Byla 2A-1148-590/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Vido Stankevičiaus,

2teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Onos Gasiulytės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo BUAB „R.TA Line“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „R.TA Line“ ieškinį atsakovui D. B. dėl žalos atlyginimo.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas BUAB „R.TA Line“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo D. B. ieškovo naudai 40 000 Lt nuostolių atlyginimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2011-06-27 atsakovas – tuometinis UAB „R.TA Line“ vadovas D. B., veikdamas UAB „R.TA Line“ vardu, sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią pardavė butą, esantį ( - ) , unikalus Nr. ( - ), J. B. ir M. B. už 50 000 Lt. BUAB „R.TA Line“ bankroto administratorius iš viešo Nekilnojamojo turto registro gavo duomenis apie įvykusius nekilnojamojo turto sandorius ( - ), laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2012-06-01. Iš šių įrodymų matyti, kad butą, esantį ( - ), 2011 m. vasario mėn. UAB „R.TA Line“ įsigijo už 90 000 Lt, o praėjus keturiems mėnesiams pardavė už 50 000 Lt. 2011-06-27 sudarius minėto buto pirkimo-pardavimo sutartį, ieškovui priklausęs turtas buvo parduotas už žymiai mažesnę kainą negu buvo įsigytas, todėl ieškovui padaryta mažiausiai 40 000 Lt žala, kurią privalo atlyginti žalą padaręs asmuo – buvęs UAB „R.TA Line“ vadovas D. B., sudaręs įmonei žalingą sandorį. Nurodė, kad butų, esančių name Statybininkų g. 30, Alytuje, vidutinė 1 m2 kaina laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2012-06-01 buvo apie 1 550 Lt, tuo tarpu UAB „R.TA Line“ priklausantis butas buvo parduotas vos už 676 Lt už 1 m2, t. y. už ženkliai mažesnę nei vidutinę buvusią tame pačiame name 1 m2 kainą. Tokiu būdu buvo pažeisti UAB „R.TA Line“, kaip juridinio asmens, kurio pagrindinis tikslas yra siekti pelno, interesai. Todėl įmonė ir jos kreditoriai dėl neteisėtų atsakovo veiksmų patyrė žalą, kuri pasireiškė negautomis pajamomis, kurios galėjo būti gautos parduodant butą pagal tuo metu buvusią rinkos kainą arba pagal balansinę turto vertę. Dėl nurodytų pagrindų ieškovas prašė ieškinį tenkinti.

6Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškovo reiškiamais reikalavimais, prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad ieškovas, turėdamas abejonių, ar bendrovei priklausęs nekilnojamasis turtas buvo parduotas už teisingą kainą ir ar tai nepažeidė ieškovo kreditorių teisių, turėjo galimybę kreiptis į turto vertintojus, kurie įstatymų nustatyta tvarka atliktų retrospektyvų nekilnojamojo turto vertinimą. Tačiau byloje nėra pateikta buto, esančio Statybininkų g. 30-30, Alytuje, įvertinimo ataskaita, kuri įrodytų realią turto rinkos vertę jo pardavimo sandorio sudarymo metu. Ieškovo teiginiai apie buto rinkos vertę grindžiami tik duomenimis iš internetinės svetainės www.ntsandoriai.lt, kaupiančioje duomenis apie nekilnojamojo turto sandorius, kas neprilygsta Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytai tvarkai. Ieškovas privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu. Ieškovas pateikė duomenis apie nuo 2009-06-01 iki 2012-06-01 laikotarpiu sudarytus nekilnojamojo turto sandorius dėl objektų, esančių tame pačiame name, kaip ir UAB „R.TA Line“ priklausęs butas. Pagal pateiktus duomenis nėra aiškios parduotų butų individualios savybės, kurios nulemia konkretaus nekilnojamojo turto kainą. Atsižvelgiant į tai, kad nėra aiški nurodytų tame pačiame name parduotų butų būklė ir specifika, nėra jokio pagrindo išvadai, kad vidutinė šių butų pardavimo kaina atspindi realią UAB „R.TA Line“ priklausiusio nekilnojamojo turto rinkos kainą. Atsakovo nuomone, ieškovo didžioji dauguma nurodytų sandorių laiko požiūriu yra pernelyg nutolę nuo UAB „R.TA Line“ priklausiusio buto pardavimo sandorio datos (2011-06-27), kad galėtų būti vertinami kaip patikimi įrodymai, pagrindžiantys buto vertę sandorio sudarymo dieną. Atsakovo teigimu, nors butas buvo perleistas praėjus daugiau nei keturiems mėnesiams po įsigijimo, jo būklė pardavimo metu buvo gerokai prastesnė negu buto įsigijimo metu. 2011 m. gegužės mėn. apžiūrėjus butą, buvo nustatyta daug defektų, kurie atsirado dėl vandens pratekėjusio pro nesandarų namo stogą. Tinkamai buto būklei atstatyti buvo reikalingos papildomos investicijos, nes remonto darbai būtų kainavę apie 40 000 Lt. Dėl šios priežasties buvo priimtas sprendimas ne papildomai investuoti į buto remonto darbus, o parduoti butą už mažesnę kainą. Atsakovas, sudarydamas pardavimo sandorį, elgėsi apdairiai ir atsakingai, veikė įmonės ir jos akcininkų naudai, todėl jo veiksmai negali būti laikomi neteisėtais, dėl ko galėtų būti taikoma civilinė atsakomybė.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-11-15 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog atsakovas, sudarydamas buto Statybininkų g. 30-30, Alytuje, pirkimo-pardavimo sutartį, buvo nesąžiningas, ar veikė savo asmeniniais interesais. Teismas nurodė, kad parduodamas butą mažesne nei įsigijimo kaina, atsakovas siekė išvengti galimų didesnių įmonės nuostolių, o atsakovo kaip įmonės vadovo klaida, įsigyjant daiktą už didesnę kainą, negu vėliau jis buvo parduotas, priskirtina įprastai ir pateisinamai verslo rizikai. Atsižvelgdamas į tai, kad butas, Statybininkų g. 30-30, Alytuje, atsakovui sudarant jo pirkimo-pardavimo sandorį, turėjo defektų bei į nekilnojamojo turto rinkos kainų pokyčius, kurie buvo sąlygoti ekonomikos krizės ir visiškai nepriklausė nuo atsakovo, teismas sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti, kad buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas prieštaravo įmonės veiklos tikslams ar vertinti atsakovo veiksmus sudarant sutartį kaip nesąžiningus CK 1.82 str. 1 d. prasme. Teismas padarė išvadą, kad ieškovo prašomas priteisti 40 000 Lt dydžio skirtumas tarp buto įsigijimo ir jo pardavimo kainos yra nuostoliai, susidarę dėl įprastos verslo rizikos, tačiau jie negali būti laikomi žala, už kurią kyla buvusio įmonės vadovo civilinė atsakomybė.

8Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „R.TA Line“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-15 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Pažymi, jog teismas netinkamai vertino dalį įrodymų byloje, dėl ko buvo padarytos nepagrįstos bei neteisėtos išvados. Teismas, analizuodamas liudytojų paaiškinimus, vertino, kad tokie liudytojų parodymai įrodo, kad butas buvo su esminiais defektais, kuriuos neva nustatė ir A. B., sudarydamas defektinį aktą bei lokalinę buto remonto sąmatą, kas ir lėmė pardavimo kainos sumažinimą 40 000 Lt. Su tokiu pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimu sutikti negalima. Lokalinėje sąmatoje išvardintų remonto darbų nereikėjo atlikti (tą paliudijo liudytojai J. B. ir M. B.), butas turėjo tik neesminius defektus (lubų sudrėkimą nuo ventiliacinės šachtos, dėl drėgmės atsiradusį pelėsį), ką patvirtino buvo pirkėjai, paliudiję, kad sienų sudrėkimas buvo ištaisytas ūkio būdu patiems buto pirkėjams izoliavus ventiliacinę šachtą, o pelėsis išnaikintas buitinėmis priemonėmis, be to, tokie stogo remonto darbai nebuvo atlikti ir DNSB užsakymu visų gyventojų naudai. Vadinasi, atsakovo į bylą pateikti nepasirašytas 2011-05-03 defektinis aktas bei lokalinė sąmata, neva sudaryta A. B., turėjo būti absoliučiai atmesti bei konstatuota, kad butas neturėjo esminių trūkumų. Nurodo, kad teismas nepagrįstai vertino, kad atsakovas, sudarydamas 2011-06-27 sandorį 40 000 Lt mažesne kaina, elgėsi apdairiai ir rūpestingai bei, kad jo veiksmai priskirtini įprastinei verslo rizikai. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, jog 2011-06-27 pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu butas neturėjo defektų, nurodytų lokalinėje sąmatoje. Vadinasi, nebuvo jokio pagrindo teismui konstatuoti, kad parduodamas butą mažesne nei įsigijimo kaina atsakovas siekė išvengti galimų įmonės nuostolių. Negali būti laikoma, kad atsakovas ar lokalinę sąmatą neva sudaręs A. B. galėjo manyti (klysti), jog lubos yra sudrėkusios dėl stogo defektų. UAB „R.TA Line“ užsiėmė statybos rangos darbų atlikimu, nekilnojamojo turto remonto darbais, vadinasi, tiek pati įmonė, tiek jos vadovas, tiek lokalinę sąmatą sudaręs A. B. (atestuotas statybos darbų specialistas) buvo savo srities profesionalai, turėjo didelę patirtį vertinant statybos rangos darbus, tokių darbų trūkumus, pobūdį bei apimtį ir negalėjo dėl jų klysti. Atsakovas pats tiesiogiai arba per kitus asmenis specialistus turėjo pareigą detaliai ištirti atsiradusių turto trūkumų priežastį, tiksliai nustatyti jų šalinimo vertę, o ne remtis spėjimais ar įsivaizdavimu. Byloje nėra įrodymų, kad pats atsakovas detaliai būtų aiškinęsis vizualiai pastebėtų buto trūkumų pobūdį. Būtent tas faktas, jog butą įsigiję fiziniai asmenys, nepatirdami jokių išlaidų pašalino estetinius defektus buitiniu būdu rodo, kad atsakovas elgėsi nepakankamai apdairiai. Taigi, konstatuotina, kad atsakovas UAB „R.TA Line“ vardu sudarydamas sandorį pagal aplaidžiai, netinkamai, o galbūt ir tariamai (atgaline data) sudarytą buto trūkumų sąmatą, elgėsi nerūpestingai, savo didelio neatsargumo veiksmais padarė įmonei žalos. Atsakovas, būdamas įmonės vadovas ir sudarydamas buto, esančio Statybininkų g. 30-30, Alytuje pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią perleido butą už kainą, kuri ženkliai mažesnę nei šio buto balansinė (įsigijimo) vertė ir reali rinkos vertė, prieš tai neapdairiai neįsitikinęs, kokio pobūdžio trūkumus turi butas, tinkamai nenustatęs, kad butas turi tik vizualius esminių investicijų nereikalaujančius defektus, manydamas, kad tariami stogo remonto darbai mažina buto vertę, elgėsi neapdairiai, nerūpestingai, neprotingai ir atliko neteisėtus veiksmus (CK 2.82 str. 2, 3 d., CK 2.87 str. 7 d., ABĮ 19 str. 8 d., 37 str. 1 d), dėl ko teismo sprendimas naikintinas ir ieškinys tenkintinas pilnai.

9Atsakovas D. B. atsiliepimu į ieškovo BUAB „R.TA Line“ apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-15 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad buto defektų kiekį ir pobūdį iš esmės vienodai įvardino visi liudytojai, skiriasi tik nurodytų defektų atsiradimo priežasties ir pašalinimo galimybių vertinimas. Atkreipia dėmesį, kad komisijos konstatuoti defektai ir nurodyti reikalingi darbai defektams pašalinti yra jų, kaip statybos verslu užsiimančių ir savo darbą išmanančių profesionalų, vertinimas. Atlikus lokalinėje sąmatoje nurodytus darbus būtų pašalinta pati defektų atsiradimo priežastis, nulėmusi vandens pratekėjimą į pirkėjų įsigytą butą, taip užtikrinant ilgalaikę buto kokybę. Tuo tarpu pirkėjai defektus taisė paviršutiniškai, dėl ko pašalino tik defektų atsiradimo pasekmes, o ne juos nulėmusias priežastis. Tai, kad defektų atsiradimo priežastis nebuvo iš esmės pašalinta, patvirtina pirkėjų parodymai teisme apie vėliau vėl pasirodžiusius buto trūkumus – drėgmės skverbimasis pro stoglangius, prasta šilumos izoliacija pro stogo balkius, prasta garso izoliacija ir kt. Visi šie pasikartojantys defektai pasirodo dėl to, kad pirkėjai neatliko esminių darbų – senos, sudrėkusios mineralinės vatos išardymo (ardant ir GKP plokštes, stogo skardas) bei naujos izoliacinės vatos įrengimo. Atsakovas numatė reikalingus atlikti darbus labai atsakingai, tuo tarpu pirkėjų atlikti darbai yra dalis to, ką iš tiesų reikia atlikti, siekiant išvengti defektų pasikartojimo. Dėl to jų atlikti darbai tikrai negali būti vertinami kaip įrodymas, kuriuo grindžiamas buto defektų mastas. Pažymi, jog ieškovas neįrodė, jog buto defektai galėjo būti tinkamai pašalinti nepatiriant didelių išlaidų, nepaneigė pačių defektų egzistavimo, neįrodė, jog parduoto konkretaus buto rinkos vertė sandorio sudarymo dieną buvo didesnė nei sandorio kaina, todėl darytina išvada, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo, o pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje buvusius įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Taip pat nurodo, kad ieškovas neįrodė, kad butas buvo perleistas už nepagrįstai mažą kainą, kad toks sandoris neatitiko normalios verslo praktikos, o vadovo elgesys prieštaravo protingo ir apdairaus vadovo elgesio principui, nors vadovaujantis CPK 12 ir 178 str. pareiga įrodyti, kad atsakovas, būdamas ieškovo direktoriumi, atliko veiksmus, viršijančius normalią ūkinę riziką bei kitus neteisėtus veiksmus tenka ieškovui. Priešingai apelianto teiginiams, atsakovas, atsižvelgiant į susidariusią situaciją, elgėsi itin apdairiai, t. y. su specialistų pagalba įvertino atsiradusių defektų ištaisymui reikalingus atlikti darbus ir jų vertę, nustatė, kad tokios sumos skirti tuo metu galimybių neturi, nes reikia vykdyti kitus įsipareigojimus, tuo tarpu netaisant defektų buto vertė ilgainiui tik kris. Tuo pat metu nekilnojamojo turto rinka dėl bendros ekonominės krizės buvo tapusi chaotiška, nebuvo galima prognozuoti, kokios kainos bus vėliau, todėl atsakovas, siekdamas išvengti dar didesnių nuostolių tuo atveju, jei investavus į buto remontą jo kaina nepakiltų, nusprendė, atsiradus pirkėjui, butą parduoti už protingą kainą, atsižvelgiant į defektų mastą.

10Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas, priimamas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

12Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad UAB „R.TA Line“, atstovaujama tuomečio direktoriaus D. B., 2011-02-22 pirkimo-pardavimo sutartimi iš UAB Abadona“ įsigijo butą esantį, ( - ), unikalus Nr. ( - ), už 90 000 Lt (b. l. 68-71). 2011-06-27 atsakovas , veikdamas UAB „R.TA Line“ vardu, sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią pardavė minėtą butą J. B. ir M. B. už 50 000 Lt (b. l. 15-23).

13Bendrovės valdymo organo nario (vykdančiojo vadovo) civilinė atsakomybė atsiranda pagal CK šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytas taisykles. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 straipsniai). Iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovai privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė. Teismui nustačius, kad atsakovas (vadovas) atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178, 182 straipsnio 4 dalis). Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 straipsnis) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo ar jo nario pareigas valdant įmonę. CK 2.87 straipsnio 1–6 dalyse įtvirtintos juridinio asmens organų narių pareigos juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliam juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, draudimas painioti juridinio asmens turtą su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo, pareiga pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba juridinio asmens dalyviams apie interesų konfliktą. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta juridinio asmens valdymo organo nario, nevykdančio arba netinkamai vykdančio pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, pareiga padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai.

14Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006).

15Plėtodamas teismų praktiką bylose dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad dalyvavimas versle yra susijęs su rizika, jog priimami sprendimai gali būti ne tik naudingi, bet ir nuostolingi. Jei įmonės valdymo organų nariai būtų asmeniškai atsakingi už kiekvieną nuostolius sukėlusį sprendimą, tai žlugdytų jų iniciatyvumą, versliškumą, ribotų veikimo laisvę greitų bei ryžtingų sprendimų reikalaujančiose situacijose, skatintų šešėlinį vadovavimą bendrovėms. Siekiant apsaugoti įmonės valdymo organų narius nuo žalos atlyginimo ieškinių, taikoma verslo sprendimų priėmimo taisyklė (angl. business judgment rule), pagal kurią preziumuojamas šių asmenų veikimas bona fide geriausiais bendrovės, kuriai jie vadovauja, interesais. Ši prezumpcija skirta apsaugoti bendrovės vadovus nuo asmeninės atsakomybės už sąžiningai priimtus verslo sprendimus, atitinkančius rūpestingumo pareigos standartus. Dėl to žalos atlyginimo siekiančiam asmeniui nepakanka įrodyti padarytos žalos faktą, tačiau būtina įrodyti ir įmonės valdymo organų narių fiduciarinių pareigų (lojalumo, sąžiningumo, protingumo ir kt.) pažeidimą, akivaizdų protingos ūkinės – komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą arba jiems suteiktų įgaliojimų viršijimą.

16Nagrinėjamu atveju buvęs UAB „R.TA Line“ direktorius atsakovas D. B. 2011-02-22 įmonės už 90000 Lt įsigytą butą esantį, ( - ), po keturių mėnesių, 2011-06-27 pardavė už ženkliai mažesnę kainą – 50000 Lt. Pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyta buto vidutinė rinkos vertė – 71900 Lt ir į bylą pateikti duomenys apie tame pačiame name erzančių butų pardavimo kainas 2009-2012 metų laikotarpiu patvirtina, kad 50000 Lt buto pardavimo kaina visiškai neatitiko tuo metu esančios buto rinkos kainos (b.l. 16, 27-29). Ieškovas pagal pateiktus į bylą įrodymus pateikė paskaičiavimus, iš kurių matyti, kad bylai aktualiu laikotarpiu Statybininkų g. 30, Alytuje, esančių butų vidutinė 1 kv. metro kaina buvo 1550 Lt, o UAB „R.TA Line“ priklausantį butą atsakovas pardavė už ženkliai mažesnę - 676 Lt 1 kv.m. kainą. Atsakovas nepaneigė ieškovo pateiktų įrodymų ir paskaičiavimų. Buto pardavimą už mažesnę kainą atsakovas grindė suprastėjusia buto būkle, aplinkybe, kad buvo nustatyta daug defektų, buto būklei atstatyti reikalingomis 40000 Lt investicijomis, chaotiška nekilnojamojo turto rinka ir siekiu išvengti didesnių nuostolių. CPK 178 straipsnis nustato pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis proceso šalis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, tačiau atsakovas savo nurodytoms aplinkybėms patvirtinti nepateikė jokių įrodymų. Atsakovo pateikti defektinio akto ir defektų ištaisymo lokalinės sąmatos projektus, kurie yra nepasirašyti, todėl negali būti vertinami kaip rašytiniai įrodymai (dokumentai), patvirtinantys bylai reikšmingas aplinkybes. Pirmosios instancijos teismas negalėjo paminėtais projektais remtis ir jų pagrindu konstatuoti bylai svarbias aplinkybes (CPK 179 str.). Byloje apklaustų liudytojų J. B. ir M. B., kurie butą, esantį ( - ), įsigijo už 50000 Lt parodymai taip pat nepatvirtina, kad buto būklei atstatyti buvo reikalingos 40000 Lt investicijos. Aplinkybė, kad butą pirkėjai susiremontavo savo jėgomis, be specialistų pagalbos, kaip tik paneigia atsakovo nurodytas aplinkybes, kad butas buvo su dideliais defektais. Juolab, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad ginčo butas buvo su dideliais defektais. Byloje taip pat nėra jokių įrodymų, kad dideli buto defektai išaiškėjo po 2011-02-22, kai atsakovo atstovaujama bendrovė įsigijo butą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovo vadovaujamos įmonės veikla buvo susijusi su nekilnojamojo turto projektais. Įmonė atlikdavo statybos rangos, remonto darbus, kai kada kaip atlygį gaudavo nekilnojamojo turto objektus, įsigydavo nekilnojamąjį turtą, kurį suremontavusi parduodavo ir t.t. Kolegija atkreipia dėmesį, kad vien tai, jog bendrovėje, kuri tiesiogiai vertėsi butų remontu ir pardavimu, nėra jokių įrodymų, patvirtinančių bendrovės pirkto ir vėliau parduoto buto didelius defektus, suponuoja išvadą, kad tokie defektai niekada neegzistavo.

17Byloje nėra jokių įrodymų, kurie bent kiek pagrįstų buto kainos sumažinimą 40000 Lt suma, todėl kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovas pažeidė fiduciarines pareigas. Bendrovės vadovo, kuris parduoda bendrovei priklausantį butą už 40000 Lt mažesnę kainą, nei prieš keturis mėnesius buvo sumokėjusi pati bendrovė ir kuris negali paaiškinti bei įrodymais pagrįsti didelio kainos skirtumo, veiksmai laikytini akivaizdžiai nesąžiningais bendrovės atžvilgiu ir prieštaraujančiais jos interesams. Įmonės vadovo pareiga yra veikti sąžiningai, todėl vadovo nesąžiningi veiksmai yra neteisėti. Dėl paminėtų atsakovo veiksmų ieškovas patyrė žalą, nes pardavus turtą už mažesnę kainą, ieškovas negavo dalies pajamų, dėl ko sumažėjo ieškovo turtas. Tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos yra priežastinis ryšys, nes be neteisėtų atsakovo veiksmų, nebūtų atsiradusi žala. Atsakovas nepaneigė savo kaltės. Kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos, todėl atsakovas D. B. privalo atlyginti ieškovui padarytą žalą.

18Pirmosios instancijos teismo išvados, kad parduodamas butą mažesne nei įsigijimo kaina, atsakovas siekė išvengti galimų didesnių įmonės nuostolių, kad atsakovas kaip įmonės vadovas suklydo įsigydamas daiktą už didesnę kainą, negu vėliau jis buvo parduotas, ir kad tokie veiksmai atitiko įprastą ir pateisinamą verslo riziką, yra visiškai nepagrįstos, nes šių aplinkybių nepatvirtina jokie įrodymai. Įrodymais neparemta ir pirmosios instancijos teismo išvada, kad 40000 Lt kainos sumažinimą lėmė nekilnojamojo turto rinkos kainų pokyčiai.

19Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, konstatavo įrodymais neparemtas aplinkybes, todėl nepagrįstai atmetė ieškinį. Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinys tenkinamas (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 2 d.).

20Iš atsakovo D. B. ieškovo BUAB „R.TA Line“ naudai priteisiamas 40000 Lt žalos atlyginimas. Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteisiamos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos 40000 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-06-14 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovo D. B. ieškovo BUAB „R.TA Line“ naudai 40000 Lt žalos atlyginimą ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 40000 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-06-14 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Onos Gasiulytės,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. ieškovas BUAB „R.TA Line“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškovo... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-11-15 sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „R.TA Line“ prašo panaikinti Vilniaus... 9. Atsakovas D. B. atsiliepimu į ieškovo BUAB „R.TA Line“ apeliacinį... 10. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 11. Apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 12. Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad UAB „R.TA Line“,... 13. Bendrovės valdymo organo nario (vykdančiojo vadovo) civilinė atsakomybė... 14. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 15. Plėtodamas teismų praktiką bylose dėl įmonės vadovo civilinės... 16. Nagrinėjamu atveju buvęs UAB „R.TA Line“ direktorius atsakovas D. B.... 17. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie bent kiek pagrįstų buto kainos... 18. Pirmosios instancijos teismo išvados, kad parduodamas butą mažesne nei... 19. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino... 20. Iš atsakovo D. B. ieškovo BUAB „R.TA Line“ naudai priteisiamas 40000 Lt... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. sprendimą... 23. Priteisti iš atsakovo D. B. ieškovo BUAB „R.TA Line“ naudai 40000 Lt...