Byla 2SA-46-340/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų D.Kačinskienės, A.Auruškevičiaus,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo O.S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 3 d. nutarties, kuria atmestas prašymas panaikinti antstolio patvarkymą, civilinėje byloje pagal pareiškėjo O.S. pareiškimą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis G.P., išieškotojas UAB „Radiolinija“.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti antstolio G.P. 2008-10-09 patvarkymą Nr. 19-8606 ir įpareigoti antstolį vykdomąją bylą sustabdyti iki bus užbaigtas baudžiamasis procesas baudžiamojoje byloje Nr. 10-2-153-05. Nurodė, jog pateikė antstoliui prašymą sustabdyti vykdomąją bylą iki bus užbaigtas baudžiamasis procesas, tačiau antstolis prašymą atmetė. Nurodė, jog ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimai suklastotų dokumentų, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas civilinėje byloje, kurioje ir buvo patenkintas UAB „Radiolinija“ ieškinys. Šiuos dokumentus pasirašęs buvęs UAB „Radiolinija“ vadovas A.V., kuriam yra įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 d. Ši aplinkybė, pareiškėjo teigimu, sudaro pakankamą pagrindą stabdyti vykdomąją bylą, todėl antstolio patvarkymas yra neteisėtas ir pažeidžia jo (skolininko) interesus, kurie taip pat turi būti ginami. Vykdomosios bylos stabdymas nepažeistų išieškotojo interesų, nes sprendimo vykdymo užtikrinimui yra įkeistas pareiškėjui priklausantis butas, esantis ( - ).

7Atsiliepimu antstolis su pareiškėjo reikalavimais nesutiko, prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kuria remiantis jis prašo sustabdyti vykdymo veiksmus, nėra numatyta kaip imperatyvus pagrindas, kuriam esant vykdomoji byla turi būti privalomai sustabdyta pagal CPK 626 str.

8Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2008-12-03 nutartimi pareiškėjo O.S. prašymą panaikinti antstolio G.P. 2008-10-09 patvarkymą atmetė; panaikino teismo 2008-10-17 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – vykdomosios bylos stabdymą. Teismas nustatė, kad vykdomasis raštas dėl 31 000 Lt išieškojimo iš skolininko buvo pateiktas vykdyti 2006-01-19; iki šiol sprendimas nėra įvykdytas. Pareiškėjas jau yra skundęs teismui antstolio veiksmus dėl jo atsisakymo stabdyti bylą, ir teismai, tiek pirmos instancijos, tiek ir apeliacinės, pasisakė, kad ikiteisminis tyrimas nėra pakankamas pagrindas stabdyti vykdymo veiksmus. Teismas nustatė, kad ikiteisminis tyrimas, dėl kurio eigos buvo prašoma stabdyti vykdymo veiksmus, buvo pradėtas dar 2005 m. gruodžio mėnesį. Ir aplinkybė, kad 2008-09-10 buvusiam UAB „Radiolinijos“ direktoriui buvo pranešta apie įtarimą, nesudaro pagrindo panaikinti antstolio 2008-10-09 patvarkymą, juolab, kad CPK 366 str. 1 d. 2 p. numato pareiškėjui galimybę atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti antstolio G.P. 2008-10-09 patvarkymą Nr. 19-8606 ir 2008-12-03 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartį, ir vykdomąją bylą sustabdyti iki bus užbaigtas baudžiamasis procesas baudžiamojoje byloje Nr. 10-2-153-05. Apelianto nuomone, nutartis nepagrįsta ir naikintina, teismas neteisingai aiškino ir pritaikė CPK 627 str. 1 d. 1 p.; kaip sustabdymo pagrindą yra nurodęs dvi aplinkybes. Nurodo, jog anksčiau pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pasisakė, kad ikiteisminio tyrimo pradėjimas nesudaro pagrindo stabdyti vykdomosios bylos, tačiau šiuo metu atsirado kita aplinkybė – buvusiam UAB „Radiolinija“ vadovui buvo pranešta apie įtarimą. Teismas turėtų vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nes jeigu išieškojimas bus įvykdytas ir bus parduotas vienintelis gyvenamasis būstas, o po to paaiškės, kad UAB „Radiolinija“ į civilinę bylą pateikė suklastotus dokumentus, tai akivaizdžiai bus pažeisti jo interesai. Atskirajame skunde atkartojami pareiškimo dėl antstolio veiksmų argumentai.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotojas prašo palikti galioti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008-12-03 nutartį, o O.S. atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog skundo teiginiai, kad A.V. pareikštas įtarimas, neatitinka tikrovės; be to, išieškotojas yra UAB „Radiolinija“ – juridinis asmuo, todėl bet koks atliekamas tyrimas kitų subjektų atžvilgiu negali turėti įtakos teismo sprendimo vykdymui. Pažymi, jog apeliantas, ignoruodamas teismo sprendimą ir visapusiškai siekdamas vilkinti jo įvykdymą, be pagrindo skundžia visus veiksmus, susijusius su sprendimo vykdymu, teismo sprendimas nevykdomas trejus su puse metų.

11Nustatytu terminu daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

12Atskirasis skundas atmetamas.

13Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų, teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias procesinės teisės normas.

14Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Pagal CPK 625 str. 1 d. CPK nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu antstolis savo patvarkymu gali vykdymo veiksmus atidėti, vykdomąją bylą sustabdyti ar vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui. Vykdomosios bylos sustabdymas pagal diskrecijos teisės suteikimą antstoliui spręsti sustabdymo reikalingumą skirstomas į dvi rūšis: privalomąjį (CPK 626 str.) ir fakultatyvųjį (CPK 627 str.). CPK 626 ir 627 straipsniuose išvardyti skirtingi pagrindai sustabdyti vykdomąją bylą. Konstatavus CPK 626 str. įtvirtintus vykdomosios bylos sustabdymo pagrindus, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą, tuo tarpu CPK 627 str. nurodyti pagrindai ne įpareigoja, bet suteikia teisę sustabdyti vykdomąją bylą. Spręsdamas vykdomosios bylos sustabdymo klausimą, antstolis privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio proceso principų: savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau iš tikrųjų įvykdytas, užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Įgyvendindamas įstatymo suteiktą diskrecijos teisę antstolis turi užtikrinti skolininko ir išieškotojo teisėtų interesų apsaugos pusiausvyrą, todėl kiekvienas konkretus procesinis veiksmas vykdymo procese turi būti atliekamas įvertinus reikšmingas faktines aplinkybes. Nepagrįstai sustabdžius vykdomąją bylą, gali būti pažeidžiami jos šalių teisėti interesai, vilkinamas sprendimo įvykdymas – pažymėtina, jog nagrinėjamoje byloje vykdomasis raštas dėl 31 000 Lt išieškojimo iš skolininko buvo pateiktas vykdyti 2006-01-19 ir iki šiol dar nėra įvykdytas.

15Apeliantas nurodo, jog yra atsiradusi kita aplinkybė – buvusiam UAB „Radiolinija“ vadovui buvo pranešta apie įtarimą ir tai jo nuomone, sudaro pagrindą stabdyti vykdomąją bylą. Kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, jog pareiškėjas jau yra skundęs teismui antstolio veiksmus dėl jo atsisakymo stabdyti bylą, ir teismai, tiek pirmos instancijos, tiek ir apeliacinės, pasisakė, kad ikiteisminis tyrimas nėra pakankamas pagrindas stabdyti vykdymo veiksmus. Civiliniame procese taikomi proporcingumo, teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principai reikalauja, kad teismai panašias situacijas vertintų panašiai. Todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs prašyme nurodytus argumentus ir pateiktus įrodymus pagal CPK 176 – 182 str. suformuluotas taisykles pagrįstai konstatavo, jog aplinkybė, kad 2008-09-10 buvusiam UAB „Radiolinijos“ direktoriui buvo pranešta apie įtarimą, nesudaro pagrindo panaikinti antstolio 2008-10-09 patvarkymą, juolab, kad CPK 366 str. 1 d. 2 p. numato pareiškėjui galimybę atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Kolegija sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, kad įtarimas yra pareikštas A.V., fiziniam asmeniui, o išieškotojas yra UAB „Radiolinija“ – juridinis asmuo, todėl bet koks atliekamas tyrimas kitų subjektų atžvilgiu negali turėti įtakos teismo sprendimo vykdymui.

16Kolegija nesutinka su apelianto argumentais, jog teismas turėtų vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nes jeigu išieškojimas bus įvykdytas ir bus parduotas vienintelis gyvenamasis būstas, o po to paaiškės, kad UAB „Radiolinija“ į civilinę bylą pateikė suklastotus dokumentus, tai akivaizdžiai bus pažeisti apelianto interesai. Kaip jau minėta, CPK 18 str. įtvirtintas sprendimų privalomumo principas reikalauja, vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą; akivaizdu, jog teismo priimtas sprendimas pralaimėjusiai bylą šaliai sukelia neigiamas pasekmes, tačiau tai neatleidžia nuo privalomo sprendimo vykdymo.

17Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant 2008-12-03 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 325, 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai