Byla e2-4641-275/2016
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Hobista“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ ieškinį atsakovams A. Č. ir I. Č. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Hobista“,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovų A. Č. ir I. Č., kaip BUAB „Hobista“ laiduotojų solidariai ieškovui BAB bankui Snoras 680 775,41 Eur skolą, susidariusią pagal Kredito sutartį ir jos įvykdymą užtikrinančią Laidavimo sutartį, ir 8 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovų ieškovui bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad ieškovas su UAB „Hobista“ 2008 m. vasario 27 d. pasirašė kredito sutartį Nr. 031-88444, kuri pakeista 2009 m. rugsėjo 10 d. papildomu susitarimu Nr. 1 bei 2010 m. balandžio 30 d. papildomu susitarimu Nr. 2 (toliau sutartis su pakeitimais vadinama Kredito sutartimi). Pagal šią Kredito sutartį UAB „Hobista“ suteiktas 870 000 Eur kredito linijos limitas. UAB „Hobista“ įsipareigojo visiškai sugrąžinti paimtą kreditą dalimis iki 2010-02-26, mokėti kintamą metų palūkanų normą, 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Pasak ieškovo išduota kredito suma - 1 056 668,60 Eur, o atlikti kredito grąžinimai - 507 137,2 Eur. Taip pat nurodyta, kad už prievolių pagal Kredito sutartį tinkamą įvykdymą 2008 m. vasario 27 d. laidavimo sutartimi Nr. L-1 prie 2008-02-27 kredito sutarties Nr. 031-88444, kuri pakeista 2009 m. rugsėjo 10 d. papildomu susitarimu Nr.1 bei 2010 m. balandžio 30 d. papildomu susitarimu Nr. 2, laidavo atsakovas A. Č.. Laidavimo sutartį ir Laidavimo sutarties pakeitimus pasirašė ir atsakovo A. Č. sutuoktinė I. Č., kuri patvirtino, kad yra susipažinusi su visomis Laidavimo ir Kredito sutarties sąlygomis, supranta visas pasekmes, kurios gali kilti kredito negrąžinimo, palūkanų nemokėjimo ar kitų pažeidimų atveju, t.y., kad išieškojimas gali būti nukreiptas į visą bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį abiejų sutuoktinių turtą. Teigia, kad BUAB „Hobista“ tinkamai nevykdė sutartinių įsipareigojimų, šiai įmonei 2014 m. vasario 10 d. iškelta bankroto byla; BUAB „Hobista“ pripažino ieškovo pateiktą 680 775,41 Eur dydžio finansinį reikalavimą, kuris patvirtintas Šiaulių apygardos teismo 2014-06-06 nutartimi, iki ieškinio pateikimo dienos ieškovo reikalavimas nebuvo patenkintas, o 2016 m. balandžio 12 d. ieškovui pareikalavus iš atsakovų iki 2016 m. balandžio 20 d. sumokėti susidariusį 680 775,41 Eur įsiskolinimą pagal Kredito sutartį, atsakovai jokios dalies skolos negrąžino. Kadangi atsakovai ir BUAB „Hobista“ laikytini solidariai atsakingais už prievolių, kylančių iš Kredito sutarties, įvykdymą, ieškovas įgyvendindamas savo procesinę teisę, pateikė ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovų. Pažymėjo, kad šiuo metu yra likęs neparduotas Kredito sutarties įvykdymo užtikrinimui įkeistas turtas, išieškojimas iš kurio yra vykdomas BUAB „Hobista“ ir BUAB „Granitas“ bankroto procedūrų metu, tačiau ieškovo manymu, hipotekos kreditoriaus teisė reikalauti, jog laiduotojas, kaip solidarusis bendraskolis, vykdytų turimą solidariąją prievolę, nesaistoma kreditoriaus galimybės gauti reikalavimo (jo dalies) patenkinimą iš įkeisto daikto, todėl pagrindinės prievolės įvykdymo užtikrinimui įkeisto turto nerealizavimas netrukdo ieškovui reikalauti atsakovus įvykdyti prievolę.

4Ieškovas ieškinyje taip pat nurodė, kad sutinka, jog būtų priimtas sprendimas už akių, jei byloje nebus pateikti atsakovų atsiliepimai į pareikštą ieškinį.

5Ieškinio pareiškimas su priedais ir teismo pranešimas atsakovams A. Č. ir I. Č. įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Kadangi atsakovai per teismo nustatytą 20 dienų terminą nepateikė atsiliepimų į pareikštą ieškinį, o ieškovas neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, priima sprendimą už akių atsakovų atžvilgiu.

6Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Ieškinys tenkinamas.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio antrąją dalį teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal tarp AB bankas Snoras ir UAB „Hobista“ 2008 m. vasario 27 d. pasirašytą kredito sutartį Nr. 031-88444, kuri pakeista 2009 m. rugsėjo 10 d. papildomu susitarimu Nr. 1 bei 2010 m. balandžio 30 d. papildomu susitarimu Nr. 2, UAB „Hobista“ suteiktas 870 000 Eur kredito linijos limitas (e. b. l. 11-26). Ieškovo nurodytos 1 056 668,60 Eur sumos kredito išdavimą patvirtina 2008-04-25, 2008-04-28, 2008-05-06, 2008-05-10, 2008-05-12, 2008-05-15, 2008-05-15, 2008-05-19, 2008-05-22, 2008-05-26, 2008-05-29, 2008-06-02, 2008-06-05, 2008-06-10, 2008-06-16, 2008-07-09, 2008-07-11, 2008-07-11, 2008-07-16, 2008-07-22, 2008-07-24, 2008-08-01, 2008-08-04, 2008-08-08, 2008-09-16, 2008-10-21, 2008-10-27, 2008-10-30 memorialiniai orderiai (e. b. l. 27-53). Pagal Kredito sutarties 3.6 punktą UAB „Hobista“ įsipareigojo visiškai sugrąžinti paimtą kreditą iki 2010 m. vasario 26 d. (papildomu susitarimu visos sumos grąžinimo terminas – 2011 m. vasario 25 d.). UAB „Hobista“ taip pat įsipareigojo mokėti kintamą metų palūkanų normą (Kredito sutarties 3.3 punktas); 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (Kredito sutarties 3.5 punktas). Taip pat Kredito sutarties 6 punkte numatyta, jog kredito gavėjas visišką sutarties sąlygų įvykdymą užtikrina (be kitų užtikrinimo priemonių) – A. Č. laidavimu. 2008 m. vasario 27 d. Laidavimo sutartimi Nr. L-1 prie 2008-02-27 kredito sutarties Nr. 031-88444 bei 2009 m. rugsėjo 10 d. papildomu susitarimu Nr.1, 2010 m. balandžio 30 d. papildomu susitarimu Nr. 2, atsakovas A. Č. įsipareigojo atsakyti solidariai už skolininko UAB „Hobista“ įsipareigojimų pagal Kredito sutartį Nr. 031-88-444 ir jos prieduose nurodytų įsipareigojimų neįvykdymą, suteikto kredito negrąžinimą, priskaičiuotų palūkanų, delspinigių, baudų, nuostolių, taikomų ieškovo sankcijų skolininkui ir visų kitų privalomų mokėti pagal Kredito sutarties sąlygas sumų, įmokų nesumokėjimą savo lėšomis, esančiomis visose kitose kredito įstaigose savo lėšomis bei visu kitu laiduotojui priklausančiu turtu (Laidavimo sutarties 2 punktas) (e. b. l. 87-94). Šios sutarties 13 punkte numatyta, kad laiduotojo įsipareigojimų galiojimas pasibaigia skolininkui įvykdžius įsipareigojimus bankui pagal kredito sutartį arba laiduotojui įvykdžius savo įsipareigojimus bankui už skolininką. Atsakovo A. Č. sutuoktinė I. Č. parašu patvirtino, kad yra susipažinusi su visomis Laidavimo ir Kredito sutarties sąlygomis, supranta visas pasekmes, kurios gali kilti kredito negrąžinimo ar kitų pažeidimų atveju, t.y., kad išieškojimas gali būti nukreiptas į visą bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį abiejų sutuoktinių turtą.

10Ieškovės teigimu, UAB „Hobista“ grąžino tik 507 137,2 Eur sumą. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. vasario 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-607-267/2014 UAB „Hobista“ iškėlė bankroto bylą (e. b. l. 95-98); 2014 m. birželio 6 d. nutartimi patvirtino 680 775,41 Eur sumos ieškovo pateiktą finansinį reikalavimą (e. b. l. 99-106). Iš ieškovo prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo matyti, kad neįvykdyti skolininkės įsipareigojimai yra: 549 531,40 Eur negrąžinto kredito, 75 400,85 Eur nesumokėtų palūkanų, 49 457,83 Eur nesumokėtų delspinigių už ne laiku grąžintą kreditą bei 6 385,33 Eur nesumokėtų delspinigių už ne laiku sumokėtas palūkanas. Byloje nėra duomenų, kad ieškovo reikalavimas yra patenkintas. 2016 m. balandžio 12 d. raštu ieškovas pareikalavo iš atsakovų iki 2016 m. balandžio 20 d. sumokėti susidariusį 680 775,41 Eur įsiskolinimą pagal Kredito sutartį. Duomenų, kad atsakovai grąžino įsiskolinimą byloje taip pat nėra.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.76 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį - kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas prieš kreditorių atsako kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Išieškojimo dydis, prievolę priverstinai vykdant iš kelių solidariųjų bendraskolių turto, kontroliuojamas vykdymo procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-351/2014).

12Atlikęs formalų pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, kad pagrindinei skolininkei neįvykdžius prievolės pagal paskolos sutartį, ši suma pagal galiojančią ir nenuginčytą laidavimo sutartį turi būti priteista iš laiduotojo bei jo sutuoktinės, todėl ieškovo reikalavimas dėl 680 775,41 Eur skolos, susidariusios pagal Kredito sutartį, priteisimo solidariai iš atsakovų A. Č. ir I. Č., tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.76, 6.81 straipsniai, 6.6 straipsnio 4 dalis, 3.109 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

13Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, CK 6.210 straipsniu, Laidavimo sutarties 6.6 punktu, numatančiu, kad tuo atveju, jei ieškovas kreipiasi dėl bet kurios sumos pagal Laidavimo sutartį išieškojimo, laiduotojas privalo nuo ieškovo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos mokėti ieškovui 8 proc. dydžio metines palūkanas, iš atsakovų ieškovui priteistinos 8 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistinas 5975 Eur žyminis mokestis bei 8,88 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 d. 1 p., 93 straipsnio 1 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovų A. Č. (a. k. ( - )) ir I. Č. (a. k. ( - )) solidariai ieškovei bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui „Snoras“ 680 775,41 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt tūkstančių septynis šimtus septyniasdešimt penkis eurus 41 ct) skolą, 8 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. gegužės 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti iš atsakovų A. Č. (a. k. ( - )) ir I. Č. (a. k. ( - )) valstybei po 2991,90 Eur (du tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt vieną eurą 90 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Išaiškinti atsakovams, kad sprendimas už akių negali būti skundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jie turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Išaiškinti ieškovei bei trečiajam asmeniui, kad sprendimas už akių per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas su UAB „Hobista“ 2008 m. vasario 27 d.... 4. Ieškovas ieškinyje taip pat nurodė, kad sutinka, jog būtų priimtas... 5. Ieškinio pareiškimas su priedais ir teismo pranešimas atsakovams A. Č. ir... 6. Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 7. Ieškinys tenkinamas.... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285... 9. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal tarp AB bankas... 10. Ieškovės teigimu, UAB „Hobista“ grąžino tik 507 137,2 Eur sumą.... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.76 straipsnio 1 dalyje... 12. Atlikęs formalų pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, kad... 13. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, CK 6.210 straipsniu, Laidavimo sutarties 6.6... 14. Patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistinas... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286... 16. Ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ ieškinį... 17. Priteisti iš atsakovų A. Č. (a. k. ( - )) ir I. Č. (a. k. ( - )) solidariai... 18. Priteisti iš atsakovų A. Č. (a. k. ( - )) ir I. Č. (a. k. ( - )) valstybei... 19. Išaiškinti atsakovams, kad sprendimas už akių negali būti skundžiamas nei... 20. Išaiškinti ieškovei bei trečiajam asmeniui, kad sprendimas už akių per 30...