Byla B2-1218-657/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Techno Wood“

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų UAB „Serpantinas“, UAB „Techno Wood“ administracijos vadovo T. K. ir bendraieškės UAB „Aderosa“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Techno Wood“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Serpantinas“ 2015-12-23 teismui pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Techno Wood“ (b.l. 4-6). Nurodė, kad UAB „Techno Wood“ ieškovei nesumoka 1.083,20 Eur skolos už prekes.

3Teisme 2016-01-06 gautas UAB „Techno Wood“ administracijos vadovo T. K. pareiškimas, kuriame prašo UAB „Techno Wood“ iškelti bankroto bylą (b.l. 44-45). Nurodė, kad UAB „Techno Wood“ yra nemoki įmonė, jos pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš savo tiesioginės veiklos įmonė patiria nuostolius, buvo priversta stabdyti gamybą. Kadangi įmonė nėra sudariusi naujų ir nebetęsia senų sutarčių, todėl neplanuoja gauti pajamų. Iš patalpų ir įrangos nuomos gaunamos pajamos yra per mažos, kad būtų galima atstatyti įmonės mokumą.

4Pareiškimai paduoti, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 6 ir 8 straipsniuose.

5Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 11 d. nutartimi civilinė byla Nr. B2-1292-657/2016 pagal ieškovo UAB „Techno Wood“ administracijos vadovo T. K. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Techno Wood“ sujungta su civiline byla Nr. B2-1218-657/2016 pagal ieškovės UAB „Serpantinas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Techno Wood“ (b.l. 78).

6Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartimi į civilinę bylą Nr. B2-1218-657/2016 pagal ieškovų UAB „Serpantinas“ ir atsakovės direktoriaus pareiškimus dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Techno Wood“ iškėlimo bendraieške įtraukta UAB „Aderosa“. Bendraieškė pateiktame prašyme prašo atsakovei UAB „Techno Wood“ iškelti bankroto bylą, kadangi atsakovė bendraieškei nesumoka 2.573,43 Eur skolos.

7Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

8Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

92014 m. balanso duomenimis UAB „Techno Wood“ balansinė turto vertė 2014 metų gruodžio 31 d. siekė 3.499.057,00 Eur (12.081.545,00 Lt), kurį sudarė: ilgalaikis turtas 789.647,00 Eur (2.726.492,00 Lt) sumai, iš kurio: nematerialusis turtas – 9.484,00 Eur (32.745,00 Lt), materialusis turtas – 780.163,00 Eur (2.693.747,00), iš kurio: pastatai ir statiniai – 126.359,00 Eur (436.291,00 Lt), mašinos ir įrengimai – 395.021,00 Eur (1.363.928 Lt), transporto priemonės – 122.850,00 Eur (424.177,00 Lt), kita įranga, prietaisai, įrenginiai – 32.981,00 Eur (113.878,00 Lt), nebaigta statyba – 102.952,00 Eur (355.473,00); trumpalaikis turtas 2.709.411,00 Eur (9.355.053,00 Lt) sumai, susidedantis iš: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 2.426.256,00 Eur (8.377.375,00 Lt), iš jų: atsargos – 973.402,00 Eur (3.360.963 Lt), išankstiniai apmokėjimai – 294.536,00 Eur (1.016.972,00 Lt), nebaigtos vykdyti sutartys – 1.158.318,00 Eur (3.999.440,00 Lt); per vienerius metus gautinos sumos – 274.271,00 Eur (947.003,00 Lt) ir piniginės lėšos – 8.884,00 Eur (30.675,00 Lt), tuo tarpu atsakovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė 2.878.636 Eur (9.939.353,00 Lt) sumą, sudarytą iš: po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų 923.141,00 Eur (3.187.420,00 Lt) ir per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų – 1.955.495,00 Eur (6.751.933,00 Lt) (b.l. 24-26). 2014 metų gruodžio 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2014 metais įmonė dirbo pelningai (b.l. 27).

10Iš teismui pateikto 2015 m. balanso nustatyta, kad UAB „Techno Wood“ balansinė turto vertė 2015 metų gruodžio 31 d. siekė 1.566.282,00 Eur, kurį sudarė: ilgalaikis turtas 499.893,00 Eur sumai, iš kurio: nematerialusis turtas, t.y. programinė įranga, – 5.096,00 Eur, materialusis turtas – 494.797,00 Eur, iš kurio: pastatai ir statiniai – 4.946,00 Eur, mašinos ir įrengimai – 389.748,00 Eur, transporto priemonės – 85.354,00 Eur, kita įranga, prietaisai, įrenginiai – 13.383,00 Eur, kitas materialusis turtas – 1.366,00 Eur; trumpalaikis turtas 1.066.389,00 Eur sumai, susidedantis iš: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 1.016.058,00 Eur, iš jų: atsargos – 922.018,00 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 93.294,00 Eur, būsimų laikotarpių sąnaudos – 746,00 Eur; per vienerius metus gautinos sumos – 46.609,00 Eur, kitas trumpalaikis turtas – 3.466,00 Eur ir piniginės lėšos – 256,00 Eur, tuo tarpu atsakovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė 1.379.861,00 Eur sumą, sudarytą iš: po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų 557.108,00 Eur ir per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų – 822.753,00 Eur (b.l. 53-54). Įmonės vadovas pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo patvirtino, jog daugelio prievolių sumokėti esamus įsiskolinimus terminai jau yra suėję (b.l. 44). 2015 metų gruodžio 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis 2015 metais įmonė patyrė 434.001,00 Eur nuostolius (b.l. 55).

11Nustatyta, kad be ieškovės UAB „Serpantinas“ ir bendraieškės UAB „Aderosa“ atsakovė turi daug kitų kreditorių (b.l. 57-58).

12Bylos duomenys rodo, kad atsakovė turi pradelstų mokestinių įsiskolinimų. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viešai pateikiamais duomenimis pagal mokesčių apskaitoje turimus duomenis UAB „Techno Wood“ 2016-01-18 turi 178.316,92 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams (b.l. 87). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenimis 2015-12-29 atsakovė turi 49.388,91 Eur pradelstą įsiskolinimą fondo biudžetui (b.l. 29).

13Direktorius pareiškime nurodė, kad įmonė turi su darbo santykiais susijusių įsiskolinimų – 96.854,00 Eur (b.l. 44, 56).

14VĮ Registrų centras duomenimis UAB „Techno Wood“ 2015-12-29 nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi (b.l. 28). Iš VĮ „Regitra“ kelių transporto priemonių registro išrašo matyti, kad atsakovė valdytojo teise turi transporto priemones AUDI, valst. Nr. ( - ) 2013 m. gamybos, ir DACIA, valst. Nr. ( - ) 2014 m. gamybos, valdytojo-savininko teise jos vardu registruota transporto priemonė DACIA, valst. Nr. ( - ) 2007 m. gamybos (b.l. 88).

15Įmonės debitorių sąrašas rodo, kad atsakovė turi debitorinių įsiskolinimų bendrai 41.609,21 Eur sumai (b.l. 59). Direktoriaus pateikti įmonės Ilgalaikio turto, atsargų sąrašai detalizuoja 2015 metų balanse nurodytas sumas (b.l. 61-73).

16Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad 2015 metais Lietuvos teismuose UAB „Techno Wood“ atžvilgiu buvo iškelta keletas civilinių bylų, kuriose kreditoriams ar ieškovams iš atsakovės priteistos įvairios sumos (b.l. 30-31).

17Atsakovės direktorius savo pareiškime nurodė, kad gamyba yra sustabdyta, tikimybės gauti pajamas, pakankamas mokumui atkurti, nėra (b.l. 44-45).

18Iš nustatytų aplinkybių konstatuotina, kad UAB „Techno Wood“ pradelsti įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tokia UAB „Techno Wood“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Be to, nustatyta, kad UAB „Techno Wood“ turi įsiskolinimų darbuotojams, turi pradelstų didelių mokestinių įsiskolinimų. Iš atsakovės administracijos vadovo pareiškime nurodytų aplinkybių spręstina, kad įmonė tęsti veiklą neketina. Nustačius aukščiau nurodytas aplinkybes, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu UAB „Techno Wood“ keltina bankroto byla.

19UAB „Techno Wood“ administratoriumi skirtinas Laimonas Tamošaitis, kurio kandidatūra atrinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.) (b.l. 34). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

21Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Techno Wood“ (juridinio asmens kodas 302591957, buveinės adresas: Dvylikių g. 15, Pakuonio mstl., Prienų r. sav.) bankroto bylą.

22Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Techno Wood“ administratoriumi Laimoną Tamošaitį (sąrašo Nr. B-FA275).

23Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Techno Wood“ (juridinio asmens kodas 302591957, buveinės adresas: Dvylikių g. 15, Pakuonio mstl., Prienų r. sav.) visą nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

24Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

25Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Techno Wood“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

26Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

27Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie LR ūkio ministerijos, ieškovams, bendraieškei, atsakovei ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt.

28Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Be to, administratoriui pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

29Nutartis per dešimt dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė UAB „Serpantinas“ 2015-12-23 teismui pateikė pareiškimą dėl... 3. Teisme 2016-01-06 gautas UAB „Techno Wood“ administracijos vadovo T. K.... 4. Pareiškimai paduoti, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 5. Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 11 d. nutartimi civilinė byla Nr.... 6. Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartimi į civilinę bylą Nr.... 7. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.... 8. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 9. 2014 m. balanso duomenimis UAB „Techno Wood“ balansinė turto vertė 2014... 10. Iš teismui pateikto 2015 m. balanso nustatyta, kad UAB „Techno Wood“... 11. Nustatyta, kad be ieškovės UAB „Serpantinas“ ir bendraieškės UAB... 12. Bylos duomenys rodo, kad atsakovė turi pradelstų mokestinių įsiskolinimų.... 13. Direktorius pareiškime nurodė, kad įmonė turi su darbo santykiais... 14. VĮ Registrų centras duomenimis UAB „Techno Wood“ 2015-12-29 nuosavybės... 15. Įmonės debitorių sąrašas rodo, kad atsakovė turi debitorinių... 16. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad 2015 metais... 17. Atsakovės direktorius savo pareiškime nurodė, kad gamyba yra sustabdyta,... 18. Iš nustatytų aplinkybių konstatuotina, kad UAB „Techno Wood“ pradelsti... 19. UAB „Techno Wood“ administratoriumi skirtinas Laimonas Tamošaitis, kurio... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 21. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Techno Wood“ (juridinio asmens kodas... 22. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Techno Wood“ administratoriumi... 23. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Techno Wood“ (juridinio asmens... 24. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 25. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Techno Wood“ valdymo... 26. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 27. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 28. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 29. Nutartis per dešimt dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...