Byla 2S-1192-273/2013
Dėl kito sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo ir auklėjimo tvarkos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8638-924/2013, kuria atsisakyta priimti ieškovo D. J. ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo ir auklėjimo tvarkos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas 2013-04-02 kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo ir auklėjimo tvarkos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi ieškinį atsisakė priimti kaip neteismingą Kauno apylinkės teismui. Nurodė, kad šiuo metu šalių nepilnametis vaikas su motina gyvena Didžiojoje Britanijoje, per trejus gyvenimo metus ten sukūrę socialinius bei ekonominius ryšius – vaikas lanko mokyklą, tikėtina, jog atsakovė turi darbą, todėl teismas sprendė, kad byla priklauso Didžiosios Britanijos teismams. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad šalių paskutinė bendra gyvenamoji vieta taip pat buvo ne Lietuvoje, o Didžiojoje Britanijoje.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

10Atskiruoju skundu ieškovas D. J. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą dėl atsakovės ir šalių nepilnamečio sūnaus nuolatinės gyvenamosios vietos. Iš ieškinio turinio ir jo rašytinių įrodymų, matyti, kad sūnaus L. dabartinė gyvenamoji vieta yra Jungtinėje Karalystėje, tačiau nuolatinė gyvenamoji vieta - Lietuvos Respublikoje, nes vaikas turi esminį ryšį su Lietuva: ieškovas ir atsakovė, bei sūnus yra Lietuvos Respublikos piliečiai, ieškovas gyvena ir deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, vaikas didesnę dalį metų gyveno Lietuvoje ir joje lankė darželį, Lietuvoje gyvena jo seneliai. Santuoka su atsakove ilgiausiai truko Lietuvoje, apie 7 metus. Bendra sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta iki vykimo į Didžiąją Britaniją buvo adresu ( - ). Šiuo adresu nuo 2003-03-21 gyvenamąją vietą buvo deklaravusi atsakovė A. J., o tai pat lig šiol yra sūnaus L. J. deklaruota gyvenamoji vieta. Po to, kai nutrūko tarp ieškovo su atsakove bendras gyvenimas kartu, atsakovės deklaruota gyvenamoji vieta buvo panaikinta, ieškovo motinos prašymu, t.y. 2012-10-30, kuri yra buto, esančio ( - ), savininkė. Nėra duomenų, kad per tą laiką, atsakovė deklaruotų naują gyvenamąją vietą, tai pat nėra deklaruotas išvykimas dirbti į užsienio valstybę, t.y. Didžiąją Britaniją ir ši aplinkybė vertinama kaip viešas pareiškimas apie savo nuolatinę gyvenamąją vietą, bei darytina išvada, kad pastovių ryšių su užsienio valstybe atsakovė nesieja, nes moka ir deklaruoja mokesčius Lietuvos Respublikoje. Atsakovės gyvenamoji vieta Didžiojoje Britanijoje nėra susieta nei socialiniais, nei ekonominiais ryšiais, iš jos veiksmų yra aišku, kad ji nelaiko tos valstybės jos interesų buvimo vieta. Ji nėra deklaravusi išvykimą iš Lietuvos, taip pat nėra įgijusi nekilnojamojo turto ar sudariusi nuomos sutarčių Didžiojoje Britanijoje. Pirmosios instancijos teismas vienpusiškai ir nepagrįstai sureikšmino tokias, aplinkybes kaip, kad prielaidą apie atsakovės darbą ir sūnaus mokyklos lankymą Didžiojoje Britanijoje. Ieškovas pažymėjo, jog asmens gyvenamoji vieta yra tik vienas iš veiksnių, padedančių nustatyti nuolatinę asmens gyvenamąją vietą, o laikinas buvimas kitoje valstybėje savaime nereiškia, jog jo nuolatinė gyvenamoji vieta pasikeitė.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

14Byloje kilo ginčas dėl bylos, turinčios užsienio elementą, teismingumo.

15Teismas, nagrinėdamas bylą su tarptautiniu elementu, privalo ex officio tikrinti, ar byla jam yra teisminga (CPK 782 straipsnis). Jeigu yra galiojanti Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis, kurioje išspręsti teismingumo klausimai, turi būti taikomos tarptautinės sutarties nuostatos, o ne teismingumo taisyklės, nustatytos Lietuvos vidaus teisėje (CPK 780 straipsnis).

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti D. J. ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalis 2 punkto pagrindu, t. y. nustatęs, kad pareikštas ieškinys neteismingas tam teismui, tai yra Kauno apylinkės teismui. Tuo pačiu pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas, prisilaikydamas CPK 137 straipsnio 3 dalies reikalavimų, nurodė į kurį teismą ieškovui reikia kreiptis, siekiant išspręsti ieškinyje keliamus reikalavimus bei tokiu būdu realizuoti savo teisę ginti įstatymų saugomus interesus ir teises teismine tvarka.

172003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000. Jurisdikcijos pagrindai, susiję su tėvų pareigų įgyvendinimu, nustatyti šiame Reglamente, yra suformuluoti kuo labiausiai atsižvelgiant į vaiko interesus, ypač į artumo kriterijų, kuris reiškia tai, kad jurisdikcija turėtų pirmiausia priklausyti vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos valstybei narei, išskyrus tam tikrus vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo atvejus arba pagal tėvų pareigų turėtojų susitarimą (Reglamento preambulės 12 punktas, 8 straipsnis). Taigi pagrindinis šios kategorijos bylų teismingumą nusakantis kriterijus yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta. Pažymėtina, kad Reglamentas neapibrėžia, kas turėtų būti pripažįstama nuolatine gyvenamąja vieta. Nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymas yra fakto klausimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-254/2007) .

18Byloje nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo ir auklėjimo tvarkos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo. Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi ieškinį atsisakė priimti kaip neteismingą Kauno apylinkės teismui.

19Kaip matyti iš teismui pateiktos medžiagos, ieškinio pareiškime ieškovas yra nurodęs, kad šiuo metu ieškovo sūnus L. J. gyvena kartu su motina Jungtinėje Karalystėje, Londone lanko mokyklą (b. l. 4 – 8). Teismo jurisdikcijos reikalavimams atitikti pakanka, kad toje valstybėje narėje yra sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, arba buvo sutuoktinių paskiausia nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu vienas iš sutuoktinių joje tebegyvena, arba yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta ir t. t. (3 straipsnio a punktas). Iš ieškovo ieškinio pareiškimo matyti, kad šalių paskutinė bendra gyvenamoji vieta buvo ne Lietuvoje, o Didžiojoje Britanijoje. Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad santuokoje išgyveno dešimt metų, nuo 2011-07-25 kartu su atsakove negyvena, atsakovė nurodė ieškovui išsikraustyti iš šeimos namų Londone, pradėjus gyventi atskirai, dar kurį laiką ieškovas gyveno Londone.

20Kaip pirmiau nurodyta, ieškovas kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo ir auklėjimo tvarkos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo. Kadangi byla neabejotinai susijusi su tėvų pareigomis jų nepilnamečiui vaikui ir ieškinyje reiškiami reikalavimai liečia esmines jo gyvenimo, auklėjimo ir socialines sąlygas, o teismas pagrįstai nurodė ieškovo sūnaus ryšius su jo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybe, todėl šis ginčas pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 2003 m. lapkričio 27 d. “Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr.1347/2000” 12 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas teismingas Jungtinės Karalystės kompetentingam teismui. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kad ieškovas ir atsakovė, bei sūnus yra Lietuvos Respublikos piliečiai, ieškovas gyvena ir deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, nėra pagrindas laikyti, kad byla priklauso Lietuvos teismų jurisdikcijai. Termino „nuolatinė gyvenamoji vieta“ prasmė turėtų būti aiškinama pagal Reglamento tikslus ir siekius. Teismas pažymi, kad taikant Reglamentą vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta nustatoma ne pagal atskirų valstybių nacionalinę, o pagal Bendrijos teisę, kuria remiantis jeigu vaikas persikelia iš vienos valstybės narės į kitą, nuolatinės gyvenamosios vietos įgijimas naujojoje valstybėje narėje turėtų iš esmės sutapti su nuolatinės gyvenamosios vietos „praradimu“ ankstesnėje valstybėje narėje (Lietuvos apeliacinio teismo 2006-11-2 nutartis civilinėje byloje Nr.2-568/2006). Duomenys apie fizinių asmenų gyvenamąją vietą kaupiami viešame Gyventojų registre, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad pagal CK 2.17 str. 1 d. registro duomenys apie fizinio asmens gyvenamąją vietą yra tik vienas iš kriterijų gyvenamajai vietai nustatyti. Kaip pirmiau minėta, ieškinio pareiškime ieškovas yra nurodęs, kad šiuo metu ieškovo sūnus L. J. gyvena kartu su motina Jungtinėje Karalystėje, Londone lanko mokyklą, tai yra kad dabartinė vaiko gyvenamoji vieta yra Jungtinėje Karalystėje, kas leidžia daryti išvadą, kad vaikas turi esminį ryšį su ta valstybe, o jo motina šioje šalyje turi nuolatinę gyvenamąją vietą. Pagal CK 2.16 str. 1 d. fizinio asmens gyvenamąja vieta laikoma ta, kurioje jis faktiškai dažniausiai gyvena. Atsižvelgiant į į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, jog šalių nepilnametis vaikas su motina gyvena Didžiojoje Britanijoje, per trejus gyvenimo metus ten sukūrę socialinius bei ekonominius ryšius – vaikas lanko mokyklą, tikėtina, jog atsakovė turi darbą, todėl teismas pagrįstai sprendė, kad byla priklauso Didžiosios Britanijos teismams. Pareiškėjas jokių šias aplinkybes paneigiančių įrodymų teismui nepateikė.

21Esant išdėstytoms aplinkybėms spręstina, kad teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios atskirojo skundo argumentais naikinti ar keisti pagrindo nėra, todėl atskirasis skundas atmestinas, teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 371 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23atskirąjį skundą atmesti.

24Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė... 3. Teismas... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas 2013-04-02 kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi ieškinį atsisakė... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. ... 10. Atskiruoju skundu ieškovas D. J. prašo panaikinti... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Byloje kilo ginčas dėl bylos, turinčios užsienio elementą, teismingumo.... 15. Teismas, nagrinėdamas bylą su tarptautiniu elementu, privalo ex... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas atsisakė... 17. 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr.... 18. Byloje nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su... 19. Kaip matyti iš teismui pateiktos medžiagos, ieškinio pareiškime ieškovas... 20. Kaip pirmiau nurodyta, ieškovas kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su... 21. Esant išdėstytoms aplinkybėms spręstina, kad teismas priėmė iš esmės... 22. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 371 straipsnio 1 dalies 1... 23. atskirąjį skundą atmesti.... 24. Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą....