Byla 2A-577/2013
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Danguolės Martinavičienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Schema“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-67-527/2012, pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Schema“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. P. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo, kuriuo prašė iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Schema“ priteisti 97 000 Lt skolą už atliktus darbus, 7 651,20 Lt delspinigių, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad 2006 m. lapkričio 2 d. jis su atsakovu sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. 32.4-1106 (toliau – sutartis), kuria jis (rangovas) įsipareigojo atlikti ir perduoti projektuojamo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), projekto konstruktyvinę-statybinę dalį (KS techninio projekto stadiją), kuri atitiktų projekto ekspertizės reikalavimus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 97 000 Lt per 10 darbo dienų po projekto perdavimo–priėmimo akto surašymo bei sąskaitos faktūros gavimo. Teigė, kad sutartyje numatytus darbus jis atliko ir perdavė atsakovui 2007 m. vasario 16 d. pagal šalių pasirašytą priėmimo–perdavimo aktą Nr. 15-P. Darbų atlikimo terminas buvo pratęstas šalių susitarimu, atsakovas nereiškė jokių pretenzijų dėl darbų kokybės ar netinkamo sutarties vykdymo. Pagal 2007 m. vasario 16 d. pateiktą sąskaitą - faktūrą TPSK Nr. 0.012 atsakovas su juo iki šiol nėra atsiskaitęs. Taip pat nurodė, jog pagal sutarties 5.1 p., uždelsęs atsiskaityti už rangovo atliktus darbus, atsakovas įsipareigojo už kiekvieną praleistą dieną mokėti po 150 Lt delspinigių. Pagal sutartį ir skaičiuojant delspinigius už 6 mėnesius (183 d.), atsakovas turėtų sumokėti ieškovui 27 450 Lt delspinigių (183 d. x 150 Lt), tačiau atsižvelgdamas į kompensuojamąją delspinigių funkciją, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 7 651,20 Lt delspinigių.

6Parengiamajame teismo posėdyje ieškovas atsisakė reikalavimo priteisti iš atsakovo

77 651,20 Lt delspinigių, o atsakovo direktorius sutiko su ieškiniu.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. sprendimu ieškinį patenkino: priteisė ieškovui A. P. iš atsakovo UAB ,,Schema“ 97 000 Lt skolą už atliktus projektavimo darbus bei 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2008 m. birželio 26 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1 400 Lt advokato pagalbos išlaidų bei 2 910 Lt žyminio mokesčio už ieškinį. Teismas taip pat priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 7 651,20 Lt delspinigių priteisimo ir šioje dalyje bylą nutraukė.

10Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 28 d. sprendimu iš atsakovo UAB „Rodena“ ieškovui UAB „Schema“ pagal 2006 m. rugpjūčio 17 d. projektavimo darbų sutartį Nr. 32-0806 priteisė 186 013 Lt skolą už atliktus projektavimo darbus ir 9 031,73 Lt delspinigių, viso 195 044,73 Lt ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir kt.; o ieškinį likusioje dalyje (dėl likusių delspinigių bei dėl 104 194 Lt skolos ir 26 266,80 Lt delspinigių pagal 2006 m. spalio 24 d. projektavimo darbų sutartį Nr. 32.2-1006 su 6 proc. dydžio metinėmis palūkanomis) ir priešieškinį atmetė.

11Teismas pažymėjo, kad teismo posėdžio metu atsakovo direktorius patvirtino, jog Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 28 d. priimtu sprendimu (civilinės bylos Nr. 2-88-230/2010) jam iš užsakovo UAB „Rodena“ yra priteista visa ieškiniu jo prašyta priteisti suma už projektuojamo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), projekto konstruktyvinę-statybinę dalį, t. y. ir už tai, ką šioje byloje pareikštu ieškiniu prašo priteisti ieškovas A. P., 2006 m. lapkričio 2 d. projektavimo darbų sutarties Nr. 32.4-1106 pagrindu atlikęs ir perdavęs projektuojamo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), projekto konstruktyvinę-statybinę dalį. Teismo nuomone, šiuo teismo sprendimu, kuris yra įsiteisėjęs, vykdytinas ir apie kurio vykdymo sustabdymą teismas neturi jokių duomenų, nustatytos aplinkybės tik papildomai patvirtino atsakovo prievolę atsiskaityti su ieškovu už atliktus ir atsakovo priimtus darbus, nenustačius jokių trūkumų ir neatitikimų pasirašant priėmimo-pardavimo aktą bei nesant jokių duomenų, jog kažkokie konkretūs atlikto darbo trūkumai būtų nustatyti iki šios bylos išnagrinėjimo iš esmės, tuo labiau, kad pats atsakovas savo atsikirtimų į ieškinį net negrindžia jokia sutarties ar įstatymo nuostata, suteikiančia teisę visiškai ar iš dalies neatsiskaityti su ieškovu.

12Teismas sprendė, jog kadangi atsakovas iki šiol neįvykdė prievolės ir nesumokėjo ieškovui skolos pagal sutartį Nr. 32.4-1106, o visos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytu terminu, iš atsakingo už prievolės neįvykdymą atsakovo ieškovui priteistina 97 000 Lt skola bei 5 proc. metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Teismas taip pat pažymėjo, kad teismo posėdžio metu ieškovas atsisakė nuo ieškinio dalies dėl 7 651,20 Lt delspinigių priteisimo ir prašė šioje dalyje bylą nutraukti. Įvertinęs, kad ieškinio dalies atsisakymas neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir interesų ir ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, teismas priėmė ieškinio atsisakymą ir bylą dalyje dėl delspinigių priteisimo nutraukė.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Schema“ prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimą pakeisti ir priteisti ieškovui 50 000 Lt už atliktus darbus pagal 2006 m. lapkričio 2 d. sutartį.

16Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Teismas neatskleidė bylos esmės, kadangi šalių ginčo esmė buvo ne pats darbų neapmokėjimo faktas, o atliktų darbų kainos sumažinimas, atsižvelgiant į atlikto darbo trūkumus, kuriuos pašalino atsakovas, o ne ieškovas.

182. Sprendžiant dėl ieškovui priteistinos sumos už atliktą darbą, esminę reikšmę turėjo įrodymai, kurie patvirtina arba paneigia ieškovo teiginius apie tinkamai atliktą darbą. Apelianto teigimu, bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovas teikė, bet teismas atsisakė prijungti rašytinį įrodymą, patvirtinantį faktą, kad ieškovo atlikto darbo rezultatas turėjo trūkumus, t.y. Kauno apygardos teisme civilinėje byloje Nr.2-88-230/2010 atliktos projekto dalių ekspertizės išvadas.

193. Apeliantas nesugebėjo tinkamai įgyvendinti savo teisę teikti į bylą įrodymus, teismas net nepasiūlė pasirūpinti tinkamu atstovavimu byloje (CPK 160 str. 1 d. 7 p.), nors ieškovas vedė bylą per advokatą. Šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principai įgyvendinti nebuvo, nes atsakovo vadovas, neturėdamas teisinio išsilavinimo, negalėjo tinkamai atstovauti atsakovui, o teismas proceso principų įgyvendinimo priemonių nesiėmė.

204. Teismas, vertindamas tik Kauno apygardos teismo sprendimą bei Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, vadovavosi vien tik faktu, kad UAB „Schema“ ieškinys dalyje buvo patenkintas, bet visiškai neįvertino minėtuose teismų procesiniuose sprendimuose konstatuojamo fakto, kad ekspertizės metu nustatytus projekto trūkumus šalino ir pašalino UAB „Schema“. Teismas pažeidė CPK 185 straipsnio normos reikalavimus, nes vertino atskirą įrodymą, o ne įrodymų visumą, kas ir sąlygojo nepagrįstos išvados priėmimą.

215. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad jis pats šalino projekto trūkumus, todėl teismas be pagrindo nesprendė CK 6.665 straipsnio 1 dalies normos taikymo klausimo, t.y. atlyginimo už atliktą darbą sumažinimo klausimo. Pagal šios materialinės teisės normos nuostatas, kai pablogėja atlikto darbo rezultato panaudojimas pagal paskirtį, užsakovas turi teisę atitinkamai sumažinti darbų kainą. Nagrinėjant bylą atsakovo atstovas nurodė reikšmingą aplinkybę - ieškovo atliktas darbas buvo vertintas, tokio vertinimo galimybė buvo numatyta 2006 m. lapkričio 2 d. sudarytos sutarties 1.1. punkte, įvertinus darbą buvo nustatyti trūkumai, ekspertizės metu nustatyti trūkumai buvo pašalinti, todėl teismas, neturėdamas ekspertizės išvadų (atsisakęs aktą prijungti), negalėjo objektyviai vertinti atsakovo atstovo paaiškinimų bei padaryti teisingas išvadas.

226. Kadangi pagal CPK 314 straipsnį nauji įrodymai su apeliaciniu skundu gali būti teikiami, jeigu pirmos instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti, prašo prijungti ir vertinti Teismo eksperto K. B. ekspertizės išvadas, nes būtent šis rašytinis įrodymas patvirtina atsakovo teisę mažinti atliktų darbų kainą.

237. Atsižvelgiant į nustatytus ir atsakovo jėgomis ištaisytus trūkumus, ieškovo reikalavimai gali būti tenkinti dalinai, priteisiant ieškovui 50 000 Lt sumą.

24Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas A. P. su atsakovo skundu nesutinka, prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo visas ieškovo turėtas bylinėjimo išlaidas bei bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

25Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

261. Teismas tinkamai nustatė visas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai. Duomenų, kad atsakovas būtų reiškęs ieškovui kokias nors pretenzijas dėl atlikto darbo kokybės ar netinkamo sutarties vykdymo, byloje nėra. Atsakovas neginčijo, kad 2007 m. vasario 16 d. kartu su priėmimo-perdavimo aktu Nr. 15-P jam buvo pateikta sąskaitą faktūrą TPSK Nr. 0.012, tačiau atsakovas su ieškovu iki šiol nėra atsiskaitęs, nors sutarties 2.2 p. buvo įsipareigojęs sumokėti ieškovui 97 000 Lt per dešimt darbo dienų po projekto perdavimo-priėmimo akto surašymo bei sąskaitos faktūros gavimo. Atsakovo teiginys dėl darbų kainos sumažinimo yra nepagrįstas ir atmestinas, nes atsakovas nepareiškė jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės.

272. Teismas pagrįstai nepriėmė atliktos projekto dalių ekspertizės išvadų, kadangi 2007 m. vasario 16 d. šalių pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas Nr. 15-P patvirtina, jog ieškovas sutartyje numatytus darbus atliko ir perdavė atsakovui, o atsakovas darbus priėmė. Šiame priėmimo-perdavimo akte nurodyta, kad „užsakovas priėmė šioje sutartyje nurodytus darbus, pasilikdamas teisę iki š. m. balandžio mėn. 30 d. atlikti projekto peržiūrą ar projektas atitinka sutartyje numatytus reikalavimus. Radus trūkumus ar neatitikimus, užsakovas raštiškai praneša vykdytojui motyvuotas neatitikimo priežastis. Motyvuoto neatitikimo atveju šalys sudaro abipusį aktą, kuriame nurodomas būtinų pataisymų turinys ir terminai“. Iki 2007 m. balandžio 30 d. atsakovas turėjo padaryti dalinę konstrukcinės projekto dalies ekspertizę (kadangi ji yra privaloma, nes priklauso „ypatingo statinio“ grupei) ir įvykdyti statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 reikalavimus pagal šio reglamento punktus. Kadangi atsakovas, vykdydamas užsakovo pareigas jo ir ieškovo sudarytos sutarties ribose, privalėjo atlikti ekspertizę iki 2007 m. balandžio 30 d., ko nepadarė, todėl ieškovas negali prisiimti vėlesnių pasekmių. Tik tada, kai nesulaukęs iš atsakovo jokių pretenzijų ar pastabų dėl atliktų darbų, ieškovas 2007 m. gegužės 22 d. įteikė atsakovui reikalavimą Nr. 1 atsiskaityti už atliktus darbus, kartu įspėdamas jį, jog šiam neatsiskaičius su ieškovu, ieškovas kreipsis į kompetentingas institucijas dėl skolos išieškojimo.

283. Atmestini atsakovo argumentai, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog pats ieškovas šalino projekto trūkumus, todėl teismas be pagrindo nesprendė byloje CK 6.665 straipsnio 1 dalies normos taikymo klausimo, t. y. atlyginimo už atliktą darbą sumažinimo klausimo. Projektavimo darbų sutartyje Nr. 32.4-1106 nebuvo aptarta trūkumų šalinimo tvarka ir terminai. Atsakovui neįvykdžius priėmimo-perdavimo akto Nr. 15-P reikalavimų bei statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 reikalavimų, ieškovui nebuvo pagrindo ir pareigos šalinti trūkumų. Be to, nesant jokių pretenzijų ar pastabų dėl atliktų darbų, ieškovas negalėjo pašalinti trūkumų.

294. Atsakovas, net ir gavęs teismo ekspertizės išvadas, nesiėmė jokių veiksmų ir nepareiškė ieškovui pretenzijų ar pastabų dėl projekto trūkumų, kas reiškia, jog atsakovas nemanė, kad ieškovas turi taisyti kažkokius trūkumus, todėl ir atsakovo argumentas, jog teismo eksperto

30K. B. ekspertizės išvados patvirtina atsakovo teisę mažinti atliktų darbų kainą, yra nepagrįstas ir atmestinas. Atsakovo UAB „Schema“ vadovas A. T. parengiamojo teismo skolą pripažino.

31Teisėjų kolegija konstatuoja:

32Apeliacinis skundas netenkintinas. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

35Ieškovas A. P. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareiškė prašymą bylą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į civilinio proceso įstatyme įtvirtintą bendrąją bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklę, pagal kurią apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 str. 1 d.), taip pat įvertinusi šios konkrečios bylos aplinkybes, konstatuoja, kad žodinis šios bylos nagrinėjimas apeliacine tvarka nėra būtinas ir nėra poreikio taikyti CPK 322 straipsnyje numatytą išimtį ir skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka. Byloje yra pakankamai duomenų, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes ir šių duomenų pagrindu galima įvertinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai (CPK 320 str. 1 d.).

36Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo UAB „Schema“ atsiskaitymo su ieškovu pagal ieškovo ir atsakovo sudarytą projektavimo darbų sutartį.

37Pirmosios instancijos teismas 2012 m. sausio 13 d. sprendimu ieškinį patenkino – priteisė ieškovui A. P. iš atsakovo UAB ,,Schema“ 97 000 Lt skolą už atliktus projektavimo darbus bei 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2008 m. birželio 26 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas, konstatavęs, kad atsakovas iki šiol neįvykdė savo prievolės ir nesumokėjo ieškovui skolos pagal 2006 m. lapkričio 2 d. projektavimo sutartį Nr. 32.4-1106. Teismas taip pat pažymėjo, kad jokių duomenų, jog kažkokie konkretūs atlikto darbo trūkumai būtų nustatyti iki bylos išnagrinėjimo, nėra, o atsakovas negrindė savo atsikirtimų jokia sutarties ar įstatymo nuostata, suteikiančia teisę visiškai ar iš dalies neatsiskaityti su ieškovu. Pirmosios instancijos teismas taip pat priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 7 651,20 Lt delspinigių priteisimo ir šioje dalyje bylą nutraukė.

38Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, atsakovas savo apeliaciniu skundu, be kita ko, teigia, kad teismas jam nepasiūlė pasirūpinti tinkamu atstovavimu byloje (CPK 160 str. 1 d. 7 p.), nors ieškovas vedė bylą per advokatą. Apelianto teigimu, šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principai įgyvendinti nebuvo, nes atsakovo vadovas, neturėdamas teisinio išsilavinimo, negalėjo tinkamai atstovauti atsakovui, o teismas proceso principų įgyvendinimo priemonių nesiėmė.

39Atsižvelgdama į šiuos bei kitus atsakovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo (tiek fizinis, tiek juridinis) turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Pagal CK 2.81 straipsnio 1 dalį juridiniai asmenys įgyja ir įgyvendina civilines teises, prisiima ir vykdo civilines pareigas per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus. Juridinio asmens valdymo organo, kaip jo atstovo pagal įstatymą, teises veikti juridinio asmens vardu ir jo interesais nustato įstatymai ir steigimo dokumentai. Asmenys taip pat turi teisę sudaryti sandorius per atstovus (pvz. įgaliojimo pagrindu), išskyrus tuos, kurie dėl savo pobūdžio gali būti sudaromi tik asmeniškai, ir kitokius įstatymo nurodytus sandorius (CK 2.132 str. 1 d.). Taigi, juridinio asmens organai pagal savo kompetenciją gali įgalioti kitą asmenį atlikti tam tikrus veiksmus juridinio asmens naudai (atstovauti). Iš esmės analogiškas nuostatas įtvirtina proceso teisės normos, nustatančios, kad bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ar steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas, tai yra bylą veda pats juridinis asmuo (CPK 55 str.). Juridinių asmenų atstovais teisme taip pat gali būti jų darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, advokatai, advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje (CPK 56 str. 1, 2 d.). Kartu su CPK 55 straipsnyje, 56 straipsnio 2 dalyje nurodytais asmenimis, kai atstovaujama juridiniam asmeniui, atstovais pagal pavedimą gali būti ir kiti asmenys (CPK 56 str. 3 d.).

40Nagrinėjamoje byloje atsakovą atstovavo įmonės vadovas A. T. (106-107 b. l.), kuriam, skirtingai nei kitiems įmonės darbuotojams, specialaus įgaliojimo atstovauti uždarajai akcinei bendrovei nereikia. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 10 dalies nuostatą, bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei.

41Byloje nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 12 d. atsakovas UAB „Schema“ su Irenos Maksimovos advokato kontora sudarė atstovavimo sutartį, kuria advokatei buvo pavesta atstovauti UAB „Schema“ interesams, ruošiant atsiliepimą į ieškinį civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal A. P. ieškinį su teise pasirašyti paruoštą procesinį dokumentą (57 b. l.). Pažymėtina, kad kitose proceso stadijose: teikiant atsiliepimą į prašymą dėl bylos sustabdymo ir jį pasirašant (82-83 b. l.), teismo posėdžių metu (77-81, 115-117 b. l.), pateikiant bei pasirašant apeliacinį skundą (143-146 b. l.), kaip minėta, atsakovo interesams atstovavo įmonės vadovas A. T.. Pažymėtina, kad byla pirmosios instancijos teisme žodinio proceso tvarka buvo nagrinėjama nuo 2008 m. birželio 28 d. (24 b. l.), atsakovo UAB „Schema“ vadovas turėjo pats įvertinti aplinkybę, jog jis neturi teisinio išsilavinimo ir pasirūpinti tinkamu atstovavimu. Teisėjų kolegija pažymi, kad proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą bei į faktines bylos aplinkybes, su apelianto argumentu, kad nebuvo įgyvendinti šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai, sutikti nėra pagrindo. Be to, net ir tokio pažeidimo konstatavimas nereikštų teisinio pagrindo teismo sprendimui panaikinti, jeigu tai neturėtų įtakos bylos teisingam išsprendimui (CPK 329 str. 1 d.).

42Atsakovas, kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo sprendimą bei ginčydamas priteistos skolos pagrįstumo faktą, taip pat teigia, kad teismas neatskleidė bylos esmės, kadangi, pasak jo, šalių ginčo esmė buvo ne pats darbų neapmokėjimo faktas, o atliktų darbų kainos sumažinimas, atsižvelgiant į atlikto darbo trūkumus, kuriuos pašalino atsakovas, o ne ieškovas. Anot apelianto, sprendžiant dėl priteistinos ieškovui sumos už atliktą darbą, esminę reikšmę turėjo įrodymai, kurie patvirtina arba paneigia ieškovo teiginius apie tinkamai atliktą darbą. Apelianto teigimu, bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovas teikė, bet teismas atsisakė prijungti rašytinį įrodymą (Kauno apygardos teisme civilinėje byloje Nr.2-88-230/2010 atliktos projekto dalių ekspertizės išvadas), patvirtinantį faktą, kad ieškovo atlikto darbo rezultatas turėjo trūkumus.

43Su tokiais apelianto teiginiais sutikti nėra pagrindo.

44Bylos duomenys patvirtina, kad 2006 m. lapkričio 2 d. tarp ieškovo A. P. ir atsakovo UAB „Schema“, atstovaujamo direktoriaus A. T., buvo sudaryta projektavimo darbų sutartis Nr. 32.4.-1106 (8-9 b. l.), kuria ieškovas įsipareigojo atlikti ir perduoti projektuojamo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), projekto konstruktyvinę-statybinę dalį (KS techninio projekto stadiją), kuri atitiktų projekto ekspertizės reikalavimus ir vykdyti autorinę objekto priežiūrą statybos metu (sutarties 1.1. punktas), o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 97 000 Lt per 10 darbo dienų po projekto perdavimo–priėmimo akto surašymo bei sąskaitos faktūros gavimo (sutarties 2.2. punktas). Iš byloje esančio 2007 m. vasario 16 d. priėmimo – perdavimo akto Nr. 15-P turinio matyti, jog pagal projektavimo darbų sutartį Nr. 32.4.-1106 vykdytojas (ieškovas) perdavė atliktą projektuojamo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), projekto konstruktyvinę-statybinę dalį (KS techninio projekto stadiją), o užsakovas priėmė šioje sutartyje nurodytus darbus, pasilikdamas teisę iki š. m. (2007 m.) balandžio 30 d. atlikti projekto peržiūrą ar projektas atitinka sutartyje numatytus reikalavimus; radus trūkumus ar neatitikimus, užsakovas įsipareigojo raštiškai pranešti vykdytojui motyvuotas neatitikimo priežastis. Motyvuoto neatitikimo atveju šalys sutarė sudaryti abipusį aktą, kuriame nurodomas būtinų pataisymų turinys ir terminai (10 b. l.).

45Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų pasinaudojęs savo teisėmis atlikti projekto peržiūrą dėl jo atitikties sutartyje numatytiems reikalavimams ir įvykdęs pareigą apie trūkumus pranešti vykdytojui, t. y. iki 2007 m. balandžio 30 d. būtų įvykdęs priėmimo-perdavimo akto

46Nr. 15-P reikalavimus - atlikęs projekto peržiūrą ar projektas atitinka sutartyje numatytus reikalavimus bei radęs trūkumus ar neatitikimus būtų raštiškai pranešęs vykdytojui (ieškovui) motyvuotas neatitikimo priežastis. Byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kad motyvuoto neatitikimo atveju šalys būtų sudariusios abipusį aktą, kuriame būtų nurodytas būtinų pataisymų turinys ir terminai. Šios aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą daryti išvadą, kad jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės atsakovas ieškovui nustatyta tvarka ir terminais nepareiškė. Pažymėtina, kad nesulaukęs iš atsakovo jokių pretenzijų ar pastabų dėl atliktų darbų, pasibaigus darbų priėmimo-perdavimo akte nustatytam tokių pretenzijų pateikimo terminui (2007 m. balandžio 30 d.), tik 2007 m. gegužės 22 d. ieškovas įteikė atsakovo UAB „Schema“ administracijos vadovui reikalavimą atsiskaityti už atliktus darbus (15 b. l.). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog byloje taip pat nėra duomenų, kad ir po priėmimo-perdavimo akte nustatyto pretenzijų pateikimo termino atsakovas būtų reiškęs ieškovui pretenzijas dėl netinkamo sutarties vykdymo. Byloje taip pat nėra ginčo ir dėl 2007 m. vasario 16 d. priėmimo – perdavimo akto Nr. 15-P teisėtumo.

47Atsižvelgiant į šias faktines bylos aplinkybes, atmestinas apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, ir kad šalių ginčo esmė buvo ne pats darbų neapmokėjimo faktas, o atliktų darbų kainos sumažinimas, atsižvelgiant į atlikto darbo trūkumus, kuriuos pašalino atsakovas, o ne ieškovas.

48Kaip minėta, byloje, duomenų, kad atsakovas iki 2007 m. balandžio 30 d. būtų įvykdęs priėmimo-perdavimo akto Nr. 15-P reikalavimus, t. y. atlikęs projekto peržiūrą ar projektas atitinka sutartyje numatytus reikalavimus bei radęs trūkumus ar neatitikimus būtų raštiškai pranešęs vykdytojui (ieškovui) motyvuotas neatitikimo priežastis, byloje nėra. Byloje nustatyta, kad atsakovas ieškovui A. P. nereiškė pretenzijų, nes atsakovui nereiškė pretenzijų UAB „Rodena“ (Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. parengiamojo teismo posėdžio protokolas, 79 b. l.). Taip pat pažymėtina, kad ieškovas šioje byloje pareiškė reikalavimą dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo pagal 2006 m. lapkričio 2 d. projektavimo darbų sutartį Nr. 32.4-1106. Tuo tarpu priešieškinio dėl atliktų darbų kainos sumažinimo, atsižvelgiant į atlikto darbo trūkumus, atsakovas nereiškė, t. y. ieškovo atliktų projektavimo darbų kokybės neginčijo. Priešingai, byloje nustatyta, kad atsakovas su pareikštais ieškovo reikalavimais atsakovas iš esmės sutiko, t. y. sutiko kad skola būtų priteista (117 b. l.).

49Apeliaciniame skunde, be kita ko, teigiama, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas tik Kauno apygardos teismo sprendimą bei Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, vadovavosi vien tik faktu, kad UAB „Schema“ ieškinys iš dalies buvo patenkintas, bet visiškai neįvertino nurodytose teismų procesiniuose sprendimuose konstatuojamo fakto, kad ekspertizės metu nustatytus projekto trūkumus šalino ir pašalino UAB „Schema“. Anot apelianto, teismas pažeidė CPK 185 straipsnio normos reikalavimus, nes vertino atskirą įrodymą, o ne įrodymų visumą, kas ir sąlygojo nepagrįstos išvados priėmimą.

50Atsižvelgdama į šį apeliacinio skundo argumentą, teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nustatyta, jog Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartimi civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Schema“ ieškinį atsakovui UAB „Rodena“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui, dalyvaujant tretiesiems asmenims B. T., A. P., AB „Miestrojektas“ dėl sutarties nutraukimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo (civilinės bylos Nr. 2-332-230/2008) buvo paskirta ieškovo UAB „Schema“ atlikto statinio, planuojamo statyti ( - ), techninio projekto architektūrinės-konstruktyvinės ir konstruktyvinės-statybinės dalių ekspertizė (64-66 b. l.).

51Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas 2008 m. gruodžio 24 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovui UAB „Schema“ iki bus priimtas galutinis sprendimas Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-332-230/2008 (87-88 b. l.). Iš oficialios Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas, gavęs teismo eksperto K. B. pateiktą atliktos ekspertizės aktą, 2009 m. lapkričio 18 d. nutartimi civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Schema“ ieškinį atsakovui UAB „Rodena“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui, dalyvaujant tretiesiems asmenims B. T., A. P., akcinei bendrovei „Miestprojektas“, dėl sutarties nutraukimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo, atnaujino. Šios faktinės aplinkybės patvirtina, kad UAB Schema“ (nagrinėjamu atveju atsakovui) apie atliktą ekspertizę buvo žinoma 2010 m. sausio pradžioje, gavus iš teismo pranešimą, kad bylos nagrinėjimas pagal jo ieškinį atsakovui yra atnaujintas bei teismo šaukimą, kad bylos nagrinėjimas paskirtas 2010 m. sausio 14 d. 13.30 val. Kaip minėta, atsakovas šioje byloje nereiškė priešieškinio dėl atliktų darbų kainos sumažinimo, atsižvelgiant į atlikto darbo trūkumus, kuriuos pašalinęs jis pats, o ne ieškovas, t. y. nekvestionavo ieškovo atliktų projektavimo darbų kokybės. Šia savo teise atsakovas nepasinaudojo, t. y. nesiėmė jokių veiksmų, nereiškė ieškovui pretenzijų ar pastabų dėl atliktų darbų (projekto trūkumų). Todėl nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas iki šiol neįvykdė iš sutarties kilusios prievolės, kuri turi būti vykdoma tinkamai.

52Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje esančius įrodymus teismas įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Teisėjų kolegija pabrėžia, kad teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; ir kt.). Apeliaciniame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, nustatydamas šios konkrečios ginčo situacijos aplinkybes ir vertindamas byloje surinktus įrodymus, pažeidė civilinio proceso normų įtvirtintas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 178, 179, 185 str.).

53Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei pažymi, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui teisiškai nėra reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

54Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino faktinius bylos duomenis ir tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, bei, tinkamai pritaikęs materialinės teisės normas, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, t. y. ieškinį dėl 97 000 Lt skolos bei palūkanų priteisimo iš atsakovo UAB „Schema“ patenkino pagrįstai.

55Atsakovas UAB „Schema“ nagrinėjamoje byloje pareiškė prašymą prijungti naują papildomą rašytinį įrodymą – teismo eksperto K. B. atliktos statybinės teismo ekspertizės akto kopiją.

56Atsižvelgdama į šį prašymą, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 314 straipsnio nuostatą, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Prašymo prijungti įrodymus pateikimą atsakovas argumentuoja teiginiu, kad šį įrodymą pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti. Apeliantas taip pat teigia, kad pateikiamas įrodymas patvirtina atsakovo teisę mažinti atliktų darbų kainą. Kaip minėta, atsakovas byloje nereiškė priešieškinio - nekvestionavo ieškovo atliktų projektavimo darbų kokybės. Iš sutarties kilusi prievolė turi būti vykdoma tinkamai ir ši atsakovo pareiga nebuvo paneigta. Taigi, prašomu prijungti įrodymu naujos aplinkybės, reikšmingos bylos nagrinėjimui ir pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui negali būti nustatytos, todėl šį įrodymą prijungti prie bylos ir jį vertinti nėra pagrindo.

57Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatą, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šios nuostatos taikomos ir priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str. 3 d.).

58Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas A. P. prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas ir kartu su atsiliepimu pateikė šias išlaidas ir jų dydį pagrindžiančius įrodymus, pagal kuriuos jis patyrė 1 815 Lt bylinėjimosi išlaidų (165-168 b. l.).

59CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose.

60Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punkte nustatyta, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą neturėtų būti priteisiama daugiau kaip 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos. Todėl teisėjų kolegija, atmetusi atsakovo apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteisia tik dalį prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų sumos – t. y.

611 500 Lt (CPK 98 str.).

62Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

63Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

64Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Schema“ (j. a. k. 300056087, adresas – S. Žukausko g. 39-39, Kaunas) ieškovui A. P. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. P. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu dėl skolos,... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2006 m. lapkričio 2 d. jis su atsakovu sudarė... 6. Parengiamajame teismo posėdyje ieškovas atsisakė reikalavimo priteisti iš... 7. 7 651,20 Lt delspinigių, o atsakovo direktorius sutiko su ieškiniu.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. sprendimu ieškinį patenkino:... 10. Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 28 d. sprendimu... 11. Teismas pažymėjo, kad teismo posėdžio metu atsakovo direktorius patvirtino,... 12. Teismas sprendė, jog kadangi atsakovas iki šiol neįvykdė prievolės ir... 13. Teismas taip pat pažymėjo, kad teismo posėdžio metu ieškovas atsisakė nuo... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Schema“ prašo Kauno apygardos teismo... 16. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 17. 1. Teismas neatskleidė bylos esmės, kadangi šalių ginčo esmė buvo ne pats... 18. 2. Sprendžiant dėl ieškovui priteistinos sumos už atliktą darbą, esminę... 19. 3. Apeliantas nesugebėjo tinkamai įgyvendinti savo teisę teikti į bylą... 20. 4. Teismas, vertindamas tik Kauno apygardos teismo sprendimą bei Lietuvos... 21. 5. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad jis pats šalino... 22. 6. Kadangi pagal CPK 314 straipsnį nauji įrodymai su apeliaciniu skundu gali... 23. 7. Atsižvelgiant į nustatytus ir atsakovo jėgomis ištaisytus trūkumus,... 24. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas A. P. su atsakovo skundu... 25. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:... 26. 1. Teismas tinkamai nustatė visas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai.... 27. 2. Teismas pagrįstai nepriėmė atliktos projekto dalių ekspertizės... 28. 3. Atmestini atsakovo argumentai, kad ieškovas nepateikė įrodymų,... 29. 4. Atsakovas, net ir gavęs teismo ekspertizės išvadas, nesiėmė jokių... 30. K. B. ekspertizės išvados patvirtina atsakovo teisę mažinti atliktų darbų... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 32. Apeliacinis skundas netenkintinas. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d.... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 34. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 35. Ieškovas A. P. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą pareiškė... 36. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo UAB „Schema“... 37. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. sausio 13 d. sprendimu ieškinį... 38. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, atsakovas savo... 39. Atsižvelgdama į šiuos bei kitus atsakovo apeliacinio skundo argumentus,... 40. Nagrinėjamoje byloje atsakovą atstovavo įmonės vadovas A. T. (106-107 b.... 41. Byloje nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 12 d. atsakovas UAB „Schema“ su... 42. Atsakovas, kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo sprendimą bei... 43. Su tokiais apelianto teiginiais sutikti nėra pagrindo.... 44. Bylos duomenys patvirtina, kad 2006 m. lapkričio 2 d. tarp ieškovo A. P. ir... 45. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų pasinaudojęs savo teisėmis... 46. Nr. 15-P reikalavimus - atlikęs projekto peržiūrą ar projektas atitinka... 47. Atsižvelgiant į šias faktines bylos aplinkybes, atmestinas apelianto... 48. Kaip minėta, byloje, duomenų, kad atsakovas iki 2007 m. balandžio 30 d.... 49. Apeliaciniame skunde, be kita ko, teigiama, kad pirmosios instancijos teismas,... 50. Atsižvelgdama į šį apeliacinio skundo argumentą, teisėjų kolegija... 51. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas 2008 m. gruodžio... 52. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje esančius įrodymus teismas įvertina... 53. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažįstama, kad teismo... 54. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 55. Atsakovas UAB „Schema“ nagrinėjamoje byloje pareiškė prašymą prijungti... 56. Atsižvelgdama į šį prašymą, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 314... 57. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatą, šaliai, kurios naudai priimtas... 58. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas A. P. prašo priteisti... 59. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 60. Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų... 61. 1 500 Lt (CPK 98 str.).... 62. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 63. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 64. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Schema“ (j. a. k....