Byla 2S-107-560/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko UAB „ASTIN-BALTIC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus ASTIN Sp.z o.o. pareiškimą skolininkui UAB „ASTIN-BALTIC“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kreditorius ASTIN Sp.z o.o. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl 35 550,66 USD skolos, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko UAB „ASTIN-BALTIC“. Reikalavimo įvykdymui užtikrinti kreditorius prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – skolininko UAB „ASTIN-BALTIC“ kilnojamojo bei nekilnojamojo turto, o šio nesant ar esant nepakankamai – piniginių lėšų, esančių skolininko banko sąskaitose, areštą. Nurodė, kad skolininkas ilgą laiką piktybiškai neatsiskaito, todėl kyla grėsmė, jog skolininkui sužinojus apie pareikštą pareiškimą, bus mėginama turtą paslėpti, jį perleisti tretiesiems asmenims ir taip išvengti skolos sumokėjimo kreditoriui.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-09-27 nutartimi kreditoriaus ASTIN Sp.z o.o. prašymą tenkino ir areštavo skolininko UAB „ASTIN-BALTIC“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises, esančius pas skolininką ar trečiuosius asmenis, 35 550,66 JAV dolerių sumai. Teismas nurodė, kad, įvertinus kreditoriaus reikalavimų pobūdį bei atsižvelgiant į tai, jog kreditoriaus prašoma priteisti suma didelė, darytina išvada, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismo vertinimu, šios aplinkybės sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant skolininkui priklausančias pinigines lėšas, turtines teises ir kitą skolininko kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą prašomos priteisti sumos ribose.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Skolininkas UAB „ASTIN-BALTIC“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-27 nutartį ir šia nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad skolininko teikiami jo finansinę būklę patvirtinantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog kreditoriaus ASTIN Sp.z o.o. reiškiamas 35 550,66 USD dydžio reikalavimas UAB „ASTIN-BALTIC“ nėra laikytinas dideliu. Nurodė, kad iš UAB „ASTIN-BALTIC“ 2012-12-31 balanso duomenų matyti, jog skolininko valdomo ilgalaikio ir trumpalaikio turto bendra vertė sudaro net 4 952 416 Lt, o pateikta 2012 m. bendrovės pelno (nuostolių) ataskaita įrodo, kad per 2012 m. UAB „ASTIN-BALTIC“ sugeneravo 194 072 Lt grynojo pelno, kas patvirtina gerą UAB „ASTIN-BALTIC“ finansinę padėtį. Pažymėjo, kad bendrovė nuolat išlaiko iki 100 000 Lt dydžio apyvartines pinigines lėšas bendrovės banko sąskaitose, o 2013 m. sausio – rugpjūčio mėnesiais įmonė pasiekė 4 705 637 Lt vertės prekių apyvartą. Atsižvelgdamas į tai, skolininkas mano, kad 1/55 bendrovės valdomo turto dalies dydžio kreditoriaus reikalavimas, kuris siekia vos 90 000 Lt, negali būti vertinamas kaip didelės vertės ir galimai apsunkinantis palankaus kreditoriui teismo sprendimo įgyvendinimą.

8Kreditorius ASTIN Sp.z o.o. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašė atmesti ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-27 nutartį nepakeistą. Nurodė, kad skolininko UAB „ASTIN-BALTIC“ pateikti rašytiniai įrodymai nepatvirtina skolininko įrodinėjamų aplinkybių, t. y., kad atsižvelgiant į skolininko turtinę padėtį, nėra grėsmės, jog kreditoriui palankus teismo sprendimas gali likti neįvykdytas. Pažymėjo, kad skolininkas teismui nepateikė įrodymų apie jo finansinę padėtį 2013 m., nors būtent šiandieninė skolininko finansinė padėtis yra svarbi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą. Be to, skolininko pateikti finansiniai dokumentai už 2012 m. taipogi nepatvirtina, kad jo finansinė padėtis 2012 m. buvo iš tiesų tokia gera, kaip kad nurodo skolininkas. Iš įmonės 2012-12-31 balanso matyti, kad bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2012 m. buvo 4 981 620 Lt, o turtas sudarė 4 952 416 Lt, taigi akivaizdu, jog, norint atsiskaityti su visais bendrovės kontrahentais, net nepakaktų įmonės turto, nes įsipareigojimų yra 29 204 Lt daugiau nei UAB „ASTIN-BALTIC“ turto. Pažymėjo, kad, atsižvelgiant į nurodytus finansinius rodiklius, skolininkas UAB „ASTIN-BALTIC“ yra galimai nemokus, nes skolininkas nevykdo įsipareigojimų kreditoriui ASTIN Sp.z o.o., o jo įsipareigojimai kontrahentams 2012 m. net 29 204 Lt viršija viso jo turimo turto vertę. Taip pat, kreditoriaus teigimu, skolininko pateikta 2012-12-31 pelno (nuostolių) ataskaita nepatvirtina geros skolininko finansinės padėties, nes iš jos matyti, jog bendrovė 2012 m. iš savo įprastinės veiklos turėjo net 185 530 Lt nuostolių. Kreditorius abejoja ir skolininko pateiktų pažymų, kuriose nurodyta informacija apie įmonės apyvartines lėšas, patikimumu, nes tai yra vienašališkai skolininko surašyti dokumentai, jose nėra įmonės buhalterio parašo, taip pat su šiais dokumentais nėra pateikti teismui bendrovės sąskaitų išrašai, patvirtinti banko antspaudu, be to, nurodant įmonės apyvartą, nebuvo nurodytos bendrovės veiklos sąnaudos. Atsižvelgiant į tai, mano, kad minėti skolininko pateikti dokumentai turėtų būti vertinami kritiškai.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą bylos medžiagą, šalių paaiškinimus ir atsikirtimus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės ir materialinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, neprieštarauja šalių interesų pusiausvyrai, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo.

13Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pažymėtina, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina ir ieškinio ar kito procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik sprendžia dėl laikinųjų priemonių reikalingumo konkrečiu atveju. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati bylos šalių turtinė padėtis, kuri buvo iki ieškovo kreipimosi į teismą. Įvertinęs pateiktus duomenis, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad yra pagrindas taikyti kreditoriaus prašomas laikinąsias apsaugos priemones – skolininko turto areštą, nes jo netaikius galimai kreditoriui palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomu. Skolininkas UAB „ASTIN-BALTIC“ atskirajame skunde nepateikė argumentų, paneigiančių šią pirmosios instancijos teismo išvadą.

14Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo atžvilgiu pripažintina didele. Kitaip tariant, kiekvienu atveju teismas turi vertinti, ar pareikšto ieškinio suma yra didelė konkrečiam atsakovui, ar ne. Teismas konkrečiam asmeniui pareikštą turtinio reikalavimo sumą turi vertinti pagal jo turimo turto vertę, pajamas, įsipareigojimus. Balansinės turo vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie skolininko tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą).

15Apeliantas, skųsdamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-27 nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pateikė 2012 m. balanso duomenis, kuriais grindė argumentus, kad skolininko finansinė būklė yra gera. Pažymėtina, kad šie duomenys VĮ „Registrų centras“ buvo prieinami ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-27 nutarties priėmimo metu, tačiau iš šių duomenų negalima spręsti apie tikrąją skolininko finansinę būklę bylos nagrinėjimo metu. Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „ASTIN-BALTIC“ su apeliaciniu skundu nepateikė teismui duomenų apie jo finansinę būklę 2013 m. Be to, vertinant skolininko pateiktą balansą už 2012 m., matyti, kad nors skolininko turtą sudarė iš viso 4 952 416 Lt, tačiau iš jo ilgalaikis turtas yra tik 1 277 617 Lt, tuo tarpu visą kitą skolininko turtą sudarė trumpalaikis turtas – net 3 674 799 Lt. Pažymėtina, kad UAB „ASTIN-BALTIC“ per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė net 4 981 620 Lt (b. l. 20-21), t. y. viršijo visą skolininkui priklausantį turtą. Be to, įmonės 2012 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, įmonė 2012 m. patyrė 185 530 Lt įprastinės veiklos nuostolių. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas negali daryti išvados, kad skolininko UAB „ASTIN-BALTIC“ finansinė padėtis yra gera ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės ar jį bus galima įvykdyti.

16Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų skolininko teisių daugiau, nei būtina ieškiniui užtikrinti. CPK 145 str. antrojoje dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, t. y. teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka galimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Teismo vertinimu, skundžiama nutartimi skolininko turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei asmens, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtų interesų pusiausvyrą. Pažymėtina, kad įstatymas suteikia teisę atsakovui motyvuotu prašymu kreiptis į teismą ir prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita (CPK 148 str. 1 d.), įmokėti reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą, pateikti laidavimo raštą arba įkeisti turtą (CPK 148 str. 2 d.). Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl skundas netenkintinas.

17Teismas, vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.,

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai