Byla e2-2913-848/2016
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Ramirent Baltic AS, veikiančios per Ramirent Baltic AS Vilniaus filialą, ieškinį atsakovei UAB „Aizet“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 949,40 Eur skolos, 102,53 Eur delspinigių, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2013-05-07 tarp šalių buvo sudaryta nuomos sutartis Nr.2013/196/N, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atsakovei perduoti laikinai valdyti ir naudotis šalių atskiru susitarimu sudaromuose įrangos priėmimo-perdavimo aktuose nurodytą įrangą, o atsakovė įsipareigojo ieškovei mokėti nuomos mokestį sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Ieškovė tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, pretenzijų iš atsakovės nebuvo gavusi, tačiau atsakovė prievolės atsiskaityti už įrangos naudojimą tinkamai nevykdė ir nėra atsiskaičiuosi su ieškove. Šiuo metu atsakovė ieškovei skolinga 949,40 Eur skolos už suteiktos įrangos naudojimąsi bei 102,53 Eur delspinigių už pradelstą laikotarpį atsiskaityti.

4Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimams į ieškinį pateikti, įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: pretenzija – įspėjimas, PVM sąskaitos faktūros, priėmimo – perdavimo aktai, mokėjimo nurodymas dėl žyminio mokesčio, delspinigių skaičiavimo lentelė. Atlikus formalų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą (CPK 285 str., 286 str.).

8Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. nustato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamu prievolės įvykdymu laikomas visiškas iš jos kylančių pareigų įvykdymas.

9Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę, taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.70 str., 6.71 str., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius).

10Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 1.89 str. 1 d.).

11Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas ir į šalių sutartimi sutartas sąlygas bei ieškovės pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškove už jos suteiktas paslaugas tinkamai nevykdė, todėl ieškinys tenkintinas visiškai (CK 1.136str., 6.2str., 6.37str, 6.38 str., 6.210 str., 6.716 str., 6.720 str.), iš atsakovės ieškovei priteistina 949,40 Eur skolos, 102,53 Eur delspinigių.

12Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovei priteistinos 8,05 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1051,93 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 24,00 Eur žyminis mokestis.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 str., 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas,

Nutarė

15ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės UAB „Aizet“, į. k. 302495325, buveinė – Kaunas, Obelynės g. 4, 949,40 Eur (devynis šimtus keturiasdešimt devynis eurus 40 ct) skolos, 102,53 Eur (vieną šimtą du eurus 53 ct) delspinigių, 8,05 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (1051,93 Eur), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2015-12-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 24,00 Eur (dvidešimt keturis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei Ramirent Baltic AS, veikiančiai per Ramirent Baltic AS Vilniaus filialą, į. k. 302431034, buveinės adresas – Vilnius, Titnago g. 19, a. s. Nr. LT64 7044 0600 0128 7397, AB SEB bankas.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 287 str., 80 str. 3 d. reikalavimus.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai