Byla 2S-793-368/2011
Dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijaus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės G. B. įmonės „Rengmė“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovės G. B. įmonės „Rengmė“ ieškinį atsakovams Airijos įmonei SeeWays Ltd ir bankui Bank of Ireland dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė G. B. įmonė „Rengmė“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydama nutraukti 2011 m. kovo mėnesį su Airijos įmone See Ways Ltd sudarytą žodinę pirkimo-pardavimo sutartį dėl produkcijos (20 tonų sušaldytų lašišų papilvių) pirkimo, taikyti vienašalę restituciją ir grąžinti ieškovei 25 300 JAV dolerių, sumokėtų atsakovui See Ways Ltd 2011-03-23 nurodymu, įpareigojant atsakovą Bank of Ireland šias lėšas iš atsakovės See Ways Ltd atsiskaitomosios sąskaitos pervesti į ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą ( - ), priteisti iš atsakovės See Ways Ltd procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad byla teisminga Lietuvos Respublikos teismui pagal prievolės įvykdymo (prekių pristatymo) vietą: ( - ) (LR CK 6.52 str. 2 d. 4 p., 2000-12-22 Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo“ 5 str. 1 p. a papunktis).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 21 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį, kaip neteismingą Šiaulių miesto apylinkės teismui ir jį su priedais grąžino ieškovei. Nurodė, kad ieškinys atsakovams pareikštas ne dėl sutarties vykdymo, bet dėl piniginės prievolės nevykdymo, o veiksmus, būtinus piniginei prievolei įvykdyti, atsakovai gali atlikti ir toje valstybėje narėje, kurioje jie veikia. Teismas sprendė, kad Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo“ 5 straipsnio 1 dalis netaikytina, nes ginčas kilo ne dėl prievolės (prekių pristatymo) nevykdymo, bet dėl piniginės prievolės (pervestų pinigų) grąžinimo, o Reglamento 2 straipsnio nuostata dėl teismingumo pagal atsakovo (juridinio asmens) buvimo vietą reiškia, kad ir civilinės bylos dėl piniginių prievolių vykdymo nagrinėjamos Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra atsakovo buvimo vieta.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Skųsdama Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį apeliantė G. B. įmonė „Rengmė“ prašo ją panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde teigiama, kad ieškinio pagrindas yra atsakovės See Ways Ltd prievolės dėl prekių perdavimo ieškovės veiklos vykdymo adresu neįvykdymas, o piniginių lėšų grąžinimo prievolė yra išvestinė. Apeliantės manymu, byla pagal 2000-12-22 Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo“ 5 straipsnio 1 dalies a punktą teisminga Lietuvos Respublikos teismams.

8Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

10teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Priešingai, nei skunde teigia apeliantė, kad prievolė grąžinti pinigines lėšas yra išvestinė, teismas pažymi, jog iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovė, be kita ko, siekia grąžinti pinigines lėšas, todėl teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvais, jog ginčas kilo ne dėl prievolės (prekių pristatymo) nevykdymo, ir šiuo atveju netaikytinas 2000-12-22 Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo“ II skyriaus 2 skirsnio 5 straipsnio 1 dalies a punktas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pagal 2000-12-22 Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 II skyriaus 1 skirsnio 3 straipsnio nuostatas, jog valstybėje narėje nuolat gyvenantiems asmenims bylos gali būti keliamos kitos valstybės narės teismuose tik pagal šio skyriaus 2–7 skirsniuose nustatytas taisykles ir juridinio asmens buvimo vietos apibrėžimas yra pateikiamas minėto Reglamento V skyriaus 60 straipsnyje, o pirmosios instancijos teismas nenustatė Reglamento II skyriaus 2–7 skirsniuose numatytos jurisdikcijos (II skyriaus, 3 str. 1 d.), atmeta skundą, kaip nepagrįstą.

13Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal CPK 306 straipsnio 1 dalies 3 punktą skunde turi būti nurodytos bylos aplinkybės, įrodymai ir teisiniai argumentai, kuriais pagrindžiamas sprendimo (nutarties) ar jo (jos) dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas (skundo pagrindas), todėl vien tai, jog apeliantė į savo skundą perkėlė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. kovo 5 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-62/2007) pateiktos kasatoriaus skundo santraukos 3 argumento dalį, įvardindama savo skundo argumentais, nesuponuoja išvados, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta.

14Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas skundą, gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

15Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai