Byla 2-1025-440/2013
Dėl bankrutavusios S. V. įmonės 2013 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant pareiškėjo S. V. įmonės atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Jonvita“ atstovei S. L.‚ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus atstovei J. M.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. V. įmonės atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Jonvita“ skundą suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui, S. V. dėl bankrutavusios S. V. įmonės 2013 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo panaikinimo,

Nustatė

3Pareiškėjas prašo panaikinti 2013 m. liepos 31 d. S. V. įmonės kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą ir priimti naują sprendimą - patvirtinti 2013 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime pateiktą bankroto administratoriaus pasiūlymą - stabdyti S. V. priklausančio ilgalaikio nekilnojamojo turto - gyvenamojo namo ( - ) unikalus numeris Nr. ( - ) su priklausiniais pardavimą, kol savininkas pilnai atsiskaitys su kreditoriumi ir padengs administravimo išlaidas. Atstovė nurodė, kad 2012 m. vasario 16 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi S. V. įmonei iškelta bankroto byla. 2012 m. birželio 1 d. S. V. įmonė pripažinta bankrutavusi ir likviduojama. Vienintelis įmonės kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius ( toliau - VSDFV). Kadangi S. V. įmonė neturi jokio turto, kurį realizavus būtų galima atsiskaityti su įmonės kreditoriais, nuspręsta realizuoti individualios įmonės savininkui S. V. priklausantį turtą. Anksčiau vykusiose dvejose varžytinėse nepavyko parduoti S. V. priklausančio nekilnojamojo turto vienintelio kreditoriaus pasiūlytomis kainomis ir tvarka. 2013 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime buvo svarstomas klausimas dėl S. V. priklausančio ilgalaikio nekilnojamojo turto - gyvenamojo namo ( - ), unikalus numeris ( - ) su priklausiniais, esančių ( - ). pardavimo kainos ir tvarkos. Pastatai pilnai neįregistruoti VĮ Registrų centras duomenų bazėje, o 0,17 ha žemės sklypas priklauso valstybei. 2013 m. liepos 15 d. buvo gautas S. V. pasiūlymas per 14 mėnesių padengti kreditoriaus VSDFV Mažeikių skyriaus 4972,42 Lt kreditorinį įsiskolinimą ir apmokėti 12100,00 Lt administravimo išlaidas. Pirma įmoka 2000,00 Lt į bankrutavusios S. V. įmonės sąskaitą pervesta 2013 m. liepos 22 d. Atsižvelgiant į tai, administratorius pasiūlė stabdyti ilgalaikio nekilnojamojo turto - gyvenamojo namo ( - ), unikalus Nr. ( - ) su priklausiniais ir 0,17 ha žemės sklypo pardavimą, kol savininkas pilnai atsiskaitys su kreditoriumi ir padengs administravimo išlaidas. S. V. nevykdant įsipareigojimo, sušaukti kreditorių susirinkimą, kur būtų toliau sprendžiamas klausimas. Kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius nesutiko su pasiūlymu, pateikė siūlymą skelbti varžytines ir toliau pardavinėti turtą. Pareiškėjo atstovė nurodė, kad toks sprendimas yra netikslingas, neteisingas, kadangi skola nėra didelė, pats savininkas rodo iniciatyvą mokėti po 1200,00 Lt kas mėnesį, be to turtas yra neįregistruotas savininko vardu. Šiuo metu tikslių duomenų apie S. V. pajamas neturi. Yra žinoma tik tiek, kad dirba Norvegijoje.

4VSDFV atstovė prašo skundą atmesti, kadangi kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas teisėtai. Administratorius galėtų kreiptis į teismą, tik jei nutarimas būtų neteisėtas. S. V. jau turėjo galimybę sumokėti įsiskolinimą, tačiau to nepadarė. Skundo patenkinimas pažeistų kreditoriaus interesus. S. V. turėjo galimybę susimokėti skolą, kuri nėra didelė, todėl ir 14 mėnesių laikotarpis yra neproporcingai didelis. Kreditoriui yra žinoma apie nuosavybės registravimo trūkumus, pirkėjui tai būtų išaiškinama. Mano, kad parduoti turtą yra vienintelė išeitis norint atgauti skolą.

5Suinteresuotas asmuo S. V. neatvyko, apie posėdį pranešta.

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7Byloje pateiktas 2013 m. liepos 31 d. bankrutavusios S. V. įmonės kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 03, iš kurio matyti, kad susirinkimo metu vieninteliam kreditoriui VSDFV nepritarus administratoriaus pateiktam nutarimo projektui

8- stabdyti nekilnojamojo turto pardavimą, priimtas sprendimas toliau pardavinėti S. V. vardu turtą gyvenamąjį namą ( - ), unikalus Nr. ( - ) su priklausiniais ir 0,17 ha žemės sklypu, nustatant turto pardavimo kainą pirmose varžytinėse 56000,00 Lt. Nepardavus turto, skelbtiną kainą sumažinti 10 procentų. Nepardavus turto, sušaukti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos patvirtinimo. 2013 m. liepos 15 d. prašyme įmonės savininkas S. V. prašė leisti padengti bankrutavusios įmonės vienintelio kreditoriaus VSDFV 4972,42 Lt kreditorinį įsiskolinimą ir atlyginti 12100,00 Lt administravimo išlaidas. Nurodė, kad įsipareigoja visą sumą padengti per 14 mėnesių. Byloje pateiktas 2013 m. liepos 22 d. mokėjimo nurodymas patvirtina, kad S. V. sumokėjo 2000,00 Lt. Iš papildomai pateiktų duomenų matyti, kad 2013 m. rugpjūčio 30 d. S. V. siekdamas padengti įsiskolinimą sumokėjo 1200,00 Lt. Byloje esantys duomenys dėl turto pardavimo, 2001m. kovo 19 d. sutartis, namų valdos esančios ( - ) rinkos vertės nustatymo ataskaita, duomenys iš Nekilnojamojo turto registro, registro Nr. ( - ) dėl S. V. nuosavybės teisių įregistravimo į gyvenamąjį namą ( - ), unikalus Nr. ( - ) su priklausiniais ir 0,17 ha žemės sklypu, patvirtina, kad pastatų teisinė registracija nėra pilnai atlikta, nuosavybės teisė įteisinta ne į visą nurodomą turtą.

9Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis).

10ĮBĮ įstatyme numatytos bankroto administratoriaus teisės ir pareigos. Be kitų pareigų ĮBĮ 3 straipsnio 14 punkte numatyta pareiga ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus.

11Bankroto administratoriaus skundas pateiktas nepraleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyto apskundimo termino.

12Atsižvelgiant į ĮBĮ nuostatas, byloje esančius duomenis, teismas sprendžia, kad kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditoriaus dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos buvo laikomasi. Teismas nenustatė esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėto nutarimo priėmimą, taip pat nustatė, kad priimtas nutarimas prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ( toliau - CK ) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to galimai pažeidžia bankrutuojančios įmonės ar jos kreditoriaus teisėtus interesus.

13Bankroto administratorius kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti 2013 m. liepos 31 d. S. V. įmonės kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą ir priimti naują sprendimą - patvirtinti 2013 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime pateiktą bankroto administratoriaus pasiūlymą - stabdyti S. V. priklausančio ilgalaikio nekilnojamojo turto - gyvenamojo namo ( - ), unikalus numeris Nr. ( - ) su priklausiniais pardavimą, kol savininkas pilnai atsiskaitys su kreditoriumi ir padengs administravimo išlaidas, t.y. iki 2014 m. rugpjūčio 31d. Bankroto administratorius prašymą motyvuoja tuo, kad pagrindinis kreditorių tikslas bankroto byloje yra visiškai patenkinti kreditorinius reikalavimus. Konkrečiu atveju, kadangi S. V. vardu nėra įregistruotas turtas, jo pardavimas būtų apsunkintas. Bankroto administratoriaus nuomone S. V. pasiūlytas būdas yra realesnis, ekonomiškesnis ir teisingesnis norint padengti bankrutavusios įmonės skolas. Turto pardavinėjimas neproporcingai pažeistų buvusio įmonės savininko interesus, bankrutavusios įmonės interesus bei bendruosius teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus.

14VSDFV atstovė prašydama atmesti skundą nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas teisėtai. S. V. jau turėjo galimybę sumokėti įsiskolinimą, tačiau to nepadarė. Skundo patenkinimas pažeistų mūsų kaip kreditoriaus interesus.

15Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, sutiktina su pareiškėjo argumentais, kad S. V. pasiūlytas būdas yra realesnis, ekonomiškesnis ir teisingesnis norint padengti bankrutavusios įmonės skolas. Byloje nėra duomenų, kad turto pardavimo sustabdymas pažeistų kreditoriaus interesus. Nėra pagrindo vertinti, kad S. V. turėjo galimybę anksčiau padengti įsiskolinimus, tačiau to nepadarė ir galimai ateityje nepadengs įsiskolinimų. Nes byloje esantys duomenys patvirtina, kad jis gera valia jau sumokėjo 3200,00 Lt. Teismui nėra pagrindo vertinti, kad ateityje kreditorinio įsiskolinimo jis nemokės. Be to, S. V. įsipareigoja mokėti kiekvieną mėnesį konkrečias sumas, todėl jam nevykdant įsipareigojimo, neatimama teisė sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame būtų sprendžiamas klausimas dėl įmonės savininkui priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo kainos ir tvarkos patvirtinimo.

16Teismo vertinimu, atsižvelgiant į bylos aplinkybes priimtas kreditorių susirinkime sprendimas formaliai yra pagrįstas, tačiau atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei į tai, kad turtas iš varžytinių nebuvo parduotas, įmonės savininkas pateikė prašymą leisti vykdyti mokėjimus dalimis ir pateikė duomenis apie atliktus mokėjimus, toks formalus vertinimas nėra proporcingas konkrečioje situacijoje. Kaip minėta byloje nenustatyta, kad teisės S. V. suteikimas gera valia padengti kreditorinį įsiskolinimą pažeidžia kreditoriaus VSDFV interesus, todėl vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis, teisingumo, protingumo principais, pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies. Panaikintinas 2013 m. liepos 31 d. S. V. įmonės kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas ir priimtinas naujas sprendimas. Patvirtintinas 2013 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime pateiktas bankroto administratoriaus pasiūlymas, stabdytinas S. V. priklausančio ilgalaikio nekilnojamojo turto - gyvenamojo namo ( - ), unikalus numeris Nr. ( - ) su priklausiniais pardavimas, kol savininkas pilnai atsiskaitys su kreditoriumi ir padengs administravimo išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. birželio 1 d. S. V. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, nustatytinas trumpesnis terminas iki 2014 m. birželio 1 d.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, teismas

Nutarė

18Tenkinti iš dalies pareiškėjo S. V. įmonės atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Jonvita“ skundą dėl bankrutavusios S. V. įmonės 2013 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo panaikinimo.

19Panaikinti 2013 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime priimtą nutarimą ir patvirtinti 2013 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime pateiktą bankroto administratoriaus pasiūlymą.

20Sustabdyti S. V. priklausančio ilgalaikio nekilnojamojo turto - gyvenamojo namo ( - ), unikalus numeris Nr. ( - ) su priklausiniais pardavimą, kol savininkas atsiskaitys su kreditoriumi ir padengs administravimo išlaidas, įpareigojant S. V. įsiskolinimą ir administravimo išlaidas padengti iki 2014 m. birželio 1d., lėšas lygiomis dalimis kas mėnesį pervesti į bankrutavusios S. V. įmonės sąskaitą.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

22Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems asmenims.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. V.... 3. Pareiškėjas prašo panaikinti 2013 m. liepos 31 d. S. V. įmonės kreditorių... 4. VSDFV atstovė prašo skundą atmesti, kadangi kreditorių susirinkimo... 5. Suinteresuotas asmuo S. V. neatvyko, apie posėdį pranešta.... 6. Skundas tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje pateiktas 2013 m. liepos 31 d. bankrutavusios S. V. įmonės kreditorių... 8. - stabdyti nekilnojamojo turto pardavimą, priimtas sprendimas toliau... 9. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 21 straipsnyje nustatytos... 10. ĮBĮ įstatyme numatytos bankroto administratoriaus teisės ir pareigos. Be... 11. Bankroto administratoriaus skundas pateiktas nepraleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5... 12. Atsižvelgiant į ĮBĮ nuostatas, byloje esančius duomenis, teismas... 13. Bankroto administratorius kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti 2013 m.... 14. VSDFV atstovė prašydama atmesti skundą nurodė, kad kreditorių susirinkimo... 15. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, sutiktina su pareiškėjo... 16. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į bylos aplinkybes priimtas kreditorių... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 18. Tenkinti iš dalies pareiškėjo S. V. įmonės atstovaujamos bankroto... 19. Panaikinti 2013 m. liepos 31 d. kreditorių susirinkime priimtą nutarimą ir... 20. Sustabdyti S. V. priklausančio ilgalaikio nekilnojamojo turto - gyvenamojo... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos... 22. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems...