Byla e2-23-186/2018
Dėl nuostolių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės A. S. firmos „Izotopas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Euroselta“ ieškinį atsakovams A. S. firmai „Izotopas“ ir A. S. dėl nuostolių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė UAB „Euroselta“ 2017 m. birželio 27 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovų A. S. firmos „Izotopas“ ir subsidiariai iš A. S. 57 924 Eur nuostolių, 5 792,40 Eur baudą, 475 Eur nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, 8 proc. dydžio procesines palūkanas. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovų nekilnojamąjį turtą, o šio nesant ar nepakankant, areštuoti kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises. Prašymą grindė tuo, kad atsakovas A. S. 2017 m. sausio 3 d. įsteigė kitą įmonę – UAB „Medeuris“, į kurią reguliariai perveda pinigus iš savo firmos „Izotopas“, nors naujai įsteigtoje įmonėje dirba tik pats atsakovas ir ši įmonė realiai jokių paslaugų atsakovei neteikia. Antstolis yra užfiksavęs, kad įranga, perduota pagal sutartį, yra prarasta, dalis jos parduota, todėl tikėtina, kad atsakovai gali elgtis nesąžiningai, bandydami toliau slėpti turtą ar jį parduoti, kas gali apsunkinti galimai palankaus sprendimo vykdymą. 2017 m. kovo 14 d. vykusių derybų metu atsakovas pripažino, kad jo įmonė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais. Grėsmę sprendimo įvykdymui gali lemti ir pakankamai didelė ieškinio suma.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 30 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies – nutarė areštuoti atsakovės A. S. firmos „Izotopas“ nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, taip pat turtines teises už 64 191,40 Eur sumą, o šio turto nesant ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovės pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis. Tokios pat apimties ir tokiu pat eiliškumu teismas nutarė subsidiariai areštuoti ir atsakovo A. S. turtą.
 2. Teismas konstatavo, kad ieškovė aiškiai suformulavo ieškinio pagrindą bei dalyką, detaliai išdėstė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, ir pateikė reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus, todėl šioje civilinės bylos stadijoje ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.
 3. Bendra reikalavimų suma atsakovams yra 64 191,40 Eur, kuri, pasak teismo, bet kuriam asmeniui vertintina kaip didelė pinigų suma, o tai pagal suformuotą teismų praktiką pripažįstama realia grėsme, padidinančia būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. A. S. firma „Izotopas“ Juridinių asmenų registrui nėra pateikusi finansinės atskaitomybės, todėl įmonės finansinė padėtis nėra žinoma. Teismas nustatė, kad atsakovė turi nedidelės vertės nekilnojamojo turto. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovas A. S. yra vienintelis akcininkas ir vadovas įmonės UAB „Medeuris“, kuri yra įsteigta 2017 m. sausio 3 d., o A. S. firma „Izotopas“ yra pertvarkoma. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, yra pakankamas pagrindas šiuo konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kadangi reikalavimai atsakovui A. S. pareikšti kaip subsidiariai atsakingam asmeniui, teismas jo turtą areštavo taip pat subsidiariai.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atsakovė A. S. firma „Izotopas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Vien ieškinio pareiškimas bei reikalaujamos priteisti sumos nurodymas nereiškia, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Teismas neįvertino ieškinio reikalavimų, faktinių bei teisinių argumentų pobūdžio.
  2. Ieškovė nenurodė jokių konkrečių faktinių aplinkybių ir įrodymų, patvirtinančių galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo realiam įvykdymui. Byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų daryti prielaidą, kad atsakovė ketina turimą turtą paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, sumažinti jo vertę ar atlikti kitus nesąžiningus veiksmus ir taip bandyti išvengti ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Pagal naujausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  3. Ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukelia neproporcingai sunkias turtines pasekmes atsakovei bei pažeidžia šalių lygiateisiškumo ir interesų pusiausvyros principus.
 2. Ieškovė atsiliepime prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti. Atsikerta šiais argumentais:
  1. Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nenagrinėja bylos iš esmės, todėl nėra pagrindo teigti, kad teismas neteisingai vertino ieškovės pateiktus įrodymus.
  2. Apeliantė ignoruoja ieškovės pateiktus dokumentus, pagrindžiančius būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, ypatingai susijusius su UAB „Medeuris“, į kurią galimai neteisėtai yra perkeliamos atsakovės lėšos, taip siekiant apsunkinti ateityje galimą išieškojimą. Ieškovė buvo nurodžiusi ir kitus argumentus, kurių atsakovė nepaneigia.
  3. Faktiškai yra areštuotas tik atsakovės kilnojamasis turtas, o atsakovės piniginės lėšos nėra areštuotos, todėl nepagrįsti atsakovės argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių neproporcingumo. Skunde konkrečiai nenurodoma, kaip pasireiškia atsakovės veiklos trikdymas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Apeliacine tvarka byloje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

12Dėl naujo įrodymo priėmimo

 1. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naują įrodymą – turto aprašą, antstolio sudarytą vykdant skundžiamą teismo nutartį. Šiuo įrodymu atsakovė grindžia atskirojo skundo argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių neproporcingumo. Šis įrodymą atsakovė gavo po skundžiamos nutarties priėmimo, antstoliui įvykdžius šią nutartį. Priešinga šalis, t. y. ieškovė su šiuo įrodymu yra susipažinusi ir dėl jo vertinimo pasisakė atsiliepime į atskirąjį skundą. Dėl nurodytų priežasčių apeliantės pateiktas naujas rašytinis įrodymas priimamas ir vertinamas kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 314 str.).

13Dėl tikėtino ieškinio pagrįstumo

 1. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu ieškovas tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, tikėtinas ieškinio pagrįstumas yra viena iš būtinų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti.
 2. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismo atliekamas preliminarus (lot. prima facie) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-107-516/2016).
 3. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje išdėstė aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus atsakovams, ir pateikė / nurodė įrodymus, kurie, ieškovės manymu, patvirtina šias aplinkybes. Ieškovės reikalavimai kildinami iš šalių sudarytos preliminarios prekių pirkimo–pardavimo sutarties. Preliminariai vertinant, tokie reikalavimai nėra akivaizdžiai nepagrįsti.
 4. Pažymėtina, kad spręsdamas procesinio pobūdžio klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja bylos iš esmės, o tik preliminariai įvertina, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Pažymėtina ir tai, kad pagal Liteko duomenis, pirmosios instancijos teismas 2017 m. spalio 3 d. byloje priėmė sprendimą už akių, ieškinį patenkindamas visiškai, o 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi atsakovų pareiškimo dėl priimto sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino, tačiau ši nutartis apskųsta apeliacine tvarka, todėl dar nėra įsiteisėjusi. Šios aplinkybės patvirtina tikėtiną ieškinio pagrįstumą.

14Dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui

 1. Kita būtina sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – reali grėsmė, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).
 2. Nagrinėjamu atveju teismas vadovavosi teismų praktikoje taikoma prezumpcija, kad turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos objektyviai padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tai yra vienas iš kriterijų, į kurį atsižvelgiama sprendžiant, ar nesiėmus prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tačiau apeliantė teisi, kad vien didelė ieškinio suma nėra pakankamas pagrindas taikyti turto areštą, nes tai savaime dar nepatvirtina egzistuojančios grėsmės, jog sprendimas gali būti neįvykdytas. Kiekvienu atveju sprendžiant šį klausimą būtina atsižvelgti į konkrečias faktines bylos aplinkybes.
 3. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė Juridinių asmenų registrui nėra pateikusi finansinės atskaitomybės, iš kurios būtų galima nustatyti atsakovės finansinę būklę. Tačiau teismas nustatė, kad atsakovės turimo nekilnojamojo turto vertė nėra didelė, taip pat nustatė, kad atsakovas A. S. yra vienintelis akcininkas ir vadovas įmonės UAB „Medeuris“, kuri yra įsteigta 2017 m. sausio 3 d., o atsakovė A. S. firma „Izotopas“ yra pertvarkoma. Ieškovė teigia, kad atsakovas iš savo firmos „Izotopas“ reguliariai perveda pinigus į savo naujai įsteigtą bendrovę, kurioje dirba tik jis pats. Atsakovė šių aplinkybių atskirajame skunde neneigia ir dėl jų apskritai nepasisako, todėl pritartina teismo išvadai, kad šios aplinkybės leidžia daryti pagrįstą prielaidą, jog atsakovė gali imtis nesąžiningų veiksmų, siekdama perleisti savo turtą susijusiems asmenims ar kitaip apsunkinti išieškojimą iš atsakovei priklausančio turto, jeigu teismas priimtų ieškovei palankų teismo sprendimą.

15Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo ir proporcingumo

 1. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Šis principas iš esmės reiškia draudimą laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti didesnius suvaržymus, nei absoliučiai būtina siekiant užtikrinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Ekonomiškumo principas siejamas su bendruoju teisės principu – proporcingumu, kuris reiškia, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas.
 2. Atskirajame skunde teigiama, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukelia neproporcingai sunkias turtines pasekmes atsakovei bei pažeidžia šalių lygiateisiškumo ir interesų pusiausvyros principus. Tačiau, kaip teisingai atsiliepime pažymi ieškovė, skunde konkrečiai nenurodoma, kaip laikinosios apsaugos priemonės trikdo atsakovės veiklą. Iš pačios apeliantės pateikto areštuoto turto aprašo matyti, kad faktiškai areštuoti tik atsakovei priklausantys kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, kuriais naudotis atsakovei teismas skundžiama nutartimi neuždraudė.
 3. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad esant visoms būtinoms sąlygoms, teismas pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovų turtui, o apeliantės argumentai nesudaro pagrindo spręsti priešingai, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

16Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai