Byla e2-15823-454/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Pretorija“, atstovaujamos bankroto administratoriaus S. S., ieškinį atsakovei R. U. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Pretorija“, atstovaujama bankroto administratoriaus S. S. (toliau – ieškovė), kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės R. U. (toliau – atsakovė) 4 856,35 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1702-436/2018 pagal ieškovės VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą UAB „Pretorija“ (toliau – bendrovė) iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė S. S.. Atsakovei, kuri nuo 2015 m. lapkričio 4 d. iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo buvo bendrovės direktorė bei vienintelė akcininkė. 2018 m. rugpjūčio 28 d. Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtintas bendrovės kreditoriaus – VSDFV Kauno skyriaus – 2 036,35 Eur dydžio finansinis reikalavimas. Kreditorių susirinkimas, vykęs 2018 m. rugsėjo 21 d., patvirtino 2 820,00 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmatą. 2018 m. lapkričio 29 d. nutartimi bendrovei taikytas supaprastintas bankroto procesas iki 2019 m. liepos 31 d. 2019 m. sausio 23 d. nutartimi teismas pripažino bendrovę bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto. Nepaisant to, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1702-436/2018 įpareigojo bankrutuojančios įmonės direktorių per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, tačiau atsakovė teismo nutartimi nustatytų įpareigojimų neįvykdė. Dėl šios priežasties bendrovės bankroto procesas yra žymiai apsunkintas. Kadangi asmeniui pateikusiam pareiškimą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo nebuvo pasiūlyta ir šis neįmokėjo į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatyto dydžio sumos, skirtos teismo ir administravimo išlaidoms padengti, todėl kreditorių patvirtintas administratoriaus atlyginimas ir administravimo išlaidos, iš viso 2 820,00 Eur, taip pat yra įmonės žala ir turi būti priteista iš atsakovės. Įvertinant ir tą aplinkybę, kad bendrovės kreditorių susirinkimas savo nutarimu administratoriui suteikė atskiras administravimo išlaidų eilutes naudoti savo nuožiūra pagal poreikį, laikytina, kad šio ieškinio sumą sudaro kreditoriaus – VSDFV Kauno skyriaus – finansinio reikalavimo (2 036,35 Eur) bendrovei, bei administravimo išlaidų (2 820,00 Eur) suma, iš viso – 4 856,35 Eur. Atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog ji nevykdė įstatyminės pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokia tapusiai bendrovei. Minėta žala atsirado būtent dėl to, jog atsakovė laiku neįvykdė įstatyminės pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokia tapusiai bendrovei. Nustačius atsakovės neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, bendrovės administracijos vadovo ir juridinio asmens dalyvio kaltė yra preziumuojama.

6Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalį – atsakovės deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

7CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Teismas

konstatuoja:

9teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 9 d., 2018 m. rugpjūčio 28 d., 2019 m. sausio 23 d. nutarčių; BUAB „Pretorija“ 2018 m. rugsėjo 21 d. kreditorių susirinkimo protokolo; JAR išplėstinio išrašo su istorija; VSDFV Kauno skyriaus kreditorinio reikalavimo, vertinimą ir atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių jos prievolės ieškovei įvykdymą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad atsakovė atsiliepimo nepateikė, bylos eiga nesidomėjo, buvo pasyvi, nesinaudojo rungimosi teise.

10Nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės dokumentų neperdavimas administratoriui kvalifikuotinas kaip neteisėtas veiksmas. Jei atsakovė būtų perdavusi įmonei priklausančius dokumentus ir turtą bankroto administratoriui, tokio dydžio žala įmonei kilusi nebūtų. Taip pat yra priežastinis ryšys tarp laiku neinicijuoto įmonei bankroto proceso ir žalos. Neteisėti veiksmai yra tiesioginiai padarytos žalos pagrindai. Būtent dėl neteisėtų atsakovės veiksmų – jai elgiantis nesąžiningai, nerūpestingai, nesilaikant įstatymo reikalavimų bei teismo įpareigojimų, BUAB „Pretorija“ ir jos kreditorė patyrė 2 036,35 Eur žalą, t. y. atsakovės neteisėtus veiksmus ir įmonės bei jos kreditorės patirtą žalą sieja tiesioginis priežastinis ryšys. Bankroto administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę iš bankrutuojančios įmonės gauti patvirtintas sumas, o bankrutuojanti įmonė turi pareigą šias sumas sumokėti. Kreditorių susirinkimas, vykęs 2018 m. rugsėjo 21 d., patvirtino 2 820,00 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmatą. Žala šioje byloje, be jau minėtų kreditorės finansinių reikalavimų taip pat yra kreditorių susirinkimo patvirtinta 2 820,00 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmata (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.246–6.249 straipsniai).

11Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymas, steigimo dokumentai ar sutartis nenustato kitaip. Juridinio asmens valdymo organo nario civilinę atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas lemia jo pareiga veikti išimtinai juridinio asmens interesais.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai bendrovės vadovui gali būti taikoma civilinė atsakomybė, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Atsakovas, t. y. bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166-421/2015).

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo rūpestingumo pareigos turinio, taip pat yra išaiškinęs, kad vadovo rūpestingumo pareiga visų pirma nustato teisėto elgesio reikalavimą, kad paties vadovo elgesys nepažeistų imperatyviųjų teisės normų, be to, vadovas privalo prižiūrėti, kad ir įmonės veikla būtų teisėta: vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

14Darytina išvada, jog įmonės vadovė elgėsi nerūpestingai, pažeidė pareigą rūpintis savo vadovaujama bendrove.

15Žala yra neigiamas turtinis neteisėtų vadovės veiksmų rezultatas. Tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys. Nustačius atsakovės neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jos kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), šią prezumpciją turėtų paneigti atsakovė. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys dėl 4 856,35 Eur žalos priteisimo iš atsakovės tenkintinas.

16Iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (4 856,35 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

17Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškinį patenkinus, iš atsakovės valstybei priteistina 109,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnis).

18Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro 3,58 Eur, todėl jos priteistinos iš atsakovės (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovės R. U., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Pretorija“, į. k. 304111951, atstovaujamai bankroto administratoriaus S. S., 4 856,35 Eur (keturių tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt šešių eurų 35 ct) žalą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4 856,35 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovės R. U., a. k. ( - ) valstybei 109,00 Eur (vieno šimto devynių eurų 00 ct) žyminį mokestį, 3,58 Eur (trijų eurų 58 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Šios sumos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

23Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Pretorija“,... 5. Ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 9 d.... 6. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai pagal Lietuvos Respublikos... 7. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 8. Teismas... 9. teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: Kauno... 10. Nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės dokumentų neperdavimas... 11. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti... 14. Darytina išvada, jog įmonės vadovė elgėsi nerūpestingai, pažeidė... 15. Žala yra neigiamas turtinis neteisėtų vadovės veiksmų rezultatas. Tarp... 16. Iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 17. Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškinį... 18. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovės R. U., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai... 22. Priteisti iš atsakovės R. U., a. k. ( - ) valstybei 109,00 Eur (vieno šimto... 23. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per...