Byla 2-1067/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Inkaso“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-569-425/2010 pagal ieškovo AB ,,Ramirent“ ieškinį atsakovui UAB ,,Idė“, trečiasis asmuo UAB ,,Inkaso“ dėl bankroto bylos iškėlimo, iškelta bankroto byla ir paskirtas įmonės administratorius.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas AB „Ramirent“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Idė“ ir įmonės administratoriumi paskirti UAB ,,Viresita“.

4Į teismą taip pat kreipėsi UAB ,,Inkaso“ prašydamas įtraukti į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, iškelti bankroto bylą UAB ,,Idė“ ir įmonės administratoriumi paskirti UAB ,,Bankroto departamentas LT“. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. kovo 20 d. nutartimi įtraukė UAB ,,Inkaso“ į UAB „Idė“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus ieškovo pusėje.

5Panevėžio apygardos teismas 2010 m. balandžio 16 d. nutartimi iškėlė UAB „Idė“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Viresita“. Teismas atmetė trečiojo asmens pasiūlyto administratoriaus kandidatūrą nurodęs, kad UAB ,,Inkaso“ Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka nepranešė UAB ,,Idė“ apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

6UAB ,,Inkaso“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutarties dalį, kuria administratoriumi paskirtas UAB ,,Viresita“, klausimą išspręsti iš esmės ir administratoriumi paskirti UAB ,,Bankroto departamentas LT“. Apeliantas nurodo, kad reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu jis tapo UAB ,,Idė“ kreditoriumi ir buvo įtrauktas į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, pasirašė 2010 m. kovo 2 d., o pranešimas skolininkui UAB ,,Idė“ dėl reikalavimo teisės perleidimo, reikalavimo įvykdymo bei bankroto bylos iškėlimo, jei reikalavimas nebūtų įvykdytas, buvo išsiųstas 2010 m. kovo 5 d. Apeliantas taip pat nurodo, kad negalėjo teismui pateikti registruotos siuntos įteikimo pranešimo, kadangi kreipimosi į teismą metu dar nebuvo jo gavęs iš siuntą pristačiusios UAB ,,Bijusta“. Apelianto teigimu, jo pasiūlytas administratorius atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus.

7Ieškovas AS ,,Ramirent“ (reorganizuota AB ,,Ramirent“) pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas nurodo, kad trečiasis asmuo nepagrįstai apeliacinės instancijos teismui teikia naujus įrodymus kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme. Teismas pagrįstai nesvarstė trečiojo asmens siūlyto administratoriaus kandidatūros, tuo pagrindu, jog UAB ,,Inkaso“ nesilaikė kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos. Keisti administratorių nėra jokio pagrindo, teismo paskirto administratoriaus ir UAB ,,Bankroto departamentas LT“ darbo krūvis yra iš esmės toks pats, tačiau UAB ,,Viresita“ turi daug didesnę įmonių administravimo patirtį.

82010 m. liepos 16 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas AS ,,Ramirent“ pranešimas dėl informacijos pateikimo, kuriuo prašoma UAB ,,Inkaso“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartį nepakeistą. Pranešime iš esmės teigiama, kad UAB ,,Inkaso“ siūlomas bankroto administratorius yra susijęs su trečiuoju asmeniu ir gali turėti teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi.

9Atskirasis skundas netenkinamas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

11Nagrinėjamoje byloje skundžiama nutarties dalis, kuria teismas bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskyrė ne apelianto siūlytą UAB ,,Bankroto departamentas LT“, o ieškovo AS ,,Ramirent“ pasiūlytą UAB ,,Viresita“.

12ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto procese administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

13Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, jog trečiojo asmens (apelianto) pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra buvo atmesta tuo pagrindu, kad teismui nebuvo pateikti duomenys apie pranešimą UAB ,,Idė“ dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Bylos medžiaga patvirtina, kad tokių duomenų skundžiamos nutarties priėmimo metu byloje nebuvo - trečiasis asmuo tik su atskiruoju skundu pateikė pranešimą apie registruotos siuntos įteikimą UAB ,,Idė“. Tačiau dokumentų apie ikiteisminės tvarkos reikalavimų vykdymą nepateikimas nėra kliūtis trečiajam asmeniui siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kita vertus, kaip jau minėta, teisė skirti bankroto administratorių priklauso teismui ir teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Pažymėtina, kad apeliantas nenurodė jokių argumentų, įstatyme įtvirtintų aplinkybių, kurios leistų abejoti UAB ,,Viresita“ paskyrimo bankrutuojančios įmonės administratoriumi teisėtumu ar pagrįstumu bei patvirtintų, kad UAB ,,Bankroto departamentas LT“ yra tinkamesnis bankroto administratorius. Apeliantas nenurodė aplinkybių, kurios leistų spręsti, jog paskirtas administratorius neužtikrins sklandaus, operatyvaus bankroto procedūrų atlikimo ar neišvengs konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais.

14Teismo paskirtas administratorius UAB ,,Viresita“ atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus: turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotą kvalifikacinį pažymėjimą, sutinka teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas, yra apdraudęs profesinę civilinę atsakomybę, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos patvirtino, kad UAB ,,Viresita“ atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus.

15Apeliantas teigia, kad jo siūlomas kandidatas taip pat atitinka visus įstatyme nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju, kai abu pasiūlyti bankroto administratoriai atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, svarbią reikšmę turi teikiamų administratoriaus kandidatūrų patirties bei kvalifikacijos kriterijai, taip pat darbo krūvis.

16Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje (www.bankrotodep.lt) skelbiamų duomenų matyti, kad UAB ,,Viresita“ dirba 3 darbuotojai, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, šiuo metu šis bankroto administratorius vykdo 22 bankroto procedūras, baigtos 2 procedūros. UAB ,,Bankroto departamentas LT“ dirba taip pat 3 darbuotojai, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, šis bankroto administratorius vykdo 41 bankroto procedūrą, yra baigęs 2 procedūras. Šie duomenys nesuteikia pagrindo spręsti, jog trečiojo asmens siūlytas kandidatas, vertinant darbo krūvį ir patirtį yra tinkamesnis nei paskirtas pirmosios instancijos teismo.

17Išdėstytų motyvų pagrindu daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius UAB ,,Viresita“ atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl įmonės bankroto administratoriaus paskyrimo yra pagrįsta ir teisėta.

182010 m. liepos 16 d. ieškovas AS ,,Ramirent“ pateikė pranešimą dėl papildomos informacijos pateikimo. Iš šiame dokumente išdėstytų aplinkybių matyti, kad pateiktas dokumentas yra ieškovo pateikto atsiliepimo į atskirąjį skundą papildymas. Nagrinėjamu atveju, atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl nutarties iškelti bankroto bylą galėjo būti paduotas per 7 darbo dienas nuo atskirojo skundo kopijos išsiuntimo dalyvaujantiems byloje asmenims dienos (ĮBĮ 10 str. 8 d.) ir baigėsi 2010 m. gegužės 7 d. (b. l. 90). Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir vadovaujantis CPK 75 straipsnio 1 dalimi, ieškovo pateiktas atsiliepimo papildymas grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Panevėžio apygardos teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

21AS ,,Ramirent“ pateiktą pranešimą dėl papildomos informacijos pateikimo grąžinti jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas AB „Ramirent“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto... 4. Į teismą taip pat kreipėsi UAB ,,Inkaso“ prašydamas įtraukti į bankroto... 5. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. balandžio 16 d. nutartimi iškėlė UAB... 6. UAB ,,Inkaso“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 7. Ieškovas AS ,,Ramirent“ (reorganizuota AB ,,Ramirent“) pateikė... 8. 2010 m. liepos 16 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas AS ,,Ramirent“... 9. Atskirasis skundas netenkinamas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Nagrinėjamoje byloje skundžiama nutarties dalis, kuria teismas... 12. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 13. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, jog trečiojo asmens (apelianto)... 14. Teismo paskirtas administratorius UAB ,,Viresita“ atitinka ĮBĮ keliamus... 15. Apeliantas teigia, kad jo siūlomas kandidatas taip pat atitinka visus... 16. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto... 17. Išdėstytų motyvų pagrindu daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismo... 18. 2010 m. liepos 16 d. ieškovas AS ,,Ramirent“ pateikė pranešimą dėl... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 20. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartį palikti... 21. AS ,,Ramirent“ pateiktą pranešimą dėl papildomos informacijos pateikimo...