovui ( - )dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tretysis asmuos byloje J. P., institucija teikianti išvadą ( - ),

Nustatė

8Ieškovas ( - )kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nustatyti atsakovo A. P. tėvystę jo nepilnametės dukros S. V. atžvilgiu, bei priteisti iš atsakovo 400 litų į mėnesį dydžio išlaikymą jai nuo sprendimo priėmimo dienos iki jos pilnametystės, bei išlaikymo įsiskolinimą – 2000 litų. Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas, susipažinęs su ieškiniu tėvystę pripažino ir S. P. (buvusiai V.) buvo išduotas naujas gimimo liudijimas, kuriame S. V. pavardė pakeista į tėvo pavardę – P., o tėvu nurodytas atsakovas A. P., atsisakė savo ieškininių reikalavimų dalyje dėl tėvystės nustatymo. Ieškovo atstovas nurodė, kad nors ieškovas ir prašo priteisti išlaikymą S. P., bet, suprasdamas vaiko teisę gyventi su tėvais neprieštarauja ir atsakovo priešieškinyje išdėstytam reikalavimui nustatyti nepilnametės gyvenamąją vietą su tėvu. Teismui patenkinus priešieškinį, atkristų ir ieškovo reikalavimas priteisti išlaikymą nepilnametei S. P..

9Atsakovas A. P. su patikslintu ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad nori, kad jo dukra S. P. gyventų su juo ir mergaitės motina J. P., nurodė, kad jis dirba ( - ), jo atlyginimas apie 1700 Lt, namuose yra tinkamos sąlygos dukrai gyventi, šiuo metu dukra gyvena su juo ir savo motina J. P., dukra nenori grįžti į ( - ), todėl prašo ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti.

10Institucija teikianti išvadą - ( - )prašė priešieškinį tenkinti, kadangi CK 3.165 str. yra nurodyta, kad atlikdami savo pareigas, tėvai, palyginti su kitais asmenimis, turi pirmumo teisę. Tai reiškia, kad tėvams suteikta pirmumo teisė auklėti vaiką, rūpintis jo sveikata, dvasiniu ir moraliniu ugdymu, taip pat spręsti kitus su tuo susijusius klausimus. Jei nenustatoma, kad yra pagrindas riboti tėvų valdžią, tai tokiu atveju yra būtina vaiką grąžinti tėvams. Iš bylos duomenų matyti, kad S. V. (P.) globa pas ieškovą buvo nustatyta tuo metu, kai dar nebuvo nustatyta atsakovo tėvystė. Tai reiškia, kad teisinės pasekmės, susijusios su tėvų valdžios apribojimu ir vaiko globos nustatymu neliečia atsakovo. Atsakovas A. P. yra globojamos dukros S. įstatyminis atstovas. CK 3.168 str. komentare yra nurodyta, kad nustačius, kad tuo metu, kai vaikas atsidūrė pas kitus asmenis, tėvai netinkamai atliko savo pareigas, tačiau dėl pasikeitusių aplinkybių gali jas atlikti ir užtikrinti deramą vaiko auklėjimą, vaiką būtina grąžinti tėvams.

11Tretysis asmuo J. P. nurodė, kad nori, kad jos dukra S. P. gyventų su ja ir mergaitės tėvu A. P., namuose yra tinkamos sąlygos dukrai gyventi, šiuo metu dukra gyvena su ja ir savo tėvu A. P., dukra nenori grįžti į ( - ), todėl prašo ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti.

12Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas.

13Byloje nustatyta, kad atsakovas A. P., susipažinęs su ieškiniu, tėvystę pripažino ir nepilnametei S. P. (buvusiai V.) buvo išduotas naujas gimimo liudijimas, kuriame S. V. pavardė pakeista į tėvo pavardę – P., o tėvu nurodytas atsakovas A. P. (b.l. 37), atsakovas, nesutikdamas su ieškinyje išdėstytais reikalavimais, pateikė priešieškinį, kuriame išreiškė norą susigrąžinti dukrą, nustatyti, kad nepilnametės S. P. gyvenamoji vieta yra kartu su tėvu A. P. (b.l. 43-44). CK 3.165 str. yra nurodyta, kad atlikdami savo pareigas, tėvai, palyginti su kitais asmenimis, turi pirmumo teisę. Tai reiškia, kad tėvams suteikta pirmumo teisė auklėti vaiką, rūpintis jo sveikata, dvasiniu ir moraliniu ugdymu, taip pat spręsti kitus su tuo susijusius klausimus. Jei nenustatoma, kad yra pagrindas riboti tėvų valdžią, tai tokiu atveju yra būtina vaiką grąžinti tėvams. Iš bylos duomenų matyti, kad S. V. (P.) globa pas ieškovą buvo nustatyta tuo metu, kai dar nebuvo nustatyta atsakovo tėvystė. Tai reiškia, kad teisinės pasekmės, susijusios su tėvų valdžios apribojimu ir vaiko globos nustatymu neliečia atsakovo. Atsakovas A. P. yra globojamos dukros S. P. įstatyminis atstovas. CK 3.168 str. komentare yra nurodyta, kad nustačius, kad tuo metu, kai vaikas atsidūrė pas kitus asmenis, tėvai netinkamai atliko savo pareigas, tačiau dėl pasikeitusių aplinkybių gali jas atlikti ir užtikrinti deramą vaiko auklėjimą, vaiką būtina grąžinti tėvams. Institucija teikianti išvadą byloje ( - ), įvertinusi byloje surinktus įrodymus, palaiko atsakovo prašymą, prašo priešieškinį tenkinti. Atsakovas dirba ( - ), jo atlyginimas apie 1700 Lt, namuose yra tinkamos sąlygos dukrai gyventi (b.l. 20, 59, 65). Ieškovo atstovas irgi neprieštaravo priešieškinio tenkinimui (b.l. 66). Todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, priešieškinis tenkintinas, nepilnametės S. P. gyvenamoji vieta yra nustatytina kartu su jos tėvu A. P.. Teismui tenkinant priešieškinį, nelieka teisinio pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimų, todėl jis yra atmestinas dėl aukščiau nurodytų motyvų.

14CPK 376 str. 3 d. yra nurodyta, kad teismas, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t.y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu yra pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie yra nepareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, ieškovas ( - )yra atleistini nuo 2008-06-13 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-443-400/2008 nustatytų nepilnametės S. V. (P.) globėjo (rūpintojo) pareigų, panaikintina šio sprendimo dalis dėl neterminuoto tėvo D. V. valdžios apribojimo nepilnametės S. V. atžvilgiu, kadangi Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-02-10 sprendimu buvo pripažinta, kad D. V. nėra S. V. tėvas, o atsakovas A. P. pripažino tėvystę S. V. atžvilgiu ir buvo išduotas naujas gimimo liudijimas, kuriame S. V. pavardė pakeista į tėvo pavardę – P., o tėvu nurodytas atsakovas A. P. (b.l. 37). Lėšas, skirtas S. P. (V.) išlaikymui pavestina tvarkyti jos įstatyminiam atstovui tėvui A. P..

15Vadovaujantis aplinkybe, kad atsakovas, bei jo atstovas priešieškinyje ir teismo posėdyje nereikalavo bylinėjimosi išlaidų priteisimo, bei CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, bylinėjimosi išlaidos byloje nepriteistinos.

16Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 270 str., 406 str.

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Priešieškinį tenkinti.

19Nustatyti S. P., gim. ( - ), a.k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su jos tėvu atsakovu A. P., a.k. ( - ) jo gyvenamojoje vietoje.

20Ieškovą ( - )atleisti nuo 2008-06-13 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-443-400/2008 nustatytų nepilnametės S. V. (P.) globėjo (rūpintojo) pareigų.

21Panaikinti 2008-06-13 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-443-400/2008 dalį dalyje dėl neterminuoto tėvo D. V. valdžios apribojimo nepilnametės S. V. atžvilgiu.

22Lėšas, skirtas S. P. (V.) išlaikymui pavesti tvarkyti jos įstatyminiam atstovui tėvui A. P..

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas A.Juknevičius,... 2. sekretoriaujant A.Višumirskajai,... 3. dalyvaujant ieškovo ( - )atstovui adv. V.Sketeriui,... 4. atsakovui A. P., jo atstovui adv. V.Buslovičiui... 5. trečiojo asmens ( - ) atstovui D. C.,... 6. trečiajam asmeniui J. P.,... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ( -... 8. Ieškovas ( - )kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nustatyti... 9. Atsakovas A. P. su patikslintu ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad nori, kad jo... 10. Institucija teikianti išvadą - ( - )prašė priešieškinį tenkinti, kadangi... 11. Tretysis asmuo J. P. nurodė, kad nori, kad jos dukra S. P. gyventų su ja ir... 12. Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas.... 13. Byloje nustatyta, kad atsakovas A. P., susipažinęs su ieškiniu, tėvystę... 14. CPK 376 str. 3 d. yra nurodyta, kad teismas, atsižvelgdamas į ieškinio... 15. Vadovaujantis aplinkybe, kad atsakovas, bei jo atstovas priešieškinyje ir... 16. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 270 str., 406 str.... 17. Ieškinį atmesti.... 18. Priešieškinį tenkinti.... 19. Nustatyti S. P., gim. ( - ), a.k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su jos tėvu... 20. Ieškovą ( - )atleisti nuo 2008-06-13 Panevėžio miesto apylinkės teismo... 21. Panaikinti 2008-06-13 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimo... 22. Lėšas, skirtas S. P. (V.) išlaikymui pavesti tvarkyti jos įstatyminiam... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...