Byla 2-473/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (posėdžio pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų uždarosios akcinės bendroves „MEDIA HOUSE“ ir akcinės bendrovės Ūkio banko atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutarties, kuria buvo iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje pagal pareiškėjų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus, uždarųjų akcinių bendrovių „Možis“, „Naujoji Ieva“, „Dujotiekis“, „LAUKOBALDIS“, „Švenčionių krašto redakcija“, akcinės bendrovės Ūkio banko, V. R. personalinės įmonės „DELVITA“, V. Z. , R. S. , J. Š. , D. Š. , A. G. , R. B. , L. L. , dalyvaujant trečiajam asmeniui, pareiškiančiam savarankiškus reikalavimus, uždarajai akcinei bendrovei „MEDIA HOUSE“, ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovu uždarajai akcinei bendrovei „Rodiklis“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 24 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Rodiklis“ (toliau – UAB „Rodiklis“) iškėlė bankroto bylą ir, be kita ko, paskyrė G. P. šios bendrovės administratoriumi.

6Teismas, motyvuodamas minėto asmens paskyrimą bankroto administratoriumi, nurodė, kad visi pareiškėjų siūlyti administratoriai (UAB „Stinkoma“, Asociacija Intekta, UAB „Verslo konsultantai“, UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“, UAB Verslo administravimo centras, UAB „Audersima“, UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras, UAB „Actualis“, G. P. ) šias pareigas atlikti sutinka, atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – IBĮ) 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai. Pažymėjo, jog, svarstydamas administratoriaus skyrimo klausimą, teismas yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą. Administratorių UAB „Stinkoma“ ir Asociacijos Intekta buveinės yra Vilniuje, visų kitų administratorių – Kaune. Atsižvelgęs į bankroto administratoriui IBĮ pavestas funkcijas, siekį bankroto procedūrą užbaigti kuo operatyviau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis, teismas sprendė, jog jas geriau pavyktų įgyvendinti administratoriui, kurio buveinė yra Kaune, o ne Vilniuje, todėl administratoriumi neskirtinos UAB „Stinkoma“ ir Asociacija Intekta. UAB „Verslo konsultantai“ administruoja vieną iš UAB „Rodiklis“ kreditorių (UAB „Naujoji Ieva“), besikreipusių dėl bankroto bylos šiais įmonei iškėlimo, todėl teismas, siekdamas, jog būtų išvengta bet kokių abejonių dėl šio administratoriaus nešališkumo, sprendė, kad administratoriumi ši įmonė neskirtina. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis, nustatė, jog UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ vykdo 3, nėra baigusi nė vienos bankroto procedūros, UAB Verslo administravimo centras vykdo 23, yra baigusi 87 bankroto procedūras, UAB „Audersima“ vykdo 13, yra baigusi 33 bankroto procedūras, UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras vykdo 31, yra baigęs 35 bankroto procedūras, UAB „Actualis“ vykdo 5, nėra baigusi nė vienos bankroto procedūros, G. P. vykdo 4, yra baigęs 17 bankroto procedūrų. Teismas, įvertinęs kiekviename juridiniame asmenyje dirbančių darbuotojų patirtį ir užimtumą, laikė, jog visi administratoriai turi panašią ir pakankamą darbo patirtį, yra panašiai užimti, tačiau vadovaudamasis viešuoju interesu bei IBĮ 11 straipsnio nustatyta teismo teise paskirti administratorių, sprendžia, jog UAB „Rodiklis“ bankroto administratoriumi skirtinas G. P. , kurio darbo patirtis (17 baigtų procedūrų) ir optimalus darbo krūvis (4 vykdomos procedūros) jam leis tinkamai atlikti bankrutuojančios įmonės administravimo paslaugas ir atstovauti bendrovės kreditorių interesams.

8Atskiruoju skundu uždaroji akcinė bendrovė „MEDIA HOUSE“ (toliau – UAB „MEDIA HOUSE“) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutartį toje dalyje, kurioje UAB „Rodiklis“ administratoriumi paskirtas G. P. , ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB Verslo administravimo centrą.

9Atskirajame skunde nurodoma, kad administratorius G. P. šiuo metu vykdo 4 bankroto procedūras, yra baigęs 17 bankroto bylų. Visos šiuo metu vykdomos procedūros yra pradėtos 2009 metais, o įvertinus tai, kad fizinis asmuo bankroto administravimo paslaugas teikia vienas, akivaizdu, jog paskirtasis administratorius yra labai užsiėmęs, kas gali įtakoti bankroto procedūrų atlikimo kokybę bei operatyvumą. 2008 metų UAB „Rodiklis“ balanse nurodytas turtas siekia 31 719 541 Lt, todėl UAB „Rodiklis“ gali būti laikomas labai didele įmone. Tokios įmonės bankroto procedūra reikalauja nemažai dėmesio, laiko ir atidumo, todėl administratoriumi turėtų būti skirtas asmuo, turintis pakankamai laiko ir išteklių šiam darbui atlikti. Tokį darbą geriau gali atlikti juridinis asmuo, vienijantis keletą bankroto administratorių (fizinių asmenų) ir kitą dirbančiųjų personalą. Taigi darytina išvada, kad UAB Verslo administravimo centras yra tinkamesnis kandidatas nei G. P. . UAB Verslo administravimo centras vykdo 24 bankroto procedūras, o yra baigęs 87; įmonėje dirba septyni bankroto administratoriai ir kai kurie iš jų šiuo metu nevykdo nė vienos bankroto procedūros. Be to, UAB Verslo administravimo centras turi didelę patirtį administruojant dideles ir labai dideles bankrutuojančias įmones.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą V. Z. prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš UAB „MEDIA HOUSE“ bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

111. Teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir tinkamai vadovavosi jam suteikta diskrecijos teise skirti bankrutuojančios įmonės administratorių.

122. G. P. administruoja 4 bankrutuojančias įmones (dvi iš jų yra likviduojamos), o UAB Verslo administravimo centras – 24. UAB Verslo administravimo centre dirba septyni fiziniai asmenys, kurie per UAB Verslo administravimo centrą, kitas įmones ar kaip fiziniai asmenys administruoja 54 įmones. Kadangi vieno iš UAB Verslo administravimo centro darbuotojų – R. Č. A. – pažymėjimas nebegalioja, todėl kiekvienam šios bendrovės darbuotojui tenka vidutiniškai po 9 administruojamas įmones. Taigi UAB Verslo administravimo centro darbo krūvis yra daugiau kaip dvigubai didesnis nei G. P. .

133. Apelianto argumentas, kad vien buvimas juridiniu asmeniu bankroto administratoriumi lemia pranašumą prieš fizinį asmenį bankroto administratorių yra neteisingas, nes įstatymai teisę teikti bankroto administravimo paslaugas suteikia tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

144. Teiginys, kad UAB Verslo administravimo centras turi didesnę patirtį administruojant bankrutuojančias įmones, taip pat yra nepagrįstas. G. P. yra užbaigęs 17 bankroto administravimo procedūrų, tarp jų ir didelių įmonių. UAB Verslo administravimo centras nurodo, kad yra užbaigęs 87 bankroto procedūras, vadinasi, kiekvienas asmuo yra užbaigęs 14,5 procedūrų (87/6), todėl apeliantas pagal darbo patirtį nusileidžia G. P. .

155. Įmonės bankroto administratoriumi paskyrus juridinį asmenį, jis privalo paskirti vieną asmenį atlikti bankrutuojančios įmonės bankroto procedūras. Nors apeliantas nenurodo, koks fizinis asmuo būtų skirtas, pabrėžtina, kad nei vienas iš UAB Verslo administravimo centro darbuotojų, lyginant su G. P. , nėra tinkamas atlikti UAB „Rodiklis“ bankroto administravimo procedūras: E. K. administruoja 13 bankrutuojančių įmonių, tarp kurių yra ir didelių įmonių; R. Č. A. šiuo metu teikti administravimo paslaugų dėl pasibaigusio pažymėjimo galiojimo negali; A. G. administruoja 25 bankrutuojančias įmones, tarp kurių yra ir didelių įmonių; J. G. gyvena ir dirba Alytuje, o UAB „Rodiklis“ buveinė yra Kaune; A. S. administruoja 7 įmones, tarp kurių yra ir didelių įmonių; I. S. administruoja 4 įmones, tarp kurių yra ir didelių įmonių; J. Š. administruoja 5 įmones, įskaitant akcinę bendrovę „Inkaras“, kuri administruojama net nuo 2000 m. vasario 21 d.

166. UAB Verslo administravimo centro direktorius E. K. taip pat dirba UAB „Forum regis“, kuri yra UAB „Rodiklis“ kreditorius bei UAB „Print.Lt“, taip pat esančio UAB „Rodiklis“ kreditoriumi, administratorius. Be to, UAB Verslo administravimo centro darbuotojas A. G. yra UAB „Minaivos statybos įmonė“ bankroto administratorius, o ši bendrovė yra UAB „Rodiklis“ kreditoriumi. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad UAB Verslo administravimo centras turi teisinį suinteresuotumą UAB „Rodiklis“ bankroto byloje, todėl negali būti skiriamas šios bendrovės administratoriumi (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Rodiklis“ prašė skundą tenkinti. Nurodė, kad UAB „Rodiklis“ yra didelė įmonė: turi teritorinius padalinius Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Alytuje; kasmet sudaromų sandorių skaičius siekė tūkstančius; 2008 metų finansinės atskaitomybės duomenimis įmonė turėjo turto už 31 719 541 Lt ir įsipareigojimų už 27 343 098 Lt; joje dirbo 320 žmonių. Be to, įmonei persikėlus į naujas patalpas, sutriko buhalterinės apskaitos programos veikimas, dėl to iki šiol nėra parengta paskutinių ketvirčių finansinė atskaitomybė. Visos šios aplinkybės rodo, kad tokio dydžio įmonės reikalus gali deramai perimti ir efektyviai tvarkyti asmuo, turintis patirties ne tik bankroto, bet ir verslo organizavimo, vadybos bei ekonomikos srityse. Lyginant aptariamų administratorių kandidatūras, manytina, jog, nesant byloje kitų duomenų, juridinis asmuo, kuriame penki administratoriai vykdo 23 ir yra baigę 87 bankroto procedūras (tarp jų – stambių įmonių), savo galimybėmis, patirtimi ir žiniomis turi pranašumą prieš vienasmeniškai dirbantį fizinį asmenį, vykdantį 4 ir baigusį 17 bankroto procedūrų.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius nurodė paliekantis sprendimą dėl administratoriaus paskyrimo priimti teismo nuožiūra.

19Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė

20Atskiruoju skundu akcinė bendrovė Ūkio bankas (toliau – AB Ūkio bankas) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutartį toje dalyje, kurioje UAB „Rodiklis“ administratoriumi paskirtas G. P. , ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“.

21Nurodė, kad G. P. neužtikrins greito ir sklandaus bankroto procedūros atlikimo, nes dėl vykdomų 4 bankroto procedūrų turi didelį krūvį, be to, kaip fizinis asmuo negalės užtikrinti tinkamo darbuotojų skaičiaus greitam bankroto procesui atlikti. Pažymėjo, jog UAB „Rodiklis“ yra didelė įmonė, turėjusi dukterines įmones, per 20 000 000 Lt balanse apskaitomo turto, o šios bendrovės veikla yra specifinė – reklama, prekyba internetu ir kitomis priemonėmis kanceliarinėmis prekėmis, dovanomis, reklamos paslaugos, radijo stotis ir kita veikla. Atkreipė dėmesį, kad dešimt banko darbuotojų dvidešimt dienų tikrino UAB „Rodiklis“ įkeistas atsargas ir prekes, todėl toks darbas vienam asmeniui yra neįmanomas. Taip pat pažymėjo, kad kiekvieną dieną bendrovė sudarydavo nuo dešimt iki šimto ar daugiau sutarčių, o šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl UAB „Rodiklis“ apskaitos, kas taip pat pareikalaus administratoriaus laiko. Dėl šių priežasčių, apelianto nuomone, administratoriaus pareigas geriau nei G. P. atliks pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodyta UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“, turinti didelių įmonių administravimo patirtį. Apeliantas tiek teismui, tiek nurodytam administratoriui padės išsiaiškinti visus rūpimus klausimus, pateiks reikiamus dokumentus, dėl kurių gali kilti ginčai tarp kreditorių. Tai užtikrins greitą ir pigų procesą. Mano, kad dėl nurodytų priežasčių UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ kandidatūra taip pat yra geresnė nei UAB Verslo administravimo centras.

22AB Ūkio bankas taip pat pažymėjo, kad termino atskirajam skundui paduoti nepraleido, kadangi apie skundžiamą nutartį sužinojo tik 2010 m. sausio 20 d., kai gavo Kauno apygardos teismo pranešimą dėl atskirojo skundo nuorašų ir bylos siuntimo. Pažymėjo, kad skundžiamos 2009 m. gruodžio 12 d. nutarties apeliantas iš viso negavo.

23Atsiliepimu į atskirąjį skundą V. Z. prašo AB Ūkio banko atskirąjį skundą palikti nenagrinėtą, kaip paduotą praleidus terminą, o netenkinus šio prašymo, – skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš šio apelianto bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

241. Apeliantas praleido terminą atskirajam skundui paduoti, todėl jis turėtų būti paliktas nenagrinėtas. IBĮ 10 straipsnio 13 dalis nustato, kad nutartis iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti priimta rašytinio proceso tvarka, įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskųsta. Taigi rašytinio proceso tvarka priimta nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo gali būtų apskųsta per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, o ne per 7 septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, kaip kad nurodo apeliantas. Apeliantas nurodė, kad apie skundžiamą Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutartį sužinojo tik 2010 m. sausio 20 d., tačiau pažymėtina, kad informacija apie bankroto bylos iškėlimą yra viešai skelbiama Juridinių asmenų registre bei Įmonių bankroto valdymo departamento interneto puslapyje. Be to, kreditorius, keliantis bankroto bylą, privalo aktyviai domėtis bankroto proceso eiga. Taip pat paminėtina, kad apeliantas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog aptariamos nutarties nėra gavęs.

252. Apeliantas nenurodė, kokias procesines ar (ir) materialines teisės normas pažeidė pirmosios instancijos teismas bei nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, todėl skundžiama nutartis turėtų būti palikta galioti.

263. G. P. administruoja 4 bankrutuojančias įmones (dvi iš jų yra likviduojamos), o UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ – 3 (bankroto procedūros pradėtos 2009 m. gegužės – rugsėjo mėn.). UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ dirba penki fiziniai asmenys, kurie per šią įmone ar kaip fiziniai asmenys administruoja 38 įmones, todėl kiekvienam vidutiniškai tenka po 7,6 įmones. Taigi UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ darbo krūvis yra beveik dvigubai didesnis nei G. P. . Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ nėra baigusi nei vienos bankroto procedūros.

274. Įmonės bankroto administratoriumi paskyrus juridinį asmenį, jis privalo paskirti vieną asmenį atlikti bankrutuojančios įmonės bankroto procedūras. Nors apeliantas nenurodo, koks fizinis asmuo būtų skirtas, pabrėžtina, kad nei vienas iš UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ darbuotojų, lyginant su G. P. , nėra tinkamas atlikti UAB „Rodiklis“ bankroto administravimo procedūras: I. J. administruoja 5 bankrutuojančias įmones, tarp kurių yra ir didelių įmonių, be to, yra baigęs 9 bankroto procedūras; K. S. administruoja 32 įmones, tarp kurių yra ir didelių įmonių; E. S. yra užbaigęs 10 bankroto procedūrų, o G. P. – 17; J. S. ir M. D. bankroto administratoriaus pažymėjimas gavo tik 2009 m. lapkričio 9 d. ir neadministruoja nei vienos įmonės bei nėra baigę nei vienos bankroto procedūros.

285. Apelianto argumentai dėl darbuotojų trūkumo yra nepagrįsti, nes šiuo metu UAB „Rodiklis“ dirba daugiau kaip 100 kvalifikuotų darbuotojų, kurie, įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, dirbs ne mažiau kaip 15 dienų, o su dalimi darbuotojų bus sudarytos terminuotos sutartys dirbti bankroto procesu metu (IBĮ 19 straipsnio 1, 4 dalys).

29Atsiliepimu į atskirąjį skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius nurodė paliekantis sprendimą dėl administratoriaus paskyrimo priimti teismo nuožiūra.

30Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė

31UAB „MEDIA HOUSE“ atskirasis skundas atmestinas, o AB Ūkio banko – tenkintinas.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik nagrinėjant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

33Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis, disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalis). Taigi bankroto procese administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus. Būtent nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

34Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus kandidatūrą ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka įstatymo reikalavimų. Taigi teismas turi teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši teisė suteikta, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo procesinis sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Kaip dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai paminėtini šie: potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Be to, nors teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratoriaus kandidatūras.

35Šioje byloje kilo ginčas dėl paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo atlikti jam įstatymo pavestas funkcijas. Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, iš esmės vertino kandidatų patirtį, užimtumą, buveinės (veiklos) vietą, o taip pat galimą šališkumą. Įvertinęs šias aplinkybes, bankroto administratoriumi teismas paskyrė fizinį asmenį G. P. . Tiek apeliantai UAB „MEDIA HOUSE“ ir AB Ūkio bankas savo atskiruosiuose skunduose, tiek ir atsakovas UAB „Rodiklis“ savo atsiliepime į atskirąjį skundą iš esmės nurodo, kad bankroto administratoriumi šioje byloje turėtų būti paskirtas juridinis asmuo, kuris užtikrintų efektyvesnį bankroto procedūrų atlikimą. Su šiuo argumentu teisėjų kolegija sutinka.

36Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 2008 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės duomenimis atsakovas UAB „Rodiklis“ turėjo 31 719 541 Lt vertės turto, o jo įsipareigojimai siekė 27 343 098 Lt (b. l. 136-140; I tomas). Bendrovė turi daug kreditorių (b. l. 12-14; II tomas). Taip pat UAB „Rodiklis“ turi teritorinius padalinius Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Alytuje; šioje bendrovėje dirbo per 320 darbuotojų (b. l. 89; II tomas). Taigi visos šios aplinkybės rodo, bendrovės administravimas metu neabejotinai pareikalaus daug laiko, atidumo ir išteklių. Teisėjų kolegijos nuomone, būtent juridinis asmuo, vienijantis bankroto administratorius ir kitą personalą, gali užtikrinti operatyvesnį ir efektyvesnį šių procedūrų atlikimą, nei vienas veikiantis fizinis asmuo. Šiuo atveju taip pat svarbi yra tiek vieno didžiausių atsakovų kreditorių AB Ūkio banko, tiek ir paties atsakovo nuomonė, kad bankroto administratoriumi dėl atsakovo dydžio ir veiklos pobūdžio turėtų būti skiriamas juridinis asmuo. Pažymėtina ir tai, kad absoliuti dauguma ieškovų šioje byloje siūlė bankroto administratoriumi skirti būtent juridinį asmenį ir tik V. Z. juo prašė skirti fizinį asmenį – G. P. .

37Atskiruoju skundu UAB „MEDIA HOUSE“ bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB Verslo administravimo centrą, o AB Ūkio bankas – UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Vertinant šias kandidatūras, pastebėtina, kad UAB Verslo administravimo centro direktorius E. K. , kuris būtų įgaliotas vykdyti atsakovo bankroto procedūras, taip pat dirba ir UAB „Forum regis“, administruojančioje vieną iš atsakovo kreditorių – UAB „Print.lt“ (b. l. 84-85; II tomas). Siekiant išvengti bet kokių abejonių dėl administratoriaus nešališkumo, taip pat siekiant užkirsti kelią ginčams šiuo pagrindu kiltu ateityje, taip užtikrinant bankroto procedūrų operatyvumą, šis juridinis asmuo bankroto administratoriumi neskirtinas (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis). Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos oficialioje interneto svetainėje skelbiamų duomenų, UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ šiuo metu vykdo tris bankroto procedūros, nėra baigusi nei vienos. Tačiau šioje bendrovėje dirbančių administratorių patirtis neduoda pagrindo abejoti jų galimybėmis tinkamai atlikti bankroto procedūras, pavyzdžiui, I. J. administruoja 5 bankrutuojančias įmones, yra baigęs 9 bankroto procedūras; K. S. administruoja 33 įmones, yra baigęs 43 bankroto procedūras; E. S. administruoja 1 bankrutuojančią įmonę, o yra baigęs 10 bankroto procedūrų. Jokių duomenų, galinčių kelti abejones dėl šio administratoriaus šališkumo, byloje nėra.

38Atsiliepime į atskirąjį AB Ūkio banko skundą V. Z. nurodė, kad apeliantas praleido terminą skundui paduoti, todėl jis turėtų būti paliktas nenagrinėtas. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad šio atskirojo skundo priėmimo klausimą jau yra išsprendęs pirmosios instancijos teismas (b. l. 55; II tomas) (CPK 290 straipsnio 5 dalis, 315 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kita vertus, byloje nėra duomenų, kad AB Ūkio bankui būtų buvusi įteikta skundžiama rašytinio proceso tvarka priimta nutartis. Priešingai, šios nutarties lydraštyje nėra nurodyta, kad ji siunčiama ir AB Ūkio bankui (b. l. 33; II tomas), o tai, be jokios abejonės, esant atitinkamam prašymui, sudarytų pagrindą praleistam terminui atnaujinti (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punktas, CPK 78 straipsnis). Taigi V. Z. prašymas palikti AB Ūkio banko atskirąjį skundą nenagrinėtu netenkintinas.

39Remdamasi aukščiau išdėstytais motyvais, teisėjų kolegiją daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo atsakovo UAB „Rodiklis“ paskirtas bankroto administratorius V. P. keistinas į bankroto administratorių UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“.

40Atsiliepdamas į atskiruosius skundus, V. Z. prašė priteisti iš apeliantų ir bylinėjimosi išlaidas, tačiau, atsižvelgiant tiek į tai, kad nebuvo pateikti įrodymai apie patirtas išlaidas, tiek į tai, kad bankroto administratorius buvo pakeistas, t. y. priimtas iš esmės V. Z. nepalankus sprendimas, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atmestinas (98 straipsnio 1 dalis).

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

43Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi buvo paskirtas G. P. , panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Rodiklis“ administratoriumi skirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų... 4. Teisėjų kolegija... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 24 d. nutartimi uždarajai akcinei... 6. Teismas, motyvuodamas minėto asmens paskyrimą bankroto administratoriumi,... 8. Atskiruoju skundu uždaroji akcinė bendrovė „MEDIA HOUSE“ (toliau – UAB... 9. Atskirajame skunde nurodoma, kad administratorius G. P.... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą V. Z. prašo... 11. 1. Teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir tinkamai vadovavosi... 12. 2. G. P. administruoja 4 bankrutuojančias įmones (dvi... 13. 3. Apelianto argumentas, kad vien buvimas juridiniu asmeniu bankroto... 14. 4. Teiginys, kad UAB Verslo administravimo centras turi didesnę patirtį... 15. 5. Įmonės bankroto administratoriumi paskyrus juridinį asmenį, jis privalo... 16. 6. UAB Verslo administravimo centro direktorius E. K. taip... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Rodiklis“ prašė skundą... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo... 19. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 20. Atskiruoju skundu akcinė bendrovė Ūkio bankas (toliau – AB Ūkio bankas)... 21. Nurodė, kad G. P. neužtikrins greito ir sklandaus... 22. AB Ūkio bankas taip pat pažymėjo, kad termino atskirajam skundui paduoti... 23. Atsiliepimu į atskirąjį skundą V. Z. prašo AB Ūkio... 24. 1. Apeliantas praleido terminą atskirajam skundui paduoti, todėl jis turėtų... 25. 2. Apeliantas nenurodė, kokias procesines ar (ir) materialines teisės normas... 26. 3. G. P. administruoja 4 bankrutuojančias įmones (dvi... 27. 4. Įmonės bankroto administratoriumi paskyrus juridinį asmenį, jis privalo... 28. 5. Apelianto argumentai dėl darbuotojų trūkumo yra nepagrįsti, nes šiuo... 29. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo... 30. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 31. UAB „MEDIA HOUSE“ atskirasis skundas atmestinas, o AB Ūkio banko –... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 33. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 34. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankrutuojančios įmonės administratorių... 35. Šioje byloje kilo ginčas dėl paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo... 36. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 2008 m. gruodžio 31 d. finansinės... 37. Atskiruoju skundu UAB „MEDIA HOUSE“ bankroto administratoriumi siūlo... 38. Atsiliepime į atskirąjį AB Ūkio banko skundą V. Z.... 39. Remdamasi aukščiau išdėstytais motyvais, teisėjų kolegiją daro išvadą,... 40. Atsiliepdamas į atskiruosius skundus, V. Z. prašė... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 dalimi,... 43. Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 24 d. nutarties dalį, kuria bankroto...