Byla 1A-294-107-2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Eduardo Maškevičiaus, teisėjų Valentino Janonio, Stasio Valužio, sekretoriaujant Linai Andrijaitytei, dalyvaujant prokurorui Romui Jasevičiui, nukentėjusiajai F. D., nukentėjusiosios F. D. atstovei Daivai Rocevičienei, gynėjui Alvydui Kvaščevičiui, nuteistajam P. J., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo P. J., nukentėjusiosios F. D. ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 27 d. nuosprendžio, kuriuo P. J., gim. ( - ), pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 149 str. 1 d., 180 str. 1 d., 150 str. 1 d. ir nuteistas:

2pagal BK 149 str. 1 d. – laisvės atėmimu penkeriems metams šešiems mėnesiams,

3pagal BK 180 str. 1 d. – laisvės atėmimu dvejiems metams,

4pagal BK 150 str. 1 d. – laisvės atėmimu ketveriems metams.

5Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 dalimis, bausmes subendrinus dalinio sudėjimo būdu, paskirta subendrinta aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė.

6Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 ir 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 25 d. nuosprendžiu paskirta, bet neatlikta bausmės dalimi ir paskirta galutinė subendrinta devynerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose.

7Bausmės pradžią nuspręsta skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

8Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2008 m. liepos 8 d. iki 2008 m. liepos 9 d. ir suėmime išbūtas laikas nuo 2008 m. liepos 9 d. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos bei pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 25 d. nuosprendį atlikta bausmės dalis.

9Iš P. J. E. N. priteista 50 litų turtinei ir 20 000 litų neturtinei žalai atlyginti, S. M. priteista 1020 Lt turtinei ir 2000 litų neturtinei žalai atlyginti, Valstybinei ligonių kasai priteista 675,98 Lt.

10Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

11P. J. nuteistas už išžaginimą, už tai, kad 2007 m. rugsėjo 7 d., apie 22.30 val., Klaipėdoje, prie ( - ) namo, iš už nugaros užpuolė nukentėjusiąją E. N., rankomis smaugdamas nukentėjusiosios kaklą, nutempė ją į krūmus, ten, parvertęs nukentėjusiąją aukštielninką ant žemės, ne mažiau kaip tris kartus kumščiu smogė nukentėjusiajai į veidą, alkūne spausdamas jos krūtinę, numovė vieną kelnių klešnę, nusmaukė kelnaites ir prieš nukentėjusiosios valią atliko vaginalinį lytinį aktą.

12P. J. nuteistas ir už plėšimą, už tai, kad 2008 m. birželio 25 d., apie 23.30 val., Klaipėdoje, ( - ), prie parduotuvės ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, iš už nugaros užpuolė nukentėjusiąją S. M., apkabino jos kaklą, o nukentėjusiajai išsilaisvinus ir pradėjus bėgti, sugriebė ją už plaukų ir pargriovė ant žemės, pagrobė nukentėjusiajai iš rankų iškritusį 1000 Lt vertės mobiliojo ryšio telefoną „Nokia 7200“, po to kumščiais sudavė nukentėjusiajai S. M. į galvą ir veidą ne mažiau kaip penkis smūgius.

13Be to, P. J. nuteistas ir už seksualinį prievartavimą, už tai, kad 2008 m. liepos 7 d., apie 20.30 val., Klaipėdoje, prie ( - ) namo esančioje autobusų stotelėje, sudavęs nukentėjusiajai F. D. į veidą kumščiu ne mažiau kaip penkis smūgius, sugriebęs ją už plaukų ir jėga nutempęs už autobusų stotelės, parvertęs ant žemės, atsisėdęs jai ant nugaros, rankomis nukentėjusiąją smaugdamas, glostė nukentėjusiosios kojas ir sėdmenis, kišo ranką nukentėjusiajai tarp kojų ir taip tenkino savo lytinę aistrą.

14Apeliaciniame skunde Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokuroras R. Jasevičius nurodo, kad teismas, vadovaudamasis BK 63 str. 1 d., 4 d. ir 9 d., 2009 m. kovo 27 d. nuosprendžiu paskirtą subendrintą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrindamas su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 25 d. nuosprendžiu paskirtos neatliktos bausmės dalimi, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą (BPK 328 str. 1 p.).

15Prokuroras nurodo, kad nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrinimą su neatliktos bausmės dalimi numato BK 64 str., bet ne BK 63 str. Teismas, subendrindamas 2009 m. kovo 27 d. nuosprendžiu paskirtą subendrintą bausmę su 2008 m. liepos 25 d. nuosprendžiu paskirta bausme, vadovavosi ne BK 64 str., o BK 63 str., kadangi P. J. iki 2008 m. liepos 25 d. nuosprendžio priėmimo padarė tris nusikaltimus, už kuriuos jis buvo nuteistas 2009 m. kovo 27 d. nuosprendžiu, todėl teismas prie 2009 m. kovo 27 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės turėjo pridėti visą ar dalį 2008 m. liepos 25 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės, o ne neatliktos bausmės dalį.

16Prokuroras nurodo, kad įskaitydamas į bausmės laiką suėmime išbūtą laiką nuo 2008 m. liepos 9 d. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos bei pagal 2008 m. liepos 25 d. nuosprendį atliktą bausmės dalį teismas taip pat netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą (BPK 328 str. 1 d.).

17Prokuroras atkreipia dėmesį, kad nuteistasis P. J. buvo suimtas 2008 m. liepos 9 d., ir nuo to laiko iki nuosprendžio priėmimo 2009 m. kovo 27 d. buvo laikomas arba Šiaulių tardymo izoliatoriuje, arba Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinėje, bet ne pataisos namuose, kur jis turėjo atlikti 2008 m. liepos 25 d. nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Nors iki 2009 m. kovo 27 d. nuosprendžio priėmimo 2008 m. liepos 25 d. nuosprendis buvo įsiteisėjęs, tačiau jokios pagal pastarąjį nuosprendį paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalies P. J. iki 2009 m. kovo 27 d. nuosprendžio priėmimo nebuvo atlikęs, kadangi buvo laikomas ne laisvės atėmimo bausmės režimu, ne pataisos namuose, bet kardomosios priemonės – suėmimo – režimu, tai yra tardymo izoliatoriuje. Prokuroras aiškina, kad tokią asmens, kuriam įsiteisėjo teismo nuosprendis ir kuriam kitoje baudžiamojoje byloje paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, laikymo tardymo izoliatoriuje, o ne laisvės atėmimo bausmę vykdančioje pataisos įstaigoje tvarką nustatė tuo metu galiojęs Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo 6 str. 2 d. 4 p. Prokuroras teigia, kad ir suėmimo, ir pagal ankstesnį nuosprendį atliktos bausmės įskaitymas į paskirtą bausmę iškraipytų baudžiamojo įstatymo esmę, prieštarautų baudžiamosios teisės principams ir bausmės tikslams, kadangi faktiškai tokiais atvejais viena laisvės atėmimo-suėmimo diena būtų prilyginama dviem laisvės atėmimo dienoms – vietoje vienos dienos į paskirtą bausmę būtų įskaitomos dvi dienos, todėl taip nepagrįstai žymiai sumažėtų teismo paskirta bausmė. Be to, esant tokiai situacijai, asmuo, kuriam įsiteisėjo teismo nuosprendis ir kuriam kitoje baudžiamojoje byloje iki nuosprendžio priėmimo buvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, nepagrįstai atsidurtų geresnėje padėtyje už asmenį, kuriam iki nuosprendžio priėmimo kardomoji priemonė – suėmimas – nebuvo paskirta. Tuo remdamasis prokuroras daro išvadą, kad į 2009 m. kovo 27 d. nuosprendžiu paskirtos galutinės subendrintos bausmės laiką turėjo būti įskaitytas tik suėmimo laikas, o pagal 2008 m. liepos 25 d. nuosprendį atliktos bausmės dalis neturėjo būti įskaityta.

18Prokuroro nuomone, teismas, paskirdamas P. J. pagal BK 150 str. 1 d. 4 metų laisvės atėmimo bausmę, paskirdamas subendrintą 8 metų laisvės atėmimo bausmę, šią bausmę subendrindamas su 2008 m. liepos 25 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirdamas galutinę subendrintą 9 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, paskyrė aiškiai per švelnią savo dydžiu, tai yra neteisingą bausmę (BPK 328 str. 2 p.).

19Apeliaciniame skunde prokuroras išdėstė bausmės skyrimo pagrindus, numatytus BK 54 str. 2 d., padarė išvadą, kad į tuos pagrindus teismas privalo atsižvelgti ne tik skirdamas bausmę už atskirą nusikalstamą veiką, bet ir subendrindamas paskirtas bausmes – parinkdamas visišką ar dalinį bausmių sudėjimo būdą, subendrindamas bausmes dalinio sudėjimo būdu, tais pagrindais privalo vadovautis nuspręsdamas, kokio dydžio švelnesnių bausmių dalys turi būti pridėtos prie griežčiausios bausmės.

20Prokuroras nurodo, kad P. J. buvo nuteistas už plėšimą – nusikaltimą, kuriuo kėsinamasi net į dvi prigimtines žmogaus teises, dvi vertybes, saugomas Lietuvos Respublikos Konstitucijos: nuosavybę ir sveikatą, taip pat jis nuteistas už išžaginimą bei seksualinį prievartavimą – nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Pastarieji nusikaltimai nukentėjusiesiems asmenims sukelia ypatingai sunkius padarinius, stipriai neigiamai paveikia jų psichinę ir emocinę būseną, dėl šių nusikaltimų patirtas stresas, išgąstis, emocinė depresija, sukrėtimai, dvasiniai išgyvenimai, baimė išlieka ilgą laiką, o neretai ir visą gyvenimą. Būtent todėl šie nusikaltimai priskiriami sunkių nusikaltimų kategorijai, už jų padarymą baudžiamasis įstatymas numato laisvės atėmimo bausmę net iki 7 metų. Visus tris nusikaltimus, už kuriuos P. J. nuteistas, padarė veikdamas sunkiausia kaltės forma – tiesiogine tyčia. Prokuroras teigia, kad nuteistasis išžaginimą ir seksualinį prievartavimą padarė žemais, nežmoniškais, chamiškais, žeminančiais žmogaus garbę ir orumą motyvais ir tikslais – siekė bet kokia kaina patenkinti savo lytinę aistrą, visiškai nesusimąstė, kad dėl tokių nusikalstamų veiksmų bus stipriai psichiškai traumuotos jaunos merginos, kurioms visas gyvenimas dar tik prieš akis. Prokuroras nurodo, kad visos veikos buvo baigtos, jomis nuteistasis nukentėjusiosioms sukėlė anksčiau paminėtus ypatingai neigiamus padarinius. Teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, P. J. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatė, tačiau nustatė jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę.

21Prokuroro nuomone, skiriant bausmes už atskiras nusikalstamas veikas, parenkant bausmių sudėjimo būdą ir nusprendžiant, kokio dydžio švelnesnių bausmių dalys turi būti pridedamos prie griežčiausios bausmės, ypatingas dėmesys turėjo būti skirtas P. J. asmenybei. Prokuroras nurodo, kad P. J. dar 1986 m. pirmą kartą buvo nuteistas už keletą išžaginimų 13 metų laisvės atėmimo bausme, 1996 m. jis buvo nuteistas už prievartinį vyro lytinį santykiavimą su vyru 4 metų laisvės atėmimo bausme, o 2003 m. – už dviejų moterų išžaginimą ir vagystę 9 metų laisvės atėmimo bausme. 2006 m. gruodžio 28 d. jis buvo lygtinai paleistas iš Alytaus pataisos namų, neatlikęs 2 metų 10 mėnesių ir 3 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės, o jau 2007 m. rugsėjo 7 d., nuo lygtinio paleidimo nepraėjus nė devyniems mėnesiams, išžagino E. N., 2008 m. birželio 25 d. apiplėšė S. M., o 2008 m. liepos 7 d., nepraėjus nė dviems savaitėms po apiplėšimo, seksualiai prievartavo F. D.. Prokuroro nuomone, akivaizdu, kad nuo 1986 m. P. J. didesnę gyvenimo dalį praleido laisvės atėmimo vietose, o atlikęs bausmę ir išėjęs į laisvę, vėl nuteisiamas už sunkius tyčinius nusikaltimus, sukeliančius ypatingai sunkius padarinius nukentėjusiems asmenims.

22Prokuroro skunde teigiama, kad P. J., būdamas ypatingai fiziškai stiprus, tai patvirtino jį sulaikę apsaugos darbuotojai, savo aukomis pasirinkdavo vienišas, smulkaus kūno sudėjimo, fiziškai silpnas merginas. Nepaisydamas akivaizdaus fizinio pranašumo, P. J. prieš nukentėjusiąsias vartojo tiesiog žvėrišką smurtą, kumščiu sudavė joms į veidus labai daug ir labai stiprių smūgių, jas smaugė ir dusino taip stipriai, kad jos netekdavo menkiausios galimybės ne tik priešintis kūno judesiais, bet net pašaukti pagalbos. Ypatingą nuteistojo asmenybės pavojingumą patvirtina ir tai, kad F. D. jis ryžosi užpulti šviesiu paros metu, tokioje vietoje, kuri labai gerai matoma pro šalį pravažiuojančių autotransporto priemonių vairuotojams ir aplinkinių namų gyventojams. Šios aplinkybės nuo pasiryžimo daryti ypatingai sunkų nusikaltimą P. J. nesulaikė. Išdėstytų aplinkybių visuma akivaizdžiai patvirtina, kad P. J., atlikęs jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę ir išėjęs į laisvę, išvadų dėl savo elgesio nedaro, pakeisti savo gyvenimo būdo nesistengia, pasitaisyti nelinkęs, būdamas laisvėje ir toliau kelia ypatingą grėsmę visuomenei, o ypač merginoms ir moterims, kėsindamasis į jų seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą. Prokuroras mano, kad siekiant BK 41 str. numatytų bausmės tikslų – nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, P. J. už atskirus nusikaltimus turėtų būti paskirtos pakankamai griežtos bausmės, artimos bausmės maksimumui, o subendrinant bausmes turėtų būti pasirinktas arba visiško bausmių sudėjimo būdas, arba bendrinant dalinio bausmių sudėjimo būdu prie griežčiausios bausmės turėtų būti pridedamos pakankamai didelės švelnesnių bausmių dalys.

23Prokuroras prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 27 d. nuosprendį dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės pakeisti. N. P. J. pagal BK 150 str. 1 d. už F. D. seksualinį prievartavimą 5 metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d. už atskiras nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti subendrintą 10 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

24Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 3 d., 9 d. 2009 m. kovo 27 d. nuosprendžiu paskirtą subendrintą bausmę visiško sudėjimo būdu subendrinti su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 25 d. nuosprendžiu paskirta 3 metų 1 mėnesio 3 dienų laisvės atėmimo bausme ir paskirti galutinę subendrintą 13 metų 7 mėnesių 3 dienų laisvės atėmimo bausmę. Į bausmės laiką įskaityti tik laikinojo sulaikymo laiką nuo 2008 m. liepos 8 d. iki 2008 m. liepos 9 d. ir suėmime išbūtą laiką nuo 2008 m. liepos 9 d. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, bet neįskaityti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 25 d. nuosprendį atliktą bausmės dalį. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

25Apeliaciniame skunde nukentėjusioji F. D. nurodo, kad prokuroras prašė nuteistajam P. J. paskirti trylikos metų šešių mėnesių laivės atėmimo bausmę, bet teismas nuteistajam galutinę bausmę paskyrė per mažą. Nuteistasis jau anksčiau buvo teistas už panašias nusikalstamas veikas, o paleistas į laisvę vėl padarė tokius pat įžūlius ir pavojingus visuomenei nusikaltimus. Nukentėjusioji nemano, kad jis dėl įvykdytų nusikaltimų gailisi, padarė teigiamas išvadas ir bandė gyventi nenusikalsdamas. Apeliantės manymu, išėjęs į laisvę, nuteistasis vėl darys nusikalstamas veikas, todėl norėdama apsaugoti save ir visuomenę prašo nuteistajam

26P. J. už padarytus nusikaltimus pagal BK 149 str. 1 d., 180 str. 1 d. ir 150 str. 1 d. paskirti griežtesnę bausmę.

27Apeliaciniame skunde nuteistasis P. J. teigia, kad baudžiamoji byla dėl F. D. buvo nagrinėjama vienašališkai, nes į jo pasisakymus niekas dėmesio nekreipė. Vienintelis įrodymas – tai nukentėjusiosios F. D. žodžiai. Apeliantas nurodo, kad iš pradžių buvo kaltinamas pagal BK 149 str. 1 d. ir tik teisme buvo kaltinamas pagal BK 150 str. 1 d. Nuteistasis P. J. mano, kad jo nusikalstamą veiką pagal BK 150 str. 1 d. kvalifikuota todėl, kad būtų paskirta griežtesnė bausmė. Apeliantas apeliaciniame skunde nesutinka, kad nukentėjusiosios parodymai buvo nuoseklūs, teigia, jog nukentėjusioji savo parodymuose įvykio eigos trukmę nurodė skirtingai ir tai patvirtina liudytojo parodymai, kuris parodė, jog matė, kaip jis mušė nukentėjusiąją, ir po minutės jau matė jį nubėgantį, todėl nesupranta, kada vyko seksualinis prievartavimas. Nuteistasis P. J. apeliaciniame skunde prisipažįsta, kad prie nukentėjusiosios prikibo, norėjo paflirtuoti, tačiau nukentėjusioji pradėjo šaukti, jis pasimetė ir sudavė nukentėjusiajai keletą smūgių, sugriebė ją už gerklės, nukentėjusioji pargriuvo. Tada jis pasilenkė pažiūrėti, kodėl nukentėjusioji nejuda. Apeliantas teigia, kad niekur nebėgo, kol iš privažiavusio automobilio neišlipo moteris ir nepradėjo ant jo šaukti. Nuteistasis teigia, kad apie seksualinį prievartavimą galvoti negalėjo, nes nuo gatvės iki įvykio vietos buvo penki metrai, viskas buvo kaip ant delno. Prie ( - ) namo autobusų stotelės, kurią nurodo prokuratūra, nėra, nuo šio namo iki įvykio vietos yra apie pusę kilometro. Apeliantas teigia, kad galbūt kokią nors nukentėjusiosios kūno minkštą vietą ir palietė, tačiau tai nereiškia, jog seksualiai prievartavo. Tam nebuvo laiko, jokios veikos, numatytos BK 150 str. 1 d., nepadarė. Nuteistasis P. J. atkreipia dėmesį, kad vienas liudytojas parodė, jog nukentėjusioji buvo kruvina, o kitas liudytojas tvirtino, kad kraujo nematė. Apeliantas teigia, kad įvykį su F. D. atsimena gerai, o nuosprendyje parašyta, jog jis įvykio aplinkybių neprisiminė. Nuteistasis teigia, kad bylos medžiaga surinkta vienašališkai, nepadarytos akistatos, atpažinimas, remiamasi vien nukentėjusiosios žodžiais, teisme nuteistojo parodymai buvo paneigiami, nebuvo diskutuojama, jam nebuvo leista kalbėti teisminiuose ginčuose, buvo tildomas.

28Nuteistasis P. J. teigia, jog būdavo atvejų, kai namo grįždavo girtas be atminties, tačiau su tuo, kad pagrobė telefoną, nesutinka, nes išsiblaivęs svetimą telefoną būtų aptikęs. Apeliantas mano, kad jokie įrodymai S. M. telefono vagystės nepatvirtina, telefonas nesurastas, liudytojų nėra. Nukentėjusioji nenurodė, iš kokių veido bruožų jį atpažino, o atpažino jį tam, kad galėtų pasipelnyti. Nuteistasis nurodo, kad atpažinimo protokole yra advokatės parašas, nors ji atpažinimo metu nedalyvavo. Nuteistasis P. J. teigia, kad jam šiuo atveju bausmės dydis nereikšmingas, tačiau nenori būti apkaltintas tuo, ko nepadarė.

29Nuteistasis P. J. apeliaciniame skunde teigia, kad E. N. prievartavimo paneigti negali. Prisipažįsta, kad to įvykio metu buvo per daug girtas, atkreipia dėmesį į tai, kad medicinos ekspertizės akte nenurodyta, jog E. N. buvo išžaginta, medicinos eksperto išvada tiki. Nuteistojo manymu, kadangi jo sperma rasta ant nukentėjusiosios švarkelio ir kitų paviršių, o jos makštyje jo spermos nerasta, todėl mano, kad dėl per didelio girtumo su nukentėjusiąja tiesioginio kontakto nebuvo, daro prielaidą, kad gal nukentėjusiajai liepė tai daryti ranka ar burna, nukentėjusioji kalba kitaip, nes jai gėda, o teisme tiesos išsiaiškinti nuteistajam neleido. Nuteistasis dėl E. N. išžaginimo kaltu prisipažįsta, gailisi, civilinio ieškinio neginčija, mano, kad tai per maža kompensacija už tai, ką padarė, tačiau, vadovaujantis teisingumo principu, turi būti pripažintas kaltu ir nubaustas už konkrečius veiksmus.

30Nuteistasis P. J. prašo nusikalstamą veiką dėl F. D. seksualinio prievartavimo perkvalifikuoti į chuliganizmą, atsižvelgti į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis dėl tų veiksmų, kuriuos padarė, gailisi ir kaltu prisipažįsta, ir atitinkamai švelninti bausmę, sumažinti civilinį ieškinį, kadangi nukentėjusioji nori pasipelnyti. Vadovaujantis teisingumo principu, nesant jokių įrodymų, dėl S. M. plėšimo bylą nutraukti. Dėl E. N. išžaginimo bausmę sušvelninti.

31Atsikirtime į prokuroro ir nukentėjusiosios F. D. apeliacinius skundus nuteistasis P. J. teigia, kad prokuratūra specialiai jo veiką iš BK 149 str. pakeitė į BK 150 str. tam, kad būtų skirtingos nusikalstamos veikos ir būtų paskirta griežtesnė bausmė. Nuteistasis nurodo, kad siekia tiesos ir prašo jį nuteisti tik už jo padarytus veiksmus pagal surinktus įrodymus. Nuteistasis teigia, kad F. D. nuosprendį apskundė įkalbėta prokurorų dėl visų byloje esančių epizodų, o pagal įstatymą to daryti neturi teisės. Nuteistasis atkreipia dėmesį į tai, kad jis kitai nukentėjusiajai tikrai suteikė skausmą ir tai įrodyta, tačiau ji nesiskundžia. Nuteistasis teigia, kad prokuroras dirba nesąžiningai, yra suinteresuotas, kad jis kuo greičiau būtų nubaustas. Nuteistasis P. J. prašo prokuroro ir nukentėjusiosios F. D. apeliacinius skundus atmesti, išsamiai ir nešališkai ištirti bylos aplinkybes ir sušvelninti jam paskirtą bausmę, nes griežta bausmė niekada žmogaus nepataiso, bet jį gadina.

32Apeliaciniame teismo posėdyje prokuroras prašė jo ir nukentėjusiosios

33F. D. apeliacinius skundus tenkinti, nuteistojo apeliacinį skundą atmesti, nukentėjusioji F. D. ir jos atstovė prašė nukentėjusiosios ir prokuroro skundus tenkinti, o nuteistojo apeliacinį skundą atmesti, nuteistasis P. J. prašė jo apeliacinį skundą patenkinti, o prokuroro ir nukentėjusiosios F. D. apeliacinius skundus atmesti.

34Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroro R. Jasevičiaus ir nukentėjusiosios F. D. apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies, apylinkės teismo nuosprendis keistinas (BPK 328 str. 1 p., 2 p.), nuteistojo P. J. apeliacinis skundas atmestinas.

35Dėl E. N. išžaginimo

36Nuteistojo P. J. apeliaciniame skunde teigiama, kad byloje teismo medicinos ekspertizės išvadų apie tai, kad E. N. buvo išžaginta, nėra, nuteistojo spermos nukentėjusiosios makštyje nerasta, sperma rasta tik ant nukentėjusiosios švarkelio ir kitų paviršių. Tuo remdamasis nuteistasis tvirtina, kad tiesioginio kontakto su nukentėjusiąja nebuvo.

37P. J. kaltė dėl E. N. išžaginimo nuosprendyje pagrįsta ne tik nukentėjusiosios parodymais, bet ir kitais įrodymais. Nukentėjusiosios E. N. parodymus apie tai, kaip ji bandė gintis nuo nuteistojo, patvirtina įvykio vietos apžiūros protokolo duomenys. Vietovėje, kur nukentėjusioji buvo žaginama, surasta nukentėjusiosios grandinėlė, alaus butelio šukės (t. 1, b. l. 14–15). Nukentėjusiosios parodymus apie prieš ją pavartoto fizinio smurto pobūdį patvirtina teismo medicinos specialisto išvados apie rastus sužalojimus nukentėjusiosios galvoje ir ant rankų (t. 1, b. l. 36–37). Spermos rasta ne tik ant E. N. rūbų, kaip teigia nuteistasis P. J., bet ir ant dviejų tepinėlių ir tampono su E. N. makšties turiniu. Spermos genotipas sutampa su P. J. genotipu (t. 1, b. l. 60–62, 64–65). Nors nuo nusikaltimo padarymo iki asmens parodymo atpažinti iš nuotraukų praėjo net dešimt mėnesių laiko, 2008-07-16 nukentėjusioji E. N. P. J. atpažino neabejodama (t. 1, b. l. 47–51). Jokios nuteistojo P. J. apeliaciniame skunde keliamos prielaidos ir abejonės, pasiteisinimai, kad jis įvykio neprisimena, nukentėjusiosios

38E. N. parodymų, patvirtintų neginčytinomis specialistų išvadomis, nepaneigia. Nuteistojo kaltė dėl E. N. išžaginimo yra įrodyta ir be nuteistojo formalaus prisipažinimo, apie kurį tvirtinama nuteistojo apeliaciniame skunde. Jokių nuteistojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių dėl E. N. išžaginimo kolegija, kaip ir apylinkės teismas, neįžvelgia.

39Dėl S. M. turto pagrobimo

40Iš nukentėjusiosios S. M. 2008-06-26 pareiškimo Klaipėdos miesto 4-ajam policijos komisariatui turinio matyti, kad ją užpuolusio ir policijos iki tol neišaiškinto P. J. amžių, ūgį ji sugebėjo nustatyti beveik tiksliai, apibudino jo kūno sudėjimą, apsirengimą, įsidėmėjo užpuoliko kalbą (t. 1, b. l. 73). Iš nukentėjusiosios S. M. parodymų matyti, kad P. J. prieš ją vartojo tokį pat fizinį smurtą kaip ir prieš nukentėjusiąją E. N.: netikėtai čiupo už kaklo, plaukų, smaugė, vilko į nuošalesnę vietą, mušė kumščiu į veidą. Nukentėjusiosios parodymus apie 2008-06-25 naktį patirtą fizinį smurtą patvirtina teismo medicinos specialisto išvada apie ant nukentėjusiosios veido, dešinės rankos rastus sužalojimus (t. 1, b. l. 89). Praėjus dvidešimčiai dienų po įvykio, 2008-07-16 nukentėjusioji S. M. P. J. atpažino tarp kitų jai pateiktų atpažinimui asmenų, paaiškino, pagal kokius požymius nuteistąjį atpažino. Jokių pareiškimų dėl to, kad atpažinimas padarytas netinkamai, kad nukentėjusioji abejoja savo parodymais, asmens parodymo atpažinti protokole neužfiksuota (t. 1, b. l. 92–94). Asmens parodymo atpažinti metu nedraudžiama liepti atpažinti pateiktiems asmenims atsistoti, apsisukti ar pavaikščioti. Jeigu nukentėjusioji parodymo atpažinti metu, kaip teigiama nuteistojo apeliaciniame skunde, reikalavo, kad P. J. atsistotų, pasisuktų į ją šonu, toks prašymas parodymo atpažinti tvarkos, numatytos BPK 192 straipsnyje, nepažeidė. Parodymo atpažinti metu pateikti atpažinimui asmenys, laikantis Baudžiamojo proceso kodekse numatytų bendrųjų liudytojo ir įtariamojo apklausos taisyklių, gali būti net apklausiami (BPK 195 str. 1 d.). Jeigu nukentėjusioji S. M. pateiktoje atpažinti grupėje asmens, apie kurį davė parodymus, būtų neatpažinusi, jai būtų buvę pasiūlyta paaiškinti, kuo skiriasi jos parodymuose minėtas asmuo nuo parodytųjų atpažinti (BPK 195 str. 4 d.), tačiau, kaip matyti iš asmens parodymo atpažinti protokolo turinio, to neprireikė, nes nukentėjusioji asmenį, apie kurį anksčiau davė parodymus, atpažino.

41Nors nuteistasis P. J. nukentėjusiosios S. M. mobiliojo ryšio telefono pagrobimą neigia, netikėti nukentėjusiosios parodymais, kad užpuolimo metu nuteistasis jos mobiliojo ryšio telefoną pagrobė, nėra pagrindo. Kitoks turtas iš nukentėjusiosios jos užpuolimo metu pagrobtas nebuvo. Savo parodymams, turtinės žalos dydžiui patvirtinti nukentėjusioji S. M. pateikė telefono įsigijimo dokumentus (t. 1, b. l. 83, 84–86). Tai, kad nuteistasis S. M. užpuolimo, jos telefono pagrobimo, kaip rašoma apeliaciniame skunde, neatsimena dėl girtumo, kad jo sulaikymo metu ar tuojau pat po to telefonas nebuvo surastas, neduoda pagrindo manyti, kad nukentėjusiosios parodymai dėl jos užpuolimo ir telefono pagrobimo yra melagingi, kad nukentėjusioji ar ikiteisminio tyrimo organai siekia pasinaudoti bloga nuteistojo atmintimi. Apylinkės teismas, laikydamasis BPK 20 straipsnio nuostatų, įrodymus dėl S. M. turto pagrobimo ištyrė tinkamai ir nuosprendyje tais įrodymais nuteistojo kaltę pagrindė pagrįstai.

42Dėl F. D. seksualinio prievartavimo

43Nukentėjusiosios F. D. 2008-07-07 pareiškime Klaipėdos miesto 3-iajam policijos komisariatui nurodyta ne tik apie nukentėjusiosios mušimą, smaugimą, tempimą prie krūmų, bet ir apie tai, kad nepažįstamas vyriškis gulinčią ant pilvo nukentėjusiąją čiupinėjo už kojos ir sėdmenų, todėl nukentėjusioji suprato, jog ją norima išžaginti (t. 1, b. l. 114). Nukentėjusiosios F. D. parodymus apie prieš ją pavartoto fizinio smurto pobūdį patvirtina teismo medicinos specialisto išvada apie sužalojimus nukentėjusiosios galvoje ir rankose (t. 1, b. l. 125–126), liudytojų L. D., L. Č. parodymai.

44Apeliaciniame skunde nuteistasis P. J. patvirtina, jog kibo prie nukentėjusiosios norėdamas paflirtuoti, sudavė keletą kartų nukentėjusiajai, griebė ją už gerklės todėl, kad išsigando, pasimetė, kai nukentėjusioji pradėjo šaukti, tačiau seksualiniam prievartavimui nebuvo laiko, nes labai greitai įvykio vietoje atsirado pašalinių žmonių, be to, ir vieta tam netiko, nes buvo arti gatvės. Teisiamajame posėdyje nuteistasis parodė, kad norėjo F. D. apsikabinti, o kai ši pradėjo rėkti, 2 ar 3 kartus sutrenkė jai į veidą. Kai nuo smūgių nukentėjusioji parkrito, išsimėtė jos daiktai. Daiktus nuteistasis surinko ir nunešė prie gulinčios nukentėjusiosios. Atsiklaupęs patikrino nukentėjusiosios pulsą (t. 3, b. l. 3). Tame pačiame teisiamajame posėdyje į prokuroro klausimą nuteistasis atsakė, jog neatsimena, ar smogė F. D., ar ją tempė už plaukų, po to pasitaisė ir parodė, kad už plaukų netempė, o už stotelės nukentėjusiąją nutempė, kad ši „nerėktų“. Nuteistasis parodė, kad gulinčią nukentėjusiąją norėjo perversti, už gerklės griebė ir laikė sučiupęs apie 3–4 sekundes, liepė nukentėjusiajai nešaukti, galop prisipažino, kad už plaukų timptelėjo, už stotelės sudavė nukentėjusiajai į veidą, o nukentėjusiosios kojas, šlaunis galėjo paliesti, kai gulinčią ant pilvo nukentėjusiąją bandė parversti ant šono, už gerklės paėmė, kai norėjo patikrinti pulsą (t. 3, b. l. 4).

45Nukentėjusioji F. D. teisiamajame posėdyje parodė, kad nuteistasis ją užpuolė 2008-07-07 (nedarbo dieną), apie 20 val. 30 min., kai autobusų stotelėje žmonių nebuvo. Kai nuteistasis nukentėjusiąją mušė, ji jam siūlė paimti jos telefoną, piniginę, tačiau nuteistasis daiktų neėmė, o toliau mušdamas, uždengdamas ranka nukentėjusiosios burną, laikydamas už plaukų, nutempė nukentėjusiąją už stotelės. Ten parverstą ant pilvo, atsisėdęs ant nugaros, smaugė. Kai nukentėjusioji neteko jėgų ir nustojo priešintis, nuteistasis nuėjo iki stotelėje palikto nukentėjusiosios krepšio, o sugrįžęs paėmė nukentėjusiąją už švarkelio apykaklės ir nutempė ją į už dviejų metrų nuo stotelės esančius krūmus. Krūmuose nukentėjusiąją smaugė, kišo ranką jai tarp kojų, tai truko apie pusę minutės, kol privažiavo ir sustojo pro šalį važiavęs automobilis, kol į pagalbą atskubėjo liudytojai. Nukentėjusioji paneigė nuteistojo parodymus, kad rašant pareiškimą policijai, nuteistasis buvo šalia, kad policijos pareigūnai diktavo nukentėjusiajai pareiškimo turinį (t. 3, b. l. 153–155).

46Iš nukentėjusiosios F. D. parodymų patikrinimo vietoje protokolo ir priedų prie jo matyti, kad autobusų stotelė, kurioje įrengta stiklinė pastogė ir kurioje buvo nukentėjusioji, kai prie jos prikibo nuteistasis, yra Šilutės plento gatvėje, o netoli stotelės, už jos, yra krūmai. F. D. buvo nutempta už autobusų stotelės į vietą, kurios apžvalgą savo konstrukcija nuo gatvės pusės riboja autobusų stotelė, o nuo priešingos pusės, kur matyti duonos kepyklos ir pieninės pastatai, matomumą apsunkina krūmai (t. 1, b. l. 127–136).

47Apylinkės teismo nuosprendyje, kaip ir nuteistojo apeliaciniame skunde, akcentuojama, kad nuteistojo kaltę dėl lytinės aistros tenkinimo prieš nukentėjusiosios valią lemia nukentėjusiosios F. D. parodymai. Teismas nukentėjusiosios parodymus įvertino susiedamas juos su nuteistojo konkrečiais veiksmais prieš nukentėjusiąją, su įvykio vieta, fizinio smurto pobūdžiu ir padarė teisingą išvadą, kad F. D. buvo mušama, smaugiama ir tempiama į nuošalesnę nuo gatvės vietą ne dėl chuliganiškų paskatų, kaip tuo siekiama įtikinti kolegiją nuteistojo apeliaciniame skunde, ir ne siekiant užvaldyti nukentėjusiosios turtą, kurį nuteistajam siūlė pasiimti pati nukentėjusioji, bet turint tikslą padaryti lytinį nusikaltimą. Galutiniams nuteistojo tikslams įgyvendinti sutrukdė netikėtai į įvykio vietą nukentėjusiajai į pagalbą atskubėję liudytojai. P. J. suspėjo padaryti tik tiek, už ką pagrįstai pripažintas kaltu ir nuteistas. Iš bylos aplinkybių matyti, kad, kaip ir nukentėjusiąsias E. N., S. M., P. J. F. D. netikėtai čiupo už gerklės, plaukų, smaugė, mušė kumščiu į veidą, liepė nešaukti, tempė į nuošalesnę vietą. Tai, kad nuteistasis glostė nukentėjusiosios kojas, sėdmenis, kišo ranką nukentėjusiajai tarp kojų prieš nukentėjusiosios valią, pavartojęs prieš ją fizinį smurtą, laikytina lytinės aistros tenkinimu kitokio fizinio sąlyčio būdu ir užtraukia atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos BK 150 str. 1 d. P. J. kaltė dėl lytinės aistros tenkinimo su F. D. prieš jos valią kitokio fizinio sąlyčio būdu pavartojant fizinį smurtą yra įrodyta byloje surinktais, teisiamajame posėdyje ištirtais ir nuosprendyje aptartais įrodymais.

48Dėl bausmių ir civilinių ieškinių

49Apeliaciniame skunde prokuroras prašo už F. D. seksualinį prievartavimą pagal Lietuvos Respublikos BK 150 str. 1 d. P. J. skirti 5 metų laisvės atėmimo bausmę, o subendrinus bausmes, paskirtas pagal BK 150 str. 1 d., 149 str. 1 d., 180 str. 1 d., dalinio sudėjimo būdu (BK 63 str. 1 d., 4 d.), paskirti subendrintą 10 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Prokuroras prašo apylinkės teismo pagal BK 150 str. 1 d. paskirtą ketverių metų laisvės atėmimo bausmę griežtinti vieneriais metais, tačiau nemotyvuoja, kodėl šią nuteistojo P. J. padarytą veiką pagal pavojingumo laipsnį ar kitus BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytus pagrindus prilygina E. N. išžaginimui, už ką P. J. teismas pagal BK 149 str. 1 d. skyrė penkerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurią prokuroras griežtinti neprašo, nors pagal atliktų veiksmų apimtis, nustatytas pasekmes BK 149 straipsnio 1-ąja dalimi kvalifikuotos veikos pavojingumas buvo žymiai didesnis negu F. D. seksualinis prievartavimas, kvalifikuotas pagal BK 150 str. 1 d. Ir už veikas, numatytas BK 149 str. 1 d., ir už veikas, numatytas BK 150 str. 1 d., numatytos tokio pat dydžio bausmės – iki septynerių metų laisvės atėmimo. Skiriant bausmes, visi BK 54 straipsnio 2 dalyje paminėti pagrindai yra svarbūs, bet padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnis yra svarbiausias ir pagrįstas vien tik Baudžiamojo kodekso ypatingosios dalies straipsnio sankcijos griežtumu negali būti. Prokuroro apeliaciniame skunde paminėta aplinkybė, kad F. D. nuteistasis ryžosi užpulti šviesiu paros metu tokioje vietoje, kuri labai gerai matoma iš šalies, nėra svarbesnė už tą aplinkybę, kad kitos nukentėjusiosios buvo užpultos nakties metu, nes puolimas tamsiu paros metu pavojingesnis ir tuo, kad tikimybė, jog kažkas pastebės ir padės nutraukti nusikalstamą veiką, žymiai mažesnė, kaltininkui likti nepastebėtam ar pasišalinti žymiai lengviau. Todėl kolegija mano, kad apylinkės teismas, skirdamas bausmę pagal BK 150 str. 1 d., nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, bausmės skyrimo pagrindus, numatytus BK 54 straipsnio 1-oje, 2-oje dalyse, įvertino tinkamai ir paskyrė bausmę, kuri nėra aiškiai per švelni.

50Kolegija su prokuroro ir nukentėjusiosios F. D. apeliacinių skundų argumentais, kad apylinkės teismo pagal BK 149 str. 1 d., 150 str. 1 d., 180 str. 1 d. paskirta subendrinta bausmė savo dydžiu yra aiškiai per švelni, sutinka. Skirdamas bausmes nuteistajam už kiekvieną nusikalstamą veiką atskirai, teismas bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 str. 2 d.) vadovavosi tinkamai, tačiau, skirdamas subendrintą ir galutinę subendrintą bausmę, privalėjo atidžiau įvertinti kaltininko asmenybę, atsižvelgti į bausmės paskirtį (BK 41 str. 2 d.), į tai, kad jokio teigiamo poveikio ankstesni nuosprendžiai P. J. elgesiui neturėjo, nuo naujų nusikalstamų veikų darymo nesulaikė, nuteistasis ir anksčiau buvo teisiamas už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, iš ankstesnių teistumų (t. 2, b. l. 33–34, 35–37, 43–44, 52–54) išvados – daugiau nenusikalsti – nepadarė, toliau savo elgesiu kelia didelį pavojų visuomenei, nuteistojo aukomis vėl tapo nuo fizinio nuteistojo smurto nepajėgios apsiginti moterys, nusikalto netrukus po to, kai Alytaus rajono apylinkės teismo 2006-12-18 nutartimi buvo paleistas iš pataisos įstaigos, neatlikęs 2 metų 10 mėnesių 13 dienų laisvės atėmimo bausmės (t. 2, b. l. 40). Nuteistojo nenorą pasitaisyti, netikėjimą anksčiau paskirtų bausmių veiksmingumu patvirtina jo atsikirtime į prokuroro ir nukentėjusiosios apeliacinius skundus pareikšta nuomonė, kad „griežta bausmė niekada žmogaus nepataiso, o tik atvirkščiai, jį gadina“. Kolegija sutinka su apylinkės teismo išvada, kad nuteistojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių byloje nenustatyta, o atsakomybę sunkina tai, kad pirmus du nusikaltimus nuteistasis padarė apsvaigęs nuo alkoholio, ir tos aplinkybės turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.). Nei apylinkės teismas, nei kolegija jokių aplinkybių, dėl kurių būtų galima švelninti nuteistajam paskirtas bausmes, nenustatė. Jokių realių nuoširdaus gailėjimosi apraiškų nuteistojo parodymuose, apeliaciniame skunde ar atsikirtimuose į prokuroro ir nukentėjusiosios F. D. apeliacinius skundus nėra, P. J. buvo sulaikytas tik atsitiktinumo dėka. Nuteistajam pagal BK 149 str. 1 d., 150 str. 1 d., 180 str. 1 d. paskirta subendrinta laisvės atėmimo bausmė griežtinama, griežtinama ir galutinė su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 25 d. nuosprendžiu subendrinta bausmė, o apylinkės teismo nuosprendis dėl neteisingai paskirtų bausmių keičiamas (BPK 328 str. 2 p.).

51Kaip matyti iš skundžiamo apylinkės teismo nuosprendžio rezoliucinės dalies, teismas nepagrįstai paskirtą subendrintą pagal BK 149 str. 1 d., 150 str. 1 d., 180 str. 1 d. aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmę vadovaudamasis BK 63 straipsnio 1-ąja, 4-ąja, 9-ąja dalimis dalinio sudėjimo būdu subendrino su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 25 d. nuosprendžiu paskirta neatlikta bausmės dalimi, nes neatliktos bausmės dalies pridėjimą prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės numato BK 64 straipsnis, o ne BK 63 straipsnis. Nuosprendžio rezoliucinėje dalyje subendrindamas atskirais nuosprendžiais paskirtas bausmes, teismas nurodė teisingą Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies normą (BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d.), tačiau realiai taikė BK 64 str. 1 d., 3 d. nuostatas, o tai, pritariant prokuroro apeliaciniam skundui, iš esmės neteisinga, todėl ta nuosprendžio dalis keistina (BPK 328 str. 1 p.). Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi pagal BK 63 straipsnio taisykles bausmė skiriama ir tais atvejais, kai po nuosprendžio priėmimo nustatoma, kad asmuo iki nuosprendžio pirmojoje byloje priėmimo dar padarė kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą. Šiuo atveju į bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį. Šio įstatymo reikalavimo taikymui aplinkybė – buvo ar ne nuteistasis suimtas – įtakos neturi, reikalavimas dėl atliktos ar iš dalies atliktos bausmės įskaitymo į galutinę subendrintą bausmę privalomas. Ir kardomąjį kalinimą į paskirtą bausmę įskaityti privaloma. Kardomasis kalinimas (suėmimas) į paskirtą bausmę įskaitomas pagal BK 65 straipsnio 1 dalies taisykles vieną kardomojo kalinimo (suėmimo) dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo ar arešto parai (BK 66 str., BPK 140 str. 9 d.). Apylinkės teismas, skirdamas P. J. galutinę subendrintą bausmę, BK 66 straipsnio reikalavimus įvykdė. Jeigu kardomosios priemonės – suėmimo – laikas ir sutaptų su bausmės pagal kitą nuosprendį atliktuoju laiku, kaip rašoma prokuroro apeliaciniame skunde, dvigubas įskaitymas į bausmės laiką negalimas, nes to nenumato jokios Baudžiamojo kodekso nuostatos.

52Nuteistasis P. J. apeliaciniame skunde prašo sumažinti civilinį ieškinį, tačiau nekonkretizuoja kurį. Ieškinio sumažinimą mini išdėstydamas argumentus dėl BK 150 str. 1 d. numatytos veikos prieš F. D. perkvalifikavimo į chuliganizmą. Tačiau apylinkės teismas jokio F. D. ieškinio nenagrinėjo, nes ji ieškinio nepareiškė. Iš nukentėjusiosios E. N. prašytų priteisti 50000 litų neturtinei žalai atlyginti teismas priteisė tik 20000 litų ir 50 litų turtinei žalai atlyginti. Iš nuteistojo apeliacinio skundo turinio matyti, kad jis sutinka, jog priteistoji suma nėra per didelė. Nukentėjusiajai S. M. priteista tik realiai turėta 1020 litų dydžio turtinė žala, o Valstybinei ligonių kasai tik 675,98 Lt išlaidų už visų trijų nukentėjusiųjų gydymą sveikatos priežiūros įstaigose. Mažinti priteistas sumas nėra jokio pagrindo.

53Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 p., 2 p., kolegija

Nutarė

54Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 27 d. nuosprendį pakeisti, šiuo apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 149 str. 1 d., 150 str. 1 d., 180 str. 1 d. P. J. paskirtas bausmes vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis subendrinti, prie griežčiausios pagal BK 149 str. 1 d. paskirtos 5 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėti pagal BK 150 str. 1 d., 180 str. 1 d. paskirtas bausmes ir paskirti subendrintą 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis prie šios bausmės pridėti dalį Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 25 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės, ir paskirti galutinę subendrintą 13 metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

55Į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 25 d. nuosprendį, o vadovaujantis BK 66 straipsniu įskaityti kardomojo kalinimo laiką nuo P. J. sulaikymo – 2008 m. liepos 8 d. iki Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 27 d. nuosprendžio įsiteisėjimo – 2009 m. birželio 18 d.

56Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

57Nuteistojo P. J. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal BK 149 str. 1 d. – laisvės atėmimu penkeriems metams šešiems... 3. pagal BK 180 str. 1 d. – laisvės atėmimu dvejiems metams,... 4. pagal BK 150 str. 1 d. – laisvės atėmimu ketveriems metams.... 5. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 dalimis, bausmes subendrinus dalinio sudėjimo... 6. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 ir 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta... 7. Bausmės pradžią nuspręsta skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo... 8. Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2008... 9. Iš P. J. E. N. priteista 50 litų turtinei ir 20 000 litų neturtinei žalai... 10. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 11. P. J. nuteistas už išžaginimą, už tai, kad 2007 m. rugsėjo 7 d., apie... 12. P. J. nuteistas ir už plėšimą, už tai, kad 2008 m. birželio 25 d., apie... 13. Be to, P. J. nuteistas ir už seksualinį prievartavimą, už tai, kad 2008 m.... 14. Apeliaciniame skunde Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo... 15. Prokuroras nurodo, kad nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrinimą su... 16. Prokuroras nurodo, kad įskaitydamas į bausmės laiką suėmime išbūtą... 17. Prokuroras atkreipia dėmesį, kad nuteistasis P. J. buvo suimtas 2008 m.... 18. Prokuroro nuomone, teismas, paskirdamas P. J. pagal BK 150 str. 1 d. 4 metų... 19. Apeliaciniame skunde prokuroras išdėstė bausmės skyrimo pagrindus,... 20. Prokuroras nurodo, kad P. J. buvo nuteistas už plėšimą – nusikaltimą,... 21. Prokuroro nuomone, skiriant bausmes už atskiras nusikalstamas veikas,... 22. Prokuroro skunde teigiama, kad P. J., būdamas ypatingai fiziškai stiprus, tai... 23. Prokuroras prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 27 d.... 24. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 3 d., 9 d. 2009 m. kovo 27 d. nuosprendžiu... 25. Apeliaciniame skunde nukentėjusioji F. D. nurodo, kad prokuroras prašė... 26. P. J. už padarytus nusikaltimus pagal BK 149 str. 1 d., 180 str. 1 d. ir 150... 27. Apeliaciniame skunde nuteistasis P. J. teigia, kad baudžiamoji byla dėl F. D.... 28. Nuteistasis P. J. teigia, jog būdavo atvejų, kai namo grįždavo girtas be... 29. Nuteistasis P. J. apeliaciniame skunde teigia, kad E. N. prievartavimo paneigti... 30. Nuteistasis P. J. prašo nusikalstamą veiką dėl F. D. seksualinio... 31. Atsikirtime į prokuroro ir nukentėjusiosios F. D. apeliacinius skundus... 32. Apeliaciniame teismo posėdyje prokuroras prašė jo ir nukentėjusiosios... 33. F. D. apeliacinius skundus tenkinti, nuteistojo apeliacinį skundą atmesti,... 34. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroro R. Jasevičiaus ir... 35. Dėl E. N. išžaginimo... 36. Nuteistojo P. J. apeliaciniame skunde teigiama, kad byloje teismo medicinos... 37. P. J. kaltė dėl E. N. išžaginimo nuosprendyje pagrįsta ne tik... 38. E. N. parodymų, patvirtintų neginčytinomis specialistų išvadomis,... 39. Dėl S. M. turto pagrobimo... 40. Iš nukentėjusiosios S. M. 2008-06-26 pareiškimo Klaipėdos miesto 4-ajam... 41. Nors nuteistasis P. J. nukentėjusiosios S. M. mobiliojo ryšio telefono... 42. Dėl F. D. seksualinio prievartavimo... 43. Nukentėjusiosios F. D. 2008-07-07 pareiškime Klaipėdos miesto 3-iajam... 44. Apeliaciniame skunde nuteistasis P. J. patvirtina, jog kibo prie... 45. Nukentėjusioji F. D. teisiamajame posėdyje parodė, kad nuteistasis ją... 46. Iš nukentėjusiosios F. D. parodymų patikrinimo vietoje protokolo ir priedų... 47. Apylinkės teismo nuosprendyje, kaip ir nuteistojo apeliaciniame skunde,... 48. Dėl bausmių ir civilinių ieškinių... 49. Apeliaciniame skunde prokuroras prašo už F. D. seksualinį prievartavimą... 50. Kolegija su prokuroro ir nukentėjusiosios F. D. apeliacinių skundų... 51. Kaip matyti iš skundžiamo apylinkės teismo nuosprendžio rezoliucinės... 52. Nuteistasis P. J. apeliaciniame skunde prašo sumažinti civilinį ieškinį,... 53. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 p., 2 p.,... 54. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 27 d. nuosprendį pakeisti,... 55. Į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal Klaipėdos miesto... 56. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 57. Nuteistojo P. J. apeliacinį skundą atmesti....