Byla AS-858-430-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. V. ir E. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. G., A. E., V. V. ir E. V. skundus atsakovams Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, valstybės įmonei Registrų centrui, valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei „Kauno duona“, Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno rajono savivaldybei, I. G., V. D., J. G. dėl įsakymo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai A. G., A. E., Z. P. G., V. V., E. V. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sekretoriaus 1996 m. birželio 24 d. įsakymo Nr. 274 „Dėl poilsio stovyklos „Dobilėlis“ pastatų teisinio registravimo“ dalį. Pareiškėjai A. G., A. E., V. V. ir E. V. (toliau – ir pareiškėjai) su patikslintais skundais kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sekretoriaus 1996 m. birželio 24 d. įsakymo Nr. 274 „Dėl poilsio stovyklos „Dobilėlis“ pastatų teisinio registravimo“ dalį, susijusią dėl statinių – poilsio namelių, pažymėtų šifrais 8 K1/Ž, 9 K1/Ž, 10 K1/Ž, 11 K1/Ž, 12 K1/Ž, 13 K1/Ž, 14 K1/Ž, 15 K1/Ž, 16 K1/Ž, 21 K1/Ž, 22 K1/Ž, 23 K1/Ž, 24 K1/Ž, 28 K1/Ž, ir įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialą panaikinti statinių, plane pažymėtų šifrais 8 K1/Ž, 9 K1/Ž, 10 K1/Ž, 11 K1/Ž, 12 K1/Ž, 13 K1/Ž, 14 K1/Ž, 15 K1/Ž, 16 K1/Ž, 21 K1/Ž, 22 K1/Ž, 23 K1/Ž, 24 K1/Ž, 28 K1/Ž, teisinę registraciją ir su šia registracija susijusius įrašus. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 15 d. nutartimi pareiškėjų prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti atmetė. Teismas administracinę bylą pagal pareiškėjų skundus atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl įsakymo dalies panaikinimo nutraukė; pareiškėjų skundą dalyje dėl įpareigojimo valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialą panaikinti statinių, plane pažymėtų šifrais 8 K1/Ž, 9 K1/Ž, 10 K1/Ž, 11 K1/Ž, 12 K1/Ž, 13 K1/Ž, 14 K1/Ž, 15 K1/Ž, 16 K1/Ž, 21 K1/Ž, 22 K1/Ž, 23 K1/Ž, 24 K1/Ž, 28 K1/Ž, teisinę registraciją ir su šia registracija susijusius įrašus, paliko nenagrinėtu; pareiškėjos Z. P. G. vardu paduotą skundą dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sekretoriaus 1996 m. birželio 24 d. įsakymo Nr. 274 „Dėl poilsio stovyklos „Dobilėlis“ pastatų teisinio registravimo“ dalies panaikinimo paliko nenagrinėtu. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 30 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 15 d. nutarties, nes pareiškėjai praleido atskirojo skundo padavimo terminą ir neprašė jo atnaujinti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi pareiškėjų atskirąjį skundą atmetė, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartį paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 28 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Kauno duona“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo patenkino iš dalies ir iš pareiškėjų A. G., A. E., V. V. ir E. V. UAB „Kauno duona“ naudai priteisė 3 108,80 Lt teismo išlaidų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gruodžio 11 d. nutartimi pareiškėjų atskirųjų skundų netenkino ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartį paliko nepakeistą. Pareiškėjai A. G. ir A. E. 2010 m. sausio 8 d. prašymais kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami išdėstyti jiems tenkančią priteistų teismo išlaidų dalį 777,20 Lt sumokant per 8 mėnesių laikotarpį, t. y. 7 mėnesius mokant po 100 Lt ir 8 mėnesį – 77,20 Lt, kiekvieną įmoką sumokant iki paskutinės mėnesio dienos. A. G. ir A. E. nurodė, kad yra pensininkai ir gyvena iš pensijos, o vienu kartu sumokėti priteistas išlaidas jiems yra finansiškai per sunku. Pareiškėjai V. V. 2010 m. sausio 8 d. prašymu ir E. V. 2010 m. sausio 11 d. prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, taip pat prašydami išdėstyti jiems tenkančių priteistų teismo išlaidų dalį 777,20 Lt sumokant per 7 mėnesius, t. y. 6 mėnesius mokant po 100 Lt ir 7 mėnesį mokant – 177,20 Lt, kiekvieną įmoką sumokant iki paskutinės mėnesio dienos. V. V. ir E. V. prašė teismo atsižvelgti į jų sunkią materialinę padėtį ir objektyvias aplinkybes (ekonominį sunkmetį).

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi pareiškėjų A. G., A. E., V. V. ir E. V. prašymų dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 28 d. nutarties vykdymo išdėstymo netenkino. Teismas nurodė, jog Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Pažymėjo, jog pareiškėjų pateiktos pažymos apie jų gaunamas pajamas nėra pakankamas pagrindas išvadai, kad jų turtinė padėtis yra sunki. Be to, pabrėžė, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašo išdėstyti teismo nutarties, kuria trečiojo suinteresuoto asmens naudai iš jų priteistos teismo išlaidos, vykdymą.

7III.

8Pareiškėjai V. V. ir E. V. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti ir jų prašymą tenkinti. Pareiškėjai V. V. ir E. V. nurodo, kad teismas vietoje to, kad išdėstytų priteistas teismo išlaidas, iš esmės sudarė prielaidas tolimesniam ginčijimuisi apeliacine tvarka, o toks teismo sprendimas nesuderinamas su ekonomišku ir greitu bylos nagrinėjimu, vilkina byloje kylančių procesinių klausimų sprendimą. Be to, pažymi, kad teismas neatsižvelgė į nuo 2009 m. besitęsiančią ekonominę krizę ir visuotinai mažėjančias asmenų pajamas Lietuvoje. Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį spręsti teismo nuožiūra. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno rajono savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį spręsti teismo nuožiūra.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl bylinėjimosi išlaidų, priteistų iš pareiškėjų trečiojo suinteresuoto asmens naudai Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartimi, išdėstymo dalimis.

13Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 4 straipsnio 6 dalimi ir Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 284 straipsnio 1 dalimi, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

14Pareiškėjai prašė išdėstyti kiekvienam priteistas bylinėjimosi išlaidas – 777,20 Lt sumą – dalimis. Prašymai yra motyvuojami sunkia materialine padėtimi.

15Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, teismo sprendimo įvykdymas gali būti išdėstomas išimtiniais atvejais, kai yra sunki šalių turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių sprendimą įvykdyti sunku. Tačiau vien turtinė padėtis negali lemti būtino sprendimo įvykdymo išdėstymo. Teismas taip pat turi nustatyti, ar, išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Taip pat būtina vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K?3?68/2004, 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004).

16Patikrinusi byloje esančius duomenis, atsižvelgdama į tai, kad priteista bylinėjimosi išlaidų suma nėra didelė (777,20 Lt iš kiekvieno pareiškėjo) ir į sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo instituto taikymo išimtinumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. Byloje esantys įrodymai nepatvirtina, jog pareiškėjų materialinė padėtis yra tokia sunki ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių neišdėsčius bylinėjimosi išlaidų dalimis, bus pažeisti jų interesai ar šalių lygiateisiškumo principas. Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjas E. V. nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo sunkią materialinę padėtį.

17Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pagrįstai ir teisėtai netenkino pareiškėjų prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų išdėstymo. Tenkinti pareiškėjų V. V. ir E. V. atskirąjį skundą ir naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo.

18Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

19Pareiškėjų V. V. ir E. V. atskirąjį skundą atmesti.

20Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai